Съобщение по чл. 5, ал. 2 на Наредбата за условията и реда за извършване на овосДата11.01.2018
Размер14.43 Kb.

  • Съобщение за инвестиционно предложение за „Изграждане на инсталация за производство на етилов алкохол, инсталиране на газови турбини за производство на електричество и пара и увеличаване на производството на основни продукти” с местоположение: имот с идентификатор 61710.506.26 по КК и КР на град Разград

СЪОБЩЕНИЕ
по чл.5, ал.2 на Наредбата за условията и реда за извършване на ОВОС

Внесеното от възложителя „Амилум България“ ЕАД инвестиционно предложение за „Изграждане на инсталация за производство на етилов алкохол, инсталиране на газови турбини за производство на електричество и пара и увеличаване на производството на основни продукти”, с местоположение: имот с идентификатор 61710.506.26 по КК и КР на град Разград, попада в обхвата на т.19.2 „Инсталации за обработване и преработване на суровини с цел производство на хранителни продукти“ от Приложение 1 към чл. 92, т.1 на Закона за опазване на околната среда, буква «б» - зеленчукови суровини с производствен капацитет наз 300т на денонощие готова продукция и на основание т.38 от Приложение 1 към чл.92, т.1 на закона, всяко изменение на инвестиционно предложение, включено в приложението, подлежи на задължителна процедура по ОВОС, когато това изменение или разширение самостоятелно достига критериите, ако има такива, посочени в приложението. Планираното инвестиционно предложение за разширение на инсталацията, самостоятелно попада в обхвата на т.19.2, буква «б» от Приложение 1 към чл.92, т.1 на ЗООС и подлежи на процедура по ОВОС.

Съгласно чл.2, ал.1, т.1 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка за съвместимостта /ОС/ на планове, програми, проекти и инвестиционни предложения с предмета и целите на опазване на защитените зони (ДВ, бр. 73/11.09.2007г., изм. и доп. ДВ, бр. 94/2012г.), следва да се извърши процедура по преценяване на вероятната степен на въздействие върху защитените зони.

Възложителят е уведомен за действията, които трябва да предприеме с писмо на РИОСВ – Русе с изх. № АО 5973-20.12.2016г.Копие на писмото е изпратено в Община Разград и ИАОС.
Каталог: images -> Resheniy PR OVOS -> YIP 2014
YIP 2014 -> Обединяване на упи I, II и XVIII, кв. 137, в един имот
YIP 2014 -> Съобщение по чл. 5, ал. 2 на Наредбата за условията и реда за извършване на овос внесеното от възложителя „Силагро
YIP 2014 -> Съобщение по чл. 5, ал. 2 на Наредбата за условията и реда за извършване на овос
YIP 2014 -> Съобщение по чл. 5, ал. 2 на Наредбата за условията и реда за извършване на овос
YIP 2014 -> За инвестиционно предложение за „
YIP 2014 -> Съобщение по чл. 5, ал. 2 на Наредбата за условията и реда за извършване на овос
YIP 2014 -> Съобщение по чл. 5, ал. 2 на Наредбата за условията и реда за извършване на овос
YIP 2014 -> Съобщение по чл. 5, ал. 2 на Наредбата за условията и реда за извършване на овос
YIP 2014 -> Съобщение по чл. 5, ал. 2 на Наредбата за условията и реда за извършване на овос
YIP 2014 -> Съобщение за инвестиционно предложение за промяна предназначението на част от съществуваща масивна сграда селскостопански склад в търговско-консултантски агроцентър с местоположение имот с номер 015020 в землището на с


Поделитесь с Вашими друзьями:
База данных защищена авторским правом ©obuch.info 2020
отнасят до администрацията

    Начална страница