„използване на дигиталниPdf просмотр
страница1/14
Дата12.02.2024
Размер1.71 Mb.
#120292
ТипАвтореферат
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   14
Автореферат-Ахилеас Папако финален-16.02.23
Свързани:
Екология и здравеСОФИЙСКИ УНИВЕРСИТЕТ „СВ. КЛИМЕНТ ОХРИДСКИ“
ФАКУЛТЕТ ПО НАУКИ ЗА ОБРАЗОВАНИЕТО И
ИЗКУСТВАТА
КАТЕДРА „СПЕЦИАЛНА ПЕДАГОГИКА“
Автореферат
на дисертационен труд на тема:
„ИЗПОЛЗВАНЕ НА ДИГИТАЛНИ
ТЕХНОЛОГИИ ЗА ПРЕПОДАВАНЕ НА ДЕЦА
СЪС СПЕЦИАЛНИ ОБРАЗОВАТЕЛНИ
ПОТРЕБНОСТИ В МАСОВАТА КЛАСНА
СТАЯ”

Докторант:
Ахилеас Папаконстантину
Научен ръководител:

доц. д-р Катя Дионисиева
София
2023


2
Дисертационният труд е в обем от 184 страници и се състои от въведение, основни етапи на работата, представени в 3 глави, дискусия, заключение, приноси на разработката, списък на публикациите по темата и използвана литература. Дисертационният труд съдържа 4 таблици, 20 диаграми и 20 графики.
Номерата на таблиците, диаграмите и графиките, включени в автореферата, съвпадат с тези в дисертацията.


3
СЪДЪРЖАНИЕ
ВЪВЕДЕНИЕ................................................................................................................ 4
ТЕОРЕТИЧНА ЧАСТ .......................................................................................... 7
ГЛАВА 1. ЛИТЕРАТУРЕН ОБЗОР И АНАЛИЗ НА ПРОБЛЕМА ЗА
ИЗПОЛЗВАНЕ НА ДИГИТАЛНИ ТЕХНОЛОГИИ ЗА ОБУЧЕНИЕ НА ДЕЦА
СЪС СПЕЦИАЛНИ ОБРАЗОВАТЕЛНИ ПОТРЕБНОСТИ В ОБЩА УЧЕБНА
СРЕДА ........................................................................................................................... 7 1.1 ЛИТЕРАТУРЕН ПРЕГЛЕД И АНАЛИЗ ............................................................. 7
ЕМПИРИЧНА ЧАСТ ................................................................................................. 18
ГЛАВА 2. ИЗСЛЕДВАНЕ ВЪРХУ ИЗПОЛЗВАНЕТО НА ДИГИТАЛНИ
ИНСТРУМЕНТИ ЗА ОБУЧЕНИЕ НА УЧЕНИЦИ СЪС СПЕЦИАЛНИ
ОБРАЗОВАТЕЛНИ ПОТРЕБНОСТИ В ОБЩА УЧЕБНА СРЕДА ...................... 18 2.1. ИЗСЛЕДОВАТЕЛСКИ ЗАДАЧИ И МЕТОДОЛОГИЯ................................... 18 2.2. УЧАСТНИЦИ В ИЗСЛЕДВАНЕТО ................................................................. 20 2.3. ДИГИТАЛНИ ТЕХНОЛОГИИ, ПРИЛОЖЕНИ В ОБРАЗОВАТЕЛНИЯ
ЕКСПЕРИМЕНТ – ОПИСАНИЕ.............................................................................. 21
ГЛАВА 3. АНАЛИЗ НА РЕЗУЛТАТИТЕ ............................................................... 23
ДИСКУСИЯ ……………………………………………………………………… 39
ЗАКЛЮЧЕНИЕ …………………………………………………………………. 42
ПРИНОСИ ………………………………………………………………………... 43
ЗАКЛЮЧЕНИЕ ………………………………………………………………….. 44
ИЗПОЛЗВАНА ЛИТЕРАТУРА ………………………………………………... 45


Сподели с приятели:
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   14
©obuch.info 2024
отнасят до администрацията

    Начална страница