Приложение №2 към чл. 8 Б-11. Изисквания за качество на лешници с ЧерупкиДата13.01.2017
Размер146.9 Kb.
#12529
Приложение № 2

към чл. 8
Б-11. ИЗИСКВАНИЯ ЗА КАЧЕСТВО НА лешници с Черупки


 1. ОБЛАСТ НА ПРИЛОЖЕНИЕ

Изискванията за качество на лешниците с черупки се отнасят за културните сортове от вида Corylus avellana L. и Corylus maxima Mill и техните хибриди, с отстранени люспи или външна зелена обвивка (чашка), предназначени за директна консумация.2. ОБЩИ ИЗИСКВАНИЯ ЗА КАЧЕСТВОТО

2.1. Минимални изисквания1

2.1.1. Лешниците с черупки от всички класове, отговарящи на определените изисквания за качество, с допустимите отклонения за всеки клас, трябва да бъдат:

(а) Характеристики на черупката:

 • добре оформена; черупката да не е видимо деформирана;

 • цяла; незначителна повреда по повърхността не се счита за дефект;

 • здрава; без дефекти, които биха могли да влошат естествената съхраняемост на плодовете;

 • без повреди, причинени от вредители;

 • чиста; практически без видими следи от чужди вещества;

 • суха; без повишена повърхностна влажност;

 • без наличие на остатъци от външната зелена обвивка (не повече от 5% от повърхността на отделния лешник може да бъде покрита със зелена обвивка).

(б) Характеристики на лешниковата ядка:

 • цяла; незначителна повреда по повърхността не се счита за дефект;

 • здрава; не се допускат загнили или развалени лешникови ядки, негодни за консумация;

 • достатъчно развита; не се допускат спаружени или сбръчкани плодове;

 • чиста, практически без видими следи от чужди вещества;

 • без живи или умрели насекоми, независимо от техния стадий на развитие;

 • без повреди, причинени от вредители;

 • без наличие на видими с невъоръжено око плесенясали влакна;

 • без гранивост;

 • без повишена повърхностна влажност;

 • без страничен мирис и/или вкус;

 • без петна (включително наличие на черен цвят) или друга повреда, което прави ядката негодна за консумация2.

Лешниците с черупки трябва да бъдат набрани, когато са достигнали пълна степен на зрялост.

Лешниците с черупки не трябва да бъдат празни.

Състоянието на лешниците с черупки трябва да бъде такова, че те да могат:


 • да издържат на транспортиране, товарене и разтоварване;

 • да се доставят на местоназначението в добро състояние.

2.1.2. Съдържание на влага

Съдържанието на влага в лешниците с черупки не трябва да превишава 12% за целия лешник и 7% за лешниковата ядка3.2.2. Класификация

Лешниците с черупки се класифицират в три класа на качество.2.2.1. Клас “ Екстра”

Лешниците с черупки от този клас трябва да бъдат с най-високо качество. Те трябва да притежават всички основни характеристики и свойства, типични за сорта и/или търговския тип4.

Те трябва да бъдат практически без дефекти. Допускат се съвсем незначителни дефекти по повърхността при условие, че лешниците с черупки запазват основните си характеристики по отношение на външния вид, качеството, съхраняемостта и търговския вид в опаковката.

2.2.2. Клас I

Лешниците с черупки от този клас трябва да бъде с добро качество. Тe трябва да притежават всички основни характеристики и свойства, типични за сорта и/или търговския тип4.

Допускат се незначителни дефекти по повърхността при условие, че лешниците с черупки запазват основните си характеристики по отношение на външния вид, качеството, съхраняемостта и търговския вид в опаковката.

2.2.3. Клас IІ

Към този клас се отнасят лешници с черупки, които не могат да се отнесат към клас “Екстра” и клас І, но съответстват на посочените минимални изисквания.

Допускат се дефекти при условие, че лешниците с черупки запазват основните си характеристики по отношение на качеството, съхраняемостта и търговския вид.

3. РАЗМЕРИ И ТЕГЛО

Размерът се определя чрез диаметъра на най-голямото напречно сечение.

Той се изразява чрез:


 • интервал, определен между максималния и минималния размер (сортиране по размера), или

 • посочване на минималния размер, следван от думите “и повече” (сортиране през сито, т. нар. “скрининг”), или

 • посочване на максималния размер, следван от думите “и по-малко” (сортиране през сито, т. нар. “скрининг”).

Определянето на размера е задължително за клас “Екстра” и клас І, но не е задължително за клас ІІ.

