Образец №14 Съгласно чл. 52, ал. 1 от зуо република българияДата24.10.2018
Размер49.16 Kb.
#96736

Образец № 14


Съгласно чл. 52, ал. 1 от ЗУОРЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ
Министерство на околната среда и водитеРЕГИОНАЛНА ИНСПЕКЦИЯ ПО ОКОЛНАТА СРЕДА И ВОДИТЕ – гр.Враца


Изх. №В-1122/05.07.2011г.

Р Е Г И С Т Р А Ц И О Н Е Н Д О К У М Е Н Т
05 - РД – 87 - 00
На основание чл. 52, ал. 1 от Закона за управление на отпадъците,
и з д а в а м

регистрационен документ на:
”МАГТИМ КАТ РЕСАЙКЛИНГ” ООД, код ЕИК: 201584133,

с адрес на управлението: област Враца, община Враца, гр.Враца, ул. „Кирил Буюклийски” №8, вх.А, ап.1

с лице, отговорно за управлението: Теодор Людмилов Наумов, адрес: област Враца, община Враца, гр.Враца, ул. „Кирил Буюклийски” №8, вх.А, ап.1, сл.тел. 0879 320992
Регистрацията е валидна за извършване на дейности по събиране и транспортиране /Т/ на отпадъци, съгласно чл. 12, ал. 2, т. 3 и т. 4 от Закона за управление на отпадъците, посочени в таблиците и за следните обекти:

I. А - Събиране и транспортиране – код Т на отпадъците, посочени в таблицата:


Вид на отпадъка

Количество

(тон/год)Произход

Състав и свойства

Код

Наименование

1

2

4

5

6

1

16 08 01

отработени катализатори, съдържащи злато, сребро, рений, родий, паладий, иридий или платина

(с изключение на 16 08 07*)50

Физически и юридически лица от страната и внос

Неопасен отпадък

2

16 08 03

отработени катализатори, съдържащи преходни метали или съединения на преходните метали, неупоменати другаде

50

Физически и юридически лица от страната и внос

Неопасен отпадък

3

16 01 22

компоненти, неупоменати другаде / от разкомплектоване на МПС /

50

Физически и юридически лица от страната и внос

Неопасен отпадък

4

16 01 99

отпадъци, неупоменати другаде /резервни части от разкомплектоване на МПС/

50

Физически и юридически лица от страната и внос

Неопасен отпадък

I. Б - Съхраняване на неопасни отпадъци - код R13 (съхраняване на отпадъци до извършване на която и да е от операциите от R1 до R12, освен временното съхраняване до събирането им от мястото на образуване на отпадъците) на обекти:


1. Площадка №1 с местонахождение: гр. Враца, област Враца, община Враца, Промишлена зона, ул. „Шипка”, планоснимачен номер 12259.1021.267.12-собственост на ЗММ „Гаврил Генов” АД

Вид на отпадъка

Количество

(тон/год)Произход

Състав и свойства

Код

Наименование

1

2

4

5

6

1

16 08 01

отработени катализатори, съдържащи злато, сребро, рений, родий, паладий, иридий или платина (с изключение на 16 08 07)

50

Физически и юридически лица от страната и внос

Неопасен отпадък

2

16 08 03

отработени катализатори, съдържащи преходни метали или съединения на преходните метали, неупоменати другаде

50

Физически и юридически лица от страната и внос

Неопасен отпадък

3

16 01 22

компоненти, неупоменати другаде / от разкомплектоване на МПС /

50

Физически и юридически лица от страната и внос

Неопасен отпадък

4

16 01 99

отпадъци, неупоменати другаде /резервни части от разкомплектоване на МПС/

50

Физически и юридически лица от страната и внос

Неопасен отпадък

Настоящият регистрационен документ се регистрира в публичния регистър на регистрационните документи по чл. 12, ал. 4 към Министерството на околната среда и водите
Директор РИОСВ:

/ инж. Т.Гергова /


Сподели с приятели:
©obuch.info 2022
отнасят до администрацията

    Начална страница