Азбучен списък на преподавателитестраница10/17
Дата22.07.2016
Размер3.34 Mb.
1   ...   6   7   8   9   10   11   12   13   ...   17

Експертна дейност (рецензии на научни публикации, хабилитационни трудове, дисертационни трудове), научен редактор, участие в редколегии, консултантски услуги и др.
Редактор
Журналисти по теория, журналисти на практика. Дневник на Медийния панаир”Журналисти по теория, журналисти на практика” 11-15 декември 2006 Състав. Мария Нейкова, Петранка Филева, Мария Попова; Ред. Мария Нейкова, Петранка Филева, Мария Попова. – София: Горекс прес, 2007.
Медийното производство. Бутик и конфекция в медиите. Дневник на Втория медиен панаир „Журналисти по теория, журналисти на практика” 10-14 декември 2007 Състав. Мария Нейкова, Петранка Филева, Мария Попова; Ред. Мария Нейкова, Петранка Филева, Мария Попова. – София: Авангард прима, 2008. – 302 с.
Медиен плурализъм и медийно разнообразие. Дневник на Третия медиен панаир „Журналисти по теория, журналисти на практика” 1-5 декември 2008. Състав. Мария Нейкова, Петранка Филева, Мария Попова; Ред. Мария Нейкова, Петранка Филева, Мария Попова. – София: Авангард прима, 2009. – 334 с.
Преход в медиите и медии в преход. Дневник на Четвъртия медиен панаир „Журналисти по теория, журналисти на практика” 30 ноември – 4 декември 2009. Състав. Мария Нейкова, Петранка Филева, Мария Попова; Ред. Мария Нейкова, Петранка Филева, Мария Попова. – София: Авангард прима, 2010. – 296 с.
Думите на медийния преход. Ред. М. Пешева, М. Попова, М. Петров. – София: Фабер, 2010. – 235 с. Достъпно на адрес: http://www.newmedia21.eu/content/2011/11/ MediaWords.pdf
Професия Новинар. Дневник на Петия медиен панаир „Журналисти по теория, журналисти на практика” 29 ноември – 03 декември 2010. Състав. Мария Нейкова, Петранка Филева, Мария Попова; Ред. Мария Нейкова, Петранка Филева, Мария Попова. – София: Авангард прима, 2011. – 291 с.
Дигиталните медии: Речник на основните понятия. Ред. М. Пешева, М. Петров, М. Попова. – Велико Търново: Фабер, 2012. 313 с. В съавт. с М. Пешева, М. Петров, М. Попова, Л. Райчева, Т. Петрова, Р. Николова, В. Антонова, С. Цветкова-Казандзи, К. Върбанова-Денчева, Б. Байков, Р. Николов, Х. Проданов, Г. Василев, В. Маринов, В. Марковски. Достъпно на адрес: http://www.newmedia21.eu/content/2011/11/Margarita-Pesheva_Digitalnite-medii_rechnik.pdf
Медии, пари, власт. Дневник на Шестия медиен панаир „Журналисти по теория, журналисти на практика”, 12 -16 декември 2011 г. Състав. Мария Нейкова, Петранка Филева, Мария Попов, Бисер Златанов; Ред. Мария Нейкова, Петранка Филева, Мария Попова, Бисер Златанов – София: ФЖМК, СУ „Св. Кл. Охридски”, 2012. – 318 с.
Алфандари, Е. Масова комуникация, медии и журналистика; Ред. Мария Попова. – София: Унив. изд. Св Кл. Охридски, 2013 (под печат).

Проекти по Фонд „Научни изследвания”
Научна седмица „Журналисти по теория, журналисти на практика”: Национален проект финансирани от Фонд „Научни изследвания” на СУ „Св. Кл. Охридски”. Период на разработване 2006 г.
Медийни технологии и медийно производство, Национален проект финансирани от Фонд „Научни изследвания” на СУ „Св. Кл. Охридски”. Период на разработване 2007 г.
Медиен плурализъм и медийно разнообразие, Национален проект финансирани от Фонд „Научни изследвания” на СУ „Св. Кл. Охридски”. Период на разработване 2008 г.
1989-2009: Медийни пазари и публичност на Балканите, Национален проект финансирани от Фонд „Научни изследвания” на СУ „Св. Кл. Охридски”. Период на разработване 2009 г.
Професия “Новинар”: Емпирични проучвания за журналистите, журналистиката и медиите в България, Национален проект финансирани от Фонд „Научни изследвания” на СУ „Св. Кл. Охридски”. Период на разработване 2010 г.
Журналисти, журналистика и медии в България, Национален проект финансирани от Фонд „Научни изследвания” на СУ „Св. Кл. Охридски”. Период на разработване 2011 г.
Електронната медийна среда в Р България в условията на преход и цифровизация, Национален проект финансиран от Фонд „Научни изследвания” към МОМН. Период на разработване 2010 – 2012 г.