Определена е следната класификация:Сортиране по размераа)

Сортиране през сито (“скрининг”)а)

22 мм и повече

22 мм и повече (или “и по-малко”)

20 - 22 мм

20 мм и повече (или “и по-малко”)

18 - 20 мм

18 мм и повече (или “и по-малко”)

16 - 18 мм

16 мм и повече (или “и по-малко”)

14 - 16 мм

14 мм и повече (или “и по-малко”)

12 - 14 мм
а) Наред с тази таблица на размера, когато сортирането по размера или сортирането през сито (“скрининг”) е обозначено в маркировката в милиметри, може да се използва всякакъв размер, в т.ч. и по-големи размери, като наименованието на размера е по желание.

В клас “Екстра” се отнасят само лешници с диаметър равен или по-голям от 16 мм, а в клас І - само лешници с диаметър равен или по-голям от 14 мм. При определяне на размера чрез сортиране през сито (“скрининг”) не се допуска посочване на размера чрез думите “и по-малко”, когато продуктът е предназначен за продажба на крайния потребител.4. ДОПУСТИМИ ОТКЛОНЕНИЯ

За всяка опаковка се допускат отклонения от качеството и размера на лешници с черупки, които не отговарят на изискванията за съответния клас.4.1. Допустими отклонения от качеството

Допустими дефекти

Допустими отклонения

(в процент от теглото или броя на дефектните плодове)
клас “Екстра”

клас І

клас ІІ

Общо допустими отклонения за дефекти на черупката (изчислени въз основа на общото тегло в черупката)

3

5

7


Общи допустими отклонения за дефекти на ядката (изчислени въз основа на теглото на ядката),

в т.ч. плесенясали, загнили, гранясалиб или повредени от насекомив (изчислени въз основа на теглото на ядката)


5

8а

12а3

5

6


Наличие на чужди тела (изчислени въз основа на общото тегло в черупката)

0,25

0,25

0,25


Празни лешници (изчислени чрез преброяване)

4

6

8

а) При изчисляването на тези проценти не се счита за дефект незначителна деформация на ядката.

б) Появата на омазняване върху ядката не означава задължително, че това е признак на гранивост.

в) В нито един клас не се допуска наличие на живи насекоми или животински паразити, както и на всякакви следи от повреди, причинени от гризачи.
За клас “Екстра” и клас І се допуска до 12% от броя или теглото на лешниците с черупки да бъдат от други сортове или търговски типове. Тези допустими отклонение се отнасят също и за клас ІІ, когато в маркировката е посочен сортът или търговският тип.

4.2. Минерални (неорганични) примеси

Съдържанието на неразтворимата в киселина пепел не трябва да превишава 1 грам/кг.4.3. Допустими отклонения от размерите

За всички класове се допуска до 10 % от броя или теглото на лешниците с черупки да не отговарят на посочените размери при условие, че: • Лешниците с черупки отговарят на непосредствено най-близкия по-долен или по-горен размер, когато размерът е обозначен чрез интервал, определен между минималния и максималния диаметър (сортиране по размера),

 • Лешниците с черупки отговарят на непосредствено най-близкия по-долен размер, когато размерът е обозначен чрез минималния диаметър, следван от думите “и повече” или “ и +” (сортиране през сито – “скрининг”).

 • Лешниците с черупки отговарят на непосредствено най-близкия по-горен размер, когато размерът е обозначен чрез максималния диаметър, следван от думите “и по-малко” или “ и -” (сортиране през сито – “скрининг”).

5. ТЪРГОВСКИ ХАРАКТЕРИСТИКИ

5.1. Еднородност

Съдържанието на всяка опаковка трябва да бъде еднородно и да се състои от лешници с черупки с един и същ произход, качество, сорт или търговски тип и размер (ако се изисква определяне на размера).

Видимата част от съдържанието на опаковката трябва да съответства на съдържанието на цялата опаковка.

Лешниците с черупки могат да бъдат смесвани, в търговски опаковки с нетно тегло до три килограма, с пресни плодове и зеленчуци от различни видове, при условията посочени в чл. 26 на Наредбата.5.2. Опаковка

Лешниците с черупки трябва да бъдат опаковани начин, осигуряващ запазването им.

Материалите, използвани от вътрешната страна на опаковката, трябва да бъдат нови, чисти и с такова качество, че да не причиняват каквито и да са външни или вътрешни повреди на продукта. Използването на материали и по-специално на хартия или етикети, съдържащи търговски обозначения, е разрешено само при условие, че при отпечатването на текста или залепването на етикетите не е използвано токсично мастило или лепило.

В опаковките не трябва да се съдържат никакви чужди вещества.

Индивидуално поставените стикери върху продукта трябва да бъдат такива, че след отстраняването им да не оставят видими следи от лепило и да не причиняват дефекти по кожицата.

5.3. Търговски вид


Лешниците с черупки трябва да бъдат предлагани в торби или твърди опаковки. Всички единични опаковки, съдържащи се в eдна обща опаковка, трябва да бъдат с еднакво тегло.

