Martin smartmac размери Всички размери са дадени в милиметри. Инструкции за безопасностстраница1/4
Дата28.10.2018
Размер0.54 Mb.
  1   2   3   4
Martin smartMAC

Размери

Всички размери са дадени в милиметри.Инструкции за безопасност

ВНИМАНИЕ!

Прочетете тези инструкции за безопасност преди да инсталирате, включите или използвате този продукт.

Долните символи са използвани, за да се обозначат важни инструкции за безопасност, посочени на продукта и в упътването:

Знак 1: ВНИМАНИЕ! Опасност от различни видове наранявания или смърт.

Знак 2: ВНИМАНИЕ! Опасно напрежение. Риск от смъртоносен или силен електрически шок.

Знак 3: ВНИМАНИЕ! Опасност от възникване на пожар.

Знак 4: ВНИМАНИЕ! Опасност от изгаряне. Да не се докосва.

Знак 5: ВНИМАНИЕ! Риск от нараняване на очите. Трябва да се използват предпазни очила.

Знак 6: ВНИМАНИЕ! Риск от наранявания на ръцете. Трябва да се използват предпазни ръкавици.

Знак 7: ВНИМАНИЕ! Прочетете внимателно упътването.

Знак 1 Този продукт е само за професионална употреба. Не е за използване в домашни условия.

Този продукт съдържа риск от наранявания или смърт, причинени от пожар или изгаряне, електрически шок, избухване на лампата и падане.

Знак 7 Прочетете упътването преди да инсталирате, включите, използвате или обслужвате устройството и следвайте инструкциите за безопасност, описани по-долу, като спазвате всички предупреждения, които са написани в упътването или на устройството.ПРЕДПАЗВАНЕ ОТ ЕЛЕКТРИЧЕСКИ ШОК

 • Дори когато не използвате устройството, трябва да го изключите от захранването преди да го местите или при сваляне и поставяне на каквато и да е част или капак, включително лампата и предпазителите.

 • Устройството трябва винаги да бъде електрически заземено.

 • Използвайте само източник на АС захранване, който отговаря на захранването във Вашия регион и има заземяваща защита.

 • Свържете устройството към АС захранването, като използвате приложения кабел или описания 3 пинов, 1,5 мм2 (14 AWG) кабел, който поддържа поне 8 ампера. Подходящи типове кабели са SJT, ST, STW, SEO, SEOW И STO.

 • Преди да използвате устройството, проверете дали цялото захранващо оборудване и кабелите са в подходящо състояние и отговарят на изискванията на всички свързани устройства.

 • Не използвайте устройството, ако кабелът или щепселът са повредени, дефектни или влажни, или ако се загряват прекомерно.

 • Не излагайте устройството на влага или пръски.

 • Всички отстранявания на повреди трябва да бъдат извършени от квалифициран техник.

БЕЗОПАСНОСТ НА ЛАМПАТА

 • Продължителното излагане на прожектиращата лампа може да причини изгаряне на кожата и очите. Никога не гледайте към неприкрита лампа, докато е запалена.

 • Не използвайте устройството с липсващи или повредени капаци, панели, лещи или ултравиолетови екрани.

 • Горещата прожектираща лампа е под налягане и може да избухне без предупреждение. Оставете устройството да се охлади за поне 30 минути и използвайте предпазни очила и ръкавици преди да хванете лампата или да разгледате вътрешните елементи на устройството.

 • Ако лампата придобие деформации, бъде повредена или по някакъв начин дефектира, трябва веднага да я смените.

 • Спазвайте продължителността на часовете на употреба на лампата и интензитета й на работа, и я сменете, когато достигне лимита на използване, който е предписан в това упътване или производителят на лампата.

 • Използвайте само качествени лампи.

 • Ако бъде счупено кварцовото покритие на лампата, е възможно да бъде изпуснато количество живак и други отровни газове. Ако лампата избухне в затворено пространство, евакуирайте помещението и го проветрете. Когато държите счупена лампа, носете предпазни ръкавици. Отнасяйте се към счупената или използвана лампа като към специален опасен отпадък и се обърнете към специалист за изхвърлянето й.

