Асарел – медет” ад – гр. Панагюрище утвърждавам: прокурист асарел медет адДата25.10.2018
Размер126.79 Kb.
#98054
Индекс на документа: ПРИЛОЖЕНИЕ № 4

РИ-ИСУ08.02.00.00.00/4-1АСАРЕЛ – МЕДЕТ” АД – ГР. ПАНАГЮРИЩЕ

УТВЪРЖДАВАМ:

ПРОКУРИСТ

АСАРЕЛ МЕДЕТ АД

МОМЧИЛ МИХАЙЛОВ
Дата:…………
ТЕХНИЧЕСКО ЗАДАНИЕ
ЗА ИЗБОР НА ДОСТАВЧИК НА МОБИЛНИ КОМУНИКАЦИОННИ УСЛУГИ ЗА НУЖДИТЕ НА „АСАРЕЛ-МЕДЕТ“ АД И СВЪРЗАНИТЕ ДРУЖЕСТВА


 1. Изисквания за същността, съдържанието, особеностите и изискуемата крайна цел на услугата.

1.1.Съществуващо положение.

Бизнес корпоративна група от 250 абонати, разпределени в различни тарифни планове. Напълно безплатни разговори в рамките на групата и диференцирани спрямо различните тарифни планове безплатни минути за разговори към всички мобилни оператори и фиксирани мрежи. Безплатни разговори към юридически и физически лица, абонати на същия Оператор, преференциални цени за разговори в роуминг, международни разговори и мобилен интернет. Преференциални абонаментни пакети и цени за служители на компанията и свързани юридически лица по отношение на мобилни комуникационни услуги, мобилен интернет, закупуване на мобилни апарати, допълнителни и нови услуги и продукти на Оператора. Ползване на мобилен интернет, в т.ч. и в роуминг. Ползване на СИМ карти на всички мобилни оператори в гейтуей устройства. Ползване на СИМ карти с реални статични IP. Ползване на GPS услуги.1.2.Особености.

„Асарел-Медет“ АД е разположена на площ от около 22 х. дка, в планински район, в условията на планински пресечен хълмист релеф. На територията на „Асарел-Медет” АД функционират 6 основни административни сгради, 7 големи и над 10 по-малки обекта (производствени цехове и помещения), разположени по цялата площ.

Най-близко населено място – гр. Панагюрище, на 12 км.

Площадка „Люляковица“ – няколко административни сгради, хвостохранилище. Отдалеченост от площадка „Асарел“ – около 7 км.

Площадка „Медет“ – няколко административни сгради,. Отдалеченост от площадка „Асарел“ – около 12 км.

Помпени станции, калета, кули, мини ВЕЦ и др. отдалечени обекти. Средни разстояния – между 15км. и 20 км., основно по посока гр. Панагюрище, с. Оборище, гр. Златица.

Работен режим – непрекъснат 24 часов, целогодишен. Сменност на работа – основна схема – трисменен режим на работа (в основното производство, редовна смяна – 8 часа, двусменен режим (по 8 или 12 часа) за някои от отдалечените обекти.

1.3.Цел.

Да се предложи на клиента най-добро решение по отношение предоставяне на пакет от мобилни комуникационни услуги – гласови, данни, мобилен интернет и други, с национално покритие и в роуминг, отговарящи на действащите стандарти за предоставяне и ползване на услугите.

Основна цел е при оптимални разходи да се осигури 100% наличност и непрекъснатост на услугите, при съответстващо високо качество и надеждност. Услугите да отговарят на посочените в настоящето техническо задание изисквания и параметри, на последните световни тенденции, добри практики и стандарти в областта на мобилните комуникации.

Водещо изискване е да се осигури 100% наличност и непрекъснатост на услугите по схема 24х7х365, независимо от времето и мястото.
 1. Обем на услугата и срокове.

  1. Предоставянето на диференцирани пакети от гласови и негласови услуги за 250 абонати, организирани в Корпоративна бизнес група, в рамките на групата и към други мобилни и фиксирани мрежи на територията на Р България и извън нея, както и за присъединени абонати, които не са членове на Корпоративната група, но ползват преференции по специални програми на оператора за служители и свързани лица.

