Matrix аудио матрична система cme matrix X ръководство за употребаДата05.03.2018
Размер111.34 Kb.
#61104
MATRIX АУДИО МАТРИЧНА СИСТЕМА

CME

MATRIX X
Ръководство за употреба
Търговски марки: CME и Matrix X са регистрирани търговски марки на Central Music Co. Други търговски марки, използвани в настоящото ръководство, принадлежат на други компании.
FCC Информация (САЩ)

 1. Важна забележка: Не модифицирайте продукта! Ако инсталирате настоящия продукт, в съответсвие с инструкциите, включени в настоящото ръководство, то продукта ще отговаря на изискванията на FCC. Направени модификации на продукта, в разрез с изискванията на СМЕ, могат да нарушат правата ви по отношение на използването му, гарантирани ви от FCC.

 2. Важно: При свързване на продукта към аксесоари и/или други продукти, използвайте само обезопасени кабели. Използвайте кабелите, които сте получили към окомплектовката на уреда. Следвайте всички инструкции за инсталиране.

 3. Забележка: Този продукт е тестван и доказан, че отговаря на ограниченията, отнасящи се за Клас В Цифрови устройства, посочени в Част 15 на FCC Разпоредбите. Тези ограничения имат за цел да предоставят надеждна защита срещу увреждания в условията на градската среда. Оборудването генерира, използва и може да излъчва радиочестотна енергия и, в случай, че не е инсталирано съгласно инструкциите, включени в ръководството за употреба на уреда, може да повлияе неблагоприятно върху работата на други електронни устройства. Съответствието с изискванията на FCC не гарантира, че подобно неблагоприятно влияние няма да бъде забелязано при употребата на продукта. В случай, че забележите подобно влияние, а това можете да установите като изключите и включите продукта, моля опитайте се да елиминирате проблема, като следвате един от изброените варианти:
 1. Преместете продукта или устройството, на чиято работа то влияе.

 2. Използвайте различни контакти (прекъсвачи или предпазители) или инсталирайте линеен филтър.

 3. В случай, че влиянието е върху радио или телевизор, сменете ориентацията на антената. Ако входния кабел на антената е с 300 ома оловна оплетка, сменете го с коаксиален кабел.

 4. Ако тези мерки не доведат до задоволителен резултат, моля свържете се с местен дистрибутор на продукта, който сте закупили. Ако не можете да се свържете с такъв дистрибутор, обърнете се към СМЕ.


Какво представлява Matrix X

Това е една малка, мултифункционална, професионална аудио система, която включва микрофонен пред-усилвател с +48 волта фантомно захранване, Директен бокс за свързване на китара или бас, стерео миксер с 5-канална, двойна шина и двойни усилватели за слушалки. Уникалния дизайн на двойната шина прави Matrix X най-доброто средство за комбиниране с компютърна хард диск записваща система или в случай, че искате да добавите микрофон към цифров инструмент с линейни входове и изходи. Например, можете да използвате Matrix X в комбинация със синтезатор за функция създаване на мостри или пък, за да добавите вокали към цифрово пиано с линейни изходи и входове.


Използвайте Matrix X със звукова карта или обикновен компютърен USB аудио вход/изход.
След като свържете Matrix X към вашата звукова карта или вашия аудио вход/изход, вашата нова система за създаване на музика ще разполага с множество практични и удобни функции. Системата съдържа не само входове и изходи за предаване на сигнал към/от звукова карта, но и два изхода за слушалки, със самостоятелни копчета за регулиране на силата на звука. Освен това, системата има разнообразни конектори, като: Line In, Monitor Output, Mic In (с регулируема сила на звука) и Guitar In, така че напълно да задоволи всички ваши нужди при създаването на музика. В допълнение на това, Line In входа на Matrix X може да приема и небалансирани сигнали, които конвертира в балансирани. Освен това, предлага й +48 волта фантомно захранване, с цел поддръжка на професионални микрофони.

Друго предимство на системата е монитора Hardware Direct. Сигнали, идващи от входове Line In, Mic In или Guitar In могат да бъдат изпращани към изходите за слушалки или монитор говорителите като директно натиснете бутон Direct Monitor. Когато отпуснете бутона, сигналите ще бъдат насочени към входа на звуковата карта, след това през изхода на картата и, през Matrix X, директно към изхода на слушалките или монитор говорителите. Тази функция дава възможност да сравните звука преди и след обработка и запис на компютър.

Освен за работа в комбинация със звукова карта, системата можете да използвате и като самостоятелно устройство, което дабавя микрофон или китара към кийборд с линейни входове и изходи.

