Закон за действия при настъпване на определени икономически критерии, лечебните заведения-търговски дружества с над 50 на сто държавно участие могат да бъдат условно разделени на четири групистраница3/14
Дата15.01.2018
Размер3.31 Mb.
#47776
ТипЗакон
1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   14

Анализ на разходи за персонал

Отделно са анализирани разходите за персонал, които заемат най-голям относителен дял от общите разходи на лечебните заведения.

При анализа е направена съпоставка между изменението на дела на разходите за персонал и изменението в дела на разходите за лекарства.

В приложение № са представени данните отразяващи изменението на разходите за персонал и на дохода на едно лице в ЛЗБП.


Табл. Анализ на разходи за лекарства и разходи за персонал


 

Списък на лечебните заведения - търговски дружества с над 50% държавно участие в капитала 2014 г.

Разходи за лекарства от общите разходи

Разходи персонал от общите разходи

 

 

2011

2012

2013

2014

2011

2012

2013

2014

1

2

3

4

5

6

8

9

10

11

1

"МБАЛ - Благоевград" АД, гр. Благоевград

11,75%

10,21%

9,52%

7,16%

38,79%

39,91%

43,13%

45,34%

2

"МБАЛ - Бургас" АД, гр. Бургас

15,72%

13,29%

12,52%

11,17%

44,79%

49,59%

50,97%

52,80%

3

УМБАЛ "Св. Анна" АД, гр. Варна

12,73%

11,26%

9,27%

7,55%

53,85%

55,07%

51,15%

51,03%

4

МОБАЛ "Д-р Стефан Черкезов" АД, гр. В. Търново

17,18%

15,88%

14,69%

13,26%

51,44%

48,28%

52,64%

53,99%

5

МБАЛ "Св.Петка" АД, гр. Видин

15,22%

12,26%

11,65%

10,73%

52,11%

57,09%

54,77%

54,90%

6

МБАЛ "Христо Ботев" АД, гр. Враца

11,84%

11,15%

8,24%

8,74%

53,21%

53,82%

48,46%

52,41%

7

МБАЛ "Т. Венкова" АД, гр. Габрово

16,89%

19,98%

19,48%

22,54%

44,27%

43,56%

44,96%

44,49%

8

"МБАЛ Добрич" АД, гр. Добрич

15,40%

14,88%

21,54%

17,08%

56,96%

49,06%

52,87%

47,07%

9

МБАЛ " Д-р Атанас Дафовски" АД, гр. Кърджали

10,94%

9,58%

8,92%

8,58%

38,96%

39,74%

38,00%

40,97%

10

МБАЛ "Д-р Н. Василев" АД, гр. Кюстендил

11,06%

10,72%

10,66%

10,38%

57,48%

57,50%

58,41%

60,15%

11

МБАЛ "Проф. д-р П. Стоянов" АД, гр. Ловеч

10,02%

8,83%

7,80%

7,31%

47,74%

46,31%

44,77%

44,25%

12

МБАЛ "Д-р Ст. Илиев" АД, гр. Монтана

13,42%

13,51%

13,66%

12,25%

55,88%

52,74%

55,57%

57,90%

13

"МБАЛ - Пазарджик" АД, гр. Пазарджик

11,67%

12,65%

12,07%

10,49%

46,96%

45,11%

46,38%

49,48%

14

МБАЛ "Р. Ангелова" АД, гр. Перник

10,91%

10,13%

10,53%

8,45%

60,60%

59,22%

62,00%

65,24%

15

"МБАЛ - Пловдив" АД, гр. Пловдив

15,43%

13,14%

13,10%

11,97%

40,40%

40,84%

44,21%

44,13%

16

МБАЛ "Св. Ив. Рилски" АД, гр. Разград

14,02%

13,93%

13,19%

11,11%

59,13%

59,30%

57,98%

60,48%

17

"МБАЛ - Русе" АД, гр. Русе

12,52%

11,52%

11,61%

10,79%

50,88%

53,99%

53,05%

53,91%

18

"МБАЛ - Силистра" АД, гр. Силистра