Журналистически статии
Попова, Мария. Представата на българските юзъри за Интернет средата. // Медиа свят, септември 2003.
Попова, Мария. Медиите според Тодор Петев. // Култура, №42, 5.11.2004.
Попова, Мария. Да избуташ информацията към потребителите. // Култура, №19, 20.05.2005.
Попова, Мария. Remix култура. // Култура, №20, 27.05.2005.
Попова, Мария. Медийната теория според Скот Лаш. // Култура, №21, 03.06.2005.
Попова, Мария. Промяната на медийния човек. // Култура, №39, 11.11.2005.
Попова, Мария. Медиализирането на литературата. // Култура, №35, 14.10.2005.
Попова, Мария. Онлайн литература – изпитанието на избора. // Култура, №43, 09.12.2005.

ЧЛ. КОР. ПРОФ. ДФН МАРКО СЕМОВ

Книги (монографии, авторски сборници, съставител на сборници)

Будители народни. Марко Семов, Георги Бакалов, Дойно Дойнов. - София: Унив. изд. Св. Климент Охридски, 2001. - 311 с.


И за Америка като за Америка: Пътепис. – 3. прераб. и доп. изд. - София: Софи-Р, 2001. – 279 с.
Забранено за жени! - Света Гора. - София: Унив. изд. Св. Климент Охридски, 2001. - 174 с.
Будители народни / Марко Семов, Георги Бакалов, Дойно Дойнов; [Предг. Георги Бакалов]. - [2. изд.]. - Пловди// Летера, 2002 (В. Търново: Абагар АД). - 288 с.

1. изд. 2001 на Унив. изд. Св. Климент Охридски.


Изповедта на една атомна централа / Марко Семов. – Козлодуй: [Без изд.], 2002. - 175 с.
Най-значимите българи на XX век: [Енцикл. сборник]. Състав. и предг. Марко Семов; Ред. съвет Марко Семов и др. – София: Фонд. Дарование; Унив. изд. Св. Климент Охридски, 2002. - 468 с. (В съавт.)
Българите = The Bulgarians: Албум. Марко Семов и др.; Под общ. ред. на Александър Фол. – София: Тангра ТанНакРа Общобълг. фонд., 2000. – 136 с. (В съавт.) 2. изд. – 2001. 2. доп. изд. – 2002. - 155 с.
Безкрайни хора: [Спомени]. – София: Д-р Иван Богоров, 2003. – 152 с.
Среща: Сб. разкази. – Пловдив: ИМН, Хермес, 2003. – 152 с.
Цената: Роман. Ред. Веселина Ковачева. - София: Бълг. бестселър - Нац. музей на бълг. книга и полиграфия, (София: Унив. изд. Св. Климент Охридски) 2003. - 337 с. 2. изд. – 2004. – 337 с.
The Price. Transl. from the Bulg. by Maya Pencheva. – Sofia: Bulg. Bestseller – Nat. Museum of Bulg. Books and Polygraphy, 2003. - 319 p.
Глобализацията и националната съдба: Сблъсъкът интереси - разум. - София: Македония прес, (София: Сепа инфома), 2004. - 198 с.
Съседи… И не само…: Пътепис. - София: ИК Хермес, 2004. – 128 с.
Писма до България. – Пловдив: Хермес, 2004.
Избрани пътеписи: В 2 т. – София: Унив. изд. Св. Климент Охридски, 2004.
Очите: Роман. – Пловдив: Хермес, 2004. – 256 с.
Китай, какво си всъщност ти?. – София: ИК Христо Ботев, 2005. – 171 с.
Цената: Роман. Прев. Блаже Миневски, Мите Гошев. – Скопје: Макавеј, 2006. – 260 с.
Силвена: Роман. – София: ИК Христо Ботев, 2007. – 248 с.
И те са като хората: Неиздавани истории с коне; Последната ми книга: Поклонението. - София: Унив. изд. Св. Климент Охридски; Фонд. Проф. Марко Семов, 2008. – 124 с., 104 с.