Просто свържете аудио матрицата и ще можете лесно да добавяте микрофон или китара към цифрово пиано с високоговорители, или да увеличите броя на изходите за слушалки. Matrix X е миксер с уникална по рода си употреба, която пасва на множество различни аудио приложения, благодарение на своя гъвкав и многофункционален дизайн. Особено полезна е в комбинация с компютър за запис.


Лицев панел

Разполага със всички видове регулатори на силата на звука на входа и изхода, превключватели за директен мониторинг, фантомно захранване и сигнал от китара.
 1. Конектор XLR/TS combo – към него можете да свържете микрофон или електрическа китара. XLR входа е балансиран и предоставя 48 волта фантомно захранване (посредством натискането на бутон „48V On/Off”). Подходящ е за професионални, кондензаторни микрофони. ¼” конектора е небалансиран и подходящ за динамични микрофони, електрически китари и бас.

 2. Mic/Guitar Inрегулира усилването на сигнала, подаван от конектор combo.

 3. In Peak – червен светодиоден индикатор светва, когато нивото на входящия сигнал е близо до дисторция, като по този начин ви съветва да намалите силата на входящия сигнал.

 4. In Level – син светодиоден индикатор сигнализира (светва и мига), когато има сигнал при входящия канал

 5. Monitor Vol – регулира силата на звука при изход Monitor Output.

 6. Head Phone 2 – регулира силата на звука при Head Phone/Слушалки 2.

 7. Head Phone 1 – регулира силата на звука при Head Phone 1.

 8. Head Phone 1 – първия (стерео) конектор изход за слушалки.

 9. Phantom power LED – индикатора свети, когато е включено фантомното захранване към XLR входа.

 10. 48V On/Off – превключва фантомното захранване. За да го включите, натиснете бутона.

 11. Guitar On/Off – при натискане на бутона, вие ще активирате TS конектора от combo конектора за приемане на външни сигнали.

 12. Direct Monitor – превключва функцията Direct Monitor. При натискане на бутона, всички входящи сигнали биват изпращани директно към изходи Head Phone 1/2 и Monitor. Ако използвате за записа софтуер, трябва да освободите бутона, за да избегнете латентност по време на записа.

 13. Power LED – сигнализира (светва), когато електрозахранването на системата е включено.


Заден панел
Основните вход и изход конектори са разположени на задния панел на Matrix X.

 1. Power Input – включете адаптера за захранването към този вход. Използвайте само адаптера, който сте получили към окомплектовката на уреда.

 2. Power On – превключвател за захранването.

 3. Head Phone 2 Output – втори (стерео) конектор изход за слушалки.

 4. Monitor Output – Изход конектори за сигнали от монитора; левият канал е отгоре, десния отдолу. И двата конектора са балансирани ¼” тип TRS.

 5. Sound Card Output – това са стерео изходи на Matrix X. Моля, свържете към тях линейния вход Line In на вашата звукова карта или входа Aux In на външното устройство. Тези конектори можете да използвате и като допълнителни изходи. Левият канал е разположен отгоре, а десният отдолу. И двата конектора за балансирани ¼”, тип TRS.

 6. Sound Card Input – стерео входове на системата. Моля, свържете към тях изхода Line Out на звуковата карта или изхода Line Out на външното устройство. Можете да ги използвате и като допълнителни входове. Левият канал е разположен отгоре, а десният отдолу. И двата конектора са балансирани ¼”, тип TRS.

 7. Line Input – към тези конектори свързвайте външните устройства, които предават аналогов сигнал към системата. Левият канал е отгоре, десният – отдолу. И двата конектора са балансирани ¼”, тип TRS. Небалансираните сигнали, които биват подавани към системата, попадат в тези конектори и биват конвертирани в балансирани сигнали, с цел предовратяване появата на паразитни шумове.


Примери за свързване

Matrix X е едно наистина гъвкаво устройство, което разполага с много конектори за вход и изход, предназначени за различна употреба и приложения. Вие можете да свързвате многообразие от външни устройства, за да постигнете желаните аудио резултати.


Примери за свързване към лицевия панел

Бележка: Можете да свържете САМО едно устройство към конкетора XLR/TS combo; или XLR микрофон, или TS електрическа китара/бас. Но не можете да свържете едновременно и двете устройства.
Примери за свързване към задния панел
Блок диаграма на сигнала

На тази диаграма можете да проследите пътя на сигнала през Matrix X, за да разберете по-ясно начина, по който функционира вашата система.


