Баланс 31 декември 2004 и 2005


Ръководител: Халдун Сагбилстраница2/5
Дата25.07.2016
Размер364.76 Kb.
#5939
1   2   3   4   5

Ръководител: Халдун СагбилОтчет за приходите и разходитеЗа годините, завършващи на 31 декември 2005 и 2004
Бележка


Година,

Завършваща на

31 декември

2005

(хил.лв.)


Година,

Завършваща на

31 декември

2004

(хил.лв.)

Приходи от продажби

11

7544

5207

Себестойност на продажбите

12

(5200)

(3803)

Разходи по продажби

13

(128)

(81)

Брутна печалба
2216

1323

Оперативни разходи

14

(216)

(199)

Печалба от оперативна дейност
2000

1124

Финансови приходи
42

16

Финансови разходи
(8)

(7)

Нетни финансови приходи

15

34

9

Печалба от обичайни дейности

16

2034

1133

Разход за данък

17

(307)

(225)


Нетна печалба за периода
1727

908


Дата: 31-01-2006 г.
Съставител: Милена Теодосиева

Ръководител: Халдун Сагбил

ОТЧЕТ ЗА ПАРИЧНИЯ ПОТОКЗа годините, завършващи на 31 декември 2005 и 2004
Година,

завършваща на

31 декември

2005

(хил.лв.)
Година,

завършваща на

31 декември

2004

(хил.лв.)

Паричен поток от основна дейност

Парични постъпления от клиенти
9279
6195

Парични плащания на доставчици и персонал
(6645)
(4636)

Парични потоци формирани от платени данъци
(653)
(376)

Плащания при разпределения на печалби дивиденти(813)
(316)


Парични постъпления от лихви
42
16

Други постъпления от основна дейност

Други плащания от основна дейност
(5)
(1)
Нетни парични наличности от основна дейност
1205
882
Парични потоци от инвестиционна дейност

Плащания ,свързани с дълготрайни активи
(1)Постъпления, свързани с дълготрайни активи
1
5
Нетни парични наличности използвани за инвестиционна дейност
0
5
Нетно увеличение на паричните наличности и еквиваленти
1205
887
Парични наличности и еквиваленти към началото на периода
1295
408
Парични наличности и еквиваленти в края на периода /виж бележка 4/
2500
1295


Дата: 31-01-2006 г.
Съставител: Милена Теодосиева

Каталог: fyearbook
fyearbook -> Отчет за приходите и разходите За годините, завършващи на 31 декември 2004 и 2003
fyearbook -> Баланс 31 декември 2004 и 2003
fyearbook -> Отчет за приходите и разходите За годините, завършващи на 31 декември 2003 и 2002
fyearbook -> Семена добрич” ад финансови отчети към 31 декември 2002 и 2003
fyearbook -> Отчет към 31 декември 2005 консолидиран баланс
fyearbook -> Счетоводен баланс към 31 декември 2006 г
fyearbook -> Отчет и одиторски доклад 31 Декември 2003
fyearbook -> Доклад на регистриран одитор Надя Енчева Костова
fyearbook -> Доклад на регистриран одитор Надя Енчева Костова
fyearbook -> Одиторски доклад


Сподели с приятели:
1   2   3   4   5
©obuch.info 2022
отнасят до администрацията

    Начална страница