6. МАРКИРОВКА

(1) Всяка опаковка трябва да съдържа следните данни, нанесени с четливи и неизтриваеми букви на една от външните й видими страни:6.1. Идентификация

 • Наименованието и адресът на опаковчика и/или експедитора.

Тези данни могат да бъдат заменени:

- за всички опаковки, с изключение на предварителните опаковки - с официално установеното или прието кодово обозначение, представящо опаковчика и/или експедитора, посочено в непосредствена близост до “Опаковчик и/или експедитор” (или съответните съкращения);

- само за предварителните опаковки - с наименованието и адреса на продавача, установил се в страната, посочени в непосредствена близост до “Опаковал от името на”, или еквивалентно указание. В този случай етикетирането включва също така и код, представящ опаковчика и/или експедитора. Продавачът предоставя цялата информация, която е необходима на инспектиращия орган относно значението на този код.

6.2. Естество на продукта


 • “Лешници с черупки”, когато съдържанието на опаковката не се вижда отвън;

 • Наименование на сорта или търговския тип за клас “Екстра” и клас І (не е задължително за клас ІІ).

6.3. Произход на продукта

 • Страна, където е произведен и по желание - наименование на областта, където е произведен, или националното, регионалното или местното наименование.

6.4. Търговски характеристики:

 • Клас;

 • Размер, изразен чрез:

 • минималния и максималния диаметър (при сортиране по размер), или

 • минималния диаметър, следван от думите “и повече” или “и +” (при сортиране през сито – “скрининг”), или

 • максималния диаметър, следван от думите “и по-малко” или “и -” (при сортиране през сито – “скрининг”) .

 • Наименование на начина за определяне на размера (не е задължително).

 • Срок на годност, изразен чрез “Годно до”, последвано от датата (не е задължително);

 • Нетно тегло;

 • Година на реколтата ( не е задължително)

6.5. Официален знак за контрол (не е задължителен).

(2) Опаковките не трябва да съдържат данните, посочени в т.6, ал.(1), когато се състоят от търговски опаковки, ясно видими отвън и съдържащи тези данни. Тези опаковки не трябва да съдържат обозначения, които биха могли да бъдат подвеждащи. Когато опаковките са под формата на палети, данните трябва да бъдат обозначени върху бележка, поставена на видно място най-малко върху две от страните на палета.

----------------------------------------------

Приложение 1Определяне на съдържанието на влага

Метод І – Лабораторен метод


 1. Принцип

Определяне на съдържанието на влага в сушените плодове чрез загубата на тегло след сушене в течение на 6 часа при температура 103оС (плюс минус 2оС) в сушилня с регулируема температура при налягане на заобикалящия въздух.

 1. Апаратура

2.1. Керамично хаванче с подходящ чукало или сатър за раздробяване на хранителни продукти.

2.2. Аналитична везна с точност за определяне на теглото до 1 мг.

2.3. Цилиндрични стъклени или метални съдове с плоско дъно с диаметър 12 см и дълбочина 5 см, снабдени с плътно затварящи се капаци.

2.4. Сушилня с регулируема температура, с електрическо нагряване, с добра естествена вентилация, регулирана така, че да позволява да се поддържа температура на нивото от 103оС (плюс минус 2оС).

2.5. Изсушител, съдържащ ефективен сикатив (изсушаващо вещество, например, калциев хлорид) и снабден с метална пластина, която осигурява бързо охлаждане на съдовете.


 1. Подготовка на пробата

При необходимост черупките на лешниците, взети за проба, се отстраняват, лешниковите ядки се смачкват в хаванчето или се раздробяват фино, за да се получат парченца с размери от 2 до 4 мм.

 1. Изследване на пробата и ред за определяне на съдържанието на влага

4.1. Съдовете заедно с капаците им се изсушават в сушилнята в течение на не по-малко от два часа и се прехвърлят в изсушителя. Допуска се съдовете и капаците да се охладят до стайна температура.

4.2. Определянето на съдържанието на влага се извършва, като се изследват четири проби, всяка от които тежи приблизително 50 грама.

4.3. Претеглят се празният съд и капакът с точност до 0,001 грама (Мо).

4.4. Претеглят се приблизително 50 грама от анализирания материал с точност до 0,001 грама. Материалът се разстила по дъното на съда, който след това бързо се затваря плътно с капака и целият съд заедно със съдържащия се в него материал (М1) се претегля. Тези операции се извършват колкото е възможно по-бързо.

4.5. Отворените съдове заедно с разположените до тях капаци се поставят в сушилнята. Сушилнята се затваря и сушенето се извършва в продължение на 6 часа. След това сушилнята се отваря, съдовете се покриват бързо с техните капаци и се поставят в изсушителя за охлаждане. След като се охладят до температурата на заобикалящата ни среда покритите съдове се претеглят с точност до 0,01 грама (М2).

