Андрей Левицки Оръжията на Зонатастраница1/28
Дата15.07.2018
Размер1.6 Mb.
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   28

Андрей Левицки

Оръжията на Зоната

Предговор от преводача


Тази книга е първата от поредица СТАЛКЕР на автора Андрей Левицкий.

Книгите се базират на сюжети от компютърна игра, на която авторът е бил сценарист и се придържат към основната идея от първоначалния оригинал - „Пикник край пътя” от А. и Б. Стругацки.

За тези, които не са играчи и за пръв път попадат в този свят, са необходими малко разяснения на основните термини в книгите. Първоначално имах намерение да пиша бележки под линия, но впоследствие реших, че един общ предговор ще бъде по-удачен.

На първо място сюжетът: действието се развива в постапокалитично близко бъдеще (вече минало и настояще), като обстановката се е създала след събитие в АЕЦ-Чернобил, наречено Втория взрив. Той се е случил 20 години след Първия взрив /истинския, през април 1986 г. /

Местата (локациите):

Зоната - нарича се още Чернобилската зона, Зоната на отчуждението и др. Тя съществува и в момента - забранената зона след ядрената авария в АЕЦ-Чернобил. В книгите става дума за Зоната след Втория взрив - колко е голяма, никой не може да каже, защото постоянно се разширява и променя, дори извън рамките на познатото ни физическо пространство.

Периметърът и Кордона - това е участъкът около Зоната, в който са разположени Войските на ООН, казармите, съоръженията и комуникациите. Кордонът е непосредствената линия от войски, съоръжения и КПП-та около Зоната, т.е. „граничната бразда”, през която е забранено да се преминава. Всеки, който опита да премине през Кордона, го очаква само едно - обстрел със всички налични във войниците оръжия. Законно през Кордона може да се преминава само през КПП, и то само ако си от състава на военен или научен ескорт.

Милитари - най-голямата изоставена военна база в Зоната. В Зоната има множество Военни бази - изоставени и действащи, в повечето случаи са комбинирани със секретни научни лаборатории и изпитателни полигони.

Свалката - огромно промишлено бунище в Зоната.

Центъра на Зоната - разбира се, това е АЕЦ-Чернобил. Счита се, че там се намира тайнственият Монолит, който има отношение към възникването на Зоната, както и към повечето явления и събития в нея.

Кехлибареното езеро - или само Кехлибара. Действително езеро, намиращо се в Зоната. И то е превърнато в своеобразно промишлено бунище, тъй като в него е потопена голяма част от радиоактивната техника, използвана при овладяване на аварията. Свързано е с много от аномалните явления в Зоната.

Агропром - най-големият изоставен научно-изследователски институт.

Хората и организациите:

Сталкерите - това са хората, които влизат (и излизат) незаконно в Зоната с различни цели и задачи. Най-често търсят и контрабандират артефакти. Сталкерите са или свободни или част от групировка или клан. Не е ясно какво означава самата дума сталкер, но едно от обясненията, които срещнах е най-приемливото - стара полска дума за ловец, който ловува самостоятелно - нещо, като траперите в Северна Америка. Всички сталкери имат псевдоними (прякори), с които са известни и се представят. Повечето имат само по един прякор, но в някои случаи имат по два или повече. Позволил съм си да преведа прякорите на повечето сталкери, защото звучат по-приемливо на български език.

Групировките или клановете - различни организации от сталкери или бивши военни, а понякога учени и търговци, със своите наименования, идеология и цели.

Търговците - незаконните прекупвачи на артефактите, донесени от сталкерите. Освен това, те са и контрабандисти на оръжия, боеприпаси, оборудване и снаряжение за сталкерите. По принцип, един търговец работи с определен контингент сталкери, и често на тази основа се сформира групировка или клан.

Военните - основно войските на ООН, които са разположени в Периметъра и осъществяват непосредствената охрана на Кордона. Тяхната основна задача е изолират напълно Зоната от външния свят и обратното. Войниците от Кордона имат проста задача - да стрелят по всеки и всичко, което се опитва да излезе от Зоната или да влезе в нея. Войниците от специалните части, обучени за действие в Зоната се наричат „военни сталкери” („военстал” на руски).

Учените - в Зоната има много научни екипи, които често се занимават и с не съвсем етични изследвания и експерименти. Почти всички научни изследвания и експерименти в Зоната са секретни. Не е ясна, каква точно е ролята на учените за предизвикването на явленията и събитията в Зоната, а дори и за самото възникване на Зоната.

Туристите - често в Зоната попадат „туристи” или „ловци”, които заплащат за приключенията си на сталкери и водачи. „Туристи” има и в действителност.

Мародерите - най-презряната прослойка от обществото в и около Зоната (те са съществували в действителност). Мародерите се занимават с мародерства на изоставено имущество, нападения и грабежи срещу всички. Целта им е да откраднат стоката, оръжията и снаряжението на жертвите си.

