Завръщане у дома. Вътрешно удовлетворение Шрила Бхакти Ракшак Шридхара Махараджстраница1/17
Дата27.11.2022
Размер0.96 Mb.
#115676
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   17
ЗАВРЪЩАНЕ У ДОМА Вътрешно удовлетворение 2022г - Шрила Бхакти Ракшак Шридхара Махарадж
Свързани:
Звуковият Поток на Създателя който е средството за завръщане на душата у Дома 11

Завръщане у дома. Вътрешно удовлетворение
Шрила Бхакти Ракшак
Шридхара Махарадж

На корицата:
З ащо щастието ни се изплъзва?
Независимо колко имаме, винаги искаме още. Това е природата на всеки от нас във всички сфери и посоки на живота ни. Как тогава биха могли ограничените материални обекти и тленното тяло или интелектуалните удоволствия да утолят нестихващите ни копнежи?
Докато сме заети да търсим щастието в материалната равнина, нашите усилия и стремежи са обречени на пълен неуспех. Тъй като са ограничени по природа, материалните обекти и цели не биха могли да задоволят безграничните ни търсения. Единствено ако търсим красотата и любовта на необятната духовна земя, ще имаме надежда за успех във всеобщото си дирене на вечното щастие."
Из „Вътрешно Удовлетворение“ Шрила Шридхара Махарадж


Завръщане у дома
Встъпление по пътя към вътрешното удовлетворение


Вечна слава на Шри Гуру и IIIpu Гауранга

Първа до четвърта част са събрани от беседи, изнесени от Шрила Бхакти Ракшак Шридхара Дев-Госвами Махарадж


Пета част е отпечатана в оригинал през 1934 г., Хармонист.
Ноте Comfort е публикувана за първи път през 1992 г. и разширена през 1994 г. като второ издание.

Настоящето трето издание е публикувано през 1995 г. по повод стогодишнината от появяването на Шрила Бхакти Ракшак Шридхара Дев-Госвами Махарадж.


От българските издатели


Тази встъпителна книжка е събрана от лек­ции на Шрила Б. Р. Шридхара Махараджа и представлява чудесно въведение в основите на истинския духовен живот. По един искрен и много поетичен начин тя ни вдъхва надежда за вечното и радостно съществу­ване, което ни очаква, когато възстановим личното си общуване с Бог.
Шрила Шридхара Махараджа е признат ду­ховен учител - самият той е ученик на един от най-великите индийски духовни реформа­тори на деветнадесети век - Шрила Бхактисидданта Capacвamu Такур. Шрила Шридхара Махарадж е и най-увжаваният духовен брат на Шрила Бхактиведанта Свами Прабхупада, на когото дължим пренасянето и широкото разпространение на Гаудия-ваишнавизма в Западния свят.
Последователите на учението на Шри Чайтаня Махапрабху са известни като Гаудияваишнави. Тази учителска последователност води началото си директно от създателя на вселената Брахма, затова тя се нарича Брахма-Гаудия сампрадая.
Чайтаня Махапрабху (1486-1534) е проявле­ние на самия Бог, който идва на Земята през настоящата епоха (кали-юга) в човешка фор­ма, за да раздава най-скъпоценния духовен дар - божествената любов - и така да спаси падналите в материалния свят души.
И тъй като желанието на Шри Чайтаня Махапрабху било всички да разберат и да полу­чат възможност да вкусят любовта към Бога, Неговото учение достига и до България.
Идеята за Българско Ваишнава Общество се родила преди двадесет години, когато един много отдаден ваишнава и духовен учител посетил за пръв път България. Неговото име е Бхакти Абхай Нараян Махарадж и негови духовни учители са Шрила Б. В. Свами Прабxyпада и Шрила Б. Р. Шридхардев Госвами Махарадж. Един от неговите най-отдадени ученици и понастоящем духовен учител - Шрила Бхакти Камала Тиртха Махарадж, създаде това общество за духовна култура в България.
Следвайки стъпките на великите си духовни предци, под вниманието и грижите на Б. К. Тиртха Махарадж, Българско Ваишнава Об­щество се опитва да помогне на колкото се може повече хора да осъзнаят истинската си духовна същност и да развият вечната си любовна връзка с Бог. Ние издаваме духовна литература, поддържаме духовни Интернет сайтове, каним лектори от цял свят, орга­низираме курсове по вегетарианска ведическа кухня и др. Всяка неделя в София се органи­зират духовни срещи, на които се обсъжда древната индийска философия.
Според древните свещени писания ваишнавите са най-възвишените хора. Те са съст­радателни, милостиви, великодушни, искрени, скромни, необвързани, безкористни и безприс­трастни. Приятелски настроени, почтител­ни, лишени от материални желания и чувс­тво за фалшив престиж, те са толерантни и работят за благото на всички. Те ценят простия, духовно осъзнат живот. Затова ние се стремим да бъдем ваишнави.
В този превод от английски език, за да предадем автентичното звучене на автора, сме запазили оригиналните санскритски терми­ни и стихове, но на места сме добавили обяс­нения под линия. За по-лесното произнасяне на тези термини от незапознатите със сан­скрит читатели правописът им е опростен.
Изказваме искрена благодарност на Браджа Ишвар дас, Георги Илиев, Крипа-дам дас, Нели Заимова, Рам-виджай дас, Росица Калудова и на всички, с чиято помощ стана възможно отпечатването на това издание.
Надяваме се, че тази творба ще ви донесе истинско духовно удоволствие.


Сподели с приятели:
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   17
©obuch.info 2024
отнасят до администрацията

    Начална страница