Указания за финансов одитстраница3/7
Дата25.07.2016
Размер0.97 Mb.
1   2   3   4   5   6   7

Определения


 1. За целите на МОС, следните термини имат значението, което им е дадено по-долу:

(a) Измама – преднамерено действие на едно или повече лица от ръководството, от лицата, натоварени с общо управление, от служителите или трети страни, свързано с използване на заблуда с цел придобиване на несправедливо или незаконно предимство.

(б) Фактори, свързани с риск от измама – събития или условия, които показват стимул или натиск за извършване на измама или дават възможност за извършване на измама.


Изисквания

Професионален скептицизъм


 1. В съответствие с МОС 200 одиторът запазва професионален скептицизъм по време на целия одит, отчитайки възможността да съществуват съществени отклонения, дължащи се на измама, независимо от предишния му опит с предприятието относно честността и почтеността на ръководството и лицата, натоварени с общо управление.9 (виж параграф A7 A8)

 2. Освен ако одиторът няма причина да вярва в противното, той може да приеме документацията за истинска. Ако идентифицираните по време на одита условия карат одитора да вярва, че даден документ може да не е автентичен, или че условията в документа са били изменени, но не са оповестени пред него, той прави допълнителни проучвания. (виж параграф A9)

 3. Когато отговорите на проучващите запитвания към ръководството или лицата, натоварени с общо управление, не са последователни, одиторът проверява тези противоречия.

Обсъждане между членовете на екипа за ангажимента


 1. МОС 315 изисква да се проведе обсъждане между членовете на екипа за ангажимента и определяне от страна на съдружника, отговорен за ангажимента, на въпросите, които следва да бъдат съобщени на членовете на екипа, които не са участвали в дискусията.10 Това обсъждане отдава особено значение на това как и къде финансовият отчет на предприятието може да е податлив на съществени отклонения, дължащи се на измама, включително как може да възникне измамата. Обсъждането се провежда като се елиминират вижданията, които членовете на екипа може да имат, че ръководството и лицата, натоварени с общо управление, са честни и почтени. (виж параграф A10-A11)

Процедури за оценка на риска и свързани дейности


 1. Когато извършва процедури за оценка на риска и свързани дейности за получаване на разбиране за предприятието и неговата среда, включително вътрешния контрол на предприятието, съгласно МОС 315 ,11 одиторът изпълнява процедурите в параграфи 17-24 за получаване на информация, която се използва за идентифициране на рисковете от съществени отклонения, дължащи се на измама.

Ръководство и други лица в предприятието

 1. Одиторът отправя проучващи запитвания към ръководството относно:

(a) оценката на ръководството на риска, че във финансовия отчет може да са налице съществени отклонения, дължащи се на измама, включително характера, обхвата и честотата на такива оценки; (виж параграф A12 A13)

(б) процесите на ръководството за идентифициране и реакция на рисковете от измама в предприятието, включително всякакви специфични рискове от измама, които ръководството е идентифицирало или за които е информирано, или групи сделки и операции, салда по сметки или оповестявания, за които е вероятно, че съществува риск от измама; (виж параграф A14)

(в) комуникацията на ръководството, ако съществува такава, с лицата, натоварени с общо управление, относно процесите за идентифициране и реакция на риска от измама в предприятието; и

(г) комуникацията на ръководството, ако съществува такава, със служителите относно неговите виждания за бизнес практиката и етичното поведение. 1. Одиторът отправя проучващи запитвания към ръководството и други лица в предприятието, когато това е уместно, за да определи дали те са запознати с някакви реални, подозирани или такива, за които се твърди, измами, засягащи предприятието. (виж параграф A15 A17)

 2. За предприятия, които имат вътрешен одит, одиторът отправя проучващи запитвания към вътрешния одит, за да определи дали те са запознати с някакви реални, подозирани или такива, за които се твърди, измами, засягащи предприятието, за да разбере вижданията им относно рисковете от измами. (виж параграф A18)

Лица, натоварени с общо управление

 1. Освен ако всички лица, натоварени с общо управление, не участват в ръководството на предприятието12, одиторът получава разбиране за това как лицата, натоварени с общото управление, упражняват надзор върху процесите на ръководството за идентифициране и реакция на рисковете от измама в предприятието и вътрешния контрол, който ръководството е въвело за намаляване на тези рискове. (виж параграф A19-A21)

 2. Освен ако всички лица, натоварени с общо управление, не участват в ръководството на предприятието , одиторът отправя проучващи запитвания към лицата, натоварени с общо управление, с цел определяне дали те са информирани за някакви реални, подозирани или за такива, за които се твърди, измами, засягащи предприятието. Тези проучващи запитвания се отправят отчасти за потвърждение на отговорите на проучващите запитвания, дадени от ръководството.

Идентифицирани необичайни или неочаквани взаимоотношения

 1. При изпълнението на аналитични процедури, включително тези, свързани със сметките за приходи, одиторът преценява дали са идентифицирани необичайни или неочаквани взаимоотношения, които може да са индикация за рискове от съществени отклонения, дължащи се на измама.

Друга информация

 1. Одиторът преценява дали друга получена информация показва рискове от съществени отклонения, дължащи се на измама. (виж параграф A22)

Оценка на факторите за риск от измама

 1. Одиторът преценява дали информацията, получена при изпълнението на други процедури за оценка на риска и свързани дейности, показва наличието на един или повече фактори за риск от измама. Въпреки че факторите за риск от измама не показват непременно съществуването на измама, те често съществуват при обстоятелства, където са възникнали измами и следователно, може да покажат рискове от съществени отклонения, дължащи се на измама. (виж параграф A23 A27)

Каталог: articles -> download
download -> Закон за върховната сметна палата на 14 декември 2005 г се навършват 125 години от приемането на първия Закон за Върховната сметна палата
download -> Одитен доклад №0400005712 за извършен одит за съответствие на декларираните приходи
download -> Одитирани обекти и дейности от сметната палата І. Първостепенни и второстепенни разпоредители с бюджетни кредити
download -> Закон за върховната сметна палата на българия уважаеми господин председател на Народното събрание
download -> За извършен финансов одит на годишния финансов отчет
download -> Сборник документи издател на поредицата "архивите говорят": главно управление на архивите при министерския съвет
download -> Доклад №0100005213 за извършен финансов одит на годишния финансов отчет на община Бяла, област Русе, за 2012 г. София 2013 г. Съдържание


Поделитесь с Вашими друзьями:
1   2   3   4   5   6   7


База данных защищена авторским правом ©obuch.info 2019
отнасят до администрацията

    Начална страница