При оформяне на предложението се описват подробно, а там където е приложимо само се потвърждават, поотделно:

 • Месечна абонаментна такса по тарифни планове/пакети

 • 100% безплатни разговори в Корпоративната група за всички тарифни планове/пакети

 • 100% безплатни разговори както към бизнес абонати на Оператора за всички тарифни планове, така и към физически лица, абонати на Оператора.

 • Безплатни минути в мрежите на другите оператори, в т.ч. фиксирани, по тарифни планове/пакети:

 • Управление на безплатните минути – прехвърляне на неизползваните минути в следващ месец

 • Цена за минута разговор извън Корпоративната група, диференцирано по тарифни планове/пакети - в мрежата на същия оператор и в мрежите на другите оператори, в т.ч. и фиксирани мрежи

 • Цена на SMS и MMS по тарифни планове/пакети:

   • Безплатни пакети за SMS и MMS към СИМ картите от корпоративната група – поотделно за всяка карта или общо за Корпоративната група.

   • В мрежата на Оператора

   • В останалите национални мрежи

   • Допълнителни пакети за SMS и MMS

 • Безплатни мегабайти за мобилен интернет към СИМ картите от корпоративната група, по тарифни планове/пакети.

 • Управление на безплатните мегабайти - прехвърляне на неизползваните мегабайти в следващ месец.

 • Допълнителни пакетни планове за мобилен интернет към гласовите СИМ карти.

 • Международни разговори по тарифни планове/пакети, в т.ч.:

   • Цена на минута за изходящ/входящ международен разговор по зони/групи

   • Цени на допълнителни пакети за международни разговори по зони, в т.ч. продължителност на действие

 • Роуминг:

   • Цена на минута за разговори в роуминг по зони – входящи и изходящи.

   • Безплатни пакети за разговори в роуминг

   • Допълнителни пакети за разговори в роуминг, в т.ч. продължителност на действие

   • Цена за SMS и MMS в роуминг. Безплатни пакети за SMS и MMS

   • Цени на мобилен интернет в роуминг.

   • Пакетни планове за мобилен интернет в роуминг.

   • Безплатни мегабайти за мобилен интернет в роуминг към гласовата СИМ карта.

  • Мобилен интернет, в т.ч.:

   • СИМ карти за данни. Тарифни планове/пакети – обеми и цени.

   • Тарифни планове за мобилен интернет за лаптоп, таблет, компютър – обеми и цени

   • Пакетни планове за ползване на мобилен интернет.

  1. Предоставяне на пакети от услуги за ползване на СИМ карти на Оператора в гейтуей устройства.

  2. Предоставяне на СИМ карти с реални статични IP адреси.

  3. Безплатно предоставяне на нови СИМ карти

  4. 100% свързаност между абонатите независимо от времето и мястото.

  5. 100% свързаност към други мрежи в страната и чужбина – мобилни, фиксирани, интернет.

  6. Приоритетни области и направления, в които се изисква 100% наличност и непрекъснатост на услугата, независимо от времето и мястото са:

  • Територията на площадка „Асарел“ и прилежащите обекти, в т.ч. открит рудник – по периметъра и в дълбочина, отдалечени обекти „Открит склад“, района на циклично-поточните линии за извоз на минна маса, Административни сгради, производствени цехове и халета, контролно пропускателни пунктове на входа на площадката и др.

  • Площадка „Медет“ и прилежащи обекти, в т.ч. Централна разпределителна подстанция, контролно пропускателни пунктове на входа на площадката.

  • Площадка „Люляковица“ и прилежащите обекти

  • Историческа местност „Оборище“

  • Панагюрски колонии и района около селището

  • Служебен път от площадка „Асарел“ до гр. Панагюрище, в т.ч. отклоненията до обекти „Пречиствателни станции“ и „Сорбция“ - - по протежение на целия път, без изключения.