Съставител
Най-значимите българи на ХХ век: [Енцикл. сборник]. Състав., предс. ред. съвет Марко Семов; Предг. Марко Семов. – София: Унив. изд. "Св. Климент Охридски", Фонд. Дарование, 2002. – 468 с.

Предговори на книги
Един може би излишен предговор. // Найденов, Тотко. Нощна птица: Един лекар за любовта: Публиц. Роман. Предг. Марко Семов. София, 2001, с. 5 – 7.
Необходимо встъпление. // Най-значимите българи на ХХ век. София, 2002, с. 9 – 11.
Да обичаш и да цениш изкуството. // Деев, Иван. Мигове, откраднати от живота: Спомени. Предг. Марко Семов. София, 2002, с. 5 – 6.
[Предговор]. // Томов, Димитър. Безкрайният катун: Цигански работи. Предг. Марко Семов. – София: Български бестселър, 2004, с. 5–10.
Предговор. // Генов, Юлиян Стефанов. Защо толкова малко успяваме: Размисли върху това колко много ни пречат някои назадничави черти на нашата култура. Предг. Марко Семов. София, 2004, с. ХІ – ХV.

Студии и статии
За него науката се оказа по-силна от властта. // Историкът – гражданин и учен: Сб. в чест на акад. Илчо Димитров. Марко Семов и др.; Състав. Никола Аврейски, Тодор Попнеделев. София, 2001, с. 37 – 39.
Съдбата на националната култура в глобализационните процеси. // Кризисна ситуация и художествена култура: Актуални проекции от миналото и съвременната практика: Материали от ІХ лятна науч. среща, Варна, 23 – 24 юни 2001 г. Варна, 2002, с. 30–36.

