Програма за провеждане на Петата научна конференция с международно участие "Пожарната и аварийната безопасност '2009"Дата27.02.2017
Размер143.52 Kb.
ТипПрограмаРаботна програма

за провеждане на Петата научна конференция с международно участие “Пожарната и аварийната безопасност '2009”

19 и 20 март 2009 г.

Дневен ред: Дата: 19 март 2009 г.

Мероприятия

Час

Място

1

Регистрация на участниците

8,00-10,00

фоайе на

Академия -МВР2

Откриване на конференцията

Слово на Министъра на вътрешните работи (зам. министър, генерален комисар, ректор)

Обръщение от Директора на ГД ПБС


9.30-9.40

аула на II етаж

3

Документален филм за обучението но специалисти за службите за ПБС

9.40-9.50


аула на II етаж

4

Пленарна сесия:

  • DESIGN METHODS OF SMOKE AND HEAT EXHAUST CONTROL SYSTEMS, HANS JOACHIM GERHARDT AND BERND KONRATH”

  • FIRE MODELING CAN HELP POLICE IN FIRE INVESTIGATION: AN INTRODUCTION FOR FIRE INVESTIGATORS

BY SICHERHEITSFACHWIRT (FH) FRANK D. STOLT MSC, MSC, MA, MIFIREE, CFEI, CFII, CCFI-C, MANNHEIM (GERMANY)

  • МЕТОД ОБОСНОВАНИЯ РЕЗЕРВНЫХ РЕЗЕРВУАРОВ В СОСТАВЕ РЕЗЕРВУАРНЫХ ПАРКОВ СКЛАДОВ И БАЗ НЕФТЕПРОДУКТОВ ДОЦЕНТ, КРЕЙТОР В.П.

  • МЕДИЦИНСКИ ЕКИПИ ЗА РЕАКЦИЯ ПРИ ВЗРИВНА ТРАВМА СЛЕД БОМБЕН ТЕРОРИЗЪМ, ГЕН. М-Р ДОЦ. С.ТОНЕВ ДМ, ПОЛК.Д-Р С. ЧУПЕТЛОВСКИ Д.В.Н,

ПОЛК. О.Р. Д-Р А. АНГЕЛОВ, ПОДП. Д-Р А. МАРИНОВ

  • NATURAL SMOKE AND HEATH VENTILATION

AUTHOR: RIENTS BOITEN TITLE: CIVIL AND HYDRAULIC ENGINEER, GENERAL MANAGER KERIUM BV

  • 105- ГОДИНИ ПОЖАРНИ АВТОМЕХАНИЧНИ СТЪЛБИ И ПЛАТФОРМИ “МАГИРУС”- РОНАЛД ВЬОРЦ9.50-10,10

10,10-10,30

10,30-10,50

10,50-11,10

11,10-11,30


11.30- 11.50
аула на II етаж


5

Разглеждане на изложбата

12,00-13,00

фоайе на

Академия -МВР6

Обяд

13,00-14,00
7

Работа по секции

14,00-16,00

I-ва секция:

305


II-ра секция:

аула


III-та секция:

Зала 326


8

Кафе-пауза

16,00-16,30

Фоайе на Академията

9

Работа по секции

16,30-18,00

I-ва секция:

305


II-ра секция:

аула


III-та секция:

Зала 326


10

Коктейл

18,00-21,00

Стол на Академията

Дата: 20 март 2009 г.Мероприятия

Час

Място

1

Работа по секции

10,00-12,00

I-ва секция:

305


II-ра секция:

аула


III-та секция:

Зала 326


3

Закриване на конференцията

12,00-13,00

аула II етаж

РАЗПИСАНИЕ


за работата на I-ва секция:

Оперативна и техническа дейност на службите за ПБС

Председател: доц. д-р инж. А. Карамищев

Зам. председател: доц. д-р инж. Ж Нейкова

Секретар: гл. ас. инж. Р. Григоров

Място: зала 305Дата: 19 март 2009г.
Доклад

Време

1

ИЗСЛЕДВАНЕ ГАСИТЕЛНАТА ЕФЕКТИВНОСТ НА СПРИНКЛЕРНИ ОРОСИТЕЛИ

ИНЖ. ВАЛЕНТИН ЧОЧЕВ14.00–14.20

2

РАЗРАБОТВАНЕ НА ЩУРМОВА СТЪЛБА ЗА ПОЖАРО-ПРИЛОЖЕН СПОРТ ИНЖ. ВЕЛИН БОШНАКОВ, ИНЖ. ДИАНА БАГАЛИЙСКА

14. 20-14.40

3

БЕЗЖИЧНИ ПОЖАРОИЗВЕСТИТЕЛНИ СИСТЕМИ.ВЪЗМОЖНОСТИ, ПРЕДИМСТВА И НЕДОСТАТЪЦИ,ДОЦ. Д-Р АНГЕЛ КАРАМИШЕВ, ПЕТЪР КЛИСАРСКИ, ИВАН ПАНЕВ