ПРЕДПАЗВАНЕ ОТ ИЗГАРЯНИЯ И ПОЖАР

 • Не използвайте устройството, ако температурата в помещението надвиши 400 С (1040 F).

 • Външните части на устройството може да станат много горещи – до 1200 С по време на работа. Избягвайте допир до кожа или предмети. Оставете устройството да изстине при изключена лампа за поне 30 минути преди да отворите отвора за ефектите.

 • Когато отваряте ефект отвора и сменяте ефектите, носете термозащитни ръкавици.

 • Пазете всички запалими материали (плат, дърво, хартия) на поне 100 мм разстояние от главата.

 • Пазете лесно запалимите материали далеч от устройството.

 • Проверете дали около устройството има свободен достъп на въздух.

 • Не осветявайте повърхност, която е разположена на 250 мм от устройството.

 • Не използвайте термостатични ключове или предпазители. Сменете повредените предпазители с други от същия тип и стойност.

 • Не използвайте залепващи филтри, маски или други материали, за да ги поставяте върху лещата или други оптични компоненти.

 • По никакъв начин не променяйте устройството по начини, които не са описани в настоящото упътване.

 • Инсталирайте само оригинални части от Martin.

ПРЕДПАЗВАНЕ ОТ НАРАНЯВАНИЯ, ПРИЧИНЕНИ ОТ ПАДАНИЯ

 • Ако окачите или монтирате устройството над земята, използвайте допълнително оборудване, като например обезопасяващ кабел, който отговаря на теглото на устройството и инсталирайте устройството по описания в настоящото упътване начин.

 • Ако устройството ще виси от въже, захванете устройството с две еднакви скоби. Никога не използвайте само една скоба.

 • Ако използвате скобата за бързо отпускане на устройството, проверете дали скобата е добре захваната към монтиращата повърхност с осемте закопчалки. Когато инсталирате устройството в скоба, проверете дали всички щифтове са правилно поставени и веднага затегнете заключващите винтове в скобата.

 • Проверете дали всяко тяло или използван хардуер могат да издържат поне 10 пъти тежестта на всички устройства, които са закачени за тях.

 • Оставете достатъчно пространство около главата, за да осигурите, че тя няма да се удари в някой обект или друго устройство, което също се движи.

 • Проверете дали всички външни капаци и монтажни елементи са стабилно затегнати.

 • Ограничете достъпа под мястото, където се извършва монтажната работа, а при инсталиране, обслужване или преместване на устройството работете от стабилна платформа.

ВЪВЕДЕНИЕ

Благодарим Ви за това, че избрахте smartMAC, интелигентно осветително устройство от Martin. Мувинг хедът с насочваща светлина притежава: • 150 W прожекционна лампа.

 • Моторизирано въртящо гобо колело с 6 регулируеми гобо плюс отворен (open), индексиран (indexing), продължително глобо въртене и извиване, разтърсване (shake).

 • Моторизирано цветно колело с 8 регулируеми цветни филтри плюс отворен (open).

 • Механичен капак с незабавен контрол на интензитета, 2-9 Hz строб (strobe) ефекти, пулс ефекти и затъмняване на капака.

 • Музикално активирано приложение за всички ефекти.

 • Моторизиран фокус от 2 м до безкрайност.

 • 5400 хоризонтално и 2570 вертикално движение.

 • DMX контрол.

 • Контролен панел и дисплей.

 • Самостоятелно приложение с до 100 програмирани мотиви.

 • Синхронизирано (master-slave) самостоятелно приложение.

 • 10 хоризонтални/вертикални и 10 макро ефекти, свободно комбинирани, избрани чрез DMX или от контролния панел.

 • Колебаещо се старт-макро движение.

 • Улавяне на DMX ефекти в самостоятелна програма.

 • Прецизен (16 битов) контрол на гобо въртенето по хоризонтал и вертикал.