Научнопопулярни и публицистични статии
Надпяване с камбаните. // [Хиляда осемстотин седемдесет и шеста] 1876: Памет, без която не можем: Юбилеен вестник. Национален комитет за честване 125 години от избухването на Априлското въстание. 2001, с. 5.
Отнемете им келепира. // Дневен Труд, №2, 2 ян. 2001, с. 2.
Площадът. // Дневен Труд, №7, 7 ян. 2001, с. 9 - 10.
Нашите български разминавания. // Дневен Труд, №36, 5 февр. 2001, с. 11.
Какво ни завеща Стефан Стамболов. // Бълг. писател, VII, №9, 7 март 2001, с. 1, 10.
Капката, която завихри буря. // Дневен Труд, №79, 21 март 2001, с. 10-11.
Законът и парите ще погубят и последната българска твърд. // Дневен Труд, №137, 22 май 2001, с.18.
Политически бяс оглозга държавата. // Дневен Труд, №159, 16 юни 2001, с.10-11.
Купувай свещи, царю честити!. // Дневен Труд, №199, 26 юли 2001, с. 17.
Глобусът: Писма от България. // Дневен Труд, LIV, №213, 9 авг. 2001, с. 17.
Изпит по бъдеще: Писма от България. // Дневен Труд, LIV, №229, 25 авг. 2001, с. 17.
Как образованието ни се скапа за 12 години. // Земя, №160, 28 авг. 2001, с. 3.
Цената на един галош. // Дневен Труд, №234, 30 авг. 2001, с. 17.
Журналистика за човека. // Дневен Труд, №236, 1 септ. 2001, с. 2.
Емиграцията ли сега е цивилизационен избор. // Дневен Труд, №241, 6 септ. 2001, с. 17.
Господ ще ни вземе ли в шепата си: Писма от България. // Дневен Труд, №260, 25 септ. 2001, с.
Наш Илия пак ли ще е в тия?: Отново шуробаджанащината заигра в родината: Жълтата метла мете, за да назначи свои хора, да се пооблажат и те: А бедните - тях ще ги довърши здравната реформа и данъците и сметки// Дневен Труд, №289, 25 окт. 2001, с. 18.
На избори като на избори. // Дневен Труд, №312, 17 ноем. 2001, с. 12.
СБЖ лъска посърналия си образ. // Дневен Труд, №319, 24 ноем. 2001, с. 10 -11.
Мракът ли е визата ни за Европа. // Дневен Труд, №324, 29 ноем. 2001, с. 18.
Силни сме, скрити зад дувара: Писма от България. // Дневен Труд, №11, 12 ян. 2002, с. 15.
Българщината като майчина ласка: [Есе]. // Дневен Труд, LVI, №18, 19 ян. 2002, с. 24
В празника можем! Ред е на делника. // Дневен Труд, №23, 24 ян. 2002, с. 12.
Страна, в която има ядрени централи не може да бъде бомбандирана: Централата ни пази от война. // Дневен Труд, №24, 25 ян. 2002, с. 12.
Властникът у нас обича камерите и ударите под кръста. // Стандарт, №3259, 28 ян. 2002, с. 26.
Нашенецът излиза от политиката или в ковчег, или с полицай. // Стандарт, №3259, 28 ян. 2002, с. 26.
Нямаме потомствена интелигенция. // Стандарт, №3259, 28 ян. 2002, с. 26.
Доживяхме! Навън са по-загрижени за АЕЦ. // Дневен Труд, №54, 24 февр. 2002, с. 11.
Отчаяние пълзи по билото на България: [Полит. есе]. // Дневен Труд, LVI, №61, 3 март 2002, с. 12.
Той не позна покоя на времето (In memоriam). // Република, №51, 14 март 2002, с. 7.
Смъртта на книгата: Писма от България: [Есе]. // Дневен Труд, LVI, №79, 21 март 2002, с. 17.
Черен четвъртък за АЕЦ и България: 500 000 души в защита на "Козлодуй". // Дневен Труд, №88, 30 март 2002, с. 16.
Няма да спрем протестите за АЕЦ. // Дневен Труд, №98, 9 апр. 2002.
Атомната сага. // Дума, №102, 13 апр. 2002, с. 11.
Само духът дава смисъл на живота. // Дневен Труд, №133, 23 май 2002, с. 12.
[Прощално слово за Николай Хайтов]. // Дума, №151, 4 юли 2002, с. 4.
Баба Вела, прасенцето и ЕС: Писма от България. // Дневен Труд, №187, 9 юли 2002, с. 14.
Докога с волско търпение?. // Дневен Труд, №188, 10 юли 2002, с. 12.
Семов, Марко. Нито в дупка, нито на върха (Сатурнова дупка). // Дневен Труд (Софиянец), №189, 11 юли 2002, с. 3.
Вестник с мисия (Защо чета Труд). // Дневен Труд, №216, 7 авг. 2002, с. 10.
Съединението - тази наша мъка. // Дневен Труд, №245, 6 септ. 2002, с. 15.
Вестник с мисия. // Дневен Труд, №256, 16 септ. 2002, с. 15.
И в НАТО, и в Рая се влиза с достойнство. // Дневен Труд, №266, 26 септ. 2002, с. 10.
Баби с кучета, вместо внучета: Писма от България. // Дневен Труд, №331, 2 дек. 2002, с. 18.
Как отнеха родината на хиляди българи: [Полит. есе]. // Дневен Труд, №337, 8 дек. 2002, с. 14.
Където е Тамара, там е болката: [Спомен]. // Джеджева, Тамара. Ние, херувимите: Сборник. София, 2003, с. 11 – 17.
Гладният бюлетина не яде: [Полит. есе]. // Дневен Труд, №17, 18 ян. 2003, с. 14.
Достойнство: В човешкия живот има криви пътища и криви хора. // Дневен Труд, №28, 28 ян. 2003, с. 17.
Обичаме ли я наистина?. // Дневен Труд, №33, 3 февр. 2003, с. 15.
Властта нехае за хорските болки. // Дневен Труд, №45, 15 февр. 2003, с. 9.
На гордостта си сме длъжници. // Дневен Труд, LVII, №48, 18 февр. 2003, с. 17.
Жан Маре и лукът: Великият актьор омитал планини от миризливия зеленчук: Голямо преживяване е да гледаш как французите похапват. // Стандарт, №3659, 10 март 2003, с. 28.
Законът и парите ще погубят последната българска твърд. // Дневен Труд, №140, 22 май 2003, с. 18.
Тръпнех до Марина Влади: Малцина са гледали "Хамлет" с Висоцки, седнали до неговата съпруга: Истински големите в едно най-често са големи и в друго. // Стандарт, №3734, 28 май 2003, с. 23.
Литературата [в България] - мисията й в преломни времена: Литературната продукция 2002. // Бълг. писател, IX, №22, 4 юни 2003, с. 1, 5.
Елитът - като на Запад, държавата - оглозгана: $ 350 000 струват на нашия парламент телефонните разговори. // Дневен Труд, LVII, №185, 8 юли 2003, с. 12.
Да не намесваме етническа омраза в ЦСКА – Галатасарай: Сега е моментът да докажем, че футболът ни е по-силен от турския. // 7 дни спорт, 13 авг. 2003, http://www.standartnews.com/archive7ds/2003/08/13/forum/
Инквизиции над образованието ни: Чрез бюджета скалпират Алма матер, доубиват селските училища. // Дневен Труд, XLVIII, №275, 6 окт. 2003, с. 14.
Публицистиката е мисия на големи българи: Академици връчиха [наградата за журналистика] "Черноризец Храбър". // Дневен Труд, LXVIII, №312, 12 ноем. 2003, с. 14 - 15.
Академията може да промени държавата. // Дневен Труд, №312, 12 ноем. 2003, с. 11.
Как се гасят реактори: Из книгата “Изповедта на една централа”. // Бълг. писател, IX, №27, 10 ноем. 2003, с. 1, 3.
Нихилизмът - нашият зъл гений: [Полит. есе]. // Дневен Труд, LXVIII, №319, 19 ноем. 2003, с. 17.
Кървав гурбет. // Дневен Труд, №359, 29 дек. 2003, с. 11.
Никой не уважава бездуховния народ: Мнение. // Стандарт, №3963, 18 ян. 2004, с. 5, http://www.standartnews.com/archive/2004/01/18/interview/.
Присъствието на НАТО у нас ще сложи ред. // Стандарт, №3963, 18 ян. 2004, с. 5.
Кой ни стриже? А кой ни пази?. // Дневен Труд, №61, 2 март 2004, с. 17.
Разруши ли се езикът, няма го народа: Парламентът трябва да приеме закон за защита на родното слово. // Дневен Труд, №63, 4 март 2004, с. 12.
След Одрин и по-нататък: В 2 ч. // Дума, №71, 26 март 2004, с. 14; №72, 27 март 2004, с. 13.
И тъй – докъде? И тъй – докога?. // Дневен Труд, №87, 28 март 2004, с. 14.
Слабият човек търси вина: Мнение. // 7 дни спорт, №3648, 21 юни 2004, с.7.
Ценността на тази книга е голяма: Мнение. // Български Интернет Магазин, юни 2004, http://www.bgstore.com/x/c.php/?xact=SP&xsku=115malkouspqvame&afid=EBKBFJJW
Евакуацията на младите: Писма от България. // Дневен Труд, №171, 22 юни 2004, с. 14.

