На сградите, пострадали от наводнението на 19 и 20 юни 2014 годинаДата11.01.2018
Размер159.53 Kb.
#43971

Приложение № 1
СПИСЪК

НА СГРАДИТЕ, ПОСТРАДАЛИ ОТ НАВОДНЕНИЕТО НА 19 И 20 ЮНИ 2014 година,

ЗА КОИТО СА ИЗДАДЕНИ ЗАПОВЕДИ ЗА УКРЕПВАНЕ ИЛИ ПРЕМАХВАНЕпо ред

Заповед №

основание по ЗУТ

Издадена на ….

Адрес на имота

1

633.04.07.2014

чл.195, ал.4

Ивайло Иванов Тодоров и Радослава Стойчева Тодорова

ул. Копривщица № 14 а

2

634/ 04.07.2014

чл.195, ал.6

Александър Атанасов Александров,
Десислава Георгиева Александрова и
Ани Георгиева Пенчева

ул. Копривщица № 17

3

649/ 08.07.2014

чл.195, ал.4

Райна Стоянова Василева

ул. Копривщица № 27 а

4

650/ 08.07.2014

чл.195, ал.4

Йордан Марев Димитров

ул. Копривщица № 25

5

651/ 08.07.2014

чл.195, ал.4

Минчо Йорданов Минев
/наследник на Мария Георгиева Славова/

ул. Копривщица № 23

6

652/ 08.07.2014

чл.195, ал.6

наследници на
Недялка Маринова Петкова и
Стоян Любомиров Петков

ул. Копривщица № 20

7

653/ 08.07.2014

чл.195, ал.6

Здравка Стефанова Георгиева и Денчо Стефанов Иванов

ул. Копривщица № 15

8

654/ 08.07.2014

чл.195, ал.4

Наследници на Васил Вълков Николов - Костадина Петрова Колева и Камен Василев
наследници на Георги Стефанов Стоянов- Елена Андреева Стоянова

ул. Копривщица № 13 и 13 а

9

655/ 08.07.2014

чл.195, ал.4

Руси Златев Костов

ул. Копривщица № 11

10

656/ 08.07.2014

чл.195, ал.4

Велико Петров Проданов и Димитър Петров Проданов

ул. Копривщица № 9 а

11

657/ 08.07.2014

чл.195, ал.4

Добринка Стоянова Георгиева и Колчо Стоянов Колев

ул. Копривщица № 9

12

658/ 08.07.2014

чл.195, ал.4

Ваня Стоилова Станева и Емилия Стефанова Симеонова

ул. Копривщица № 6 и 6 а

13

666/ 10.07.2014

чл.195, ал.4 във връзка с ал.3 от ЗУТ

Димчо Стоянов Иванов и
Ваньо Стоянов Иванов

ул. Копривщица № 14

14

667/ 10.07.2014

чл.195, ал.6

Христинка Йорданова Василева
/наследник на Йордан Василев Тодоров/

ул. Бузлуджа № 6

15

659/ 08.07.2014

чл.195, ал.5

Пламен Димитров Иванов
/син на починалия Димитър Иванов Титев/ и
Радка Добрева Титева

ул. Бузлуджа № 9

16

660/ 08.07.2014

чл.195, ал.6

Илия Илиев Иванов,
Минка Желязкова Иванова,
Петко Илиев Иванов и
Татяна Илиева Иванова

