Азбучен списък на преподавателитестраница9/17
Дата22.07.2016
Размер3.34 Mb.
1   ...   5   6   7   8   9   10   11   12   ...   17

Студии и статии
Нейкова, Мария. Интегрирането на ромите в българското общество и медиите. // Интеркултурна комуникация и гражданско общество. София: Минерва, Scorpion, 2000, с. 111-119.
Нейкова, Мария. Стратегии за присъствие на третия сектор в медиите. // Трети сектор, четвърта власт. София: Българска медийна коалиция, 2001, с. 77-82.
Нейкова, Мария. НАТО, ЕС и българските медии. Или за „дребните” и не толкова дребните неща в процеса на информиране. // Българската журналистика 160 години. Минало – настояще – перспективи. София: Авангард Прима, 2005, с. 267-274.
Нейкова, Мария. Съпоставителен прочит на международните новини в британските и българските вестници. // Годишник на Софийския университет „Св. Климент Охридски”. Факултет по журналистика и масова комуникация. Т. 13 [за 2006]. София, 2007, с. 69-83.
Нейкова, Мария. Достатъчни ли са международните новини?. // Журналисти по теория, журналисти на практика. Дневник на Медийния панаир, 11-15 декември 2006 г. София: ГорексПрес, 2007.
Нейкова, Мария. Незавършен портрет. Моментна снимка на българската журналистика в глобална рамка. // Годишник на Софийския университет „Св. Климент Охридски”. Факултет по журналистика и масова комуникация. Т. 14. София, 2007.
Нейкова, Мария. Миналото е чужда страна. // Историята в международната журналистика: употреби и злоупотреби: Сб. с текстове от семинарите под същото заглавие. София: Изд. “Авангард Прима”, 2008, с. 7-28.
Нейкова, Мария. Косово в дневния ред на Европейския съюз. // Европейски перспективи. Десет години специалност “Европеистика” в Софийския университет “Св. Климент Охридски”. Състав. Мария Стойчева. София, УИ “Св. Кл. Охридски”, 2008. с. 53-64.
Нейкова, Мария. Случаят “Андрю Гилигън” и Би Би Си. // Viva vox. Юбилеен сборник в чест на професор Веселин Димитров. Състав. Константин Ангов, Снежана Попова, Тотка Монова. София: УИ “Св. Кл. Охридски”, 2008. 197-203.
Нейкова, Мария. Игра на образи. // Имиджът на Балканите: исторически подходи и комуникационни перспективи: Девета международна научна конференция. Състав., науч. ред. Минка Златева. София, 2008. с. 225-230.
Нейкова, Мария. За какво служи образованието?. // Журналисти по теория, журналисти на практика. Дневник на втория Медиен панаир, 10-14 декември 2007 г. Медийното производство: бутик и конфекция в медиите. Състав., науч. ред. Мария Нейкова, Петранка Филева, Мария Попова. – София: Авангард Прима, 2008. с. 165-166.
Нейкова, Мария. Разследвания без последици. // Неосъществена раздяла. София, Фондация Център за независима журналистика, 2009, с. 53-59.
Нейкова, Мария. Фигурата на Европейския съюз в борбата срещу корупцията. // Неосъществена раздяла. София, ЦНЖ, 2009, с. 85-89.
Нейкова, Мария. Семейното родство като източник на конфликт на интереси. // Неосъществена раздяла. София, Фондация Център за независима журналистика, 2009, с.120-128.
Нейкова, Мария. Съдба зад новините. // Бежанци и медии, ЦНЖ, София, 2009, с. 101-114.
Нейкова, Мария. Едно предаване на границата между дефинираното и действителното разнообразие. // Журналисти по теория, журналисти на практика. Дневник на Медийния панаир, 1-5 декември 2009 г.
Нейкова, Мария. Медии и преход в регионален и глобален контекст – балканска перспектива. // Преход в медиите и медии в преход. Дневник на Четвъртия Медиен панаир, 30.11.-4.12.2009 г. София: Авангард Прима, 2010.
Нейкова, Мария. Професия под натиск. // Професия: Новинар. Дневник на Петия Медиен панаир, 12-16.12.2010 г. София: Авангард Прима, 2011.
Нейкова, Мария. Когато гръм удари.. // Медии, власт, пари – има ли място за качествена журналистика. Сб. от Научна конференция, 15 декември 2012. София: Авангард Прима, 2012.