14.40 -15.00

4

ОПТИМАЛНА ПЪРВИЧНА ОБРАБОТКА НА СИГНАЛА В ПОЖАРОИЗВЕСТИТЕЛНА СИСТЕМА, РАБОТЕЩА В ОПТИЧНИЯ ДИАПАЗОН, ДОЦ. Д-Р ИНЖ. АНГЕЛ КАРАМИШЕВ

15.00-15.20

5

ЕДИННАТА СПАСИТЕЛНА СИСТЕМА – РЕАЛНОСТ И ПРЕДИЗВИКАТЕЛСТВА, ДОЦ. Д-Р ЕВГЕНИ ГАВРИЛОВ, МАГИСТЪР К. ГЕНОВА

15.20-15.40

6

МОДЕЛИРАНЕ НА НАДЕЖДНОСТТА НА ЕЛЕКТРОЗАХРАНВАНЕТО НА СИСТЕМИТЕ ЗА ПОЖАРНА БЕЗОПАСНОСТ В 5 ЕБ И 6 ЕБ НА “АЕЦ КОЗЛОДУЙ” ЕАД, ДОЦ. Д-Р ИНЖ. ИВАН ИВАНОВ И АС. ИНЖ. ПЕТЪР КАЛЕЙЧЕВ

15.40-16.00
Почивка, кафе - пауза

16.00-16.20

7

ПРИЛОЖЕНИЕ НА МЕТОДА “ДЪРВО НА СЪБИТИЯТА” ЗА ОЦЕНКА НА РИСКА ПРИ

ИЗВЪРШВАНЕ НА ПОЖАРОГАСИТЕЛНИ И АВАРИЙНО-СПАСИТЕЛНИ РАБОТИ

ДОЦ. Д-Р ИНЖ. АНГЕЛ КАРАМИШЕВ, гл. ИНЖ. РУМЕН ГРИГОРОВ


16.20-16.40

8

ПРИЛОЖЕНИЕ НА МЕТОДИТЕ НА ЕКСПЕРТНИТЕ ОЦЕНКИ В ОЦЕНЯВАНЕТО НА РИСКА ПРИ ПОЖАРОГАСИТЕЛНИ И АВАРИЙНО-СПАСИТЕЛНИ РАБОТИ

ГЛ.АС. ИНЖ. РУМЕН ГРИГОРОВ16.40-17.00

9

ПОЖАРНА ОПАСНОСТ НА АВТОМОБИЛИТЕ ИЗПОЛЗВАЩИ ГАЗОВИ ГОРИВА

ДОЦ. Д-Р ИНЖ. ДИМИТЪР. СТОЯНОВ17.00-17.20

10

ЕКОЛОГИЧЕН ГЕНЕРАТОР ЗА ПЛАМЪК

ИНСП. ИНЖ. МИРОСЛАВ СЕВДАЛИНОВ САРИЕВ – ОДМВР-ХАСКОВО

ДОЦ. Д-Р ИНЖ. РАДОСЛАВ ХРИСТОВ КЪРТОВ

ДОЦ. Д-Р ИНЖ. ГЕОРГИ КОЕВ БОТЕВ17.20-17.40

Място: зала 305

Дата: 20 март 2009 г.Доклад

Време

1

Стенд за експериментално изследване на динамиката на горски пожари, Любен Еленков

9.00-9.20

2

Резултати от експериментално изследване на динамиката на горски пожар-част I, Любен Еленков

9.20-9.40

3

РЕЗУЛТАТИ ОТ ЕКСПЕРИМЕНТАЛНО ИЗСЛЕДВАНЕ НА ДИНАМИКАТА НА ГОРСКИ ПОЖАР-ЧАСТ II, ЛЮБЕН ЕЛЕНКОВ

9.40-10.00

4

ПО НЯКОИ ОРГАНИЗАЦИОННО-МЕТОДИЧЕСКИ ВЪПРОСИ ОТ ЕКСПЛОАТАЦИОННИТЕ ИЗПИТВАНИЯ НА ПОЖАРОГАСИТЕЛИТЕ ЗА ОЦЕНЯВАНЕ НА НАДЕЖДНОСТТА, ДОЦ. Д-Р БОЙКО ГЕОРГИЕВ

