Азбучен списък на преподавателитестраница11/17
Дата22.07.2016
Размер3.34 Mb.
1   ...   7   8   9   10   11   12   13   14   ...   17

Научни публикации в чужбина (и на чужди езици)
Tzvetkova, Milena. Society of knowledge and society of information. // Philosophy, 2000, №2, p. 14-20.
Tzvetkova, Milena. Moral Discomfort in the Audio-Visual Space. // Philosophical alternatives, 2000, №3-4, p. 159-165.
Tzvetkova, Milena. Religious Manipulation: Alternatives of Communicational Behavior. // Philosophical alternatives, 2000, №5-6, p. 73-80.
Tzvetkova, Milena. The paradoxes of the information culture di By Milena Tzvetkova. 22.04.2003. Available from: http://21betterthan12.editthispage.com. (САЩ)
Tzvetkova, Milena. How the Computer Vindicates the Culture of Reading, 2002. Available from: http://www.usb-bg.org/Nauka/kn-1.htm
Tzvetkova, Milena. The way computers rehabilitate the culture of reading. Translated by Tsvetelina Tsenova. // LiterNet: E-magazine, 12.04.2006, №4 (77). Available from: http://liternet.bg/publish3/mtzvetkova/kak_en.htm
Tzvetkova, Milena. The book in the project of “asymmetrical civilization” by Milena Tzvetkova. Translated by Mihail Istiliyanov. // LiterNet: E-magazine, 10.07.2006, №7 (80). Available from: http://liternet.bg/publish3/mtzvetkova/asimetrichna_en.htm
Tzvetkova, Milena. The book in the project of “asymmetrical civilization”. // eRunsMagazine: Culture, Arts And Events. Issue 54, February 2007. Available from: http://www.erunsmagazine.com/index.php?rq=page&artid=304.
Tzvetkova, Milena. The Great Fear of the Readers. Translated by Sylvia Valkova. // LiterNet: E-magazine, 13.07.2010, №7 (128). Available from: http://liternet.bg/publish3/mtzvetkova/readers-en.htm
Tzvetkova, Milena. The Way Computers Rehabilitate the Culture of Reading. // The Scribd Archive. 11.11.2010. Available from: http://www.scribd.com/doc/42076790/The-Way-Computers-Rehabilitate-the-Culture-of-Reading
Tzvetkova, Milena. The Book in the Project of Asymmetrical Civilization. // The Scribd Archive. 11.11.2010. Available from: http://www.scribd.com/doc/42075783/The-Book-in-the-Project-of-Asymmetrical-Civilization
Tzvetkova, Milena. The Paradoxes of the Information Culture. // The Scribd Archive. 11.11.2010. Available from: http://www.scribd.com/doc/42073699/The-Paradoxes-of-the-Information-Culture
Tzvetkova, Milena. The Great Fear of the Readers – e-library. // The Scribd Archive. 26.08.2010. Available from: http://www.scribd.com/doc/36480044/The-Great-Fear-of-the-Readers-e-library
Tzvetkova, Milena. Computer Culture and Reading. // The Scribd Archive. 11.11.2010. Available from: http://www.scribd.com/doc/42074974/Computer-Culture-and-Reading-En

Предговори и послеслови на книги
Цветкова, Милена. За книгата и авторите. // Стойков, Любомир и Валерия Пачева. Връзки с обществеността и бизнескомуникация: Учебно помагало. София: От игла до конец, 2005, с. ХІ-ХІІІ.
Цветкова, Милена. Книга за бизнес благоденствие. // Стойков, Любомир. Ефективна бизнес комуникация. Науч. ред. [с предг.] Милена Цветкова. София: Алма комуникация, 2010, с. 11-16.