Публикации в чужбина (и на чужди езици)
Neikova, Maria. The Media and Roma Integration into Bulgarian Society. // Intercultural Communication and Civil Society. Sofia: Minerva, Scorpion Publishing house, 2000, p. 101-108.

Доклади на национални форуми
НАТО, ЕС и българските медии: Доклад на Националната конференция „160 години българска журналистика”, организирана във ФЖМК на СУ „Св. Кл. Охридски”, 2005 г.
Достатъчни ли са международните новини?: Доклад на конференция „Журналисти по теория, журналисти на практика”, проведена в рамките на Първия Медиен панаир „Журналисти по теория, журналисти на практика”, 11-15 декември 2006 г., организирана във ФЖМК на СУ „Св. Кл. Охридски” от Фондация „За ново партньорство в журналистиката”.
Миналото е чужда страна: Доклад на семинар „Историята в международната журналистика”, организиран във ФЖМК на СУ „Св. Кл. Охридски” по проект на ФНИ през периода октомври-декември 2007 г. Водеща на първия семинар.
За какво служи образованието?: Доклад на конференция „Медийното производство. Бутик или конфекция в медиите”, проведена в рамките на Втория Медиен панаир „Журналисти по теория, журналисти на практика”, 10-14 декември 2007 г., организирана във ФЖМК на СУ „Св. Кл. Охридски” от Фондация „За ново партньорство в журналистиката”.
Едно предаване на границата между дефинираното и действителното разнообразие: Доклад на конференция „Медиен плурализъм и медийно разнообразие”, проведена в рамките на Третия Медиен панаир „Журналисти по теория, журналисти на практика”, 1-5 декември 2008 г., организирана от Фондация „За ново партньорство в журналистиката”.
Професия под натиск: Доклад на конференция „Професия: „Новинар” в рамките на Петия Медиен панаир „Журналисти по теория, журналисти на практика”, 29 ноември-3 декември 2010 г., организирана във ФЖМК на СУ „Св. Кл. Охридски” от Фондация „За ново партньорство в медиите”.
Когато гръм удари..: Доклад на конференция „Медии, власт, пари – има ли място за качествена журналистика” в рамките на Шестия Медиен панаир „Журналисти по теория, журналисти на практика”, 12-16 декември 2011 г., организирана във ФЖМК на СУ „Св. Кл. Охридски” от доц. д-р Мария Нейкова.

Доклади на международни форуми
Игра с образи: Доклад на Девета международна научна конференция на тема “Имиджът на Балканите исторически подходи и комуникационни стратегии”, организирана от катедрата на ЮНЕСКО „Комуникация и връзки с обществеността” на ФЖМК на СУ “Св. Кл. Охридски” и проведена в София на 19-20 май 2006 г.
Медии и преход в регионален и глобален контекст – балканска перспектива: Доклад на конференция „Преход в медиите и медии в преход” в рамките на Четвъртия Медиен панаир „Журналисти по теория, журналисти на практика”, 30 ноември-4 декември 2009 г., организирана във ФЖМК на СУ „Св. Кл. Охридски” от Фондация „За ново партньорство в журналистиката”.

Експертна дейност (рецензии на научни публикации, хабилитационни, дисертационни трудове), консултантски услуги и др.
Рецензии за дисертационни трудове
Рецензия за дисертационен труд на Даниела Велева (2010)
Рецензия за дисертационен труд на Анна Вълканова. Темата развитие в дневния ред на българското общество. Науч. ръководител Петранка Филева; Рец. Бистра Димова, Мария Нейкова. 2008. Available from: http://www.bg.cobiss.net/scripts/cobiss?ukaz=DISP&id=1257412936327440&rec=26&sid=1
Председател на научното жури; Рецензия за дисертационния труд на Диана Иванова Попова на тема: „ЕС и САЩ: геополитически партньори или съперници след „студената война” за присъждане на образователната и научната степен „доктор” по научната специалност 05.11.02 Политология (Европеистика) – Философски факултет. 5 октомври 2012. Available from: Neikova.pdf
Университетски комплекс по хуманитаристика „Алма Матер”. 2012.

