З а п о в е д № рд -09 – 235 с. Иваново, 11. 06. 2010 гстраница1/2
Дата02.01.2018
Размер387.71 Kb.
  1   2

ОБЩИНА ИВАНОВО

www.ivanovo.bg
7088 с. Иваново , Област Русе , ул. “Олимпийска” 75

тел/факс: 08116/22-53 e-mail: obshtina@ivanovo.bg

З А П О В Е Д
РД -09 – 235
с. Иваново, 11.06.2010 г.

ДАНКА МАТЕЕВА – КМЕТ НА ОБЩИНА ИВАНОВО, като взех предвид, че между ползвателите на земеделски земи в землището на с. Мечка, община Иваново е сключено споразумение по чл. 37в, ал.1 от ЗСПЗЗ, относно ползването на земеделските земи в комасирани масиви за стопанската 2009/2010 г., както и че за ползване на земите по чл. 37в, ал. 3, т.2 от ЗСПЗЗ е заявено желание с вх. № И-2778/10.06.2010 г. на основание чл. 37в, ал. 4 от ЗСПЗЗ и съгласно определеното средно рентно плащане със Заповед № РД08-02/03/04/05/06/07/08/09 от 15.01.2010 на Областна дирекция „Земеделие” Русе.

З А П О В Я Д В А М:
ОПРЕДЕЛЯМ АГРО СТАР ЕООД, БУЛСТАТ 117524631 по ф.д. № ................. г., вписано в регистъра на Русенски окръжен съд, със седалище и адрес на управление: гр. Русе, област Русе, представлявано от Красимир Симеонов Вълев
1. ЗА ПОЛЗВАТЕЛ на земеделски земи по чл. 37в, ал. 3, т. 2 от ЗСПЗЗ, намиращи се в землището на с. Мечка, общ. Иваново, област Русе, ЕКАТТЕ 47977, както следва:
имот №