10.00-10.20

5

НОРМАТИВНИ ИЗИСКВАНИЯ ПРЕДЕВЯВАНИ КЪМ ТОПЛОЗАЩИТНИТЕ ОБЛЕКЛА

доц. д-р инж. Иванчо Георгиев Богоев, ст. пр. Дора Цонева Пенчева10.20-10.40

6

КРИТЕРИЙ ЗА ИЗПРАВНОСТ НА ПРОТИВОХИМИЧНИ ОБЛЕКЛА

доц. инж. Иванчо Георгиев Богоев д-р10.40-11.00

7

РЕШЕНИЯ ЗА КОНВЕНЦИОНАЛНИ И АНАЛОГОВО-АДРЕСИРУЕМИ ПОЖАРОИЗВЕСТИТЕЛНИ СИСТЕМИ, ЛЪЧЕЗАР КАМБУРОВ

11.00-1.20

8

РЕШЕНИЕ НА SIEMENS СРЕЩУ ФАЛШИВА ТРЕВОГА ЧРЕЗ SINTESO™ ASATECHNOLOGY, БОЙКО МИЛЕВ

11.20-11.40


РАЗПИСАНИЕ


за работата на II-ра секция:

ЗАщИТА ОТ пожари и аварии

Председател: доц. д-р инж. Ст. Димитров

Зам. председател: доц. д-р инж. И. Тодоров,

Секретар: гл. ас. инж.. Б. Прешелков

Място: аулаДата: 19 март 2009 г.Доклад

Време

1

A NEW FUNCTION FOR DESCRIBING TIME-TEMPERATURE CURVE OF COMPARTMENT FIRE, Prof. Milan Blagojević, PhD., Assoc. Prof. Dušica Tomanović

14.00-14.20

2

СИСТЕМИ ИЗОЛИРАЩИ ПРОНИКВАНЕ И РАЗПРОСТРАНЕНИЕ НА ПОЖАР* ЕZ- PATH Л. ДАСКАЛОВ, инж. В. СТОИЦЕВ, ЛЕГРАНД ТП

14.20-14.40

3

ИНОВАТИВНИ ЗАБАВИТЕЛИ НА ГОРЕНЕ И ДИМООБРАЗУВАНЕ ЗА ОГНЕЗАЩИТА НА СТРОИТЕЛНИ ПРОДУКТИ ОТ ДЪРВЕСИНА, Д-р инж. Лидия Костова, Доц. Цветан Ценов

14.40-15.00

4

2 ½ МИНУТИ ДО БЛОКИРАНЕ НА ОГЪНЯ. МЕТОДИ ЗА ЗАЩИТА НА ПРЕХОДИ* С ПЛАСТМАСОВИ ТРЪБИ J.P.Stahl, CFPS, STI Engineering Director; инж. Тодор Нейков, инж. Йордан Димитров

15.00-15.20

5

ВЪРХУ ПОЖАРОБЕЗОПАСНОСТТА НА КАУЧУКОВИ ВУЛКАНИЗАТИ, доц. д-р Павлина Пенева

15.20-15.40

6

ЗАВИСИМОСТ МЕЖДУ ПЛЪТНОСТТА НА ТОПЛИННИЯ ПОТОК И ВРЕМЕТО НА САМО-ЗАПАЛВАНЕ НА МАТЕРИАЛИ ОТ ЕСТЕСТВЕНА ДЪРВЕСИНА, инж. Борис Николов Прешелков,

15.40-16.00
Почивка, кафе - пауза

16.00-16.20

7

АНАЛИЗ НА ПРИЧИНИТЕ ЗА РАЗХЕРМЕТИЗИРАНЕ НА ШЛЕЙФ

Доц. д-р инж. Тихомир ЦВЕТАНОВ , Доц. д-р инж. Веселин СИМЕОНОВ16.20-16.40

8

НОРМАТИВНИ ИЗИСКВАНИЯ КЪМ ПРОТИВОПОЖАРНИТЕ ПОМПИ И ПОМПЕНИ СТАНЦИИ, доц. д-р инж. Жани Нейкова