Журналистически публикации
Нов медиен съюз. Разговор на Таня Величкова с Валери Запрянов и с доц. Мария Нейкова. // БНР, 17.02.2012. Available from:

http://bnr.bg/sites/horizont/Shows/Current/BeforeEveryone/Society/Bulgaria/Pages/medii.aspx
Доц. Мария Нейкова за Медийния панаир. // БНТ1. Сутрешен блок "Денят започва": Тази сутрин, 12 дек. 2011.
Докато търсим героитe. // Mediapool, 18.07.2011. Available from: http://www.mediapool.bg/%D0%B4%D0%BE%D0%BA%D0%B0%D1%82%D0%BE-%D1%82%D1%8A%D1%80%D1%81%D0%B8%D0%BC-%D0%B3%D0%B5%D1%80%D0%BE%D0%B8%D1%82e*-news182155.html
Между мола и грамотността (Изгубени ли са децата на прехода). // Труд, 13.04.2011. Available from: http://www.trud.bg/Article.asp?ArticleId=854023
Марини, Аделина. Обществото като функция на медиите или обратното. 02 август 2010. Солун, София. Available from: http://www.euinside.eu/bg/faces/society-as-a-function-of-media-or-vice-versa
Петришки, Делян. Тенденциозен ли е образът на България на Запад? 17 април 2009. Available from: http://www.profit.bg/news.php?id=46162
Кипър пред своя последен шанс за обединение. Зависи от отказа от “играта на обвинения” между двете общности – гръцката и турската. // Монитор, 28.03.2008, с. 15. Available from: http://www.big.bg/modules/news/article.php?storyid=60655
Косово – пред решение за бъдещето или предрешено бъдеще. // Култура, 25.01.2008, с. 10-11. Available from:

http://www.bg.cobiss.net/scripts/cobiss?ukaz=DISP&id=1257412936327440&rec=66&sid

Проекти на ФНИ и НИС
Научна седмица “Журналисти по теория, журналисти на практика”. Член на научния екип. 2006 г.
Мотиви, аргументи, съображения при подбора на международни новини (Изследване върху практиката на журналистите международници в България). Ръководител и изпълнител на проекта. 2006 г.
Медийни технологии и медийно производство – член на научния екип. 2007 г.
Историята в международната журналистика: употреби и злоупотреби. Междуфакултетски проект с участието на преподаватели от ИФ и ФФ на СУ “Св. Кл. Охридски”. Ръководител на проекта. 2007 г.
Медиен плурализъм и медийно разнообразие. Член на научния екип. 2008 г.
1989-2009: Медийни пазари и публичност на Балканите. Член на научния екип. 2008 г.
Медии и преход в регионален и глобален контекст – балканска перспектива. Кръгла маса и конференция с международно участие. Ръководител на проекта. 2009 г.
Професия “Новинар”: Емпирични проучвания за журналистите, журналистиката и медиите в България. Член на научния екип. 2010 г.
Журналисти, журналистика и медии в България. Член на научния екип. 2011 г.
Монолог или диалог? Светът в обектива на глобалните телевизии (Университетски комплекс по хуманитаристика „Алма Матер”). Ръководител на проекта. 2012-2013 г.

ДОЦ. Д-Р МАРИЯ ПОПОВА

Книги (монографии, авторски сборници, съставител на сборници)

Попова, Мария. Виртуалният човек: Социално – комуникационни особености на Интернет потребителя. – София: Изток-Запад, 2005. – 218 с.


