media/public_procurements
  Прокуратура на република българия
  Номер Клиентски номер
  Прокуратура на република българия главен прокурор одобрявам: валери първанов
  Одобрявам: валери първанов заместник на главния прокурор при ВКП д о к у м е н т а ц и я
  Прокуратура на република българия главен прокурор одобрявам: валери първанов
  Приложение към публична покана по реда на глава осем „А“ от закона за обществените поръчки с предмет
  2. 2 Очаквани резултати: 6 3 Индикатори за изпълнение 6
  Върховна касационна прокуратура
  Утвърдил: г-н иван ванчев административен ръководител
  Офертите се подават всеки работен ден от
  Одобрявам: стефка ганчева административен ръководител районен прокурор
  Калоян вълков районен прокурор районна прокуратура гр. Велики преслав
  Калоян вълков районен прокурор
  Доставка на почистващи и хигиенни материали, за нуждите на Oкръжна прокуратура – Ловеч, Районна прокуратура – Троян, Районна прокуратура – Тетевен, Районна прокуратура – Луковит, по спецификация”
  Прокуратура на република българия районна прокуратура ботевград
  Прокуратура на република българия районна прокуратура – гр. Червен бряг
public_procurements/692519
  Отговори на въпроси
media/public_procurements
  Номер Клиентски номер
  Към п у б л и ч н а п о к а н а
  Прокуратура на република българия главен прокурор
  Прокуратура на република българия главен прокурор одобрявам: валери първанов
  Д-р Г. М. Димитров
  Изх. № Опи I – 210/17 Гр. София, 15. 02. 2017 г
  До 12. 00 и от 13. 00 до 17. 00 часа, в срок до 17. 00 часа на 06. 10. 2014г включително
  Одобрявам: административен ръководител: районен прокурор на районна прокуратура – благоевград
  Конкурс за възлагане на малка обществена поръчка с предмет
  Одобрявам: г-жа пенка богданова заместник на главния прокурор при ВКП д о к у м е н т а ц и я
  Утвърдил: зорница таскова зам. Адм ръководител на сгп
directory media public procurements  


База данных защищена авторским правом ©obuch.info 2019
отнасят до администрацията

    Начална страница