12,79%

11,57%

11,85%

11,11%

56,42%

58,31%

57,83%

59,67%

19

"МБАЛ "Д-р Ив. Селимински" АД, гр. Сливен

13,34%

13,44%

12,91%

12,85%

54,78%

54,92%

54,95%

57,96%

20

МБАЛ "Д-р Бр. Шукеров" АД, гр. Смолян

12,52%

12,61%

11,30%

8,97%

52,47%

53,47%

54,92%

51,93%

21

УМБАЛ "Св. Анна" АД, София-област

9,15%

8,55%

9,54%

9,56%

42,66%

43,39%

45,81%

44,62%

22

УМБАЛ "Проф. д-р Ст. Киркович" АД, гр. Ст. Загора

11,58%

11,06%

11,50%

9,57%

50,31%

50,69%

50,92%

55,62%

23

"МБАЛ - Търговище" АД, гр. Търговище

13,26%

14,12%

17,52%

16,20%

54,26%

55,33%

54,86%

57,51%

24

"МБАЛ - Хасково" АД, гр. Хасково

12,82%

11,91%

11,75%

11,75%

51,09%

52,19%

47,51%

49,58%

25

"МБАЛ - Шумен" АД, гр. Шумен

10,97%

10,69%

11,14%

11,45%

54,77%

55,01%

55,00%

56,39%

26

МБАЛ "Св. Пантелеймон" АД, гр. Ямбол

13,02%

11,78%

10,90%

9,91%

56,19%

57,65%

58,51%

57,67%

27

УСБАЛ по АГ "Майчин дом" ЕАД, гр. София-столица

7,60%

6,89%

6,75%

6,95%

54,03%

53,85%

56,48%

56,07%

28

СОБАЛ "БУЛ-ПРО" ЕАД, гр. София-столица

4,92%

3,82%

2,18%

1,42%

56,28%

54,91%

58,72%

56,87%

29

УСБАЛ по ББ "Св.София" ЕАД, гр. София-столица

9,88%

8,65%

8,78%

9,78%

53,49%

55,94%

54,36%

52,59%

30

УСБАЛ по ортопедия "Проф. Б. Бойчев" ЕАД, гр. София-столица

4,30%

4,86%

4,46%

3,52%

37,79%

36,39%

39,18%

43,31%

31

УМБАЛ "Св. Ив. Рилски" ЕАД, гр. София-столица

10,04%

10,83%

14,14%

11,54%

48,55%

47,03%

49,37%

44,76%

32

СБР - Бургаски мин. бани ЕАД, гр. Бургас

0,33%

0,27%

0,23%

0,19%

48,90%

43,68%

47,59%

48,59%

33

УМБАЛ по неврология и психиатрия "Св. Наум" ЕАД, гр. София-столица

5,58%

4,35%

4,50%

3,86%

52,83%

53,51%

56,04%

58,68%

34

УМБАЛ "Д-р Г. Странски" ЕАД, гр. Плевен

17,72%

24,41%

26,75%

22,64%

48,57%

48,83%

44,32%

44,73%

35

УСБАЛ по ендокринология "Акад. Ив. Пенчев" ЕАД, гр. София-столица

14,32%

3,64%

3,05%

2,99%

55,91%

56,60%

64,27%

68,09%

36

УМБАЛ "Св. Марина" ЕАД, гр. Варна

18,12%

21,65%

26,54%

25,77%

38,84%

38,23%

38,79%

35,79%

37

НСБ за физикална терапия и рехабилитация ЕАД, гр. София-столица

0,00%

0,06%

0,25%

0,66%

52,46%

56,66%

57,91%

60,26%

38

УСБАЛ по детски болести "Проф. Иван Митев" ЕАД, гр. София-столица

27,68%

24,37%

24,85%

17,55%

42,91%

45,51%

44,52%

51,99%

39

СБР НК

0,05%

0,05%

0,04%

0,04%

41,76%

45,49%

47,44%

48,78%

40

УМБАЛ "Александровска" ЕАД, гр. София-столица

25,17%

21,88%

18,01%

16,72%

40,78%

49,26%

48,22%

48,32%

41

УМБАЛСМ "Пирогов" ЕАД, гр. София-столица

12,24%

12,38%

12,50%

12,48%

54,62%

54,23%

56,18%

55,15%

42

УМБАЛ "Царица Йоанна" ЕАД, гр. София-столица

30,71%

28,64%

23,04%

22,20%

41,55%

37,82%

39,80%

39,02%

43

УСБАЛ по инфекциозни и паразитни болести "Проф. Ив. Киров" ЕАД, гр. София-столица