Попова, Мария и др. Журналистически професии. Статут и динамика в България 2010. – София: Авангард прима, 2010. – 86 с. В съавт. с П. Филева, Л. Стойков, М. Нейкова, М. Манлихерова, Б. Златанов. Достъпно на адрес: http://www.uni-sofia.bg/index.php/bul/content/download/ 84663/658053/version/1/file/JP2010-1.pdf
Попова, Мария и др. Думите на медийния преход. – София: Фабер, 2010. – 235 с. В съавт. с М. Пешева, М. Петров, Х. Кафтанджиев, Е. Николова, Е. Гергинова, Б. Градинаров, С. Цветкова-Казандзи. Достъпно на адрес: http://www.newmedia21.eu/content/2011/11/ MediaWords.pdf
Попова, Мария. Виртуалният човек. 2. изд. – Велико Търново: Фабер, 2012. – 230 с. Достъпно на адрес: http://www.newmedia21.eu/content/2012/03/Maria-Popova-The-Virtual-man-second-ed.pdf
Попова, Мария. Журналистическата теория. – Велико Търново: Фабер, 2012. – 232 с.
Попова, Мария и др. Медиите в Европа. – Велико Търново: Фабер, 2012. – 374 с. В съавт. с М. Петров, М. Вазински. Достъпно на адрес: http://www.newmedia21.eu/content/2012/06/MPetrov-Mediite-v-Evropa.pdf
Попова, Мария и др. Дигиталните медии: Речник на основните понятия. Ред. М. Пешева, М. Петров, М. Попова. – Велико Търново: Фабер, 2012. – 313 с. В съавт. с М. Пешева, М. Петров, М. Попова, Л. Райчева, Т. Петрова, Р. Николова, В. Антонова, С. Цветкова-Казандзи, К. Върбанова-Денчева, Б. Байков, Р. Николов, Х. Проданов, Г. Василев, В. Маринов, В. Марковски. Достъпно на адрес: http://www.newmedia21.eu/content/2011/11/Margarita-Pesheva_Digitalnite-medii_rechnik.pdf

Съставител
Журналисти по теория, журналисти на практика. Дневник на Медийния панаир ”Журналисти по теория, журналисти на практика” 11-15 декември 2006. Състав. Мария Нейкова, Петранка Филева, Мария Попова; Ред. Мария Нейкова, Петранка Филева, Мария Попова. – София: Горекс прес, 2007. – 214 с.
Медийното производство. Бутик и конфекция в медиите. Дневник на Втория медиен панаир „Журналисти по теория, журналисти на практика” 10-14 декември 2007. Състав. Мария Нейкова, Петранка Филева, Мария Попова; Ред. Мария Нейкова, Петранка Филева, Мария Попова. – София: Авангард прима, 2008. – 302 с.
Медиен плурализъм и медийно разнообразие. Дневник на Третия медиен панаир „Журналисти по теория, журналисти на практика” 1-5 декември 2008. Състав. Мария Нейкова, Петранка Филева, Мария Попова; Ред. Мария Нейкова, Петранка Филева, Мария Попова. – София: Авангард прима, 2009. – 334 с.
Преход в медиите и медии в преход. Дневник на Четвъртия медиен панаир „Журналисти по теория, журналисти на практика” 30 ноември – 4 декември 2009. Състав. Мария Нейкова, Петранка Филева, Мария Попова; Ред. Мария Нейкова, Петранка Филева, Мария Попова. – София: Авангард прима, 2010. – 296 с.
Думите на медийния преход. Ред. М. Пешева, М. Попова, М. Петров. – София: Фабер, 2010. – 235 с. Достъпно на адрес: http://www.newmedia21.eu/content/2011/11/ MediaWords.pdf
Професия Новинар. Дневник на Петия медиен панаир „Журналисти по теория, журналисти на практика” 29 ноември – 03 декември 2010. Състав. Мария Нейкова, Петранка Филева, Мария Попова; Ред. Мария Нейкова, Петранка Филева, Мария Попова. – София: Авангард прима, 2011. – 291 с.
Дигиталните медии: Речник на основните понятия. Ред. М. Пешева, М. Петров, М. Попова. – Велико Търново: Фабер, 2012. 313 с. В съавт. с М. Пешева, М. Петров, М. Попова, Л. Райчева, Т. Петрова, Р. Николова, В. Антонова, С. Цветкова-Казандзи, К. Върбанова-Денчева, Б. Байков, Р. Николов, Х. Проданов, Г. Василев, В. Маринов, В. Марковски. Достъпно на адрес: http://www.newmedia21.eu/content/2011/11/Margarita-Pesheva_Digitalnite-medii_rechnik.pdf
Медии, пари, власт. Дневник на Шестия медиен панаир „Журналисти по теория, журналисти на практика”, 12 -16 декември 2011 г. Състав. Мария Нейкова, Петранка Филева, Мария Попов, Бисер Златанов; Ред. Мария Нейкова, Петранка Филева, Мария Попова, Бисер Златанов – София: ФЖМК, СУ „Св. Кл. Охридски”, 2012. – 318 с.