Също и в: Книга за бизнес благоденствие. // Медии и обществени комуникации. Изд. УНСС / Алма комуникация, 2010, №6. Available from: http://media-journal.info/index.php?p=item&aid=112;Също и в: Книга за бизнес благоденствие. // LiterNet: Електронно списание, 21.08.2010, №8 (129). Available from: http://liternet.bg/publish3/mtzvetkova/liubomir-stojkov-biznes.htm
Цветкова, Милена. Книга-вдъхновител за благонадеждно есеистично авторство. // Ефтимова, Андреана. Есето в академичната и журналистическата практика. София: Фабер, 2011, с. 5-8.
Цветкова, Милена. Трима европейци за книгата като медия. // Еко, Умберто и Жан-Клод Кариер. Това не е краят на книгите: Разговор с Жан-Филип дьо Тонак. Прев. от фр. ез. Силвия Колева; Науч. ред. [с предг.] Милена Цветкова. София: Enthusiast, 2011, с. 7-18.
Цветкова, Милена. Да превърнеш facebook в bodybook. // Стойков, Любомир. Facebook комуникация: Виртуални есета и коментари / Ред. [с послеслов] Милена Цветкова. София: Алма комуникация, 2012, с. 203-210.

Доклади на национални форуми
Цветкова, Милена. Епистоларната комуникация между Стоян Аргиров и Константин Иречек: Доклад на Юбилейна научна конференция "Акад. Стоян Аргиров и библио­течното дело в България", София, СУ "Св. Климент Охридски", 28 февр. 2000. 10 с.
Цветкова, Милена. Библиотеката — университетът на новата власт: Доклад на Десета нацио­нална научна конференция на Съюза на библиотечните и информационните ра­ботници "Библиотечната система в България", София, СУ "Св. Климент Охрид­ски", 7 юни 2000. 8 с.
Цветкова, Милена. Телевизионни манипулации и противодействие чрез четене. Интелектуалецът днес: Публична лекция, Нар. библ. "Иван Вазов" - Пловдив, 26 апр. 2001. 6 с.
Цветкова, Милена. Информационната култура като фактор на писмената цивилизация: Доклад на кръгла маса "Идеи и перспективни направления в изследванията на писмените комуникации в условията на информационното общество", секция "Библиология". Национална конференция на СБИР, 6 юни 2001. 4 с.
Цветкова, Милена. Комуникационен мениджмънт или новата парадигма на библиотечната професия: Доклад на ХI Национална научна конференция “СБИР в началото на XXI век”, 6 юни 2001. 7 с.
Цветкова, Милена. Има ли почва интересът към антисемитската литература в България: Доклад на кръгла маса "За ползата и вредата от издаването на нацистка литература", София, СУ, 13 март 2002. 8 с.
Цветкова, Милена. Имиджът на българската публична библиотека: Лекция на семинар, Регионална библиотека "Л. Каравелов", гр. Русе, 31 окт. 2002. (обл. Русе, обл. Плевен и община Свищов). 12 с.
Цветкова, Милена. Инатът на Гутенберг или за първите стъпки на меритокрацията: Доклад на научна конференция "Библиотеки - четене - комуникации", В. Търново, ВТУ и РНБ, 28 ноем. 2002. 6 с.
Цветкова, Милена. За новия стар смисъл на книгата като медия: Доклад на нац. науч. конф. "Идеи и проекти за изследвания в областта на писмените комуникации", СБИР, секция Библиология, София, 6 юни 2003. 21 с.
Цветкова, Милена. Книгата във, около и извън тялото: Доклад на науч. конференция "Книгата: бъдеще време в миналото", София, Нац. дворец на културата, 1 ноем. 2003. 14 с.
Цветкова, Милена. Книги и четене в авангарда и в тила на политиците: Доклад на Нац. науч. конференция "Библиотеки - четене - комуникации", В. Търново, 20-21 ноем. 2003. 33 с.
Цветкова, Милена. Библиотеките - виновни, до доказване на противното: Доклад на Юбилейна науч. конференция "Библиотеката - минало и настояще", по случай 125 год. от създаването на Нар. библ. "Св. Св. Кирил и Методий", София, Нар. библ. "Св. Св. Кирил и Методий", 11-12 дек. 2003. 19 с.
Цветкова, Милена. Информационна култура за всички: Доклад на семинар “Устният разказ за себе си”, 29 януари 2004, СУ “Св. Климент Охридски”. Проект “Младежката комуникация”в рамките на програмата на ЮНЕСКО “Информация за всички. http://www.slav.uni-sofia.bg/~bgspeech/bg/people/uchastnici290104.htm.
Цветкова, Милена. Книгата в интериора: Доклад на науч. семинар “Бизнес среда в книгоиздаването и книготърговията”, София, Факултет по журналистика и масова комуникация на СУ, 23 ноем. 2004. 19 с.
Цветкова, Милена. Тревожни разпади в системата на книгата: Доклад на кръгла маса “Книга и общество”, Нар. библ. “Св. Св. Кирил и Методий”, София, 26 апр. 2005. 6 с.
Цветкова, Милена. Комфортната книга и щастливият читател – занемарените обстоятелства: Доклад на кръгла маса “Евроинтеграцията в пространството на книгата”, София, Нац. дворец на културата, 26 май 2006. 14 с.
Цветкова, Милена. Какво чете издателят: Доклад на науч. семинар “Книгоиздване и медии” по случай 10 год. на специалността Книгоиздаване, София, Факултет по журналистика и масова комуникация на СУ, 23 ноем. 2007. 10 с.
Цветкова, Милена. Библиотеката – неактуално място за четене: Доклад на Национална кръгла маса “Библиотеката – мит и реалност”, Варна, 20-21 март 2008 г. 13 с.
Награди за читателя – тактика в медийните войни за печелене на вниманието: Доклад на научна конф. “Медиен плурализъм и медийно разнообразие”, ФЖМК на СУ, 4 декември 2008 г. 5 с.
Доц. Милена Цветкова за проекта „39 ключа”: [Видеозапис] Егмонт България: Представяне на проекта „39 ключа”. София, НДК, 22 май 2009; (4 min. 11 sec). Available from: http://www.the39clues.bg/bg-bg/main/about39clues/#presentation.