4.6. Съдържанието на влага на пробата в процент от теглото се определя по следната формула:

М1 - М2

Съдържание на влага = ------------ х 100

М1 - Мо

4.7. Въвежда се среден показател, получен на основата на анализа на четирите проби.Метод ІІ - Бърз метод

 1. Принцип

Определяне съдържанието на влага чрез използването на измервателен уред, действащ на основата на принципа на електропроводимостта. Измервателният уред трябва да бъде проверен по лабораторния метод.

 1. Апаратура

2.1. Керамично хаванче с подходящо чукало или сатър за раздробяване на хранителни продукти.

  1. Измервателен уред, действащ на принципа на електропроводимостта.

 1. Определяне на съдържанието на влага

3.1. Стъкленият съд се напълва с веществото, което трябва да се анализира (предварително е раздробено в хаванчето) и пресата се затяга до получаването на постоянно налягане.

3.2. Отчитат се показанията на скалата.3.3. След всяко определяне на съдържанието на влага стъкленият съд грижливо се изчиства с помощта на шпатула, твърда четка с четина, хартиена салфетка или пневматична помпа.

Приложение 2
Определения на термини и дефекти за лешниците с черупки

Пукнатини или разцепвания:

Всякаква пукнатина, която е открита и забележима и чиято ширина е по-голяма от една четвърт от окръжността на черупката.

Дефекти на черупката:

Всякакъв дефект, която засяга черупката, но не и ядката.

Сухи:

Това означава, че черупката е без повърхностна влажност и съдържанието на влага общо в черупките и ядките не надвишава 12%.

Празни:

Това означава лешник, в който не се съдържа ядка.

Чужди вещества:

Всякакво вещество, което не е характерно за дадения продукт.

Повреди, причинени от насекоми:

Видими повреди, причинени от насекоми или други животински паразити, или наличието на умрели насекоми или остатъци от насекоми.

Цели:

Това означава, че черупката не е счупена, разцепена или механично повредена; не се счита за дефект незначителна пукнатина при условие, че ядката е все още защитена.

Плесен:

Наличие на плесенясали влакна, видими с невъоръжено око или от вътрешната, или от външната част на ядката.

Гранивост:

Окисляване на липидите или образуване на свободни мастни киселини, придаващи неприятен привкус. Появата на омазняване върху ядката не означава задължително, че това е признак на гранивост.

Гниене:

Значително разложение, причинено от действието на микроорганизми.

Сбръчканост:

Наличие на сбръчкване на повече от 50% от повърхностната кожица на компактните плодове, което се наблюдава обикновено при плодове, прибирани в години с високи добиви, или е причинено от сушата или от недостатъчно получаване на хранителни вещества, или се явява един от наследствените признаци.

Спаруженост:

Наличие на деформирани твърди недоразвити плодове, получени след наторяване, в резултат на бързия растеж в условията на изключително високи температури.

Добре оформени:

Това означава, че черупката не е видимо деформирана и че нейната форма съответства на характерните особености за дадения сорт или търговски тип.1 Определение на дефектите е посочено в приложение 2 към настоящите изисквания за качество.

2 Не се счита за дефект наличието на лешници с кафява или тъмнокафява сърцевина, с характерно незначително разделяне на двусемеделната ядка, при положение, че това не се отразява на мириса или вкусовите качества на ядките.

3 Съдържанието на влага се определя по един от методите, описани в приложение 1 към настоящите изисквания за качество.

4 Търговски тип - означава, че лешниците във всяка опаковка са лешници от един общ тип и външен вид или се отнасят към смеси от сортове, официално определени от страната-производителка.


Каталог: web -> odz gabrovo -> Plodovezele
Plodovezele -> Приложение №2 към чл. 8 А 13. Изисквания за качество на култивирани гъби (Agaricus)
Plodovezele -> Приложение №2 към чл. 8 Б изисквания за качество на бадеми с черупки
Plodovezele -> Приложение №2 към ч
Plodovezele -> Приложение №2 към чл. 8 Б-20. Изисквания за качество на цитрусови плодове област на приложение
Plodovezele -> Приложение №2 към чл. 8 А-12. Изисквания за качество на краставици
Plodovezele -> Към чл. 8 Б-23. Изисквания за качество на ягоди
Plodovezele -> Б-22. Изисквания за качество на ябълки
Plodovezele -> Приложение №2 към чл. 8 А изисквания за качество на зелен фасул
Plodovezele -> Към чл. 8 Б-18. Изисквания за качество на сливи
Plodovezele -> Към чл. 8 Б изисквания за качество на кайсии


Сподели с приятели:
©obuch.info 2023
отнасят до администрацията

    Начална страница