Студии и статии
Попова, Мария. Изкуството в електронния свят. // Год. СУ. Фак. журналистика и масова комуникация. Т. 8. Кн. 1: Нови медии [за 2001]. София, 2002.
Попова, Мария. Политически доктрини и политически субекти в Интернет: виртуалната класа. // Год. СУ. Фак. журналистика и масова комуникация. Т. 9 [за 2002]. София, 2003.
Попова, Мария. Регулацията на Интернет – между киберанархията и киберцензурата. // Политическата цензура в България. Варна: ВСУ “Черноризец Храбър”, 2003.
Попова, Мария. Регулацията на Интернет – между киберанархията и киберцензурата. // Год. СУ. Фак. журналистика и масова комуникация. Т. 10 [за 2003]. София, 2004.
Попова, Мария. Медиен процес и виртуална среда: онлайн медии в България. // LiterNet, 21.11.2004, №11 (60). Available from: www.liternet.bg
Попова, Мария. Регулацията на Интернет – между киберанархията и киберцензурата. // LiterNet, 22.08.2004, №8 (57). Available from: www.liternet.bg
Попова, Мария. Политически доктрини и политически субекти в Интернет: виртуалната класа. // LiterNet, 24.10.2004, №10 (59). Available from: www.liternet.bg
Попова, Мария. Медийни изкуства в България. // LiterNet, 16.09.2004, №9 (58). Available from: www.liternet.bg
Попова, Мария. Медиен процес и виртуална среда: онлайн медии в България. // Българска журналистика. 160 години. Минало-настояще-перспективи. София: Авангард Прима, 2005.
Попова, Мария. Българското изобразително изкуство между съвест на трудовия народ и формалистки буржоазен продукт: Георги Божилов-Слона. // Култура и Критика. Ч. Iv: Идеологията – начин на употреба. Съст. Албена Вачева, Йордан Ефтимов, Георги Чобанов. Варна: Liternet, 2004-2006. Available from: www.liternet.bg
Попова, Мария. Културна глобализация и култура на новите медии. // LiterNet, 22.10.2005, №10 (71). Available from: www.liternet.bg
Попова, Мария. Културна глобализация и култура на новите медии. // Публична комуникация, глобализация и демокрация. София: СУ, Фак. журналистика и масова комуникация, 2006.
Попова, Мария. Пазарна ориентация на новините. // Журналисти по теория, журналисти на практика. Дневник на Медийния панаир 11-15 декември 2006. София: Горекс прес, 2007.
Попова, Мария. Информация и медиен профил. // Медийното производство. Бутик и конфекция в медиите. Дневник на Втория Медиен панаир „Журналисти по теория, журналисти на практика 10-14 декември 2007. София: Авангард прима, 2008.
Попова, Мария. Безплатните вестници – икономически или социален феномен. // Viva vox. Юбилеен сборник в чест на професор Веселин Димитров. София: УИ „Св. Кл. Охридски”, 2008.