Също в: Egmont Bulgaria`s Channel. // YouTube Broadcast, Updated May 26, 2009, (4 min. 11 sec). Available from: http://www.youtube.com/watch?v=daMZXDDZa4Q&feature=player_embedded.


Цветкова, Милена. Книга с дългосрочен план за читателски интерес: Доклад на Национален научен семинар „Книгата във виртуалния свят”. Софийския университет „Св. Климент Охридски”, Факултета по журналистика и масова комуникация, 14 декември 2010 г. 11 с.
Идва ли краят на книгите?: Дискусия на ХХХ Международен панаир на книгата, София, НДК, 7 декември 2011 г. Водещ Драгомир Симеонов. Участници: Любомир Левчев, Леа Коен, Любен Дилов-син, Мирослава Кортенска, Милена Цветкова, Людмила Филипова, Милена Фучеджиева, Богдан Русев, Александър Шпатов, Тома Марков.

Доклади на международни форуми
Цветкова, Милена. Книгата в проекта на “асиметричната цивилизация”: Доклад на Трета науч. конференция с междунар. участие "Книгата и “безкнижната” цивилизация", София, Нац. дворец на културата, 1 ноем. 2005. 18 с.
Цветкова, Милена. От култура на опростяването към безбуквена книга: Доклад на Пета науч. конференция с междунар. участие "Кирилицата в духовността на европейската информационна цивилизация", София, Нац. дворец на културата, 1 ноем. 2007. 12 с.
Tzvetkova, Milena. Die Paradoxien im heutigen Leseverhalten an Beispielen aus Bulgarien [Парадоксите в поведението на съвременния читател. Примери от България]: Vortrag beim Seminar “Lesen in der Epoche der Neuen Medien“, Goethe-Institut Bulgarien 2.-3. Dezember 2010 [Доклад на българо-немски семинар "Четенето в епохата на новите медии". София, Гьоте институт, 2-3 декември 2010 г.].  17 с.
Експертна дейност (рецензии на научни публикации, на хабилитационни и дисертационни трудове), научен редактор, консултантски услуги и др.

Рецензент на книги
Бизнес среда на книгата: Сб. доклади от науч. семинар по книгоиздаване, проведен на 23 ноем. 2004 г. във ФЖМК на СУ “Св. Климент Опридски”. Състав. А. Бенбасат, В. Вълканова, П. Филева; Рец. М. Цветкова, Г. Атанасов. – София: Унив. изд. Св. Кл. Охридски, 2007. – 199 с.
Ефтимова, Андреана. Есето в академичната и журналистическата практика. Рец. [с предг.] Милена Цветкова. – В. Търново: Фабер, 2011. – 172 с.

