История на българските държавни институцииДата28.10.2018
Размер96.5 Kb.
#104280
ТипЛекцииУтвърдил: …………………..

Декан

Дата .............................

СОФИЙСКИ УНИВЕРСИТЕТ “СВ. КЛИМЕНТ ОХРИДСКИ”

Факултет: Философски

Специалност: (код и наименование)Ф

Ф

А

0

3

0

1

1

2

ПУБЛИЧНА АДМИНИСТРАЦИЯ

УЧЕБНА ПРОГРАМА


И

3

0

5
Дисциплина:

ИСТОРИЯ НА БЪЛГАРСКИТЕ ДЪРЖАВНИ ИНСТИТУЦИИ

Преподавател: ХОН. ДОЦ. ДСН ГОРАН ГОРАНОВАсистент:


Учебна заетост

Форма

Хорариум

Аудиторна заетост

Лекции

30

Семинарни упражнения

-

Практически упражнения (хоспетиране)

-

Обща аудиторна заетост

30

Извънаудиторна заетост

Реферат
Доклад/Презентация
Научно есе
Курсов учебен проект
Учебна екскурзия
Самостоятелна работа в библиотека или с ресурси

60


Обща извънаудиторна заетост

60

ОБЩА ЗАЕТОСТ

90

Кредити аудиторна заетост

1

Кредити извънаудиторна заетост

2

ОБЩО ЕКСТ

3

Формиране на оценката по дисциплината1

% от оценкатаWorkshops {информационно търсене и колективно обсъждане на доклади и реферати)


Участие в тематични дискусии в часовете


Демонстрационни занятия


Посещения на обекти


Портфолио


Тестова проверка


Решаване на казуси


Текуша самостоятелна работа /контролно


Развиване на тема-писмено

50%Изпит-устен

50%

Анотация на учебната дисциплина:

Историята на държавните институции съдържа богати и разнообразни поуки от близкото и по-далечното минало, които могат да бъдат полезни и на съвременните управленци. Сложните взаимооотношения между държавните институции се разглеждат в развитие, за да бъде доказано, че освен прекъсване в историческия процес има и приемственост, въпреки смяната на идеологии и политически системи. От голямо значение е изучаването на движещите фактори с техните провомощия и задължения, за да се схванат ясно техните отговорности. Историческият опит трябва да бъде оценяван, както с оглед на съответната епоха, така и заради задачите на настоящето и бъдещето. Примерите на добро или лошо управление са поучителни, когато не само бива обяснявано, но и се преосмисля миналото с теглене на изводи и правене на обобщения.
Предварителни изисквания:

Да са изучавали предварително История на българската администрация; Властни отношения в администрацията; Основни политически доктрини; Анатомия на корупцията.

Очаквани резултати:

Студентите трябва да придобият основни знания за развитието на българските държавни институции през новата и съвременната история, с техните особености и характерни черти, както и да усвоят собствения и разумно осмисления чужд опит. Уменията да анализират и обясняват “защо” ще им помогнат да употребят историческия опит в настоящата и бъдещата си дейност, защото ако в историята не всичко се повтаря, то понякога събитията се развиват при други условия, но хората са склонни да повтарят същите грешки, които могат да бъдат избегнати.Учебно съдържание
Тема:


Хорариум

1

Изграждане на държавните институции /1878-1886/


2 часа

2

Развитие на държавните институции: собствен и чужд опит /1886-1911/


4 часа

3

Институциите във време на война /1912-1919/


2 часа

4.

Особености и действия на държавните институции при граждански конфликти е стопанска криза /1920-1934/


3 часа

5.

Институциите при безпартийната власт /1934-1944/


4 часа

6.

Налагане на “народната демокрация” или “диктатурата на пролетариата” /1944-1948/


3 часа

7.

Управлението на Партията-държава – върхът на тоталитаризма /1948-1956/


2 часа

8.

Властта на номенклатурата и “апаратчиците” – степенуване и зависимости 81956-1971/


4 часа

9.

“Ръководната роля” на Партията по всички “етажи на властта”


3 часа

10.

Съвременната парламентарна демокрация и избраното управление /1989-2012/


3 часаКонспект за изпит

Конспектът за изпит е изложеното вече тематично съдържание.


Примерни въпроси:Въпрос

1

Изграждане на държавните институции /1878-1886/

2

Институциите при безпартийната власт /1934-1944/

3

Институциите във време на война /1912-1919/

4

“Ръководната роля” на Партията по всички “етажи на властта”

5

Съвременната парламентарна демокрация и избраното управление /1989-2012/

Библиография

Основна:

 1. Баева И., Ев. Калинова, Българските преходи 1939-1989, С., 1999,2002.

 2. История на България, Т. VІІ-VІІІ, С., 1991, 1999.

 3. Марков Г., Светът през ХХ век, С., 2000.

 4. Методиев В., Министерският съвет в България 1879-1886, С., 1999.

 5. Стателова Е., Ст. Грънчаров, История на България, Т. ІІІ 1878-1944, С., 1999.

 6. Ташев Т., Министрите на България 1879-1999, С., 1999.Допълнителна:

 1. Близнашки Г., Принципи на парламентарното управление, С., 1997.

 2. Български конституции и конституционни проекти, Съставители В. Методиев и Л. Стоянов, С., 2003.

 3. Българските държавни институции 1879-1986, С., 1987.

 4. Грънчаров Ст., Политическите сили и Монархическият институт в България 1886-1894, С., 1984.

 5. История на българската държава и право. Извори, Т. ІІ, 1878-1944, С., 1998.

 6. Манолова М., Законодателство и реформи в общинското самоуправление 1878-1944, С., 1992.

 7. Николаев Н., Административното устройство на българската държава, С., 1943.

 8. Пантев Андр., Раждането на модерната демокрация, С., 1993.

 9. Радев Д., Разделение на властите в модерната държава, С., 1997.

 10. Сто и двадесет години изпълнителна власт в България, Сборник, С., 1999.

Дата, април 2016 г. Съставил: доц. дсн Горан Горанов
1 В зависимост от спецификата на учебната дисциплина и изискванията на преподавателя е възможно да се добавят необходимите форми, или да се премахнат ненужните.
Сподели с приятели:
©obuch.info 2024
отнасят до администрацията

    Начална страница