Таблици за научно-изследователската и художествено-творческата активност на преподаватели, докторанти и студенти от професионално направление Педагогика на обучението постраница1/22
Дата23.07.2016
Размер3.82 Mb.
#2765
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   22


ТАБЛИЦИ
за научно-изследователската и художествено-творческата активност на преподаватели, докторанти и студенти от професионално направление Педагогика на обучението по...


за периода 2008-2012 г.

1. Научни публикации, включително и на електронен носител (монографии, студии, статии) през последните 5 години (2008  2012) на преподаватели на ПОТП (критерий 2.1.2.3.)Публикации

(автори, заглавие, ....)Издадени в

Реценз (д/н)

България

ЧужбинаАлександрова,А., Теории за училищното възпитание, Пловдив, 2008. / ISBN 978-954-423-461-4/.

х

Александрова,А., Пл. Радев, Философия на образованието, Велико Търново, 2009. / ISBN 978-954-400-073-8/.

х

Александрова, А., Тестиране в образованието, Пловдив, 2009. / ISBN 978-954-8767-34-7 /.

х

Александрова,А., Интервюто като метод за назначаване на учители на работа, Пловдив, 2009 / ISBN 978-954-423-548-2/.

х

Радев  Пл. , А. Александрова. История на българското образование, Пловдив

х

Радев, Пл., Основи на вътрешния училищен мениджмънт, Пловдив, ISBN 978 – 954 – 423 – 462 – 1, 2008.

х

Радев, Пл., Ал. Александрова, История на образованието, част I, от древността до края на Западната римска империя, Пловдив, ISBN 978 – 954 – 423 – 462 – 1, 2009.

х

Радев, Пл., Ал. Александрова, История на образованието, част II, от възникване на християнството до Европейското възраждане, ISBN 978 – 954 – 443 – 2, Пловдив, 2009

х

Радев, Пл., Ал. Александрова, История на образованието, част III, от Европейското възраждане до Новото време, ISBN 978 – 954 – 443 – 2, Пловдив, 2009.

х

Радев, Пл., Paralipomena дидактика на средното училище, Пловдив, ISBN 978 – 954 – 423 – 559 – 8, 2009.

х

Радев, Пл., А. Александрова, История на образованието, осемнадесети век, ISBN 978-954-423-627-4, Пловдив, 2010.

х

Радев, Пл., Конструктивистка дидактика, ISBN 978-954-423-626-7, Пловдив, 2010.

х

Радев, Пл., Човешката хомосексуалност, ISBN 978-954-423-682-3, Пловдив, 2011.

х

Радев, Пл., Малко след Христос, Пловдив, 2012

х

Радев, Пл., Ал. Александрова., История на българското образование, Пловдив, 2012.

х

Левтерова Д., (2009) Социална компетентност І част Пловдив УИ „Паисий Хилендарски”, ISBN: 978-954-423-492-8.

х

Левтерова Д., (2009) Интеграция на хора с увреждания. Пловдив, УИ „Паисий Хилендарски”, ISBN: 978-954-423-535-2.

х

Цоков, Г. Управлението на училищната организация в информационното общество. Университетско издателство „Паисий Хилендарски”, Пловдив, 2011., 244 стр. ISBN 978-954-423-704-2

х

Цоков, Г Образователни политики по отношение на училищното образование. Университетско издателство „Паисий Хилендарски”, Пловдив, 2011., 312 стр. ISBN 978-954-423-715-8

х

Miltenoff, Pl, Jo.hn H Hoover, G. Tzokov. Chapter 15. Online Literacy among Students and Faculty: A Comparative Study between the United States and Eastern European Countries. - Comparative Blended Learning Practices and Environments. Hong Kong, Institute of Education, Hong Kong, 2009., 301-323 ISBN 1-60566-852-4
х


Атанасов, А., Ив. Панайотов, И. Гюдженов, Г. Цоков и др. Акредитационната практика на НАОА и качеството на висшето образование. – Бюлетин “Оценяване и акредитация на висшите училища”, № 16, 2009, 9-63. ISSN1313-1354

х
Tsokov, G. Organizational changes required for Bulgarian universities in the Context of Lifelong Education. - Lifelong Education. Theory and practice of Lifelong Education for sustainable development., Saint-Petersburg, 2010., 102-220 ISBN 978-5-8290-0911-3

х

х
Каталог: docs -> acrediation -> 1837
1837 -> Списък на учебници и учебни пособия по профилиращи дисциплини за специалности
acrediation -> Преподаватели, участници в национални проекти през последните 5 години (2008 2012)
acrediation -> С 581. 9(494)/ А23 David Aeschimann, Herve M. Burdet Flore de la Suisse et des territoires limitrophes 1994
acrediation -> 3. Рецензии, отзиви, цитирания и други ни дейности през последните 5 години
acrediation -> Таблици за отчитане на дейности по основни звена на пу (2007-2011) катедра “етнология”
1837 -> Справка за участие на преподаватели и докторанти от Химическия факултет в научни форуми у нас и в чужбина за периода 2008 – 2012 година Конференция
1837 -> Направление Педагогика на обучението по Специалност Биология и Английски език в окс „Бакалавър”


Сподели с приятели:
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   22
©obuch.info 2023
отнасят до администрацията

    Начална страница