Войничките: Есе: Марко Семов на 65. // Дума, №158, 10 юли 2004, с. 25.


По спомени от военно време. Получихме една от двойките за живота ни. // Дневен Труд, №169, 20 юли 2004, с. 11.
Хайтов - поет, Ралин – писател: За кого е двойката. // Дневен Труд, №220, 10 авг. 2004, с. 14.
За морала не всеки ден е работен (Другата гледна точка). // Дневен Труд, №258, 17 септ. 2004, с. 37.

Доклади на международни форуми
Identités culturelles et constructiond’unespace public européen: Jeudi 10 avril – 14h30: Amphi Haldat: Table ronde. // Colloque international «l’Unioneuropéenne endébat: visions d’Europe centrale et orientale», 10-11 avril 2003 Université Nancy 2 Centre Européen Universitaire = Colloque international 10-11 avril – Nancy «L’Unioneuropéenne endébat: visions d’Europe centrale et orientale» Faculté de droit – amphi K12, http://www.maisondespeco.net/francais/colloque2.asp
“Nous et Eux. L’Europe, la globalization et la nation" prof. d-r Marko Semov, Université de Sofia, Anna Dimitrova, doctorant à Nice. // Europe: Apres l’elargissement et la nouvelle Constitution. Université Européenne d’été. 27 Aug. 2004, http://www.unhcr.bg/events_records/2004/270804_fr.pdf.

Експертна дейност (рецензии на научни публикации, хабилитационни трудове, дисертационни трудове), научен редактор, участие в редколегии, консултантски услуги и др.
Рецензии за книги
Книга за миналото като бъдеще. // Бълг. писател, VII, №10, 14 март 2001, с. 5.