Попова, Мария. Балкански автори в литературни сайтове в региона. // Имиджът на Балканите: исторически подходи и комуникационни перспективи. София: СУ, Фак. журналистика и масова комуникация, 2008.
Попова, Мария. Медийно въздействие и културни послания. // Медиен плурализъм и медийно разнообразие. Дневник на третия Медиен панаир „Журналисти по теория, журналисти на практика”, 1-5 декември 2008 г., София: Авангард прима, 2009. 334 с.
Попова, Мария. Политически функции и политически образи в медиите. // Преход в медиите и медии в преход. Дневник на Четвъртия медиен панаир „Журналисти по теория, журналисти на практика” 30 ноември – 4 декември 2009, София: Авангард прима, 2010. 296 с.
Попова, Мария. Европейските медии между таблоидизацията и дигитализацията: проблеми и перспективи. // Професия: Новинар. Дневник на Петия медиен панаир „Журналисти по теория, журналисти на практика” 29 ноември – 03 декември 2010, София: Авангард прима, 2011. 291 с.
Попова, Мария. Демократизация на новините – очаквания, възможности, тенденции. // Медии, пари, власт, Дневник на Шестия медиен панаир „Журналисти по теория, журналисти на практика”, 12 -16 декември 2011 г. София: ФЖМК, СУ „Св. Кл. Охридски”, 2012, 318 с.
Попова, Мария. Дигитализация на европейските медии// Х-та Национална научна конференция „Библиотеки, четене, комуникации”, ВТУ, РНБ „Петко Р. Славейков”- Велико Търново, 17-18 ноември 2011 г. В. Търново, 2013 (под печат)
Попова, Мария. Швейцарските медии – между културното разнообразие и социалното единство. // Год. СУ. Фак. журналистика и масова комуникация. Т. 18, София, 2012.
Попова, Мария. Предговор. // Алфандари, Е. Масова комуникация, медии и журналистика; Ред. Мария Попова. София: УИ „Св Кл. Охридски”, 2013 (под печат)
Попова, Мария. Пазарна ориентация на новините. // Медии и обществени комуникации. Available from: http://media-journal.info/
Попова, Мария. Информация и медиен профил. // Медии и обществени комуникации, достъпно на адрес: http://media-journal.info/
Попова, Мария. Медиализация на литературата: балкански автори в литературни сайтове в региона. // Медии и обществени комуникации. Available from: http://media-journal.info/
Попова, Мария. Дигитализация на личността и медийна рефлексия. // Медии и обществени комуникации. Available from: http://media-journal.info/
Попова, Мария. (Не)Медийно въздействие и културни послания. // Медии и обществени комуникации. Available from: http://media-journal.info/
Попова, Мария. Политически функции и политически образи в медиите// Медиите на 21 век. Available from: http://www.newmedia21.eu/
Попова, Мария. Политически функции и политически образи в медиите. // Медии и обществени комуникации. Available from: http://media-journal.info/

