Презентация, обучение по проект на мон декември, 2008Дата22.12.2018
Размер79.93 Kb.
#108668
СЛЕДДИПЛОМНА КВАЛИФИКАЦИЯ ДО 13.06.2009


Кога? Къде?

Квалификация

13.06.2009

Благоевград- Пауер-пойнт презентация , обучение по проект на МОН

Декември,

2008


Благоевград


- „Превенция на агресията”, ас. Бека Натан, Фондация Европартньори 2007, Програма Продължаващо Обучение за специалисти от сферата на образованието

Декември,

2008


Благоевград

- „Превенция на агресията”, ас. Бека Натан, Фондация Европартньори 2007, Програма Продължаващо Обучение за специалисти от сферата на образованието

Декември,

2008


Благоевград

- „Формиране и работа в екип”, доц. д-р Елиана Пенчева Фондация Европартньори 2007, Програма Продължаващо обучение за специалисти от сферата на образованието

8-9.12.2007

Благоевград-„Формиране и работа в екип”, Бистра Мизова, Фондация Европартньори 2007, Програма Продължаващо обучение за специалисти от сферата на образованието

1-2.12.2007

Благоевград-„Разработване и управление на проекти”, обучител Зора Попова, Фондация Европартньори 2007, Програма Продължаващо обучение за специалисти от сферата на образованието

22.02.2006

Благоевград- Семинар “Der kreative Unterricht”(„Часове сфантазия“)на издателство ПОНС/учебници: WIR, Deutsch mit Grips, Blick auf Dutschland, Grammatik mit Sinn und Verstand, Klipp und Klar, Dreimal Deutsch/

13-17.06.2006

Благоевград- Базови и специфични компютърни умения на учители по чужди езици

26.11.2004

Благоевград- Обща европейска рамка за чужди езици и Езиково портфолио

23-24.09.2003

Благоевград- Обучение на учителите, които преподават

в XII клас, по проект на МОН и Световната Банка за модернизация на образованието28-30.03.2003

Правец


- Конференция на Дружеството на учителите по немски език в България

17-21.02. 2003

София


- Семинар за учители-методици , Бетина Микенбекер, Албена Статева, Лидия Василева


25-27.11.2002

София


- Методика на обучението по литература на немски език в 11 и 12 клас, ръководители: Нина Коларова и Златка Парпулова


18-19.11.2002

София


- Семинар за учители-методици

13-14.09.2002

София


- “Проверка и оценка на знанията и уменията на учениците” – Einhorn Agnes /Унгария/ и Фелицитас Хабуз /ръководител на Езиков отдел на Гьоте Институт/

5-7.04. 2002

Враца


- Национална конференция на Дружеството на преподавателите по немски език в България

22-23.03.2002

Благоевград- Семинар за новите учебни програми, матури и немска езикова диплома – Благоевград – лектори Иванка Камбурова и д-р Файт Зорге

1-2.02.2002

Благоевград- Семинар “Немски като втори чужд език” , лектори В.Дикова, Л.Мавродиева, Кр. Станкулова


11-15.11.2001

Банкя, София- Семинар за учители-методици (лектор Даниела Грабе, Австрия)


28-29.09.2001

София


- Семинар “Нови медии, работа с интернет” Верджиния Паску /Сърбия/ и Мирослав Петров /Гьоте Институт/

15-30.06.2001

Гьоте Институт,

Мюнхен

- Семинар на тема „Lernerzentrierter Unterricht“ Мюнхен „Ученикът в центъра на обучението” /Национална Агенция Сократ/

29.05.2001

Благоевград- Дискусионен семинар “Немският език в училищата на Благоевградска област”, с участие от Македония

20.04.2001

гр. Гоце Делчев- Семинар „Правописната реформа в немския език” Обучител: Румяна Войнова

23.03.2001

гр.Якоруда- Семинар „Правописната реформа в немския език” Обучител: Румяна Войнова

12-16.03. 2001

София


- Семинар “Дейности на учителя-методик”/присъства Албена Статева, гл. експерт по немски в МОН/

26.02.2001

София


- Конференция в СУ „Климент Охридски” по повод годината на чуждите езици

13-14.10.2000

НДК, София- Конференция в НДК “10 години немски като чужд език в България след обрата”

13.10.2000

Благоевград- Тандем-семинар /Ръководители: Райнер Бурхард и Румяна Войнова/

21.09.2000

София


- Литературен кръг на Гьоте Институт: „Crazy“ B.Lebert

2.06.2000

София


- Литературен кръг на Гьоте-Институт:

„Das Blütenstaubzimmer“12-14.04.2000

София


-Семинар “Наблюдение на учебен час”- Hans Rudolf Lanker (директор на Института за усъвършенстване на учители в Берн, Швейцария)

17.03.2000

София


- Участие в литературен кръг на Гьоте-Институт: Galsan Tschinag “Der blaue Himmel”

4-8.01.2000

София


I фаза на курс за I клас-квалификация

26-27.11.1999

Бистрица, София- Семинар за мултипликатори и участници в семинари в чужбина – Dr.Leo Ensel


