З а п о в е д № рд -09 -484/05. 11. 2010 гДата08.06.2018
Размер49.59 Kb.

ОБЩИНА ИВАНОВО

www.ivanovo.bg
7088 с. Иваново , Област Русе , ул. “Олимпийска” 75

тел/факс: 08116/22-53 e-mail: obshtina@ivanovo.bg

З А П О В Е Д
РД -09 -484/05.11.2010 г.

ДАНКА МАТЕЕВА – КМЕТ НА ОБЩИНА ИВАНОВО, като взех предвид, че между ползвателите на земеделски земи в землището на с. Щръклево, община Иваново е сключено споразумение по чл. 37в, ал.1 от ЗСПЗЗ относно ползването на земеделските земи в комасирани масиви за стопанската 2009/2010 г., както и че за ползване на земите по чл. 37в, ал.3, т.2 от ЗСПЗЗ е заявено желание с вх. № И-5287/26.10.2010 г. на основание чл. 37в, ал.4 от ЗСПЗЗ и съгласно определеното средно рентно плащане със Заповед № РД08-02/03/04/05/06/07/08/09 от 15.01.2010 на Областна дирекция „Земеделие” Русе.

З А П О В Я Д В А М:
ОПРЕДЕЛЯМ, СДРУЖЕНИЕ "ПРАВДА", БУЛСТАТ 117503612, по фирмено дело № 876, вписано в регистъра на Русенски окръжен съд, партида № 27, том 1, стр.70, със седалище и адрес на управление: с. Щръклево, община Иваново, област Русе, пл. „Герана” № 5, представлявано от Злати Михайлов Златев.


  1. ЗА ПОЛЗВАТЕЛ на земеделски земи по чл. 37в, ал. 3, т. 2 от ЗСПЗЗ, намиращи се в землището на с. Щръклево, общ. Иваново, област Русе, ЕКАТТЕ 84049, както следва:

имот №

дка

собственик

ползвател

1

152039

4,716

ОБЩ.ИВАНОВО

СДРУЖЕНИЕ "ПРАВДА"

2

153004

1,001

ОБЩ.ИВАНОВО

СДРУЖЕНИЕ "ПРАВДА"

3

153005

2,000

ИВАН ДАНЕВ НЕДЕЛЧЕВ

СДРУЖЕНИЕ "ПРАВДА"

4

153009

2,650

КАЛИНКА ИЛИЕВА КИРЯКОВА

СДРУЖЕНИЕ "ПРАВДА"

5

153018

0,420

ОБЩ.ИВАНОВО

СДРУЖЕНИЕ "ПРАВДА"

6

153022

1,000

ТАТЯНА НИКОЛАЕВА ГЬОКОВА

СДРУЖЕНИЕ "ПРАВДА"

7

153023

1,000

ОБЩ.ИВАНОВО

СДРУЖЕНИЕ "ПРАВДА"

8

153024

1,005

ОБЩ.ИВАНОВО

СДРУЖЕНИЕ "ПРАВДА"

9

153031

1,804

РЕНИ ДИМИТРОВА ПЕТРОВА НУЛМАЙЕР*

СДРУЖЕНИЕ "ПРАВДА"

10

153033

1,800

СВЕТОСЛАВ ВЕСЕЛИНОВ БУЛАТОВ

СДРУЖЕНИЕ "ПРАВДА"

11

153034

1,268

ОБЩ.ИВАНОВО

СДРУЖЕНИЕ "ПРАВДА"

12

153036

4,147

ОБЩ.ИВАНОВО

СДРУЖЕНИЕ "ПРАВДА"

13

153037

0,500

РУСИ АНГЕЛОВ МЕЧЕВ

СДРУЖЕНИЕ "ПРАВДА"

14

153042

1,100

МИРОСЛАВА ДИМЧЕВА ДИМОВА-БОРИСОВА

СДРУЖЕНИЕ "ПРАВДА"

15

153044

0,423

ОБЩ.ИВАНОВО

СДРУЖЕНИЕ "ПРАВДА"

16

153050

1,763

ОБЩ.ИВАНОВО

СДРУЖЕНИЕ "ПРАВДА"

17

159015

3,000

БОРИС НИКОЛОВ УЗУНОВ*

СДРУЖЕНИЕ "ПРАВДА"29,597
  1. РАЗМЕРА НА РЕНТНОТО ПЛАЩАНЕ за стопанската 2009/2010 г. за землището на с. Щръклево е в размер на 18 лв /осемнадесет лева/ на дка.
  1. ЗАДЪЛЖАВАМ СДРУЖЕНИЕ "ПРАВДА", БУЛСТАТ 117503612 да внесе сумата 532,75 лв /петстотин тридесет и два лева и седемдесет и пет стотинки/ по извънбюджетната сметка на община Иваново в IBAN: BG29 IORT 7379 3300 0930 00, BIC: IORT BGSF, ТБ ИНВЕСТБАНК, клон Русе в срок от 20 /двадесет/ работни дни от датата на подписване на заповедта, за което да се издаде запис на заповед в полза на Община Иваново.

Настоящата заповед да се обяви по реда на чл. 37в, ал. 5 от ЗСПЗЗ.

Заповедта подлежи на обжалване по реда на АПК.Димитър Дончев
За кмет на община Иваново

(Заповед № РД-09-468/28.10.10 г.)


Каталог: docs -> Obiavi -> 2010
2010 -> Община иваново
2010 -> З а п о в е д № рд -09 – 236 с. Иваново, 14. 06. 2010 г
2010 -> З а п о в е д № рд -09 – 235 с. Иваново, 11. 06. 2010 г
2010 -> З а п о в е д № рд -09 -483/04. 11. 2010 г
2010 -> З а п о в е д № рд -09 – 213 с. Иваново 02. 06. 2010 г
2010 -> З а п о в е д № рд 09 101 с. Иваново, 23. 03. 2010 г
2010 -> З а п о в е д № рд -09- 265 с. Иваново 23. 06. 2010 г
2010 -> З а п о в е д № рд -09 -277 с. Иваново, 29. 06. 2010 г
2010 -> З а п о в е д № рд -09 – 229 с. Иваново, 10. 06. 2010 г
2010 -> Решение за отдаване под наем на земеделски земи от Общински поземлен фонд и от Остатъчен поземлен фонд чрез публичен търг


Поделитесь с Вашими друзьями:


База данных защищена авторским правом ©obuch.info 2019
отнасят до администрацията

    Начална страница