Програма „Трансгранично сътрудничество Румъния България 2007-2013 г. Официално предложение юли 2007 г


Таблица 12. – Биосферни резервати, национални и природни паркове в Румъния и Българиястраница21/22
Дата07.08.2018
Размер3.05 Mb.
ТипПрограма
1   ...   14   15   16   17   18   19   20   21   22


Таблица 12. – Биосферни резервати, национални и природни паркове в Румъния и България

Биосферни резервати, национални и природни паркове, защитени зони

Площ(хек.)

Изцяло/частично разпростиращи се на територията на окръга/окръзите

Домоглед - Валея Черней

60,100.00

Караш-Северин, Мехединци и Горж

Железни порти

115,655.80

Караш-Северин и Мехединци

Резерват с божури на Академията

54.90

Олт

Резерват - Дендрариум Гарнита

135.00

Олт

Горско къща „Потелу”

1.50

Олт

Гори Бранистеа Каталиор

301.30

Олт

Природен парк „Комана”

25,332.60

Гюргево

Мочурище в среден Арджеш

3,634.80

Гюргево и Дъмбовица

Гера Ведей – Сайка – Слобозия

5,742.10

Гюргево и Телеорман

Гори „Болинтин”

4,760.90

Гюргево

Комана ОВМ

23,121.80

Гюргево

Дунаре - Олтеница ОВМ

5,951.10

Гюргево и Кълъраш

Остров Лунг Гостину ОВМ

15,936.40

Гюргево

Ведеа - Дунаре ОВМ

22,888.90

Гюргево и Телеорман

Природен резерват „Кама –Дину- Пазарица”

2,400.00

Гюргево

Гори ” Манафу„

28.00

Гюргево

Гори „Тесила”

52.50

Гюргево

Природен парк „Русенски Лом”

3,259.80

Русе

Природен резерват „Сребърна”

902.10

Силистра

Природен парк „Персина”

21,762.20

Свищов –Белене

Врачански Балкан

28,844

Враца

Общо

312,021.80
Източник: Собствено проучване
Таблица 13. Индустриални обекти генериращи параметри за качество на въздуха, които често надхвърлят максимално допустимите концентрации.

Градове в Румъния и България

Индустриални обекти

Крайова

„Должхим” СА, СЕТ Изалнита

Слатина

Промишлена зона в Слатина

Кълъраш

„Седерка” СА

Турну Мъгуреле

„Турну” СА

Наводари

„Петромидия” СА; „Фетрилхим” СА

Меджидиа

„ЛАфарж” СА

Констанца

„Петролен терминал” СА; СЕТ – ури

Никопол

„Майер Мелнхоф”АД (ИПКК)

Русе

„Изток” ТПП (IPCC)

Свищов

„Свилоза” ТПП

Силистра

„Фазерлес” АД, „Добруджа” АД, „Топ-Метал” АД, „Меком” АД, „Пътстроймонтаж”, „Оргтехника” АД

Източник: Министерство на водите и опазването на околната средаhttp://enrin.grida.no/htmls/romania/soe2000/eng/index.htm
Таблица 14. Коефициент на заетост (%) в избираемата област по програмата между 2000 – 2004 г.

Коефициент на заетост (%) в избираемата област по програмата изчислен спрямо общото население