Попова, Мария. Швейцарските медии – между културното разнообразие и социалното единство. // Медиите на 21 век. Available from: http://www.newmedia21.eu/


Попова, Мария. Медиите в Испания: имперска хегемония, колониална значимост и социална модернизация. // Медиите на 21 век. Available from: http://www.newmedia21.eu/
Попова, Мария. Съвременните испански медии: тематично разнообразие, етнически разпад и европейски плурализъм. // Медиите на 21 век. Available from: http://www.newmedia21.eu/
Попова, Мария. Европейските медии между таблоидизацията и дигитализацията: проблеми и перспективи. // Медиите на 21 век. Available from: http://www.newmedia21.eu/
Попова, Мария. Демократизация на новините – очаквания, възможности, тенденции// Медиите на 21 век. Available from: http://www.newmedia21.eu/
Попова, Мария. Дигитализация на европейските медии. // Медиите на 21 век. Available from: http://www.newmedia21.eu/
Popova, Maria. Reality TV in Bulgaria: Social and Cultural Models and National Peculiarities. // Sens Public, International Web Journal. Available from: http://sens-public.org/spip.php?article980&lang=fr


Доклади на национални форуми
Пазарна ориентация на новините: Доклад на конференция „Журналисти по теория, журналисти на практика” в рамките на Първия медиен панаир „Журналисти по теория, журналисти на практика”, 11-15 декември 2006 г., организирана от Фондация „За ново партньорство в журналистиката” във ФЖМК на СУ „Св. Кл. Охридски”.
Информация и медиен профил: Доклад на конференция „Медийното производство. Бутик или конфекция в медиите” в рамките на Втория медиен панаир „Журналисти по теория, журналисти на практика”, 10-14 декември 2007 г., организирана от Фондация „За ново партньорство в журналистиката” във ФЖМК на СУ „Св. Кл. Охридски”.
Дигитализация на личността и медийна рефлексия: Доклад на X-тa юбилейна международна научна конференция на тема “Културно разнообразие и комуникация между културите”, София, ФЖМК, СУ „Св. Кл. Охридски”, 18-19 май 2007 г.
(Не)медийно въздействие за културни политики: Доклад на конференция „Медиен плурализъм и медийно разнообразие” в рамките на Третия медиен панаир „Журналисти по теория, журналисти на практика”, 1-5 декември 2008 г., организирана от Фондация „За ново партньорство в журналистиката” във ФЖМК на СУ „Св. Кл. Охридски”.
Политически функции и политически образи в медиите: Доклад на конференция „Преход в медиите и медии в преход” в рамките на Четвъртия медиен панаир „Журналисти по теория, журналисти на практика”, 30 ноември – 4 декември 2009 г., организирана от Фондация „За ново партньорство в журналистиката” във ФЖМК на СУ „Св. Кл. Охридски”.
Медийна аудитория и социална промяна: Доклад на ХІІ-та международна научна конференция на тема „Комуникация и цивилизация”, София, ФЖМК, СУ „Св. Климент Охридски”, 16-17 май 2009.
Европейските медии между таблоидизацията и дигитализацията: проблеми и перспективи: Доклад на конференция „Професия: Новинар” в рамките на Петия медиен панаир „Журналисти по теория, журналисти на практика”, 29 ноември – 03 декември 2010 г., организирана от Фондация „За ново партньорство в медиите” във ФЖМК на СУ „Св. Кл. Охридски”.
Развлекателната функция на лайфстайл журналистиката: Доклад на Четвърти пиар фестивал в България с тема: „ПИаР по време на криза”, София, гранд хотел София, 17-19 май 2010.
Дигитализация на европейските медии: Доклад на Х-та Национална научна конференция "Библиотеки, четене, комуникации", ВТУ, РНБ „Петко Р. Славейков”, Велико Търново, 17-18 ноември 2011 г.
Демократизация на новините – очаквания, възможности, тенденции: Доклад на националната конференция „Медии, пари, власт” в рамките на Шестия медиен панаир „Журналисти по теория, журналисти на практика”, София, ФЖМК, СУ „Св. Климент Охридски”, 12 -16 декември 2011 г.

Доклади на международни форуми
Медиализация на литературата: балкански автори в литературни сайтове в Интернет: Доклад на Девета международна научна конференция на тема “Имиджът на Балканите исторически подходи и комуникационни стратегии”, организирана от катедрата на ЮНЕСКО „Комуникация и връзки с обществеността” на ФЖМК на СУ “Св. Кл. Охридски” и проведена в София на 19-20 май 2006 г.
Дигитализация на идентичността и медийна рефлексия: Доклад на Десета юбилейна международна научна конференция на тема “Културно разнообразие и комуникация между културите”, организирана от катедрата на ЮНЕСКО „Комуникация и връзки с обществеността” на ФЖМК на СУ „Св. Кл. Охридски” в София на 18-19 май 2007 г.
Медийна аудитория и социална промяна: Доклад на Дванадесета международна научна конференция на тема „Комуникация и цивилизация”, организирана от катедрата на ЮНЕСКО „Комуникация и връзки с обществеността” на ФЖМК на СУ „Св. Климент Охридски” в София на 16-17 май 2009.
1   ...   5   6   7   8   9   10   11   12   ...   17


База данных защищена авторским правом ©obuch.info 2016
отнасят до администрацията

    Начална страница