27.05.1999, София

- 50 години Германия /колоквиум в НДК/

27.11.1998, София

- Семинар в Посолството на Германия с участници в семинари в чужбина

5-18.07.1998,

Мюнхен

- Семинар за учители-методици „Представяне и приложение на курсови и семинарни методи посредством инструментариума на методиката /дидактиката на немски като чужд език в и за обучения на учители”

1-4.07.1998

Варна


- Семинар за бъдещи учители-методици: Изпит за завършване на обучение за заемане на длъжност „Учител-методик по немски език” - Тема „Странознание на Швейцария и Лихтенщайн” Обучител: Румяна Войнова

29.05.1998

Благоевград- Семинар за учители от областта на тема„Das Bild im DU“ Практически изпит на Румяна Войнова като обучител

06.04.-10.04.1998

(София)


- VII фаза на курс за учители-методици

24.11.-28.11.1997

Стара Загора- VI фаза курс за учители-методици


06.-07.11.1997

АУБ


Благоевград

- Семинар “Преживяно странознание” / В рамките на Дните на немския език и култура, организирани от Американския университет в България/ обучител: Румяна Войнова

21.09.-02.10.1997

Фрайбург , Германия

-V фаза на курс за учители-методици


07.07.-11.07.1997

София


- IV фаза на курс за учители-методици

12.05.-17.05.1997

София


-III фаза на курс за учители-методици

20.01.-24.01.1997

София


- II фаза на курс за учители-методици

23.09.-27.09.1996

София


- I фаза на курс за учители-методици

31.05.-01.06.1996

София


- Семинар по история на немски език “Работа с картини като исторически източници в обучението по немски език” /Посолството на Германия/


31.03.-02.04.1996

Благоевград- Национална конференция на Дружеството на

преподавателите по немски език в България
11.-15.03.1996

София


- Семинар “Методика на преподаването на история на немски език” – Даниела Грабе


13.01.1996

София


- Организация на Националната конференция на Дружеството на преподавателите по немски като чужд език в България

11.12.1995

Благоевград- Странознание на Швейцария /Гауденц Б.Руф, посланик на Швейцария в България/

10.04.1995

Варна


-„Интеркултурното начало в проектното обучение като мотивационен фактор за говорене”

2-3.04.1995

Стара Загора- Национална конференция на Дружеството на преподавателите по немски език в България

23.-25.02.1995

София


- “Анализ и оценка на работата с експерименталното учебно пособие Wer? Wie? Was?” (втора част)

10.-12.11.1994

Варна


- “Анализ и оценка на работата с експерименталното учебно пособие Wer?Wie? Was?” (първа част)

07.-08.11.1994

Благоевград- Семинар “Странознание на Австрия” /проф. Роберт Заксер, Клагенфурт/

17.-18.10.1994

София


- Колоквиум за автори на учебници и учебни помагала

30.09.1994

Варна


-„Интеркултурното начало в проектното обучение като мотивационен фактор за говорене”

04.07.-22.07.1994

Варна


- Летен курс в Института за усъвършенстване на учители

12.04.1994

АУБ, Благоевград- Образователна изложба в Американския университет на тема “Опазване на околната среда” /Рудолф Барч, Гьоте Институт/

08.-09.04.1994

Варна


- Национална конференция на Дружеството на преподавателите по немски език като чужд език в България

23.02.-27.02.1994

Варна


- Семинар на тема „Проблеми и обмяна на опит при работата с германското учебно пособие Wer?Wie? Was?”

02.-03.12.1993

ЕГ, Благоевград- Семинар на тема „Аспекти на работата

с картинки в часа по немски език и проблеми на оценяването“ /Ерхард Линке/
20.09.-22.09.1993

София, ЦИУУ- Семинар за ново учебно съдържание на учебника Wer?Wie?Was?

08.08.-21.08.1993

гр.Бон, Германия

- Семинар “Странознание на Германия”

05.07.-23.07.1993

София-III фаза на курс за клас-квалификация

03.-04.05.1993

София


-“Детско-юношеска литература в обучението по немски /семинар на Щефан Хюзген, Гьоте Институт/


23.04.1993

Благоевград-Семинар ”Нови аспекти при обучението по граматика”/Томас Шулце, Гьоте Институт/


15.03.-26.03.1993

София


-II фаза на курс за клас-квалификация


16.11.-27.11.1992

София


-I фаза на курс за клас-квалификация

01.07.-19.07.1991

София, ЦИУУ-Летен курс в Централния институт за усъвършенстване на учители

Каталог: 2013
2013 -> Временно класиране „В”-1” рг мъже – Югоизточна България
2013 -> Конкурс за заемане на академичната длъжност „Доцент в професионално направление Растителна защита; научна специалност Растителна защита
2013 -> Задание за техническа поддръжка на информационни дейности, свързани с държавните зрелостни изпити (дзи) – учебна година 2012/2013
2013 -> 1. Нужда от антитерористични мерки Тероризъм и световната икономика
2013 -> Тест за проверка на математическите знания и умения на учениците в началото на четвърти клас
2013 -> Днес университетът е мястото, в което паметта се предава
2013 -> Отчет за научноизследователската, учебната и финансовата дейност на националния природонаучен музей при бан през 2013 г
2013 -> Програма за развитие на туризма в община елхово за 2013 г


Сподели с приятели:
©obuch.info 2023
отнасят до администрацията

    Начална страница