  • Промишлени площадки на обекти „Пречиствателни станции“, „Сорбция“ и районите около тях.

  • Служебен път от площадка „Асарел“ до площадка „Люляковица“ - по протежение на целия път, без изключения.

  • Служебен път между площадка „Асарел“ и площадка „Медет“, в т.ч. районите около вила „Асарел“ и х. „Пряслопа” - по протежение на целия път, без изключения.

  • Направление гр.София – гр.Панагюрище – площадка „Асарел“ /през магистрала „Тракия“/ - по протежение на целия път, без изключения.

  • Направление гр.София – гр.Панагюрище – площадка „Асарел“ /през с. Вакарел/ - по протежение на целия път, без изключения.

  • Направление площадка „Асарел“ – гр. Пирдоп, през гр. Златица - по протежение на целия път, без изключения.

  • Обект „Ханчето“, в т.ч. района на мини ВЕЦ „Калето“ и административните съоръжения на мини ВЕЦ-а.

  • Населените места в община Панагюрище

  • Територията на обособено Ловно стопанство.

За всички територии и пътища се изисква 100% обезпеченост на услугата, без прекъсвания, независимо от времето и мястото.

  1. Задължително е наличието на 3G услуга на териториите и обектите на компанията.

  2. В предложението се посочват всички поддържани комуникационни стандарти, в т.ч. по области и направления от т.2.7.

  3. Минимални цени на разговорите към абонати на същия мобилен оператор, както и към другите мобилни оператори и във фиксирани мрежи.

  4. Възможно най-голяма общност от роуминг партньори – да се посочат.

  5. Максимални отстъпки при роуминг и международни разговори.

  6. Преференциални условия за цялата продуктова листа при закупуване на мобилни телефони, мобилни устройства и аксесоари за всички служители на фирмата.

  7. GPS контрол и управление на автопарк

 • Основни контролирани параметри: Местоположение, Спиране и Престои, Скорост и Посока, Маршрут, Пробег, Гориво, Капачка на резервоар, Идентификация на водача

 • Месечен абонамент

 • Цена на GPS устройство за 1 автомобил

 • Цена на инсталацията

 • Включен трансфер на данни и SMS

 • Обучение на оператори на място

 • Опции, извън посочените по-горе цени:

 • Контрол на горивото чрез връзка с фабричния нивомер на МПС (оборудване за 1 автомобил)

 • Идентификация на водача (оборудване за 1 автомобил)

 • Контрол на капачката на резервоара (оборудване за 1 автомобил)

 • Допълнително: Технически контрол върху използването на горивото в автопарка

 • Контрол върху ефективността на използване на автомобила с опция за идентификация на водача

 • Отдалечен стоп на двигателя

 • Известяване при сблъсък

 • Контрол чрез: зониране, по време, по маршрут

 • Генериране на аларми

  1. Срокове. За обекти, територии и направления, за които към момента на подаване на офертата изискваните мобилни комуникационни услуги не са налични се посочват срокове за изпълнение, които следва да бъдат максимално кратки.


3.Качествени изисквания към услугите  1. Адекватна реакция в максимално кратки срокове при аварийни и проблемни ситуации (да се посочат конкретни срокове за дистанционна или реакция „на място“), в т.ч. обезпечаване на наличие на комуникации в аварийни ситуации.

  2. Да се потвърди възможност за гъвкаво договаряне по отношение на:

   1. Срока на действие на договора, в т.ч. предсрочно прекратяване по всяко време с едномесечно предизвестие, без неустойки.

   2. Периодично предоговаряне и подобряване на ценовите условия по време на действие на договора, без удължаване на основния срок.

  3. Преносимост на мобилни и фиксирани номера към други оператори без такси и неустойки, в рамките на 24 часа.

  4. Отпадане на абонати от Корпоративната група без неустойка

  5. On-line достъп за проверка на фактури, възможност за електронна фактура

  6. Служители на „Асарел-Медет” АД да могат да се включват/преминават самостоятелно към Оператор при преференциалните условия за Корпоративната група.