16.40-17.00

9

ПРОБЛЕМНИ И НЕРЕШЕНИ ВЪПРОСИ ПРИ ПОЖАРНОТО ОБЕЗОПАСЯВАНЕ НА ЗАКРИТИ СТРЕЛБИЩА И СТРЕЛБИЩНИ КОМПЛЕКСИ, Доц. д-р Стефан Димитров, Доц. д-р Иван Тодоров, Доц. д-р Цветан Ценов

17.00-17.20

Място: аула

Дата: 20 март 2009 г.Доклад

Време

1

ИЗСЛЕДВАНЕ ИЗМЕНЕНИЕТО НА ТЕМПЕРАТУРТА В ЗАЩИТЕНИ СТОМАНЕНИ ЕЛЕМЕНТИ

Н.с. I ст. инж. Детелин Спасов, доц. инж. Ив. Тодоров, д-р9.00-9.20

2

Пластмасовите тръби AQUATHERM FIRESTOP – алтернатива на стоманените тръби за автоматични системи за пожарогасене и вътрешен противопожарен водопровод Инж. Петър Михалев

9.20-9.40

3

ОЦЕНКА НА ПОЖАРНИЯ РИСК В ГОРИТЕ НА БЪЛГАРИЯ НА БАЗА СТАТИСТИЧЕСКА ИНФОРМАЦИЯ , Н.с. I ст. инж.. Хр. Дочев

9.40-10.00

4

Пожарно обезопасяване на автомобилните тунели в България

доц. Радослав Къртов, инспектор инж. Николай Николаев10.00-10.20

5

ВЕНТИЛАЦИОННИ СИСТЕМИ ЗА ОТДЕЛЯНЕ НА ДИМ И ТОПЛИНА, Доц. д-р инж. Радослав Христов Къртов, гл. ас. инж.. Б. Прешелков

10.20-10.40


РАЗПИСАНИЕ


за работата на III-та секция:

ОБУЧЕНИЕ И Общи проблеми на ПБС

Председател: проф. д.т.н. Н. Панчев

Зам. председател: доц. д-р инж. В. Симеонов

Секретар: гл. ас. инж. С. Захариев

Място: зала 326Дата: 19 март 2009 г.
Доклад

Време

1

ПРОБЛЕМИ ПРИ ОСИГУРЯВАНЕТО НА БЕЗОПАСНОСТТА В РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ , ДОЦ. Д-Р ГЕОРГИ БОТЕВ

14.00-14.15

2

РАЗРУШАВАНЕ НА СТОМАНЕНИ КОРПУСИ ОТ УМОРА И СТРЕС КОРОЗИЯ

ДОЦ. Д-Р ИНЖ. РАДИ ГАНЕВ, ДОЦ. Д-Р ИНЖ. ГЕОРГИ ГОДИНЯЧКИ14.15-14.30

3

ЕКСПЛОЗИВИ, ПРИГОТВЕНИ ОТ ДОСТЪПНИ МАТЕРИАЛИ ЗА ТЕРОРИСТИЧНИ ЦЕЛИ, ДОЦ. Д-Р ИНЖ. РАДИ ГАНЕВ

14.30-14.45

4

ПОДХОДИ ЗА ОЦЕНКА НА РИСКА ЗА ОБЕКТИТЕ ОТ КРИТИЧНАТА ИНФРАСТРУКТУРА И ТЯХНАТА ЗАЩИТА, Д-Р ИНЖ. ГЕОРГИ ГОЦЕВ

14.45-15.00

5

ДОБОЛНИЧНА СОРТИРОВЪЧНА СИСТЕМА “START” ПРИ МНОЖЕСТВЕНИ И МАСОВИ ТРАВМАТИЧНИ ИНЦИДЕНТИ В ГРАДСКИ УСЛОВИЯ,ПОЛК. О.Р. Д-Р А. АНГЕЛОВ*, ПОЛК. Д-Р С. ЧУПЕТЛОВСКИ* Д.В.Н , ГЛ. ИНСП. ИНЖ. К. КОЙЧЕВ**


15.00-15.15

6

ТРАВМАТИЧНИ ИНЦИДЕНТИ – ОПРЕДЕЛЕНИЯ, КЛАСИФИКАЦИЯ, СПЕШНИ МЕДИЦИНСКИ СИСТЕМИ ЗА РЕАКЦИЯ (ТРАВМА СИСТЕМИ),ПОЛК.Д-Р С.ЧУПЕТЛОВСКИ Д.В.Н, ГЕН. М-Р С.ТОНЕВ ДМ, ПОЛК. О.Р. Д-Р А. АНГЕЛОВ, Д. ТУНКОВА