Рецензии
Цветкова, Милена. Научно-атрактивно начало на теорията за библиотечния маркетинг. // Библиотека, 2000, №2, с. 42-45.

Рец. за: Евтимов, Иван. Микромаркетинг за библиотекари, 1999. 142 с.


Цветкова, Милена. Грамотност, книжнина, читатели, и четене свързват две епохи . // Библиотека, 2000, №3-4, с. 88-90.

Рец. за: Даскалова, Красимира. Грамотност, Книжнина, Читатели и Четене в България на прехода към модерното време. София, 1999. 236 с.


Цветкова, Милена. 70-годишният юбилей на проф. Дочо Леков. // Български език и литература, 2000, №3-4, с. 121-123.

Рец. за: Възрожденския текст. София, 1998. 428 с.

Рец. за: Младенова, Мария. Дочо Леков: Био-библиография, 1999. 120 с.
Цветкова, Милена. Нов мозъчен консултант ни осветлява езика. // Неделен Стан­дарт, №4, 8 окт. 2000, с. 34.

Рец. за: Габеров, Иван. Учебен тълковен речник, 2000-2001. В. Търново, 2000. - 800 с.


Цветкова, Милена. Дигиталната книга търси своето тяло. // Критика, 2003, №1–2, с. 81 – 83.

Рец. за: Тодоров, Тодор. Електронни книги. София: Астарта, 2003. 168 с.


Цветкова, Милена. Без приемен час при Радичков. // Словото днес, №34, 18-24 ноем. 2004, с. 14.

Рец. за: Йордан Радичков 1929-2004: Биобиблиография. Състав. Мария Младенова, Светла Девкова, Силвия Найденова. София: Аргус, 2004. 488 с.


Цветкова, Милена. Йордан Радичков 1929-2004: Биобиблиография [Радичков заложи в творчеството си програма за Александрийска библиотека]. // Литературни Балкани, 2005, №1, с. 193-199.

Рец. за: Йордан Радичков 1929-2004: Биобиблиография. Състав. Мария Младенова, Светла Девкова, Силвия Найденова. София: Аргус, 2004. 488 с.


Цветкова, Милена. Книга вдъхновител за качествени есеисти. // LiterNet: Електронно списание, №12 (145), 07.12.2011. Available from: http://liternet.bg/publish3/mtzvetkova/andreana-eftimova.htm

Рец. за: Ефтимова, Андреана Борисова. Есето в академичната и журналистическата практика. Рец. [с предг.] Милена Цветкова. В. Търново: Фабер, 2011, 172 с.


Доц. д-р Милена Цветкова препоръчва. // Сиела, 19.12.2011. Available from: http://www.ciela.com/ciela_books/featured/tsvetkova.html

Рец. за: Когато медиите не бяха постмодерни. Състав. Стилиян Йотов. София: Агата–А, 2011. 228 с.Рецензии на дисертационни трудове
Рецензия на дисертационен труд на Кристина Руменова Пайташева на тема "Младежките субкултури в контекста на блог комуникацията" за присъждане на образователна и научна степен „доктор” по специалност Журналистика (Културата на средствата за масова информация) в професионално направление 3.5. Обществени комуникации и информационни науки. Софийски университет “Св. Климент Охридски”, Факултет по журналистика и масова комуникация, 18.10.2011 г.

Рецензия на дисертационен труд на Силвия Маргаритова Петрова на тема „Новозаветни модели на женственост в българската лайфстайл преса (според списание „Ева” и Евангелие от Лука)” за присъждане на образователна и научна степен „доктор” по специалност Журналистика (Масова култура) в професионално направление 3.5. Обществени комуникации и информационни науки. Софийски университет “Св. Климент Охридски”, Факултет по журналистика и масова комуникация, 20.10.2011 г.Участия в научни журита
Председател на научното жури. Защита на докторска дисертация на Кристина Руменова Пайташева на тема "Младежките субкултури в контекста на блог комуникацията" за присъждане на образователна и научна степен „доктор” по специалност Журналистика (Културата на средствата за масова информация) в професионално направление 3.5. Обществени комуникации и информационни науки. Софийски университет “Св. Климент Охридски”, Факултет по журналистика и масова комуникация, 18.10.2011 г.