Оръжията и технологиите:

Оръжията - в Зоната има много и всякакви оръжия - от най-старите образци от времената преди Първата световна война до най-съвременните. Повечето автори и герои ги класифицират и описват по най-общоприетите правила - според големината и вида на използвания боеприпас - пистолети и револвери, картечни пистолети, автомати (щурмови пушки), обикновени, автоматични и снайперски пушки, картечници и гранатомети, гладкоцевни оръжия, крупнокалибрени и т.н. В обикновените разговори това правило често не се спазва, например - понякога героите наричат картечните пистолети или автоматичните пушки автомати, а за автоматите и щурмовите пушки се говори, като за различни оръжия, което е напълно допустимо. Срещат се и експериментални или футуристични оръжия - електропушки, електромагнитни (гаусови) пушки или оръдия, дълбоковакумни заряди и др. Но каквито и да са мисиите и обстановката, опитните сталкери се придържат едно изпитано правило - „В Зоната оръжията и боеприпасите никога не са достатъчни!” - поради което се запасяват с резервни количества в т. нар схронове. Схронове имат и групировките и търговците.

Технологиите - в Зоната се използват много съвременни или футуристични технологии. Всички сталкери използват ПДА (PDA-Personal Digital Assistant), които са предназначени предимно за носене на китката. ПДА са свързани със системата на сталкерите за локално позициониране и комуникация. Първоначално ПДА са отчитали само местоположението на жив или мъртъв сталкер в рамките на обхвата, но в последствие започват да отчитат и данни за притежателя му. Много често се използват специално защитно снаряжение и устройства за работа в Зоната - детектори на аномалии, гайгерови броячи, дозиметри, контейнери за артефакти и др. Разбира се, всички сталкери разчитат на изпитания способ на хвърляне на болт или гайка със завързани към тях ленти плат или парчета бинт.

Обектите и творенията на Зоната:

По същество цялата Зона представлява едно огромно аномално пространство изпълнено с различни същества, явления и предмети, в което не действат познатите природни закони.

Мутантите - същества възникнали в Зоната след Втория взрив. Някои произлизат от хора, други от диви или домашни животни, а за трети не е ясно как са се появили. Всички мутанти са хищници и са смъртоносни за хората. Мутантите са физични, ментални или и двете едновременно. Някои от мутантите са същества, които могат да съществуват само в Зоната под въздействието на аномални излъчвания, а извън Зоната бързо умират и се разпадат. Превел съм наименованията на мутантите така, както според мен биха звучали добре на български език.

Аномалиите - места с необясними феноменални свойства в Зоната, предимно смъртоносни за човека и другите същества. Повечето аномалии се намират в състояние на „тих режим” и се задействат (сработват) при попадане в обхвата им на човек, мутант, животно или предмет. Техните наименования също са преведени на български език, и в някои случаи също съм избягвал буквалния превод, защото се усложнява текста.

Артефактите - предмети с необясними феноменални свойства, полезни или вредни за хората. Артефактите са стоката, която добиват и контрабандират сталкерите, и която се изкупва от търговците, а понякога от други сталкери, учените, военните или от бизнесмени.

В текста наименованията на артефактите и аномалиите са с наклонен шрифт (курсив), и техния превод също не е буквален.

Изхвърлянията - мощни периодични изригвания на радиация и аномална енергия от центъра на Зоната. Те са вредни за хората и предизвикват т. нар. гонка - масова скоростна миграция на мутантите от центъра към Периметъра, и създават големи неприятности на военните, които охраняват конкретния участък. Често изхвърлянията предизвикват поредното разширяване на Зоната, което от своя страна принуждава военните да се оттеглят по-далеч, като изоставят съоръженията и базите си.

Феномените - подобно на аномалиите и артефактите, са места или предмети с необясними свойства, но за разлика от тях не оказват въздействие върху хората или други същества. Например - изоставен автомобил с постоянно работещ двигател, въпреки че горивото отдавна трябва да е свършило. Или предмет, който „виси” неподвижно във въздуха, без видима причина за това състояние.

Легендите на Зоната - хора, същества, места или предмети, чието съществуване не е доказано, но за тях говорят всички и вярват, че имат отношение към много от събитията и явленията в Зоната. Това са Монолита, наричан още Изпълнителя на желания, Господарите на Зоната, Черния сталкер, Доктора от блатата, Картографа, Демоните на Зоната, Пришълците и т.н.

И последно - в текста често има думи, реплики и дори цели разговори на украински език - все пак Зоната е в Украйна. Където е възможно съм ги превел така, както македонския диалект се отнася към българския език, но на някои места това е невъзможно, тъй като самият разговор на украински език участва в действието, и ако се преведе ще се изгуби смисълът, който авторът е имал предвид.

На някои места авторът е допуснал фактически грешки (напр. - бушмените май са в Африка, а не около река Амазонка; веднъж е сгрешена бройката на патроните в един пистолет), но съм ги запазил така както той ги е написал.

Пожелавам на всички читатели и фенове на СТАЛКЕР вълнуващи приключения в Зоната. А специално за феновете: Помнете - в Зоната винаги се случва нещо. Носете новини!
Поделитесь с Вашими друзьями:
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   28
База данных защищена авторским правом ©obuch.info 2020
отнасят до администрацията

    Начална страница