 • Тихо конвекционно охлаждане.

 • Достъп до отвора за ефекти за бърз, гобо контрол без инструменти и контрол на цветните филтри.

Относно най-новите подобрения на марката, документите и друга подобна информация относно всички Martin професионалните продукти, посетете уебсайта на Martin http://www.martin.com.

За коментари или предложения относно документите, можете да пишете на адрес service@martin.dk или на адрес:ВНИМАНИЕ! Прочетете инструкциите за безопасност на страница 3 преди да инсталирате, включите, използвате или обслужвате smartMAC.

Разопаковане

SmartMAC е опакован в картонена кутия или в кейс, който са предназначени да предпазват устройството от повреди по време на транспортиране. Долните елементи са приложени в кутията: • Две скоби за прикачване

 • Монтираща скоба за бързо освобождаване за повърхността

 • Упътване за потребители

Използване за първи път

Преди да приложите захранване към продукта: • Внимателно прегледайте „Инструкциите за безопасност” на страница 3.

 • Проверете дали захранването на устройството и честотата му отговарят на захранването във Вашия регион (вж. „Настройване на захранващото напрежение и честота” на страница 9). Ако е необходимо, направете съответните настройки.

 • Ако взимате захранване от контакт, използвайте подходящ щепсел, като описания в „Кабел за захранване” на страница 10.

Свързвания на панела

А – DMX изходен конектор (3 пинов XLR конектор)

B – DMX входен конектор (3 пинов XLR конектор)

C – Входен конектор за захранване

D – Държачи на предпазители

E – DMX входен конектор (5 пинов XLR конектор)

F – DMX изходен конектор (5 пинов XLR конектор)

Фигура 1: Свързвания на предния панел

Захранване

ВНИМАНИЕ! Преди да свържете smartMAC към захранването, прочетете „Инструкциите за безопасност”, започващи на страница 3.

За да се предпазите от електрически шок, трябва да заземите smartMAC. Схемата за захранването трябва да бъде оборудвана с предпазител или прекъсвач и заземяваща защита.

Важно! Не използвайте външна система за регулиране на захранването, тъй като това може да причини повреди, които не се покриват от гаранцията.

Предпазители

Внимание! Сменяйте предпазителите с други от същия тип и стойност.

SmartMAC е предпазен от 4.0 амперови предпазители в държачи, намиращи се близо до входа за захранване. За повече подробности относно достъпа до и смяната на предпазителите прочетете „Смяна на предпазител” на страница 34 от упътването.Настройване на захранващото напрежение и честота

SmartMAC притежава ръчно регулируемо захранване, което може да бъде конфигурирано да работи при 100-120 V и 200-240 V номинално променливо напрежение при честота от 50-60 Hz.Важно! Преди употреба проверете дали настройките на захранването отговарят на захранването във Вашия регион.

Фигура 2: Настройки на променливото захранващо напрежение и честотата

SmartMAC е фабрично настроен за 230 V, 50 Hz приложение. Ако напрежението във Вашия регион не е 230 V, 50 Hz, трябва да промените настройките на напрежението и честотата, като преместите селекторните ключове вътре в устройството.

За да промените настройките на захранващото напрежение и честотата:


 1. Изключете устройството от захранването и го оставете да изстине за поне 30 минути.

 2. Както е показано на фигура 2, отвинтете 4 винта на капака на дисплея и свалете капака от устройството.

 3. Намерете селекторните ключове на PCB зад дисплея.

 4. Преместете селектрония ключ към настройката, която е най-близка до напрежението във Вашия регион. Ако Вашето напрежение е между двете стойности на устройството, изберете по-голямата настройка. Например ако Вашето напрежение е 110 V, настроите селектора на 120 V. Ако местното напрежение е 220 V, настроите селектора на 230 V.

 5. Преместете селектора за честотата на настройката, която отговаря на честотата на местното захранване: 50 или 60 Hz.

 6. Поставете обратно капака преди да включите захранването.