  7. Операторът да посочи гаранции по отношение качество и надеждност на предоставяните услуги в пълния им обем и качество 24 часа в денонощието, без прекъсване.

  8. Операторът да посочи неустойки - като % от месечната фактура, които Операторът ще изплаща на клиента при влошаване параметрите на предоставяните услуги, в т.ч. липса на покритие или невъзможност от комуникация по вина на Оператора.

  9. Операторът да потвърди възможност за разширение и развитие на услугите в минимални срокове, при поискване от страна на клиента.

  10. Да се предостави пълна информация за условията за отчитане на стойността на разговора: период и стойност на начално тарифиране на разговора, отчитане на продължителността на разговора и т.н. по отношение на техническите и ценови условия на услугите.

  11. Договор без клауза за автоматично продължаване.

  12. В предложението да са включени и:

  1. всички възможни опции,

  2. преференции,

  3. специализирани бизнес услуги, като 3G, VPN и др.

  4. допълнителни услуги

  5. промоции за служители и свързани лица на клиента

  6. други предложения за услуги, които кандидатът може да предостави на корпоративната група


За всички видове услуги се посочват начална дата и срокове за изграждане на услугата.
Забележка: В процеса на провеждане на офертното проучване всеки кандидат е длъжен да извърши оглед на място и да уточни с клиента районите и обектите на компанията с изисквания за пълно покритие, както и други технически въпроси по техническото задание. В тази връзка към офертното предложение се прилагат:

-Декларация, че кандидатът е извършил необходимите проучвания и е напълно запознат с изискванията и условията по предоставяне на услугите

-Декларация за конфиденциалност
4.Офертни изисквания към услугата:

Кандидатът за предоставяне на услугата да бъде действащ на телекомуникационния пазар обществен телекомуникационен оператор на мобилна мрежа по стандарт GSM, фиксирана телефония и интернет доставчик клас „национален“, притежаващ съответните валидни лицензии от КРС за осъществяване на изискваните услуги и други удостоверяващи сертификати.

 1. Фирмата-оферент трябва задължително да направи оглед на обектите и добре да прецени обхвата на изискванията и възможностите за тяхната реална реализация.

 2. Доказателства за технически опит, квалификация и възможности на кандидата.

 3. Срок на валидност на офертата – минимум 90 дни.

 4. Представяне на писмени препоръки от минимум 3 клиенти на Оператора, както и Референтен списък на клиенти с адреси, телефони и лице за контакти за изпълнявани аналогични услуги за последните 18 месеца. Препоръки с по-голяма давност няма да бъдат взети под внимание.

 5. При подготовка на офертата е необходимо да се отговори на всички поставени в запитването изисквания.

 6. Предимство при оценка на кандидатите е обезпечаване на пълно покритие на изискваната територия и обекти, което се удостоверява със заверени в КРС карти и/или протоколи от измервания.

Като част от комплекта документи при представянето на офертата се изисква и:

 1. Регистрация по ЕИК

 2. Точен адрес, имената на лицата за контакти, телефон, факс и Е-mail

 3. Съдебна регистрация на изпълнителя, съгласно българското законодателство

 4. Удостоверение за актуалното състояние на фирмата. Финансов отчет одитиран от експерт счетоводител за изминалата финансова година.

 5. Изисквания за съдействие от страна на клиента за изпълнение на услугата.

 6. Декларация, подписана от едноличния търговец, съответно членовете на управителния орган на участника, че участникът:

 • не е лишен от правото да упражнява търговска дейност;

 • не е в процес на ликвидация;

 • не е обявен в несъстоятелност и не е в производство за обявяване в несъстоятелност;

 • няма регистрирани данъчни нарушения;

 • не е осъден за банкрут;

 • няма неплатени данъци и такси към държавата;

 • ще спазва общо фирмените изисквания на “Асарел-Медет” АД по отношение на конфиденциалност на информацията, до която ще има достъп;


5.Начин и критерии за приемане.