Примери за използването на Matrix X

Разполагате с различни вход и изход конектори, които можете да използвате при самостоятелна употреба на системата или в комбинация със свързани към нея звукова карта или външно устройство. В следващите примери ще се опитаме да ви покажем как да свържете и настроите вашата система.
 1. Самостоятелен режим на работа. В този режим на работа можете да използвате “Sound Card Input” и “Sound Card Output” конекторите, разположени на задния панел, за да свържете външно аудио оборудване. Вие трябва да свържете „Monitor Output” конектора към комплект активни високоговорители, за да наблюдавате изходящия сигнал. Можете да използвате и Head Phone 1, разположен на лицевия панел, или Head Phone 2, на задния панел, за да наблюдавате и регулирате силата на изходящия сигнал посредством съответните контролери – копчета.

А. Свързване към синтезатор или електрическо пиано, за изпълнение на живо. Използвайте системата Matrix X, за да добавите висококачествени микрофони с фантомно захранване към синтезатор или пък вокален микрофон към външно устройство с линейни входове и изходи (като цифрово пиано).

1) Свържете Line Out на синтезатора към “Sound Card In” от задния панел на матрицата.

2) Свържете “Sound Card Out” от задния панел на матрицата към Audio In на синтезатора.

3) Включете микрофон или електрическа китара към “Mic/Guitar In” от лицевия панел на матрицата. Свържете външен аудио източник към “Line Input” от задния панел на матрицата. Този сигнал може да бъде семплиран от синтезатор, който има такава функция или може просто да добави вокал към изхода на синтезатора или цифровото пиано.

4) Натиснете бутон “Direct Monitor”, когато работите със синтезатор, който няма функция семплиране.

5) Регулирайте силата на изходящия сигнал от източника на аудио сигнала или активните високоговорители. Същият ефект можете да постигнете и като регулирате с копчето “Monitor Vol.”.
B. Слушане на музика
1) Свържете Line Out на външно звуковъзпроизвеждащо устройство (например DVD плейър) към “Sound Card In” от задния панел на матрицата.

2) Натиснете бутон “Direct Monitor”.

3) Регулирайте нивото на изходящия сигнал от звуковъзпроизвеждащото устройство или активните високоговорители. Същото можете да постигнете и като използвате копчето “Monitor Vol.”.
C. Свирене с електрическа китара/бас, в акомпанимент към музика
1) Свържете Line Out на звуковъзпроизвеждащото устройство към “Line Input” от задния панел на матрицата.

2) Свържете сигнала от електрическата китара към конектор TS от combo конектора, на лицевия панел на матрицата. Използвайте копчето “Mic/Guitar In”, за да регулирате нивото на сигнала.

3) Натиснете бутон “Guitar On/Off”.

4) Натиснете бутон „Direct Monitor”.

5) Свирете с външното звуковъзпроизвеждащо устройство и в акомпанимент на китара.

6) Регулирайте нивото на звука за външното устройство. Силата на звука от китарата можете да регулирате от самата китара или чрез копчето “Mic/Guitar In”. За да регулирате основния изходящ сигнал, използвайте „Monitor Vol.”.


D. Вокална практика и Караоке
А) Микрофон със собствено захранване и XLR конектор
1. Свържете Line Out на звуковъзпроизвеждащото устройство към “Line Input” на задния панел на матрицата.

2. Свържете микрофона към XLR конектора на combo конектора от лицевия панел на матрицата. За да регулирате силата на звука, използвайте копчето “Mic/Guitar In”.

3. Натиснете бутон “Direct Monitor”.

4. Свирете музика и се наслаждавайте на Караоке.

5. Регулирайте силата на звука на музиката от външното устройство. Нивото на сигнала от микрофона можете да настроите от копчето “Mic/Guitar In”. За настройка на основния изходящ сигнал, използвайте “Monitor Vol.”.
(b) Микрофон с фантомно захранване към XLR конектор
1. Свържете Line Out на външното звуковъзпроизвеждащо устройство към “Line Input” от задния панел на матрицата.

2. Свържете микрофона към XLR конектора от конектор combo на лицевия панел на матрицата. Регулирайте нивото на звука от копчето “Mic/Guirar In”.

3. Натиснете бутон “48V On/Off”.

4. Натиснете бутон “Direct Monitor”.

5. Стартирайте музиката и се наслаждавайте на Караоке.

6. Регулирайте силата на звука на външното устройство. Нивото на сигнала от микрофона можете да настроите от копче “Mic/Guitar In”. Използвайте “Monitor Vol.”, за да регулирате основния изходящ сигнал.


(с) Микрофон към TS конектор
1. Свържете Line Out на външното звуковъзпроизвеждащо устройство към “Line Input” от задния панел на матрицата.