Председател на научното жури. Защита на докторска дисертация на Силвия Маргаритова Петрова на тема „Новозаветни модели на женственост в българската лайфстайл преса (според списание „Ева” и Евангелие от Лука)” за присъждане на образователна и научна степен „доктор” по специалност Журналистика (Масова култура) в професионално направление 3.5. Обществени комуникации и информационни науки. Софийски университет “Св. Климент Охридски”, Факултет по журналистика и масова комуникация, 20.10.2011 г.Научен ръководител
Стоянова, Полина Володиева. Книгата като медиологичен инструмент за манипулиране на времето: Дисертационен труд за присъждане на образователна и научна степен „доктор” по научната специалност 3.5. Обществени комуникации и информационни науки (Журналистика – Книгата като медия). Научен ръководител доц. д-р Милена Цветкова. Софийски университет “Св. Климент Охридски”, Факултет по журналистика и масова комуникация, Катедра „Печат и книгоиздаване”. София, 2013.

Научен редактор на книги
Христов, Минчо. Авторитаризъм и демокрация. Ред. Милена Цветкова. – София: БПС (Докум. център Авангард), 2001. – 128 с.
Христов, Минчо. Социализъм и преход към пазарно общество в България. Ред. Милена Цветкова. – София: БПС, 2003. – 282 с.
Константинова, Стела. Комуникацията реклама. Науч. ред. Милена Цветкова; Рец. Веселин Димитров. – София: Авангард Прима, 2005. – 168 с.
Стойков, Любомир и Валерия Пачева. Връзки с обществеността и бизнескомуникация: Учебно помагало. Науч. ред. [с предг.] Милена Цветкова. – София: От игла до конец, 2005. – ХХ, 466 с.
Стойков, Любомир. Теоретични проблеми на модата. Науч. и стил. ред. Милена Цветкова. – София: От игла до конец; НХА, 2006. – ХІІІ, 314 с.
Стойков, Любомир. Култура и медии. Науч. и стил. ред. Милена Цветкова. – София: Авангард Прима, 2006. – 464 с.
Стойков, Любомир. Управление на връзките с обществеността. Науч. и стил. ред. Милена Цветкова. – София: Авангард Прима, 2007. – 356 с.
Стойков, Любомир. Ефективна бизнес комуникация. Науч. ред. [с предг.] Милена Цветкова. – София: Алма комуникация, 2010. – 372 с.
Еко, Умберто и Жан-Клод Кариер. Това не е краят на книгите: Разговор с Жан-Филип дьо Тонак. Прев. от фр. ез. Силвия Колева; Науч. ред. [с предг.] Милена Цветкова. – София: Enthusiast, 2011. – 384 с.
Борхес, Хорхе Луис. Седем разговора с Хорхе Луис Борхес: Водещ на интервюта, предг. Фернандо Сорентино. Прев. от исп. Боряна Милушева-Дукова; Науч. ред. Милена Цветкова. – София: Enthusiast, 2011. – 224 с.
Стойков, Любомир. Усмивките на модата: Вицове, афоризми и сентенции. Стил. ред. Милена Цветкова. – София: Алма комуникация, 2012. – 256 с.
Стойков, Любомир. Facebook комуникация: Виртуални есета и коментари. Ред. [с послеслов] Милена Цветкова. – София: Алма комуникация, 2012. – 218 с.

Член на редколегии на научни списания
Член на международната редколегията (стилов редактор) на „Медии и обществени комуникации” – Научно електронно списание за медии, PR, журналистика, бизнес комуникация и реклама. ISSN 1313-9908. (от 2009 г.)

