И с голямата подкрепа на рио благоевград, на 04. 2014 г инициативен комитет учреди „Сдружение на началните учители област Благоевград. Налице е решениеДата08.05.2018
Размер21.05 Kb.
#68272
Уважаеми колеги,

По идея и с голямата подкрепа на РИО – Благоевград, на 9.04.2014 г. инициативен комитет учреди „Сдружение на началните учители – област Благоевград”. Налице е решение на Окръжен съд – Благоевград и регистрация в Министерство на правосъдието. Сдружението е регистрирано по закона за юридическите лица с нестопанска цел и ще извършва общественополезна дейност.Дружеството на началните учители ще работи за реализация на основните цели, като:
1. Координира дейността на учителите от начален етап на територията на област Благоевград;
2. Работи за по-активната роля на ученици, учители, родители и общественост във връзка с обучението и възпитанието на учениците от начална училищна възраст;

3. Полага усилия за усвояване на основни умения в областта на родния език с цел постигане на функционална грамотност, грамотност в областта на математиката и природните науки, технологична и дигитална грамотност, както и уменията за общуване на чужд език, съгласно Националната стратегия за учене през целия живот, приета за периода 2014 - 2020 година;


4. Поощрява проучвания и иновации в рамките на началния етап на обучение;
5. Установява и поддържа контакти и сътрудничество със сродни организации от страната и чужбина; 
6. Събира, анализира и обобщава информация за образователно-възпитателния процесс в начален етап на основната образователна степен;
7. Съдейства на държавните институции и средствата за масово осведомяване за получаване и разпространение на информация относно състоянието, проблемите и потребностите на обучението в началния етап в училищата на Благоевградска област и работи за решаването на проблемите в тази област.

Избран е Управителен съвет от 9 членове, председател, заместник-председател и секретар на сдружението с мандатност 4 години. Предстои избирането на областни координатори, както следва:

1. Община Петрич – 1 /един/ координатор;

2. За общините Сандански, Кресна и Струмяни - 1 /един/ координатор;

3. За общините Гоце Делчев и Хаджидимово – 1 /един/ координатор.

4. За общините Разлог и Банско – 1 /един/ координатор;

5. За общините Якоруда и Белица – 1 /един/ координатор;

6. За общините Сатовча и Гърмен – 1 /един/ координатор.Предметът на дейност на Сдружението е:
1. Иницииране, представяне и насърчаване на добри практики на  ученици, учители, органите на местната и държавната власт и обществеността, свързани с повишаване качеството на образователно-възпитателния процес;
2. Участие и съдействие в осъществяването на инициативи, проекти и програми,  свързани с обучението в начален етап;
3. Издаване на методическа литература, подпомагаща образователно-възпитателния процес;
4. Организиране и провеждане на курсове, семинари, конференции и популяризиране на положителни практики, свързани с обучението в начален етап.
Уважаеми колеги,

Началото е поставено. Предстои ни съвместна работа, за да реализираме поставените цели и да се чуе гласът на началния учител.Да разкажем и да покажем на всички, че сме професионалисти в работата си.

От инициативния комитет


Сподели с приятели:
©obuch.info 2024
отнасят до администрацията

    Начална страница