ул. Бузлуджа № 12

17

661/ 08.07.2014

чл.195, ал.6

Иванка Великова Георгиева

ул. Бузлуджа № 14

18

662/ 08.07.2014

чл.195, ал.6

Зорка Тодорова Неделчева

ул. Стоил войвода № 3

19

690/ 14.07.2014

чл.195, ал.4 във връзка с ал.3 от ЗУТ

Руска Станчева Александрова

ул. Отец Паисий № 67

20

691/ 14.07.2014

чл.195, ал.4 във връзка с ал.3 от ЗУТ

Румен Христов Бостанджиев-
наследник на Бейтула Абибула Аптилов

ул. Асен Златаров № 37

21

692/ 14.07.2014

чл.195, ал.4 във връзка с ал.3 от ЗУТ

Мефкюре Юсмен Джамадин,
Тюркян Юсмен Юсеин и
Мира Демирева Джендова

ул. Хайдут Пейо № 14

22

694/ 14.07.2014

чл.195, ал.6

Стоян Янков Георгиев и
Марийка Янкова Атанасова

бул. Русия № 67

23

696/ 14.07.2014

чл.195, ал.4 във връзка с ал.3 от ЗУТ

Исмаил Мехмедов Устов

ул. Боримечка № 10

24

697/ 14.07.2014

чл.195, ал.4 във връзка с ал.3 от ЗУТ

Макбуле Селим Мехмедова

ул. Боримечка № 4

25

698/ 15.07.2014

чл.195, ал.6

Тошко Костадинов Няголов и
Нягол Костадинов Няголов

ул. Кубадин № 26

26

699/ 15.07.2014

чл.195, ал.6

Сашо Савов Славов

ул. Люле Бургас № 64

27

700/ 15.07.2014

чл.195, ал.4 във връзка с ал.3 от ЗУТ

Жечка Димова Стоянова,
Юрдана Иванова Иванова и
Иван Иванов Минчев

ул. Кубадин № 45

28

701/ 15.07.2014

чл.195, ал.6

Исмет Мустафа Хасан и
Сейде Мустафа Осман

ул. Боримечка № 2

29

731/ 22.07.2014

чл. 195, ал.4

Амит Нурветов Муртазов и
Шенгюлер Асанова Муртазова

ул. Перущица № 1

30

732/ 22.07.2014

чл. 195, ал.6

Жеко Тодоров Николов

ул. Илинден № 8

31

733/ 22.07.2014

чл. 195, ал.4

Анка Георгиева Василева

ул. П.Р.Славейков № 3

32

734/ 22.07.2014

чл.195, ал.4

Недю Тодоров Славов и
Слави Тодоров Славов

ул. П.Р.Славейков № 6

33

735/ 22.07.2014

чл.195, ал.6

Надя Кирова Метцлер

ул. П.Р.Славейков № 8

34

736/ 22.07.2014

чл.195, ал.4

Росица Ангелова Минчева-Янакиева и
Пламен Ангелов Минчев

ул. П.Р.Славейков № 22

35

737/ 22.07.2014

чл.195, ал.4

Божидар Стоянов Николов

ул. Батак № 29

36

738/ 22.07.2014

чл.195, ал.4

Владимир Стоянов Петров,
Николинка Демирова Стоянова и
Пенчо Маринов Колев

ул. Батак № 31

37

739/ 22.07.2014

чл.195, ал.4

Калинка Василева Христова и
Красимир Димитров Киров

ул. Батак № 31 а

38

740/ 22.07.2014

чл.195, ал.6

Делчо Марков Йорданов

ул. Тунджа № 31

39

741/ 22.07.2014

чл.195, ал.6

Маринка Цонева Петкова

ул. Суха река № 25

40

742/ 22.07.2014

чл.195, ал.6

Красимира Димитрова Събева и
Радка Димитрова Николова

ул. Ал. Стамболийски № 47

41

743/ 22.07.2014

чл.195, ал.6

Цанко Йорданов Цанев

бул. Русия № 41

42

744/ 22.07.2014

чл.195, ал.6

Елена Йорданова Димитрова

бул. Русия № 43

43

745/ 22.07.2014

чл. 195, ал.4

Нуредин Мехмед Демир и
Айредин Мехмед Рашид

ул. Арда № 27

44

749/ 22.07.2014

чл.195, ал.6

Росен Стоянов Манковски,
Станислав Дочев Манковски и
Добровест Дочев Манковски

ул. Батак № 33

45

758/ 24.07.2014

чл.195, ал.4

Недю Недялков Недев

ул. Кубрат № 23

46

759/ 24.07.2014

чл.195, ал.4

Радослав Димитров Димитров

ул. Кубрат № 19

47

760/ 24.07.2014

чл.195, ал.4

Ана Георгиева Неделчева

ул. Кубрат № 14

48

761/ 24.07.2014

чл.195, ал.4

Пламен Василев Иванов

ул. Ал.Кръстев № 38

49

762/ 24.07.2014

чл.195, ал.4

Георги Друмев Колев и
Стефан Стоянов Стоянов

ул. "Стоил войвода" № 22

50

763/ 24.07.2014

чл.195, ал.4

Румен Киров Киров

ул. Индже войвода № 13

51

764/ 24.07.2014