В съавт. с Ана Александрова.

Рец. за: Никола Статков. Белег без рана: Роман / Никола Статков. - София: Лиа, 1999.
Книга за паметта, която помни. // Бълг. писател, VII, №24, 20 юни 2001, с. 5.

Рец. за: Варчо Варчев. Априлци / Варчо Варчев. - София: Булгарика, 2000.


Рецензия за книгата на Росица Копукова “Слънцестоене”. // Поглед към творчеството на Росица Копукова: Лит. критика / Марко Семов и др. София, 2002, с. 9 - 10 (30 с.).
Да обичаш и да цениш изкуството. // Бълг. писател, IХ, №5, 5 февр. 2003, с. 4.

Рец. за: Иван Деев. Мигове, откраднати от живота: Спомени / Иван Деев. - София: Бълг. книжница, 2002.


Кънева, Лиляна. Пътят на големите, или спортът сумо в българската журналистика: Т. 1. / [Рец. Марко Семов]. – София: Бълг. федерация по сумо, 2003. – 156 с.
Докторът загадка. // Словото днес, №21, 24 юни 2004, с. 5.

Рец. за книгите на Пип Воланд [д-р Виктор Желев] “Модо”, “Тръни, дръни, дрън, дрън, дрън” и “Чао!”.ДОЦ. Д-Р МИЛЕНА ЦВЕТКОВА

Книги (монографии, авторски сборници, съставител на сборници)
Цветкова, Милена. Четенето – антиманипулативен филтър. Ред. Любен Атанасов; Рец. Иван Стефанов, Христо Бонев. – София: Gaberoff, 2000. – 150 с.
Цветкова, Милена. Комуникационен мениджмънт: Библиотеката в хуманистична перспек­тива. Ред. Мария Младенова; Рец. Татяна Дронзина, Здравко Райков. – София: Gaberoff, 2000. – 160 с.
Цветкова, Милена. Любен Атанасов: Био–библиография. Предг. Андрей Пантев; Ред. Мария Младенова. - София: Gaberoff, 2001. – 160 с.
Цветкова, Милена. Информационна култура: Името на четенето. Рец. Георги Лозанов; Ред. Алберт Бенбасат. – София: Gaberoff, 2001. – 224 с.
Цветкова, Милена. Веселин Димитров: Био-библиография. Библиогр. ред. Мария Младенова. - София: Факултет по журналистика и масова комуникация на СУ, 2004. – 137 с.
Цветкова, Милена. Андрей Пантев: Био-библиография. Науч. консултант Румен Генов; Ред. Гриша Атанасов. - София: Факултет по журналистика и масова комуникация на СУ, 2004. – 243 с.

Също и: Андрей Пантев "Био-библиография". 2004. Available from: http://vip.portal.bg/apantev


Цветкова, Милена. Марко Семов: Био-библиография. Библиогр. ред. Мария Младенова; Ред. Гриша Атанасов. – София: Факултет по журналистика и масова комуникация на СУ, 2004. – 427 с.
Цветкова, Милена. Марко Семов. Био-библиография. 2. електронно издание. – Варна: ЕИ LiterNet, 2006. Available from: http://www.liternet.bg/publish3/mtzvetkova/m_semov
Цветкова, Милена. Информационна култура: Името на четенето. Рец. Георги Лозанов; Ред. Силвия Вълкова. 2. доп. изд. – София: Унив. изд. Св. Климент Охридски, 2009. – 356 с.
Цветкова, Милена. Книгата като медия. Рец. Хр. Кафтанджиев, Орлин Спасов. – София: Enthusiast Libris, 2012. – 600 с.

Учебници и учебни помагала
Цветкова, Милена. Дипломният проект Учебно помагало. – София: Софийски унив. "Св. Кл. Охридски", 2005. – 57 с.
Цветкова, Милена. Алгоритъм на дипломния проект: Учебно помагало. // Знам.bg: Българският портал на знанието. Книгоиздателска къща "Труд" ООД; Сирма Медия. 2009. Available from: http://www.znam.bg/com/action/showBook?bookID=1199§ionID=6

Енциклопедии
Български енциклопедичен речник 2001-2002. – В.Търново: Gaberoff, 2001. – 1360 с. (съавт.).
Съвременна българска енциклопедия. – В. Търново: Gaberoff, 2003. – 1432 с. (съавт.).
Българска книга: Енциклопедия. Състав. Ани Гергова. – София: Пенсофт, 2004. – 508 с. (съавт.).