15-15-15.30

7

СПАСИТЕЛНИ РАБОТИ И ПЪРВА ПОМОЩ, ИНЖ. КРИСТИЯН КОЙЧЕВ

15.30-15.45

8

ОПТИМИЗИРАНЕ НА ТРАНСПОРТНАТА СИСТЕМА НА СОФИЯ ЧРЕЗ ИЗГРАЖДАНЕ

НА СИСТЕМА „ВИСЯЩА ЖЕЛЕЗНИЦА”, ПРОФ., Д-Р, ИНЖ. ЛОЗАН Г. СТОИМЕНОВ, СТ. Н.С. ІІ СТ. ИНЖ.АЛЕКСАНДЪР В. НИКОЛОВ, ДОЦ. Д-Р САШО ДРАГАНОВ, ИНЖ. ИВАН СТОЕВ ГАНЕВ


15.45-16.00
Почивка, кафе - пауза

16.00-16.15

9

ПРОБЛЕМИ НА БЕЗОПАСНОСТТА НА СИСТЕМАТА „ВИСЯЩА ЖЕЛЕЗНИЦА” ПРОФ., Д-Р, ИНЖ. ЛОЗАН Г. СТОИМЕНОВ, СТ. Н.С. ІІ СТ. ИНЖ.АЛЕКСАНДЪР В. НИКОЛОВ

16.15-16.30

10

УСЪВЪРШЕНСТВАНЕ УПРАВЛЕНИЕТО НА КРИЗИ В РЕЗУЛТАТ НА ПОЖАРИ, БЕДСТВИЯ, АВАРИИ И КАТАСТРОФИ, МАРИН А. АНДРЕЕВ

16.30-16.45

11

СПЕЦИАЛНАТА ФИЗИЧЕСКА ПОДГОТОВКА – ЕТАП ОТ ПОДГОТОВКАТА НА СПЕЦИАЛИСТА ПО ЗАЩИТА ОТ АВАРИИ И БЕДСТВИЯ, ДОЦ. ЕВГЕНИ ГАВРИЛОВ, ДОКТОР ТОДОР ТОДОРОВ И ДОЦ. Д-Р П. НЕДЕВ

16.45-17.00

12

УПРАВЛЕНИЕ КАЧЕСТВОТО НА УЧЕБНИЯ ПРОЦЕС И ДЕЙНОСТТА НА ПРЕПОДАВАТЕЛЯ В СВЕТЛИНАТА НА ИЗИСКВАНИЯТА НА ПОТРЕБИТЕЛИТЕ НА ОБРАЗОВАТЕЛНИ УСЛУГИ, ДОЦ. Д-Р П. ХРИСТОВ И ДОЦ. Д-Р Е. ГАВРИЛОВ

17.00-17.15

13

ПРОМЕНИ В ИЗИСКВАНИЯТА ЗА СИСТЕМИ ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА ЗДРАВЕТО И БЕЗОПАСНОСТТА ПРИ РАБОТАН.С. I СТ. ИНЖ. МИТКО МИРЧЕВ

17.15-17.30

14

ПРОМЕНИ В ИЗИСКВАНИЯТА ЗА СИСТЕМИ ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА КАЧЕСТВОТО

Н.С. I СТ. ИНЖ. МИТКО МИРЧЕВ17.30-17.45

Място: зала 326Дата: 20 март 2009 г.
Доклад

Време

1

ОРГАНИЗАЦИОННО РАЗВИТИЕ И УПРАВЛЕНИЕ НА ПРОМЯНАТА В АДМИНИСТРАЦИЯТА НА ПБС, ПРОФ. Д-Р ТИЛЧО ИВАНОВ

9.00-9.15

2

МЕТОДИ И ПОДХОДИ ИЗПОЛЗВАНИ ПРИ ОПРЕДЕЛЯНЕ МЕСТАТА НА ДИСЛОКАЦИЯ НА ПРОТИВОПОЖАРНИТЕ СЛУЖБИ , инж. МИТЪР СЯРОВ, ДОЦ. Д-р инж. ГЕОРГИ БОТЕВ

9.15-9.30

3

ОСОБЕНОСТИ В УПРАВЛЕНИЕТО НА МЕЖДУНАРОДНОТО

СПОРТНО ДВИЖЕНИЕ НА ПОЖАРНИТЕ И СПАСИТЕЛНИТЕ СЛУЖБИ,

Н.С. ІІ СТ. ПЕТЪР ГЕОРГИЕВ Д.П.Н.