NUTS III гранични райони

2000

2001

2002

2003

2004

{0>Mehedinti County<}0{>Мехединци<0}

54.13

54.35

48.67

43.90

41.99

{0>Dolj County<}0{>Долж<0}

56.19

58.19

53.77

53.99

55.16

{0>Olt County <}0{>Олт <0}

63,01

64,28

59,62

59,67

61,09

{0>Teleorman County<}0{>Телеорман<0}

60.72

58.48

54.93

46.54

43.90

{0>Giurgiu County<}0{>Гюргево<0}

63.25

62.69

58.08

54.86

54.83

{0>Calarasi County<}0{>Кълъраш <0}

55.87

54.77

51.06

46.81

47.92

{0>Constanta County<}0{>Констанца<0}

45.03

42.98

42.09

41.95

43.21

Коефициент на заетост в румънската област по програмата

55.75

55.48

51.91

49.67

49.98

Видин

36.16

38.06

38.25

33.95

36.00

{0>Montana District<}0{>Монтана <0}

34.74

41.88

40.73

38.69

37.82

Враца

37.64

40.44

38.74

35.73

36.34

{0>Pleven District<}0{>Плевен <0}

37.07

37.90

39.75

36.2

38.55

{0>Veliko Tarnovo District<}0{>Велико Търново<0}

42.33

43.15

41.72

39.58

39.13

{0>Ruse District<}0{>Русе<0}

40.99

41.23

40.83

42.93

44.05

{0>Razgrad District<}0{>Разград<0}

36.28

43.86

40.76

36.64

38.94

{0>Silistra District<}0{>Силистра<0}

36.71

39.57

39.36

37.90

43.90

{0>Dobrich District<}0{>Добрич<0}

40.04

40.14

40.57

39.33

40.92

Коефициент на заетост в българската област по програмата

38.42

40.67

40.22

38.22

39.61

Източник: данни на Териториална статистика за Румъния и Национален статистически институт за България
Таблица 15. Процент на заети хора в различни сектори на икономиката през 2004 г.


NUTS III гранични райони

Индустрия

Селско стопанство, лесовъдство и рибарство

Услуги


{0>Mehedinti County<}0{>Мехединци<0}

50.46

3.52

46.02

{0>Dolj County<}0{>Долж<0}

41.72

3.22

55.06

{0>Olt County <}0{>Олт <0}

51.51

4.42

44.07

{0>Teleorman County<}0{>Телеорман<0}

43.18

9.97

46.85

{0>Giurgiu County<}0{>Гюргево<0}

32.71

9.87

57.42

{0>Calarasi County<}0{>Кълъраш <0}

41.78

11.34

46.88

{0>Constanta County<}0{>Констанца<0}

36.12

2.94

60.94

Румънско население в избираемата област по програмата

25.95


31.59


42.46

Видин

28.39

2.27

69.34

{0>Montana District<}0{>Монтана <0}

37.99

3.06

58.95

Враца

43.66

3.23

53.10

{0>Pleven District<}0{>Плевен <0}

41.12

5.98

52.89

{0>Veliko Tarnovo District<}0{>Велико Търново<0}

39.76

6.57

53.67

{0>Ruse District<}0{>Русе<0}

42.88

5.38

51.74

{0>Razgrad District<}0{>Разград<0}

32.63

7.08

60.29

{0>Silistra District<}0{>Силистра<0}

36.25

8.02

58.73

{0>Dobrich District<}0{>Добрич<0}

34.38

9.48

56.13

Българско население в избираемата област по програмата

37.89


3.35


58.77

Източник: Данни на Териториална статистика за Румъния и Национален статистически институт за България, 2004 г.

Таблица 16 Коефициент на безработица (%) в избираемата област по програмата между 2000 – 2004 г.