Студии и статии
Общество на знанието и общество на информацията. // Философия, 2000, №2, с. 14-19.
Морален дискомфорт в аудио-визуалното пространство. // Философски алтернативи, 2000, №3-4, с. 159-165.
В търсене на понятие за "реклама". // Обществена комуникация, 2000, №2, с. 28-29.
Рекламата - социално въздействие. // Понеделник, 2000, №5-6, с. 149-152.
Религиозна манипулация: алтернативи на комуникативно поведение. // Философски алтернативи, 2000, №5 - 6, с. 73 - 79.
Библиотеката - университет на новата власт. // Библиотечната система на България: Юбилеен сб. на СБИР с доклади от Х национална конфе­ренция, проведена на 7 юни 2000. София, 2000, с. 29-33.

Също и в: СБИР: Конференции: Х национална конфе­ренция “Библиотечната система на България”, 2000. Available from: http://www.lib.bg/dokladi2000.doc


Парадоксите на информационната култура. // Култура, №22, 9 юни 2000, с. 11.

Също и в: http://www.online.bg/kultura/my_html/2133/infkul.htm


Консервативната съвест на бъдещето. // Читалище, 2000, №9-10, с. 11-12.
Консервативната съвест на бъдещето. // Библиотека, 2000, №5, с. 85-86.
Юбилейна научна конференция за акад. Стоян Аргиров. // Библиотека, 2000, №2, с. 64.
Информационен комфорт на субекта. // Връзки с обществеността, 2000, 25 с.
Хуманистичен подход към информацията. // Връзки с общес­твеността, 2000, 27 с.
Епистоланата комуникация между Стоян Аргиров и Константин Иречек. // Акад . Стоян Аргиров и библиотечното дело в България: Сб. с материали от науч. конф. по случай 130 г. от рождението му. София, 2001, с. 113-121.
Конфликти между местни социални актьори и медиите. // Партниране при разрешаване на конфликти. Състав.  Мирослав Николов. Под ред. на Татяна Дронзина и Христо Чирпалиев. София, Фондация "Европартньори 2000", 2001. ISBN – 954-90814-1-9. Available from: http://www.europartners2000.org/pub/conflict.rtf
Медиите - екологичен филтър срещу безумните намерения. // Везни, 2001, №1, с. 104-107.
Злоупотреби с личната информация. // Понеделник, 2001, №3-4, с. 124-134.
Имиджът на библиотеката. // Библиотека, 2001 , №3-4, с. 42-45.
Световните медии – екологичен филтър на безумните намерения. // Ново време, 2001. Available from: http://bsp.bg/media/nv/2001-jan.html
Кого заблуждава Папата?. // Везни , 2001, №4-5, с. 85-87.
На/за какво служи интелектуалецът?. // Понеделник, 2001, №7-8, с. 142-152.
Информационната култура като фактор на писмената цивилизация. // СБИР в началото на XXI век : Доклади от ХI Национална научна конференция, 5–6 юни 2001. Пловдив, 2002, с. 120–124.

Също и в: СБИР: Конференции: ХI Национална научна конференция “СБИР в началото на XXI век”, 2001. Available from: http://www.lib.bg/dokladi2001/milena2.htm


Комуникационен мениджмънт или новата парадигма на библиотечната професия. // СБИР: Конференции: ХI Национална научна конференция “СБИР в началото на XXI век”, 2001. Available from: http://www.lib.bg/dokladi2001/milena.htm
Фетишизация на културните умения . // Философски алтернативи, 2001, №3–4, с. 18-22.
Култура на компютърната страница и девиации при компютърно-екранното четене. // Год. на Факултета по журналистика и масова комуникация към СУ "Св. Климент Охридски", Т. 9. София, 2002, с. 133-150.
Как компютърът реабилитира културата на четенето. // Наука, 2002, №3, с. 48-53.

