Реферат на тема „ Съвременни форми за оценка на човешките ресурсистраница1/21
Дата03.01.2022
Размер102.52 Kb.
#112621
ТипРеферат
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   21
Referat HR Kalchev


ИКОНОМИЧЕСКИ УНИВЕРСИТЕТ -
ВАРНА
КАТЕДРА „УПРАВЛЕНИЕ И АДМИНИСТРАЦИЯ“

РЕФЕРАТ

на тема

Съвременни форми за оценка на човешките ресурси“за полагане на изпит по „Управление на човешките ресурси”, включен в индивидуалния план за обучение

на Калчо Калчев

докторант по докторска програма „Социално управление”

тема на дисертационния труд: „Приложение на изкуствен интелект в управлението на човешките ресурси“

Варна,

2021

Съдържане

Въведение ……………………………………………………………………………….....4

Глава I. Дейностите по оценка на човешките ресурси като елемент от Мениджмънта на човешките ресурси...................................................................................................................................6

.


  1. Същност на оценката на човешките ресурси………………………………………6

  2. Елементи на системата за оценка на трудовото изпълнение………………………7

  3. Цели на оценката на човешките ресурси……………………………………………9

  4. Изисквания при оценяването на човешките ресурси………………………………10

  5. Функции на оценката…………………………………………………………………11

Глава II. Процес, техники и грешки при оценката на Човешките ресурси……………………..…... ……………………………………………………14

  1. Процес за оценка на трудовото изпълнение…………………………………14

  2. Похвати за оценка на трудовото изпълнение……………………………….14

  3. Политики за повишаване на ефективността на оценката ………………….17

  4. Възможни грешки при оценяването на ЧР…………………………………..17

Глава III. . Възможности за приложение на ИИ в процеса на оценяване на Човешките ресурси………………………………………………………………………………..20

1. Предпоставки за приложението на изкуствен интелект в при оценката на трудовото изпълнение в човешките ресурси…………………………………………………...20

2. Ограничения и недостатъци на ИИ………………………………………………22

Заключение ……………………………………………………………………28

Използвана литература ………………………………………………………29

Въведение

Не всичко, което може да се измери е важно и не всичко, което е важно може да се измери.”Алберт Айнщайн

Всяка организация се стреми да постигне максимална продуктивност, изпълнявайки целите, които са заложени в нейната политика. Именно поради това са необходими непрестанни мониторинг и оценка на редица от управленските дейности. Една от най-важните такива е управлението на човешките ресурси.

За да се развива и надгражда успешно човешкият ресурс, той трябва да бъде непрестанно или периодично оценяван. Оценката помага на управляващите органи да добият представа за актуалното ниво на своя човешки капитал. Да се събере цялата информация и да се види голямата картина е от изключително значение за бъдещото развитие на една организация. Всичко това би могло да е от полза при прогнозирането на ресурси, които ще бъдат необходими за развитието на служителите.

Целта на разработката е да представи основните аспекти от оценката на човешките ресурси до момента и да изтъкне често допусканите грешки. Освен това се цели да бъдат откроени съвременните тенденции и възможности за прилагане на изкуствен интелект (ИИ) при оценката на човешките ресурси.

Темата дължи своята актуалност на това, че способите за оценка на човешкото поведение, и по-скоро взаимовръзката му с човешката продуктивност, биват усъвършенствани непрестанно. Това става посредством иновации, които целят да ускорят многократно тромавите процеси по оценяването на работната ръка. Тук биват включени оценяването на количеството извършена работа и оценяване степента на израстване в текущата компания. Друга приложима иновация е измерването на потенциала за израстване.

В днешно време навлизат все повече способи, които не само, че ускоряват дългият и сложен процес, който включва оценяването на всеки един служител поотделно, а и в някои случаи процесите направо биват автоматизирани. Това би помогнало на много мениджъри да следят по-лесно развитието и представянето на своите служители.

Друг основен момент е, че човек често бива субективен при правенето на оценки. Дали под влиянието на емоции, умора или други фактори, често хората се провалят при поставянето на обективна оценка. Прогнозите са, че за в бъдеще част от тези недостатъци биха могли да се елиминират или поне да бъда смекчени чрез използването на ИИ.Сподели с приятели:
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   21
©obuch.info 2024
отнасят до администрацията

    Начална страница