Кабел за захранване

SmartMAC трябва да бъде свързан към захранването посредством приложения кабел за захранване или 1.5 мм2 (14 AWG) трижилен SJT (или по-добър) кабел за захранване, поддържащ 8 ампера с IEC „женски” щепсел.Вход за захранване

Може да се наложи да приспособите кабела за захранване, за да напасне към входа за захранване. Ако е така, инсталирайте заземяващият конектор, които е свързан надлежно спрямо изискванията за ток и мощност на устройството. Следвайте инструкциите на производителя на щепсела. Таблица 1 показва някои възможни пин схеми. Ако пиновете не са ясно обозначени или ако се съмнявате в правилната инсталация, консултирайте се с квалифициран техник.Таблица 1: Свързване на конектора за захранване

Подаване на захранване

Важно! Не захранвайте устройството от реостат, тъй като това може да причини повреди, които не се покриват от гаранцията на устройството.

Проверете дали захранващите кабели са непокътнати и съответстват на изискванията на всички свързани устройства.

Поставете кабела за захранване на устройството в IEC конектора на устройството и заземения източник на AC захранването.

Лампа

ВНИМАНИЕ! Инсталирането на лампа, която не е предписана в настоящото упътване може да причини повреда на устройството. Ако лампата бъде деформирана или дефектира, трябва незабавно да я смените.

Относно лампата

SmartMAC е проектиран за употреба с Philips MSD 150/2 прожекционна лампа, която е приложена към устройството. Philips CDM-SA/T 150W/942 лампата също може да се използва със smartMAC. Тези лампи имат следните характеристики:Таблица 2: Характеристики на лампите

Philips MSD 150/2 лампата има цветна темепратура 8500 К, цветови предавателен индекс от приблизително 70, и средната продължителност на употреба около 3000 часа при пълна интензивност.Смяна на лампата

ВНИМАНИЕ! При работа с прожекционната лампа използвайте предпазни очила и ръкавици.

Лампите могат да бъдат закупени от разпространителя на Martin.

Лампата трябва да бъде идеално чиста, затова не трябва да я докосвате с пръсти. Можете да я почистите с кърпа, напоена със спирт, а след това я забършете със суха кърпа.

За да смените лампата: 1. Изключете устройството от захранването и го оставете да изстине за поне 30 мин.

 2. Фасонката е вътрешен елемент на капака за достъп до лампата. Както е показано на фигура 2, свалете двата винта А и В от капака за достъп до лампата и го махнете внимателно от устройството, докато се покаже лампата. Избягвайте да усуквате кабелите на лампата.

 3. Дръжте лампата за основата ѝ и я издърпайте от фасонката.

 4. Дръжте новата лампа само за основата ѝ и я насочете към фасонката. Натиснете лампата така, че тя плътно да влезне във фасонката.

 5. Поставете капака, като пъхнете обратно новата лампа в устройството. Затегнете винтовете преди отново да подадете захранване към устройството.

 6. След поставянето на новата лампа нулирайте брояча на часовете (вж. „Работа с лампата” на страница 19). Може да се наложи да настроите лампата, както е описано по-долу.

Настройване на лампата

Внимание! Настроите лампата, само когато устройството е изстинало. Устройството може да стане изключително горещо, затова избягвайте контакт и предпазвайте ръцете с термозащитни ръкавици.

Освен когато се налага поради естетски съображения, възможно е да се наложи да настроите насочеността на лампата, тъй като неправилното насочване може да повреди оптичните компоненти и може да причини повреди, които не са покрити от гаранцията.

След поставянето на нова лампа трябва да я настроите, за да получите правилен лъч.

За да настроите лампата: 1. Оставете устройството да изстине за поне 30 минути, ако сте го използвали преди това.

 2. Подайте захранване, оставете устройството да се стабилизира, а след това включете лампата и отворете механичния капак.

 3. Насочете устройството към равна повърхност и се уверете, че не се подават никакви DMX команди.

