Наименование на Участника: „ ”Дата13.10.2018
Размер25.55 Kb.

Наименование на Участника:

     ”      

Седалище по регистрация:

     

BIC, IBAN:

     

Булстат номер/EИК

     

Точен адрес за кореспонденция:

     

(държава, град, пощенски код, улица, №)

Телефонен номер:

     

Факс номер:

     

Лице за контакти:

     

e mail:


До

Община Априлци

5641 гр. Априлци,

ул. „Васил Левски” №109
ОФЕРТА


Наименование на поръчката:

Снегопочистване и опесъчаване на общински пътища и улици в Община Априлци през зимен експлоатационен сезон 2014/2015 г

Обособена позиция № 3

СНЕГОПОЧИСТВАНЕ УЛИЧНА МРЕЖА СЕЛА В ОБЩИНА АПРИЛЦИ И ОБЩИНСКИ ПЪТИЩА № LOV 3015; LOV 3016 И LOV 3017


УВАЖАЕМИ ГОСПОЖИ И ГОСПОДА,
Във връзка отправената публична покана за възлагане на горепосочената поръчка, с настоящото Ви представяме нашето техническо и ценово предложение.
Предлаганата от нас цена в български лева за извършване на снегопочистване с колесен трактор със снегоринна дъска на:

 • Снегопочистване на улична мрежа в с.Скандалото;

 • Снегопочистване на Улична мрежа в с.Велчево;

 • Снегопочистване на Улична мрежа в с.Драшкова поляна

 • Път LOV 3015 /ІІІ – 607, Априлци - Велчево/ село Скандалото – махала Павлово от км 0 +000 до км 1 +000

 • Път LOV 3016 /път III – 3505 Дебнево - Велчево – махала Мачковци от км 0 + 000 до км 2 + 200

 • Път LOV 3017 / път III – 3505 Дебнево - Велчево – махала Джокари от км 0 + 000 до км 1 + 500 -

е .............................'>............................. лв. /............................. лева/ на час, с включен Данък върху добавената стойност /............................. лева – данъчна основа и ............................. лева ДДС/.

Посочената цена за изпълнение е окончателна и не подлежи на увеличение, включва всички разходи, необходими за извършване на снегопочистването.
За изпълнение предмета на поръчката предлагаме следната техника, която ще бъде ангажирана:


 1. Колесен трактор марка - ............................., с регистрационен № .............................;

 2. Снегоринна дъска.

 3. .............................

При изпълнение предмета на поръчката ще бъдат ангажирани следните водачи на МПС със съответната категория, изисквана от националното законодателство;

 1. .............................;

 2. .............................

До подготвянето на официален договор, това предложение е обвързващо споразумение за нас.Плащането на Цената за изпълнение на договора се извършва при условията на договора за възлагане на обществена поръчка.

Дата

      / Октомври / 2014 г.

Име и фамилия

     

Длъжност

     

Наименование на участника

     


Подпис:


Поделитесь с Вашими друзьями:


База данных защищена авторским правом ©obuch.info 2019
отнасят до администрацията

    Начална страница