чл.195, ал.4

Живко Димитров Славов

ул. Индже войвода № 17

52

765/ 24.07.2014

чл.195, ал.4

Ангел Апостолов Георгиев и
Гергана Иванова Георгиева

ул. Индже войвода № 19

53

766/ 24.07.2014

чл.195, ал.4

Рада Димитрова Георгиева

ул. Индже войвода № 21

54

767/ 24.07.2014

чл.195, ал.4

Любчо Димитров Димитров

ул. Индже войвода № 23

55

768/ 24.07.2014

чл.195, ал.6

Станка Петрова Иванова

ул. Индже войвода № 25

56

769/ 24.07.2014

чл.195, ал.4

Исуф Ибрям Юмер

бул. Русия № 61

57

771/ 25.07.2014

чл.195, ал.4

Велико Димитров Георгиев и
Рада Димитрова Георгиева

ул. Индже войвода № 15

58

774/ 28.07.2014

чл.195, ал. 4

Емил Алеков Кузов,
Вилдан Азис Мехмед,
Вебер Азис Мустафа
- наследници на Алеко Александров Кузов

ул. Тунджа № 33

59

775/ 28.07.2014

чл.195, ал. 4

Радостин Георгиев Тодоров,
Стефан Георгиев Тодоров и
Радостина Демирева Тодорова

ул. Тунджа № 22

60

776/ 28.07.2014

чл.195, ал. 4

Каймет Юсеин Сали

ул. Тунджа № 35

61

777/ 28.07.2014

чл.195, ал. 6

Ергюнал Ибрям Юмер

ул. Тунджа № 35-а

62

778/ 28.07.2014

чл.195, ал. 4

Гюлсечер Али Ахмед

бул. Русия № 64

63

779/28.07.2014

чл.195, ал.4

Орхан Мустафа Демир, пълномощник на наследник на Мустафа Демир Юсеин

бул. Русия № 66

64

780/ 28.07.2014

чл.195, ал.4

Зулкер Ахмед Хюсеин,
Айдън Исуф Ахмед и
Ашкън Исуф Ахмед -
наследници на Исуф Ахмед Хюсмен

бул. Русия № 70

65

781/ 28.07.2014

чл.195, ал.4

Айше Рашед Ахмед,
Сезгин Мехмед Али,
Танер Гюлер Шефкет и
Гюлер Шефкет Аптулов

бул. Русия № 72

66

802/ 01.08.2014

чл.195, ал.6

Анка Желева Иванова

ул. Бузлуджа № 10

67

806/ 01.08.2014

чл.195, ал.4

Никола Стоянов Андреев и
Марияна Стоянова Андреева

ул. Ал.Кръстев № 32 - а

68

808/ 01.08.2014

чл.195, ал.4

Демир Демиров Инджев,
Мара Михайлова Инджева и
Гюлшен Ахмедова Али

ул. Първомайска № 1

69

809/ 01.08.2014

чл.195, ал.4

Анка Божилова Петрова и наследници на
Христо Ганев Петров

ул. Арда № 23

70

810/ 01.08.2014

чл.195, ал.4

Гюрсел Исмаил Сали и
Нико Иванов Стоянов

бул. Русия № 82

71

812/ 01.08.2014

чл.195, ал.4

Сабрие Нури Велиева,
Сабри Нури Хасан и
Силвия Юриева Мартинова

бул. Русия № 86

72

813/ 01.08.2014

чл.195, ал.4

Живка Събева Михайлова,
наследници на Силвия Събева Гълъбова,
Драгомир Събев Андреев,
Анита Димитрова Христова,
Албена Димитрова Янкова,
Катя Димитрова Димитрова и
Стефан Димитров Димитров

бул. Русия № 208Каталог: files -> info pages
info pages -> Възнагражденията на Секционните избирателни комисии ще се изплащат на 11 и 14 ноември 2011 г
info pages -> Кметства в общината Телефонен код Служебен телефон
info pages -> Наредба №23 от 18 декември 2009 Г. За условията и реда за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по мярка "прилагане на стратегиите за местно развитие" и по мярка "управление на местни инициативни групи
info pages -> Технически спецификации технически изисквания за безоловен бензин а – 95Н
info pages -> Програма за развитие на читалищната дейност в община град добрич 2015
info pages -> Технически спецификации охраната на общинските обекти чрез охранители
info pages -> Технически спецификации охраната на общинските обекти чрез охранители
info pages -> Програма за опазване на околната среда 2016 2020 г. Общинска програма за опазване на околната среда 2016 2020 година


Сподели с приятели:
©obuch.info 2022
отнасят до администрацията

    Начална страница