Съобщение по чл. 5, ал. 2 на Наредбата за условията и реда за извършване на овосДата05.03.2018
Размер12.06 Kb.

  • Съобщение за инвестиционно предложение за „Създаване на туристически атракции в зона Згурелица, с. Басарбово, община Русе и център за воден туризъм в гр. Тутракан, община Тутракан”, с местоположение: поземлени имоти №№ 000401 в землището на с. Басарбово, община Русе и 73496.500.850 по кадастралната карта и кадастралните регистри на гр. Тутракан, община Тутракан

СЪОБЩЕНИЕ
по чл.5, ал.2 на Наредбата за условията и реда за извършване на ОВОС

Внесеното от възложителя Фондация “Ятрус” инвестиционно предложение за „Създаване на туристически атракции в зона Згурелица, с. Басарбово, община Русе и център за воден туризъм в гр. Тутракан, община Тутракан”, с местоположение: поземлени имоти №№ 000401 в землището на с. Басарбово, община Русе и 73496.500.850 по кадастралната карта и кадастралните регистри на гр. Тутракан, община Тутракан, попада в обхвата на т. 12 “Туризъм и отдих”, буква „г” – „постоянни къмпинги и места за паркиране на каравани” от Приложение 2 към чл. 93, ал.1, т.1 и 2 от Закона за опазване на околната среда и на основание чл.93, ал.1, т.1 от Закона подлежи на преценяване необходимостта от извършване на ОВОС.

Съгласно чл.2, ал. 1, т. 1 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка за съвместимостта /ОС/ на планове, програми, проекти и инвестиционни предложения с предмета и целите на опазване на защитените зони (ДВ, бр. 73/11.09.2007 г., изм. и доп. ДВ, бр. 94/2012 г.), следва да се извърши процедура по преценяване на вероятната степен на въздействие върху защитените зони.

Възложителят е уведомен за действията, които трябва да предприеме с писмо на РИОСВ – Русе с изх. № АО 4867/29.09.2015 г.Копие на писмото е изпратено в Общини Русе и Тутракан и Кметство с. Басарбово.
Каталог: images -> Resheniy PR OVOS -> YIP 2014 -> Pisma do vuzlojitely
Pisma do vuzlojitely -> Съобщение по чл. 5, ал. 2 на Наредбата за условията и реда за извършване на овос внесеното от възложителя „Силагро
YIP 2014 -> Съобщение по чл. 5, ал. 2 на Наредбата за условията и реда за извършване на овос
YIP 2014 -> Съобщение по чл. 5, ал. 2 на Наредбата за условията и реда за извършване на овос
YIP 2014 -> За инвестиционно предложение за „
YIP 2014 -> Съобщение по чл. 5, ал. 2 на Наредбата за условията и реда за извършване на овос
YIP 2014 -> Съобщение по чл. 5, ал. 2 на Наредбата за условията и реда за извършване на овос
YIP 2014 -> Съобщение по чл. 5, ал. 2 на Наредбата за условията и реда за извършване на овос
YIP 2014 -> Съобщение по чл. 5, ал. 2 на Наредбата за условията и реда за извършване на овос
YIP 2014 -> Съобщение за инвестиционно предложение за промяна предназначението на част от съществуваща масивна сграда селскостопански склад в търговско-консултантски агроцентър с местоположение имот с номер 015020 в землището на с


Поделитесь с Вашими друзьями:
База данных защищена авторским правом ©obuch.info 2020
отнасят до администрацията

    Начална страница