9.30-9.45

4

ЕКСПЕРИМЕНТАЛНО ОПРЕДЕЛЯНЕ НА НЯКОИ ХАРАКТЕРИСТИКИ НА ШУМА, ИЗЛЪЧВАН ОТ ПРОТИВОПОЖАРНИТЕ МОТОПОМПИ TS 8/8-T83/1, КАТО ВРЕДЕН ФАКТОР ЗА ЗДРАВЕТО И БЕЗОПАСНОСТТА

ИНЖ. МИТКО НЕНОВ, ДОЦ. Д-Р ПЕТЪР БОЙЧЕВ, ДОЦ. Д-Р БОЙКО ГЕОРГИЕВ9.45-10.00

5

СЪЩНОСТ И ОСОБЕНОСТИ НА СЦЕНАРИИТЕ ЗА ПОДГОТОВКА НА ЕКИПИТЕ, ДЕЙСТВАЩИ В УСЛОВИЯТА НА КРИЗА, ДОЦ. Д-Р ИНЖ. ВЕСЕЛИН СИМЕОНОВ

10.00-10.15

6

ОБЩИ МЕТОДОЛОГИЧЕСКИ ПРОБЛЕМИ ПРИ РАЗРАБОТВАНЕТО НА СЦЕНАРИЙ ЗА УПРАВЛЕНИЕ ПРИ КРИЗА, ДОЦ. Д-Р ИНЖ. ВЕСЕЛИН СИМЕОНОВ

10,15-10.30

7

ИЗПОЛЗВАНЕТО НА КОМПЮТЪРНИ ТЕХНОЛОГИИ В ПОСТРОЯВАНЕТО НА СЦЕНАРИЙ ЗА УПРАВЛЕНИЕ ПРИ КРИЗА, НЯКОИ ПРИМЕРИ ЗА ПОЛОЖИТЕЛНИ, ДОЦ. Д-Р ИНЖ. ВЕСЕЛИН СИМЕОНОВ

10.30-10.45

8

ПРИНОСЪТ НА Д-Р ПЕТЪР БЕРОН И ПРОФ. Д-Р ХРИСТО СТАМБОЛСКИ В СВЕТОВНОТО ПРОТИВОПОЖАРНО ДЕЛО, ГЛ. АС. ИНЖ. СТЕФАН ЗАХАРИЕВ

10.45-11.00

9

ИЗСЛЕДВАНЕ ВЛИЯНИЕТО НА ЗВУКОВИЯ АЛАРМЕН СИГНАЛ ВЪРХУ ПСИХОФИЗИЧЕСКОТО СЪСТОЯНИЕ НА ПОЖАРНИКАРСКИЯ СЪСТАВ

ДОЦ. Д-Р ИНЖ. РАДОСЛАВ КЪРТОВ, ИНСПЕКТОР ИНЖ. ИВАН ЦВЕТКОВ11.00-11.15

10

CHARACTERISTICS OF THE OBJECTIVE’S SAFETY MANAGEMENT

IN THE WAR SITUATION AND DURING THE PROTECTION AND ANTITERRORIST DEFENSE ROBERT-IONUŢ NICOLESCU11.15-11.30

Каталог: rdonlyres
rdonlyres -> Областна дирекция на мвр – р а з г р а д районно управление на мвр – р а з г р а д
rdonlyres -> Република българия министерство на вътрешните работи а н а л и з
rdonlyres -> Стара Загора Дата Време
rdonlyres -> „развитие на човешките ресурси” Ч
rdonlyres -> Дипломна работа за получаване на образователно-квалификационна степен „Магистър" по специалността „Стратегическо ръководство и управление на сигурността и обществения ред"
rdonlyres -> Наредба за условията и реда за функциониране на националната система за ранно предупреждение и оповестяване на органите на изпълнителната власт и населението при бедствия и за оповестяване при въздушна опасност
rdonlyres -> Решение за откриване на процедура за възлагане на обществена поръчка
rdonlyres -> Закон за движението по пътищата в сила от 01. 09. 1999 г. Отразена деноминацията от 05. 07. 1999 г
rdonlyres -> Наредба №8121з-968 от 10 декември 2014 Г. За правилата и нормите за пожарна безопасност при извършване на дейности в земеделските земи


Поделитесь с Вашими друзьями:


База данных защищена авторским правом ©obuch.info 2019
отнасят до администрацията

    Начална страница