NUTS III гранични райони

2000

2001

2002

2003

2004

{0>Mehedinti County<}0{>Мехединци<0}

5

6.8

10.7

10

11.5

{0>Dolj County<}0{>Долж<0}

5.4

4.9

6

4.9

6.5

{0>Olt County <}0{>Олт <0}

5.4

4.3

5.4

4.6

5.1

{0>Teleorman County<}0{>Телеорман<0}

4,3

4,2

5,4

5

6.6

{0>Giurgiu County<}0{>Гюргево<0}

6.8

5.2

6.1

4.3

4.2

{0>Calarasi County<}0{>Кълъраш <0}

3.5

5.3

10.9

10.9

13

{0>Constanta County<}0{>Констанца<0}

11.5

11

15.7

11.8

14

Коефициент на безработица в румънската област по програмата

5.99

5.96

8.60

7.36

8.70

Видин

32.6

32.8

27.3

19.9

24.7

{0>Montana District<}0{>Монтана <0}

28.7

24.7

23.5

14.5

10.9

Враца

22.2

29.4

29.6

16.4

12.5

{0>Pleven District<}0{>Плевен <0}

15.2

21.1

18.4

10.4

10.7

{0>Veliko Tarnovo District<}0{>Велико Търново<0}

21.1

21.8

19.6

11.5

8.4

{0>Ruse District<}0{>Русе<0}

22.6

22.2

19.7

20.3

18.2

{0>Razgrad District<}0{>Разград<0}

23.3

28.9

24.6

17,2

19.1

{0>Silistra District<}0{>Силистра<0}

19.6

28.7

23.8

15.2

17.6

{0>Dobrich District<}0{>Добрич<0}

24.

26.6

26.4

19

18.5

Коефициент на безработица в българската област по програмата

23.34

26.24

23.66

16.04

15.62

Източник: Евростат (http://epp.eurostat.ec.europa.eu/), 2004 г.
Таблица 17. Общо хотели/мотели и места за нощувка в граничния регион

NUTS III Румънски райони

Общо хотели/

мотели

Нощувка в окръг

NUTS III Български орасти

Общо хотели/мотели

Нощувка в област

Общо

Чужденци

Общо

Чужденци

{0>Mehedinti County<}0{>Мехединци<0}

13

34,491

5,350

Видин

9

17,304

2,696

{0>Dolj County<}0{>Долж<0}

17

123,508

12,657

{0>Montana District<}0{>Монтана <0}

11

14,727

1,851

{0>Olt County <}0{>Олт <0}

11

37,451

9,303

Враца

8

10,786

1,149

{0>Teleorman County<}0{>Телеорман<0}

13

79,234

6,3741

{0>Pleven District<}0{>Плевен <0}

9

38,055

5,532

{0>Giurgiu County<}0{>Гюргево<0}

15

39,678

6,779

{0>Veliko Tarnovo District<}0{>Велико Търново<0}

32

97,883

22,563

{0>Calarasi County<}0{>Кълъраш <0}

8

78,370

16,138

{0>Ruse District<}0{>Русе<0}

12

45,664

8,820

{0>Constanta County<}0{>Констанца<0}

897

4,675,437

649,628

{0>Razgrad District<}0{>Разград<0}

6

14,135

1,136

{0>Silistra District<}0{>Силистра<0}

10

15,690

1,394

{0>Dobrich District<}0{>Добрич<0}

96

243,533

173,270

Общо за румънския граничен регион

974

4,997,636

763,596

Общо за българския граничен регион

193

483,656

54,530

Източник: румънски и български Национални статистически институти, 2004 г.


Каталог: files -> library -> ops
files -> Правила за реда за ползване, стопаниване и управление на стадион "христо ботев" благоевград глава първа общи положения
ops -> Програма за рибарството и аквакултурите (2007 2013) софия, декември 2006 Г. Съдържание: методически подход и етапи при разработването на националната програма за рибарство и аквакултури
ops -> National Strategic Plan for Fisheries and Aquaculture/Национален стратегически план за рибарство и аквакултури opfa/опра operational Program for Fisheries and Aquaculture/Оперативна програма
ops -> Програма за развитието на сектор "рибарство" /2007 2013 г./ Оперативна програма за развитие на сектор "рибарство" /2007 2013
ops -> Програма "Развитие на конкурентоспособността на българската икономика" 2007-2013 г. Оперативна програма "
ops -> Програма за трансгранично сътрудничество между България и Румъния е публикуван на страницата на мррб
ops -> Програма "Европейско териториално сътрудничество"


Поделитесь с Вашими друзьями:
1   ...   14   15   16   17   18   19   20   21   22


База данных защищена авторским правом ©obuch.info 2019
отнасят до администрацията

    Начална страница