дка

собственик

ползвател29020

5,000

СТОИЛ ТОДОРОВ ГЕОРГИЕВ

АГРО СТАР ЕООД29024

4,999

"ЕЛАНА ФОНД ЗЕМ.ЗЕМЯ"АДСИЦ

АГРО СТАР ЕООД29026

3,663

ИЛИЯ АТАНАСОВ ЯНКОВ

АГРО СТАР ЕООД29027

5,801

ИЛИЯ СЛАВЧЕВ ИЛИЕВ

АГРО СТАР ЕООД29041

2,895

АТАНАС ДИМИТРОВ ИГНАТОВ

АГРО СТАР ЕООД29042

3,500

ДЕНКА ДИМИТРОВА АТАНАСОВА

АГРО СТАР ЕООД29048

1,999

ЙОРДАН ИВАНОВ ЙОРДАНОВ

АГРО СТАР ЕООД29057

1,000

АТАНАС БОРИСОВ ЦИГОВ

АГРО СТАР ЕООД29058

3,000

ДОНКА АТАНАСОВА РАДЕВА

АГРО СТАР ЕООД29059

1,500

МИТЮ ТОДОРОВ ПЪРВАНОВ

АГРО СТАР ЕООД29061

2,400

АНГЕЛ АНГЕЛОВ ДИМОВ

АГРО СТАР ЕООД29063

3,000

ИВАНКА ЙОРДАНОВА МИЛАНОВА

АГРО СТАР ЕООД29066

3,000

ПЕТРАНА ИЛИЕВА ПЕНКОВА

АГРО СТАР ЕООД29067

2,499

ИВАН ЙОРДАНОВ СТАНЧЕВ

АГРО СТАР ЕООД29068

2,500

БОРЯНКА ЙОРДАНОВА МАРИНОВА

АГРО СТАР ЕООД29070

2,800

ЙОРДАНА ПЕТРОВА КЬОСЕВА

АГРО СТАР ЕООД38010

3,001

ВЕЛИКА ВЕЛИКОВА ПЕНЕВА

АГРО СТАР ЕООД38011

3,200

ЙОРДАН ФИЛЕВ КРЪСТЕВ

АГРО СТАР ЕООД38017

11,999

ИВАН ЦАНЕВ БРАТОЕВ

АГРО СТАР ЕООД38020

6,900

ИВАН ГЕОРГИЕВ ИВАНОВ

АГРО СТАР ЕООД64005

9,001

ЕРХАН МУСТАФА ХАЛИЛ

АГРО СТАР ЕООД64009

5,599

НЕВЯНА БОРИСОВА РЕКИНОВА

АГРО СТАР ЕООД64031

2,301

" ЕСТЕЙТ-ПМ-ГРУП"ООД

АГРО СТАР ЕООД64033

1,677

СТЕФАН ИВАНОВ ТОДОРОВ

АГРО СТАР ЕООД64045

0,673

ОБЩ.ИВАНОВО

АГРО СТАР ЕООД64049

7,894

ИВАЛИНКА ТОДОРОВА ЦАНКОВА

АГРО СТАР ЕООД64053

0,720

ОБЩ.ИВАНОВО

АГРО СТАР ЕООД94013

3,584

АЛЕКСАНДЪР ВАЛЕНТИНОВ ЦАНКОВ

АГРО СТАР ЕООД94015

3,584

ИВЕЛИН ВАЛЕНТИНОВ ЦАНКОВ

АГРО СТАР ЕООД100004

6,299

НЕДА ИЛИЕВА БЕНЕВА

АГРО СТАР ЕООД100005

4,000

"ЕЛАНА ФОНД ЗЕМ.ЗЕМЯ"АДСИЦ

АГРО СТАР ЕООД100006

5,801

ИЛИЯ ЙОРДАНОВ ЦИГОВ

АГРО СТАР ЕООД100009

2,701

"С.И.Г."ООД

АГРО СТАР ЕООД100013

3,101

ПАНАЙОТ ЦАНЕВ ПАНАЙОТОВ

АГРО СТАР ЕООД100020

4,599

РАДКА ЛАЗАРОВА АТАНАСОВА

АГРО СТАР ЕООД100022

5,001

ВЕЛИКО СЛАВОВ ВЕЛИКОВ

АГРО СТАР ЕООД100031

7,503

ГАЛИНА ДЕНКОВА БАРБУКОВА

АГРО СТАР ЕООД100033

11,800

АНТОН ХРИСТОВ НЕДКОВ

АГРО СТАР ЕООД119013

5,001

АНДРИАНА ИЛИЕВА КОЛЕВА

АГРО СТАР ЕООД119015

10,701

ИВАН ГЕОРГИЕВ ИВАНОВ

АГРО СТАР ЕООД119020

5,700

ЙОРДАН АТАНАСОВ БАХЪРОВ

АГРО СТАР ЕООД119021

6,401

ИВАНА АТАНАСОВА ГАТЕВА

АГРО СТАР ЕООД119027

4,026

ИВАН ГЕОРГИЕВ ИВАНОВ

АГРО СТАР ЕООД119028

3,299

СТАНЧО КРУМОВ ВЕНКОВ

АГРО СТАР ЕООД119029

1,500

ИВАН ХРИСТОВ ХРИСТОВ

АГРО СТАР ЕООД119031

7,927

ВЕЛИКО ВЕЛИКОВ ЦАНЕВ

АГРО СТАР ЕООД125010

3,599

"БИ ПИ РУСЕ" ЕООД

АГРО СТАР ЕООД125016

1,299

ПАНАЙОТ ЦАНЕВ ПАНАЙОТОВ

АГРО СТАР ЕООД125027

3,000

ГЕОРГИ АТАНАСОВ КАСЪРОВ

АГРО СТАР ЕООД125028

3,000

"БИ ПИ РУСЕ" ЕООД

АГРО СТАР ЕООД125036

2,500

ДОНА ЛАЗАРОВА АНЧЕВА

АГРО СТАР ЕООД145005

3,441

ОБЩ.ИВАНОВО

АГРО СТАР ЕООД192001