2. Свържете микрофона към TS конектора от конектор combo на лицевия панел на матрицата. Регулирайте нивото на звука от копчето “Mic/Guirar In”.

3. Натиснете бутон “48V On/Off”.

4. Натиснете бутон “Direct Monitor”.

5. Стартирайте музиката и се наслаждавайте на Караоке.

6. Регулирайте силата на звука на външното устройство. Нивото на сигнала от микрофона можете да настроите от копче “Mic/Guitar In”. Използвайте “Monitor Vol.”, за да регулирате основния изходящ сигнал.
 1. Работа със звукова карта

В режим на запис със хард диск, “Sound Card In” и “Sound Card Out” от задния панел на матрицата трябва да се свържат към портове “Line Out” и “Line In” на звуковата карта. Всички останали конектори са същите като при самостоятелния режим на работа на матрицата.

Препоръчваме ви да не използвате “Direct Monitor”, за избегнете латентност при записа. Наблюдението на входящия и изходящ сигнал се извършва от смесения хардуер на матрицата.


А. Запис от Line In

1. Свържете Line Out на външното звуковъзпроизвеждащо устройство към “Line Input” от задния панел на матрицата.

2. Инсталирайте драйвера на записващото устройство към програмата за запис.

3. Свирете музика на плейбек и записвайте, като ползвате програмата.

4. Използвайте плъзгача за регулиране силата на входящия сигнал от контролния панел на звуковата карта, за да зададете настройка за нивото на входящия сигнал.
В. Запис от микрофон
(а) Микрофон със самостоятелно захранване към XLR конектор
1. Свържете микрофона към XLR конектора на combo конектора от лицевия панел на матрицата. Регулирайте силата на звука с копчето “Mic/Guitar In”.

2. Инсталирайте драйвера за записващото устройство към програмата за запис.

3. Прихванете аудио сигнала от микрофона и започнете записа.

4. Използвайте плъзгача на звуковата карта или копчето “Mic/Guitar In”, за да регулирате нивото на входящия сигнал към софтуера.


(b) Микрофон с фантомно захранване към XLR конектор
1. Свържете микрофона към XLR конектора на combo конектора от лицевия панел на матрицата. Регулирайте нивото на звука от копчето “Mic/Guitar In”.

2. Натиснете бутон “48V On/Off”.

3. Инсталирайте драйвера на записващото устройство в програмата за запис.

4. Уловете аудио сигнала от микрофона и започнете записа.

5. Използвайте плъзгача на звуковата карта или регулирайте с копчето “Mic/Guitar In”, за да определите силата на входящия сигнал към микрофона.
(с) Микрофон към TS конектор
1. Свържете микрофона към TS конектора на combo конектора от лицевия панел на матрицата. Регулирайте нивото на звука от копчето “Mic/Guitar In”.

2. Натиснете бутон “Guitar On/Off”.

3. Инсталирайте драйвера на записващото устройство в програмата за запис.

4. Уловете аудио сигнала от микрофона и започнете записа.

5. Използвайте плъзгача на звуковата карта или регулирайте с копчето “Mic/Guitar In”, за да определите силата на входящия сигнал към микрофона.
C. Запис на електрическа китара (или бас)

1. Свържете електрическата китара (или баса) към TS конектора на combo конектора от лицевия панел на матрицата. Регулирайте нивото на звука от копчето “Mic/Guitar In”.

2. Натиснете бутон “Guitar On/Off”.

3. Свирете с електрическата китара (баса) и започнете записа с програмата.4. Силата на звука от електрическата китара (баса) можете да регулирате не само посредством самата китара (бас), но чрез копчето “Mic/Guitar In”, или пък с помощта на плъзгача от контролния панел на звуковата карта.
Каталог: public -> MANUALS -> CME -> txt files
MANUALS -> M-audio FireWire 1814 Съдържание на кутията
txt files -> Matrix аудио матрична система cme matrix y ръководство за употреба
MANUALS -> Ръководство на оператора
MANUALS -> Инсталиране и начални стъпки за програмиране на lightjockey версия 5 за Windows 95/98/Me/2000/xp инсталиране
MANUALS -> Cerwin – wega professional субвуфери ръководство за употреба
MANUALS -> Evid – ev I иновативен дизайн ръководство за употреба описание на продукта
MANUALS -> Ръководство за употреба важни инструкции за безопасност
MANUALS -> Evid – Високоговорителни системи за монтаж към таван ръководство за употреба описание на продукта
MANUALS -> Sx600 Ръководство на потребителя ev® Описание на продукта


Сподели с приятели:
©obuch.info 2022
отнасят до администрацията

    Начална страница