 4. Вижте фигура 3, на която са показани винтове C, D и Е. Отвийте ги или ги затегнете, за да получите правилен лъч.

Свързване на команди

Свързването на команди е необходимо, за да се контролира smartMAC посредством DMX или за да бъде синхронизирано устройството при самостоятелно приложение.Важно! Не свързвайте повече от 1 вход и 1 изход за команди на устройството.

SmartMAC притежава 3 пинови и 5 пинови конектори, представляващи входове и изходи за DMX команди. Пиновете на всички конектори са както следва: пин 1 = заземяване, пин 2 = отрицателен, пин 3 = положителен.

Пинове 4 и 5 при 5 пиновите XLR конектори са достъпни за допълнителни характеристики в съответствие с DMX 215-A. Пиновете са както следва: пин 4 = команда 2 отрицателен и пин 5 = команда 2 положителен.

Конекторите са свързани паралелно: двата входа са свързвани към двата изхода. За да избегнете повреда на устройството, никога не използвайте повече от един входен и един изходен конектор.Съвети за безпроблемно предаване на команди

 • Използвайте заземени обърнати кабели, произведени за RS-485 устройства: стандартните микрофонни кабели не могат да предават сигнали на дълги разстояния. 24 AWG е подходящ за разстояния до 300 м. По-големите разстояния изискват по-големи кабели.

 • Никога не използвайте двата изхода на устройството, за да разделите канала за команди (link). За да го разделите, използвайте сплитер като например Martin 4-Channel Opto-Isolated RS-485 сплитер/усилвател.

 • Не претоварвайте канала. На един сериен канал могат да бъдат свързани до 32 устройства.

 • Завършете канала като включите завършващ конектор в изходния конектор на последното устройство. Завършващият конектор е „мъжки” XLR конектор със 120 Ω, 0,25 W резистор, запоен между пин 2 и 3, приемащ контролния сигнал така, че не отразява и причинява смущения. Ако се използва сплитер, завършете всяка разклонение на съединението.

 • Някои по-стари устройства имат конектори за команди с обърнат поляритет (пин 2 – топъл и пин 3 – студен. Обикновено поляритетът е отбелязан на устройствата и е описан в техните упътвания. Използвайте кабел с обърнати фази между smartMAC и останалите устройства с обърнат поляритет.

Свързване на канал за команди

 1. Свържете DMX изхода от контролера към 3 и 5 пиновия (мъжки) конектор на smartMAC.

 2. Използвайки конекторите, които отговарят на кабела за команди, свържете изхода на устройството, който е най-близко до контролера, към входа на следващото устройство.

 3. Поставете „мъжки” 120 Ω XLR завършващ конектор в 3 или 5 пиновия изход на последното устройство в канала.

Механично инсталиране

SmartMAC може да бъде поставен на хоризонтална повърхност като например сцена, да бъде монтиран на скоба за бързо освобождаване или затегнат към стойка във всякаква ориентация. Монтиращите точки на скобата в основата на устройството позволяват да бъдат затегнати скоби паралелно или перпендикулярно към предната страна на устройството.

ВНИМАНИЕ! Закачете подходящ обезопасяващ кабел към точката за захващане, обозначена като „SAFETY WIRE” в основата на устройството. Не използвайте дръжките за пренасяне за допълнително закачане.

Проверете дали всички повърхности, които ще бъдат осветени, се намират на разстояние от поне 250 мм от устройството, дали запалими материали (дърво, тъкани, хартия и т.н.) са на разстояние от поне 100 мм от главата, а също и че до устройството има свободен достъп на въздух и че в близост няма лесно запалими материали.

Проверете дали при движението на главата тя няма да се удари в други устройства или предмети.

Използване на скоба за бързо отпускане

SmartMAC се придружава от скоба за бързо отпускане, която може да бъде захваната с болт във всякаква позиция. Използвайки скобата, устройството може да бъде монтирано и подсигурено или отстранено само за няколко секунди.