2,457

ИВАН ГЕОРГИЕВ СТЕФАНОВ

АГРО СТАР ЕООД207001

2,250

ГЕОРГИ АТАНАСОВ КАСЪРОВ

АГРО СТАР ЕООД207006

3,000

ЕЛКА ИЛИЕВА СЕМОВА

АГРО СТАР ЕООД207010

11,302

ГЕОРГИ ГЕОРГИЕВ ГЕОРГИЕВ

АГРО СТАР ЕООД207029

4,641

ГЕОРГИ СТЕФАНОВ ДОНЧЕВ

АГРО СТАР ЕООД207036

1,999

РАДА ТРОФИЛОВА АТАНАСОВА

АГРО СТАР ЕООД207040

27,699

ИЛИЯ ИЛИЕВ ЦОНЕВ

АГРО СТАР ЕООД207066

5,430

ИВАН ЛАЗАРОВ ДЯНКОВ

АГРО СТАР ЕООД213002

3,000

ИВАН ЙОРДАНОВ СТАНЧЕВ

АГРО СТАР ЕООД213006

2,100

ИВАН ГЕОРГИЕВ ЦАНЕВ

АГРО СТАР ЕООД213010

1,000

ГЕОРГИ ИВАНОВ ДРАШКОВ

АГРО СТАР ЕООД213011

0,800

КАЛИНКА ДРАГАНОВА СИМЕОНОВА

АГРО СТАР ЕООД221004

2,000

ВЕЛИКО ТРИФОНОВ НИКОЛОВ

АГРО СТАР ЕООД221005

3,701

МАРИЙКА НИКОЛОВА НИКОЛОВА

АГРО СТАР ЕООД221006

3,700

ИВАН БОРИСОВ ЦОНЕВ

АГРО СТАР ЕООД221007

8,301

МАРИНКА ЦОНЕВА ИВАНОВА

АГРО СТАР ЕООД224007

2,074

СТОИЛ ТОДОРОВ ГЕОРГИЕВ

АГРО СТАР ЕООД233001

4,300

МАРИНА ЙОРДАНОВА МЕЧКАНОВА

АГРО СТАР ЕООД233016

3,000

ИЛИЯ ДИМИТРОВ ИЛИЕВ

АГРО СТАР ЕООД233017

3,000

ИЛИЯ ДИМИТРОВ ИЛИЕВ

АГРО СТАР ЕООД251004

3,999

ИВАНКА АТАНАСОВА РЕКИНОВА

АГРО СТАР ЕООД251007

6,000

"ЕЛАНА ФОНД ЗЕМ.ЗЕМЯ"АДСИЦ

АГРО СТАР ЕООД251015

6,700

АГРОВЕНЧЪР НОРТ УЕСТ ООД

АГРО СТАР ЕООД251039

7,000

СВИЛЕН КИРИЛОВ ГЕОРГИЕВ

АГРО СТАР ЕООД251040

7,300

ЙОРДАН ГЕОРГИЕВ КИРИЛОВ

АГРО СТАР ЕООД251049

0,499

ЕЛЕНА МАРИНОВА БЕНЕВА

АГРО СТАР ЕООД251060

3,500

ОМЕГА АГРО ЕООД

АГРО СТАР ЕООД251064

1,601

РАДА ТРОФИЛОВА АТАНАСОВА

АГРО СТАР ЕООД253002

2,200

ЕЛЕНКА ИЛИЕВА АТАНАСОВА

АГРО СТАР ЕООД253007

3,000

НИКОЛА ИЛИЕВ КОЛЕВ

АГРО СТАР ЕООД253014

0,900

КИНА КАЛЧЕВА НЕДЯЛКОВА-ИВАНОВА

АГРО СТАР ЕООД253020

15,001

СТОИЛ РАЕВ ХРИСТОВ

АГРО СТАР ЕООД261017

2,900

НЕДА ИЛИЕВА БЕНЕВА

АГРО СТАР ЕООД270001

3,801

РАДА ТРОФИЛОВА АТАНАСОВА

АГРО СТАР ЕООД270005

4,200

НИКОЛА ИЛИЕВ КОЛЕВ

АГРО СТАР ЕООД270008

3,000

ЕЛЕНА ЛАЗАРОВА КОШАРОВА

АГРО СТАР ЕООД

Каталог: docs -> Obiavi -> 2010
2010 -> Община иваново
2010 -> З а п о в е д № рд -09 – 236 с. Иваново, 14. 06. 2010 г
2010 -> З а п о в е д № рд -09 -483/04. 11. 2010 г
2010 -> З а п о в е д № рд -09 – 213 с. Иваново 02. 06. 2010 г
2010 -> З а п о в е д № рд 09 101 с. Иваново, 23. 03. 2010 г
2010 -> З а п о в е д № рд -09- 265 с. Иваново 23. 06. 2010 г
2010 -> З а п о в е д № рд -09 -277 с. Иваново, 29. 06. 2010 г
2010 -> З а п о в е д № рд -09 -484/05. 11. 2010 г
2010 -> З а п о в е д № рд -09 – 229 с. Иваново, 10. 06. 2010 г
2010 -> Решение за отдаване под наем на земеделски земи от Общински поземлен фонд и от Остатъчен поземлен фонд чрез публичен търг


Поделитесь с Вашими друзьями:
  1   2


База данных защищена авторским правом ©obuch.info 2019
отнасят до администрацията

    Начална страница