Проекти на ФНИ и НИС
Проект по НИС №203/2009 на тема “1989-2009: Медийни пазари и публичност на Балканите”. Четвърти медиен панаир “Журналисти по теория, журналисти на практика”, ФЖМК, 30.11-4.12.2009 под заглавие “Преход в медиите и медии в преход”. Екип проф. Петранка Филева (ръководител на проекта) и доц. Мария Нейкова, доц. Милена Цветкова, гл. ас. Мария Попова, ас. Жана Попова.
Проект по ФНИ при Министерството на образованието, младежта и науката, национален конкурс „Научни монографии, тематични сборници, справочници, енциклопедии и българска научна периодика” от 2011 г. Тема „Медиология на книгата. Книгата като медия”. Базова институция „Ентусиаст”. Период на изпълнение 15.12.2011-15.08.2012 г. Ръководител на проекта.
Проект по ФНИ при СУ на тема „Анатомия на изданията: медийно рецептивно форматиране на книги, студии и статии”. Договор за научни изследвания №102/9.05.2012 г. Период на изпълнение 9.05.2012 – 10.12.2012 г. Ръководител на научния колектив с докторанти.

Проекти по международни програми
Читателски практики и читателски компетентности в дигиталната и медийна епоха: Сравнителен българо-немски проект. Организации: Гьоте институт (София) и Академична лига за Югоизточна Европа (Southeast European League, София). 2010. Seminar “Lesen in der Epoche der Neuen Medien“, Goethe-Institut Bulgarien 2.-3. Dezember 2010 [Българо-немски семинар "Четенето в епохата на новите медии". София, Гьоте институт, 2-3 декември 2010 г.]. 


ПРОФ. ДФН МИЛКО ПЕТРОВ

Книги (монографии, авторски сборници, съставител на сборници)
Петров, Милко. Персоналният имидж. – София: Атлантис-медия, 2001. – 186 с.
Петров, Милко. Персоналният имидж. Изграждане, контрол, рецепция. Второ допълнено и преработено издание. – София: Атлантис-медия, 2005. – 312 с.
Петров, Милко. Америка – социалният тропик: Медии и общество – от Пулицър до Мърдок. – София: Сиела, 2010. – 532 с.
Петров, Милко и др. Думите на медийния преход. – София: Фабер, 2010. – 235 с. В съавт. с М. Пешева, М. Петров, Х. Кафтанджиев, М. Попова, Е. Николова, Е. Гергинова, Б. Градинаров, С. Цветкова-Казандзи. Достъпно на адрес: http://www.newmedia21.eu/content/2011/11/ MediaWords.pdf
Петров, Милко и др. Радиосредата 2001-2010: Програми, аудитория, реклама, цифровизация. Ред. Маргарита Пешева, Лилия Райчева, Милко Петров. – Велико Търново: Фабер, 2011. – 410 с. В съавт. с Маргарита Пешева, Милко Петров, Лилия Райчева, Весислава Антонова, Емилия Станева, Кирил Конов.
Петров, Милко и др. Телевизионната среда  2001-2010: Програми, аудитория, реклама, регулация, цифровизация. Ред. М. Пешева, М. Петров, Л. Райчева. – Велико Търново: Фабер, 2011. – 420 с. В съавт. с Маргарита Пешева, Милко Петров, Лилия Райчева, Райна Николова, Весислава Антонова, Емил Владков, Емилия Станева.

Петров, Милко и др. Медиите в Европа. – Велико Търново: Фабер, 2012. – 374 с. В съавт. с М. Попова, М. Вазински. Достъпно на адрес: http://www.newmedia21.eu/content/2012/06/MPetrov-Mediite-v-Evropa.pdf


Петров, Милко и др. Дигиталните медии: Речник на основните понятия. Ред. М. Пешева, М. Петров, М. Попова. – Велико Търново: Фабер, 2012. – 313 с. В съавт. с М. Пешева, М. Петров, М. Попова, Л. Райчева, Т. Петрова, Р. Николова, В. Антонова, С. Цветкова-Казандзи, К. Върбанова-Денчева, Б. Байков, Р. Николов, Х. Проданов, Г. Василев, В. Маринов, В. Марковски. Достъпно на адрес: http://www.newmedia21.eu/content/2011/11/Margarita-Pesheva_Digitalnite-medii_rechnik.pdf

