Отчет на програмата на правителството на европейското развитие на България втора година съдържание 2страница1/41
Дата05.12.2017
Размер2.51 Mb.
ТипОтчет
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   41

Отчет на програмата на правителството на европейското развитие на България

ВТОРА ГОДИНА

СЪДЪРЖАНИЕ


СЪДЪРЖАНИЕ 2

ДВЕ ГОДИНИ
ПО ПЪТЯ НА ЕВРОПЕЙСКОТО РАЗВИТИЕ НА БЪЛГАРИЯ 5


ПОВИШАВАНЕ ДОХОДИТЕ НА БЪЛГАРСКИТЕ ГРАЖДАНИ, РАСТЕЖ И МОДЕРНИЗИРАНЕ НА БЪЛГАРСКАТА ИКОНОМИКА 7

Публични финанси 8

Държавен дълг 13

Управление на публичните финанси 16

Подобряване на бизнес средата. Привличане на инвестиции 18

Иновации 20

Предприемачество 20

Приватизация и следприватизационен контрол 23

Енергетика 25

Туризъм 29ДЪРЖАВНА АДМИНИСТРАЦИЯ И АДМИНИСТРАТИВНА РЕФОРМА 33

Преструктуриране и оптимизация 33

Намаляване числеността на държавната администрация 34

Нов Класификатор на длъжностите в администрацията, система за атестиране и модел на заплащане 34УПРАВЛЕНИЕ НА ЕВРОПЕЙСКИТЕ ФОНДОВЕ 36

СОЦИАЛНА ПОЛИТИКА 40

Пенсионна система 43

Заетост и безработица 43

Социална сигурност и социално включване 48

Оперативна програма “Развитие на човешките ресурси” 2007-2013 г. 51

РАЗВИТИЕ НА СЕЛСКОТО СТОПАНСТВО 55

Поземлени отношения 56

Хидромелиорации 57

Качество и безопасност на храните. Здравеопазване на животните 57

Финансово подпомагане 58

Горски сектор 64

Наука и образование в областта на селското стопанство 65

ЗДРАВЕОПАЗВАНЕ 66

Гарантиране достъпността на здравните дейности 68

Лекарствена политика 69

Утвърждаване авторитета на българските лекари 70

Проекти в областта на здравеопазването 71

ОБРАЗОВАНИЕ И НАУКА 73

Училищно образование 73

Висше образование 78

Учене през целия живот 80

Младежка политика 80

Наука 81


КУЛТУРА 85

ФИЗИЧЕСКО ВЪЗПИТАНИЕ И СПОРТ 90

РЕГИОНАЛНО РАЗВИТИЕ 96

Пътна инфраструктура 96

Оперативна програма “Регионално развитие” 2007-2013 г. 98

Водоснабдяване и канализация 99

Жилищна политика и енергийна ефективност 99

Други инвестиционни проекти 100

Ограничаване на незаконното строителство 101

Намаляване на междурегионалните и вътрешнорегионалните различия 101

Законодателна дейност и гражданска регистрация 101

УСКОРЕНО ИЗГРАЖДАНЕ, ПОДДЪРЖАНЕ И МОДЕРНИЗАЦИЯ НА ТРАНСПОРТНАТА ИНФРАСТРУКТУРА 104

Транспортна политика 104

Инфраструктурни проекти 106

Концесии и контрол върху дейността на търговските дружества и държавните предприятия 108

Безопасност, здравословни условия на труд 110

Железопътен транспорт 111

Автомобилен транспорт 116

Воден транспорт 117

Въздушен транспорт 119

Интермодален транспорт и логистика 121

Въвеждане на нови технологии. Електронно управление 122

ОПАЗВАНЕ НА ОКОЛНАТА СРЕДА И ВОДИТЕ 125

Оперативна програма “Околна среда” 125

Програма ИСПА/КФ 126

ПУДООС и държавен бюджет 127

Водни ресурси 128

Устойчиво управление на отпадъците 129

Подобряване качеството на атмосферния въздух 129

Изменение на климата 130

Биологично разнообразие 131

Секторни политики 131ПРАВОВ РЕД, БОРБА С ПРЕСТЪПНОСТТА И ОГРАНИЧАВАНЕ НА КОРУПЦИЯТА 136