Принцип за избор на изпълнител е пълно съответствие на техническото предложение с изискванията на техническото задание при икономически най-изгодната оферта.

След оценка на предложенията на база получените оферти, преди да се вземе окончателно решение за избор на доставчик, по преценка на клиента се извършват полеви тестове на покритието на мобилните услуги, в посочените в техническото задание приоритетни райони, с участието на представители на кандидата и клиента, които приключват с подписване на протокол.
6.Други условия

1.Срок на договора – 1 година.

2.Да се спазват изискванията за дейности, изпълнявани от външни партньори в контролираните от „Асарел Медет” АД територии, относно безопасни и здравословни условия на труд, пожарна безопасност, опазване околната среда, пропускателен режим и сигурност и кадрово осигуряване, с които избраният изпълнител ще бъде запознат при сключване на договора.

3.Задължително е спазването на предписанията на отдели „БЗР”, ”Екология” и „Фирмена сигурност” и от контролните органи.

4.На кандидатите ще бъде осигурен достъп до обекта в рамките на работното време на Дружеството, от 8:00ч. до 16:30ч.

5.От кандидата, спечелил търга ще се изисква предоставяне на клиента на протоколи, издадени от външна независима лаборатория за извършени измервания на електромагнитните излъчвания от антените на мобилния оператор, разположени на територията и в близост до административни обекти на клиента,ОФЕРТИТЕ ДА СЕ ПРЕДСТАВЯТ ДО 16.00 ЧАСА НА 25.05.2015 Г. ПО ЕДИН ОТ СЛЕДНИТЕ НАЧИНИ:

- На ръка в Деловодството на “Асарел-Медет” АД, запечатани в плик, адресирани до Изпълнителния Директор на “Асарел – Медет” АД, 4500 гр. Панагюрище с надпис: “ОФЕРТА ЗА ИЗБОР НА ДОСТАВЧИК НА МОБИЛНИ КОМУНИКАЦИОННИ УСЛУГИ ЗА НУЖДИТЕ НА „АСАРЕЛ-МЕДЕТ“ АД И СВЪРЗАНИТЕ ДРУЖЕСТВА“ със забележка: „Да се отвори само в присъствието на определената за целта комисия!

- По обикновена или куриерска поща, запечатани в плик, адресирани до (както в предишната точка) /валидно е и пощенско клеймо/.

- На e-mail: pbox@asarel.com, лично на вниманието на Изпълнителния Директор.


Офертата следва да бъде подадена в голям плик съдържащ запечатани два отделни плика, със следното съдържание:

Запечатан плик №1 с надпис “ДОКУМЕНТИ” (техническа част), съдържащ всички необходими документи, отнасящи се до технически характеристики, техническите изисквания и спецификации, референции, баланс и отчет за приходи и разходи за последната финансова година, без ценови условия

Запечатан плик №2 с надпис „ТЪРГОВСКИ УСЛОВИЯ”, съдържащ ценовите условия по предложението на доставчика и начина на плащане.

Офертите се отварят и разглеждат от избраната за целта комисия .

Резултатите се оповестяват с приключване на работата на комисията, като подбора на подадените оферти се извършва в един кръг.

Обръщаме внимание, че създадения ред в Дружеството за съхранение на офертите, прозрачност и принципност при тяхното разглеждане изключва възможността за влияние върху избора на изпълнител чрез корупция. Освен това при констатиране подобни опити, съответните длъжностни лица се освобождават дисциплинарно от работа, а договорите със съответните партньори се прекратяват.

VІІ. За контакти

Лица за контакти:

1.Александър Чобанов, директор „Човешки ресурси“.

Телефон: 0357/60281; 0357/60404

2.Неда Кузманова, р-л отдел Информационни технологии.

Телефон: 0357 60448; GSM: 0887800072.


ИЗГОТВИЛ: СЪГЛАСУВАЛ:

Р-л отдел ИТТ Директор ЧР/Неда Кузманова/ /Александър Чобанов/

Стр. |
Сподели с приятели:
©obuch.info 2024
отнасят до администрацията

    Начална страница