Студии и статии
Петров, Милко. Монополизация по немски. Процесите на концентрация в германската журналистика 1870-1933 – тенденции, личности, издания. // Год. СУ “Св. Кл. Охридски”, ФЖМК. Т. 7, 2000, с. 295–328 (в съавт. с Красимира Михайлова).
Петров, Милко. Как се прави имидж на лидер. // Пъблик рилейшънс и реклама: Атлантис ГК, 2000, с. 75-88.
Петров, Милко. Творецът - работяга, аристократ или романтичен отшелник. // Пъблик рилейшънс и реклама. Сборник. София: Атлантис ГК, 2000, с. 88-92.
Петров, Милко. Персонална перцепция и персонална стереотипизация в медиите. // Год. СУ. Фак. по журналистика и мас. комуникация. Т. 8. Кн. 2, 2001 с. 41-68.
Петров, Милко. Очуканите обувки на незнайния воин. Трансформации в провинциалния български печат след промяната. // Медиа свят, март 2001.
Петров, Милко. Не е лека съдбата на регионалния печат. // Медиа свят, март 2001, с. 12-14.
Петров, Милко. Вестникарският пейзаж на промяната. // Медиа свят: февр. 2001, с. 4-6.
Петров, Милко. Нощен труд: От жълтия вестник до таблоида. // Медиа свят: юни 2002, с. 13-14.
Петров, Милко. Тази трудно-лесна дума свобода. // Медийна обсерватория, 2002, №2, с. 6-8.
Петров, Милко. Руско-турската война 1877-1878 г. и кореспонденциите в европейския печат. // Свищов - страници от възрожденското му минало и Освобождението на България. Сборник. Свищов: Академично издателство "Ценов", 2002, с. 27-51.
Петров, Милко. Персоналният имидж. // Пъблик рилейшънс и реклама. София: Атлантис ГК, 2002, с. 5-14.
Петров, Милко. Златният бал на послушните. // Политическата цензура в България. Варна: ВСУ "Черноризец Храбър", Университетско издателство, 2003, с. 11-17.
Петров, Милко. Метафизика и култура. Погледи към света на Стефан Гечев. София: Издателски център "Боян Пенев", 2003, с. 122-128 (в съавт. с Георги Василев).
Петров, Милко. Медиата и терорът. Красавицата и звярът. // Медиа свят: февр. 2003, с. 2-3.
Петров, Милко. Разследваща или разстрелващо-поръчкова журналистика. // Медиа свят, юни 2003, с. 4-6.
Петров, Милко. Вестникът на нашите дядовци и бащи умира. // Медиа свят, март 2005, с. 12-13.
Петров, Милко. Имидж, мит, медии. // Год. СУ “Св. Кл. Охридски”, ФЖМК. Т. 11, 2005.
Петров, Милко. Медиите в Австрия - среща на традицията с модерността. // Австрия – България: традиция с бъдеще. Велико Търново: ПИК, 2007, с. 159-167.
Петров, Милко. Персоналният имидж. // Рецепти за успех. Варна: Атлантис ГК. 2008, с. 16-22.
Петров, Милко. Творецът – работяга, аристократ или романтичен отшелник. // Рецепти за успех. Варна: Атлантис ГК, 2008, с. 149-154.
Петров, Милко. Очуканите обувки на незнайния воин. // Регионална журналистика. Варна, Ателие 89, 2008, с. 9-17.
Петров, Милко. Преминават оставачите. Регионални медии и демокрация. // Регионална журналистика. Варна: Ателие 89, 2008. с. 17-28.
Петров, Милко. Публицистиката в предизвикателствата на новото време. // Публицистичният текст в обучението. Бургас: Бряг. 2009. с. 8-15.
Петров, Милко. Новите предизвикателства пред журналистиката на САЩ (1998-2008). // Медии и обществени комуникации. Научно електронно списание. Издателство УНСС – Алма комуникейшънс, 2009, №4. Available from: www.media-journal.info.
Петров, Милко. САЩ: новините като шоу или настъплението на братовчедите. // Медии и обществени комуникации. Научно електронно списание. Издателство УНСС - Алма комуникейшънс, 2010, №5. Available from: www.media-journal.info.
1   ...   7   8   9   10   11   12   13   14   ...   17


База данных защищена авторским правом ©obuch.info 2016
отнасят до администрацията

    Начална страница