64,56%

68,70%

71,92%

73,23%

22,13%

21,28%

19,30%

15,77%

44

УМБАЛ "Св. Георги" ЕАД, гр. Пловдив

20,19%

22,48%

22,54%

23,58%

39,66%

41,08%

41,38%

43,08%

45

УНМБАЛ "Св.Екатерина" ЕАД, гр. София-столица

13,35%

10,82%

9,32%

8,48%

25,75%

26,59%

24,99%

24,56%

46

УСБАЛ по онкология ЕАД, гр. София-столица

58,03%

54,89%

45,02%

0,00%

23,70%

24,89%

32,38%

0,00%

47

УСБАЛ на ХЗ ЕАД, гр. София-столица

0,00%

0,00%

0,00%

70,71%

0,00%

0,00%

0,00%

9,69%

48

УМБАЛ по сърдечно съдови заболявания НКБ ЕАД, гр. София-столица

8,04%

8,00%

7,72%

7,51%

37,18%

36,00%

33,84%

38,92%

49

УСБАЛ на деца с онкохемататологични заболявания ЕООД, гр. София-столица

43,77%

32,62%

50,83%

36,47%

32,13%

35,68%

27,78%

35,69%

50

"СБР - с. Марикостиново" ЕООД

0,16%

0,14%

0,18%

0,20%

53,92%

48,09%

55,06%

49,13%

51

"СБР - Тузлата" ЕООД, гр. Балчик

0,09%

0,14%

0,22%

0,03%

41,72%

46,06%

50,52%

48,69%

52

"СБАЛ ББ - Габрово" ЕООД, гр. Габрово

28,75%

24,30%

11,40%

23,95%

43,28%

45,31%

52,78%

53,31%

53

Детска СБДПЛББ "Царица Йоанна" ЕООД, гр. Трявна

1,45%

1,21%

1,47%

1,60%

57,96%

57,01%

58,12%

57,20%

54

"СБДПЛР - Котел" ЕООД, гр. Котел

0,06%

0,03%

0,00%

0,05%

51,75%

45,74%

53,64%

54,23%

55

"СБДПЛР ВБ - Мездра" ЕООД, гр. Мездра

4,42%

2,69%

2,07%

2,22%

67,10%

66,82%

67,09%

66,98%

56

"СБАЛ по ОЗ - София-област" ЕООД

57,29%

62,51%

63,82%

59,57%

24,50%

25,26%

26,07%

29,85%

57

"СБДПЛББ - Роман" ЕООД, гр. Роман

4,04%

4,16%

4,08%

2,69%

48,12%

49,94%

47,25%

51,36%

58

"СБДПЛРББ - Радунци" ЕООД, с. Радунци

1,33%

0,00%

0,62%

0,22%

51,57%

0,00%

56,08%

59,03%

59

"СБАЛ на ББ - Перник" ЕООД, гр. Перник

11,79%

10,02%

10,71%

10,39%

52,05%

55,94%

57,64%

57,96%

60

СБДПЛРПФЗ "Св. Петка Българска" ЕООД, гр. Велинград

2,28%

2,82%

2,66%

1,67%

37,96%

40,63%

41,58%

48,89%

61

"УСБАЛ по ЛЧХ" ЕООД, гр. София-столица

6,53%

6,18%

6,81%

6,01%

59,58%

60,67%

63,58%

62,57%

62

СБПФЗДПЛР "Цар Фердинанд" ЕООД, с. Искрец

3,90%

4,29%

4,08%

4,01%

50,51%

48,59%

53,42%

52,23%

63

"ЦПЗ - София-област" ЕООД, София-област

6,76%

7,27%

7,30%

6,18%

65,41%

66,22%

65,92%

67,38%

64

"СБАЛ за ПФЗ - София-област" ЕООД

6,69%

7,80%

5,60%

9,19%

71,03%

58,96%

44,37%

54,87%

65

"СБАЛ на ББ - Троян" ЕООД, гр. Троян

1,19%

10,39%

9,14%

8,57%

73,40%

56,36%

59,10%

59,08%

 

Общо

13,38%

12,87%

12,78%

12,40%

48,09%

47,19%

48,84%

49,58%

От представените данни се наблюдават следните тенденции и зависимости:  1. Наблюдава се тенденция на нарастване на дела на разходите за персонал общо и в почти всички лечебни заведения

  2. Наблюдава се тенденция за намаляване на дела на разходите за лекарства.

  3. Въпреки постоянното нарастване в абсолютна стойност на разходите за лекарства и медицински консумативи, тяхната значимост в общите разходи намалява


Сподели с приятели:
1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   14
©obuch.info 2022
отнасят до администрацията

    Начална страница