Имайте предвид, че големият отвор в центъра на скобата и отрязъка в края на скобата, който е най-близък до заключващия винт, може да се използват за подаване на допълнителни кабели за захранване, команди, безопасност от монтиращата повърхност към устройството.

ВНИМАНИЕ! Уверете се, че при инсталиране скобата за бързо отпускане може да издържи поне 10 пъти по-голямо тегло отколкото тежи smartMAC.

Към точката за захващане в основата на устройството, обозначена като “SAFETY WIRE” трябва да закачите само качествени обезопасяващи кабели, а по отношение на монтиращата повърхност, за точка на захващане използвайте например шарнирен болт. Не използвайте скобата за бързо отпускане като точка за обезопасяване, тъй като това може да направи устройството необезопасено, ако скобата или винтовете, които го държат откажат.

Когато монтирате smartMAC в скобата, завъртете го докрай по посока на часовниковата стрелка и проврете дали щифтовете са влезли докрай в основата на устройството. Затегнете обезопасяващия заключващ винт (В на фигура 4) и повторно проверете дали устройството е обезопасено.

За да инсталирате smartMAC на повърхност използвайки скоба за бързо отпускане: 1. Проверете дали повърхността или структурата, използвани, за да поддържат скобата за бързо отпускане, могат да издържат поне 10 пъти по-голямо тегло от това на инсталираното устройство и оборудване.

 2. Както е показано на фигура, затегнете скобата здраво към монтиращата повърхност като използвате щифтовете в 5,5 мм монтиращи дупки А. Уверете се, че когато бъде затегната скобата, тя ще издържи тегло поне 10 пъти по голямо от това на smartMAC.

 3. Поставете осигурителната точка за захващане (например подсилен стоманен шарнирен болт) в монтиращата повърхност. Уверете се, че осигурителната точка за захващане може да издържи тегло поне 10 пъти по-голямо от теглото на smartMAC.

 4. Захванете единия край на подсигурения обезопасителен кабел към осигурителната точка за захващане в монтиращата повърхност. Ако желаете, обезопасителният кабел може да бъде подаден през дупката С в центъра на монтиращата скоба.

 5. Както е показано на фигура 5, задръжте устройството до скобата така, че краят А на изправената планка да попадне в края В на нишата в основата на устройството, а след това завъртете устройството по посока на часовниковата стрелка така, че щифтовете в скобата да се захванат плътно в основата на устройството.Фигура 4: Монтиращи точки на скобата за бързо отпускане

Фигура 5: Монтиране на щифтовете в скобата за бързо отпускане

 1. Както е показано на фигура 6, затегнете заключващия винт в изправената планка А в основата, за да осигурите устройството.

 2. Проверете дали устройството е здраво закрепено и че кабелите излизат встрани от траекторията на мувинг хеда.

Фигура 6: Заключващи винтове на скобата за бързо отпускане

 1. Както е поакзано на фиура 7, скобата за бързо отпускане добавя 7 мм към общата височина на устройството.

Каталог: public -> MANUALS -> MARTIN-Light -> text files
text files -> Mac 250 krypton/entour ръководство за употреба изхвърляне на продукта
MANUALS -> Matrix аудио матрична система cme matrix y ръководство за употреба
MANUALS -> Ръководство на оператора
text files -> Инсталиране и начални стъпки за програмиране на lightjockey версия 5 за Windows 95/98/Me/2000/xp инсталиране
MANUALS -> Matrix аудио матрична система cme matrix X ръководство за употреба
MANUALS -> Cerwin – wega professional субвуфери ръководство за употреба
MANUALS -> Evid – ev I иновативен дизайн ръководство за употреба описание на продукта
MANUALS -> Ръководство за употреба важни инструкции за безопасност
MANUALS -> Evid – Високоговорителни системи за монтаж към таван ръководство за употреба описание на продукта


Поделитесь с Вашими друзьями:
  1   2   3   4
База данных защищена авторским правом ©obuch.info 2020
отнасят до администрацията

    Начална страница