Противодействие и превенция на корупцията по високите етажи на властта 136

Законодателни промени 137

Международно осиновяване 138

Закрила на децата 138

Реформиране и подобряване работата на съдебната система 139

Борба с престъпността и ограничаване на корупцията 139

ОТБРАНА 146

ЕВРОПЕЙСКИ ВЪПРОСИ, ВЪНШНА ПОЛИТИКА И ПОЛИТИКА ЗА БЪЛГАРИТЕ В ЧУЖБИНА 149

Европейски въпроси, външна политика и политика за българите в чужбина 149НАЦИОНАЛНАТА ПРОГРАМА ЗА РАЗВИТИЕ:
БЪЛГАРИЯ 2020 154ДВЕ ГОДИНИ
ПО ПЪТЯ НА ЕВРОПЕЙСКОТО РАЗВИТИЕ НА БЪЛГАРИЯ


Преди две години правителството на Република България бе представено като Правителство на европейското развитие. Основните цели, които си поставихме, бяха повишаване на доходите, растеж и модернизация на икономиката, финансова стабилност на страната, ограничаване на бюджетните разходи и разграбването на държавни ресурси, запазване и откриване на нови работни места.

С
Създаден бе Съвет за развитие с основна цел – разработване на Национална програма за развитие: България 2020.
ред най-големите ни постижения бяха върнатото политическо доверие към България от страна на международните институции, бързото строителство на автомагистралите и грижата за второстепенните пътища, които ще променят облика на страната ни, икономическата стабилност на държавата, борбата с организираната престъпност.

През втората година на управление получихме положителна оценка от Европейската комисия за предприетите мерки и действия за излизане от процедурата на прекомерен дефицит. За първи път бе повишен кредитния рейтинг на България от Агенция “Муудис” до най-високото равнище (Ваа2).

Предприехме решителни стъпки за постигане на справедливо, открито, прозрачно и ефективно управление на европейските фондове с цел използването им като основен ресурс за постигане на реални резултати в полза на българските граждани при нулева толерантност към корупцията. За целта по ефективен начин отговорихме на множество предизвикателства, като значително беше ускорено темпото на разплащанията, предприемайки мерки за оптимизиране на законодателството, засилване на административния капацитет, както и гарантиране прозрачността на процеса по усвояването на средствата. Към юни 2011 г. европейските плащания в България бяха почти 13%, договорихме почти половината от средствата (47% към 17.06.2011 г.).

Поставихме си за цел да разработим единен национален стратегически документ, който да обхваща интервенциите в посока повишаване социално-икономическото развитие на страната в средносрочен и дългосрочен период. За целта създадохме Съвет за развитие към Министерския съвет, чиято основна цел е разработването на Национална програма за развитие: България 2020 (НПР), както и оптимизиране на съществуващата система за стратегическо планиране. Националната програма за развитие ще послужи за база при разработването на стратегическия документ за провеждане на Кохезионната политика в Република България в рамките на следващия програмен период 2014-2020.

Целите ни са високи и надхвърлят хоризонта на парламентарния мандат. Резултатите от тяхното осъществяване няма как да дойдат веднага. Поради тази причина определихме основните приоритети, по които ще бъдат насочени усилията и през третата година.

Правителството на България ще продължава и през следващата година работата си за повишаване доходите на българските граждани, растеж и модернизиране на българската икономика, за гарантиране на правовия ред в България, борбата с престъпността и ограничаването на корупцията, подобряване работата на съдебната система, възстановяване доверието на европейските ни партньори, създаване на благоприятна и здравословна среда на живот.Каталог: fce -> 001 -> 0211 -> files
files -> Отчет за изпълнение на политиките и програмите на Министерския съвет
files -> Отчет за изпълнение на политиките и програмите на Министерския съвет за 2011 г
files -> Отчет за изпълнение на политиките и програмите на Министерския съвет
files -> Отчет към полугодието на 2014 г за изпълнението на програмния бюджет
files -> Отчет за изпълнение на политиките и програмите на Министерския съвет за първото полугодие на 2012 г
files -> Отчет за изпълнението на програмния бюджет на Министерския съвет за 2015 г
files -> Отчет за изпълнение на политиките и програмите на Министерския съвет за първото полугодие на 2013 г
files -> Отчет за степента на изпълнение на утвърдените политики и програми
files -> Отчет за изпълнението на програмния бюджет на Министерския съвет за 2016 г


Поделитесь с Вашими друзьями:
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   41


База данных защищена авторским правом ©obuch.info 2019
отнасят до администрацията

    Начална страница