Също и в: LiterNet: Ел. списание, №4 (77), 06.04.2006. Available from: http://liternet.bg/publish3/mtzvetkova/kak.htm


РС и културата на четене. // Демокрит. Информационен център за новини и ресурси в българската наука. 2003. Available from: http://www.demokrit. com/news/19/03/03
Книга за царя по ръба на правилата. // Критика, 2002, №3, с. 37-42.
Интелектуалната деградация и аудиовизията. // Везни, 2002, №10, с. 86-88.
Инатът на Гутенберг или за първите стъпки на меритокрацията. // Библиотеки. Четене. Комуникации: Сб. доклади от науч. конф., В. Търново, 28 ноем. 2002. В. Търново, 2003, с. 197-208.
Медиаспецифика на книгата. // Год. на Факултета по журналистика и масова комуникация към СУ "Св. Кл. Охридски". Т. 10 [за 2002]. София, 2003, с. 43-73. Прил.: Харта за книгата.
За новия стар смисъл на книгата като медия. // Библиотечното сътрудничество – настояще и бъдеще. Идеи и проекти за изследвания в областта на писмените комуникации: Доклади от ХIII нац. науч. конф. на СБИР, секция Библиология, София, 6 юни 2003. София, 2003, с. 114-128.
Хайката срещу хартията (Тема на броя). // Критика, 2003, №3-4, с. 45-61.
Антагонистичната игра на манипулации. // Везни, 2003, №8, с. 6-15.
Атанасов, Любен Димитров (21 юни 1935 - 6 април 1999). // Българска книга: Енциклопедия. София, 2004, с. 45. Със снимка.
Gaberoff, издателство. // Българска книга: Енциклопедия. София, 2004, с. 124. (Без подпис).
Четене. // Българска книга: Енциклопедия. София, 2004, с. 468 – 469.
Комуникационен мениджмънт. // Българска книга: Енциклопедия. София, 2004, с. 251-252.
Книгата във, около и извън тялото. // Книгата: Бъдеще време в миналото?!: [Сб. доклади]. Нац. науч. конф., София, 1 ноем. 2003. София, 2004, с. 93-106.
Книги и четене в авангарда и в тила на политиците. // Библиотеки. Четене. Комуникации: [ Сб. доклади]. Нац. науч. конф., В. Търново, 20-21 ноем. 2003. В. Търново, 2004, с. 185-209.
Виновни ли са библиотеките за ръста на престъпността. // Библиотека, 2004, №1, с. 26-29.
Знание и четене - култът на евреите. // Везни, 2004, №4, с. 37-40.
Човекоцентричен подход към понятието “информация”. // Год. на Факултета по журналистика и масова комуникация към СУ "Св. Климент Охридски". Т. 11 [за 2004]. София, 2005, с. 39-70.
Библиотеките - виновни, до доказване на противното. // Библиотеката - минало и настояще: [ Сб.] Юбил. науч. конф. по случай 125 г. от създаването на Нар. библ. "Св. Св. Кирил и Методий", София, 11-12 дек. 2003. София, 2005, с. 79-95.
Търсещият човек: Репутацията на библиографската култура. // Сб. в чест на 70-год на проф. Марин Ковачев: Във връзка със 70-годишнината му: Материали от науч. конф., проведена на 14-15 окт. 2004 г. във Велико Търново. В. Търново, Унив. изд. Св.св. Кирил и Методий, 2005, с. 69-87.
Нови политически употреби на книгата. // Наука, 2005, №4, с. 52-60.
Книгата като тяло. // Култура, №7, 25 февр. 2005, с. 10-11. Available from: http://www.online.bg/kultura/my_html/2357/knigamc.htm
Лъженаучната книга. // Библиотека, 2005, №2, с. 27-36.
Библиографията като медия. // Библиотека, 2005, №3-4, с. 80-87.
Идеята – първата медия?. // ЛитерНет: Ел списание, 08 май 2005, №5 (66). Available from: http://www.liternet.bg/publish3/mtzvetkova/ideiata.htm
Тревожни разпади в системата на книгата. // ЛитерНет: Ел. списание, 28 ноем. 2005, №11 (72). Available from: http://www.liternet.bg/publish3/mtzvetkova/trevozhni
Книгата в проекта на “асиметричната цивилизация”. // Книгата и “безкнижната” цивилизация: Сб. доклади от Трета нац. науч. конференция с междунар. участие, София, Нац. дворец на културата, 1 ноем. 2005. София: За буквите – О писменехь, 2006, с. 26-39.

Също в: Книгата в проекта на “асиметричната цивилизация”. // ЛитерНет: Ел. списание, 28 ноем. 2005, №11 (72). Available from: http://liternet.bg/publish3/mtzvetkova/asimetrichna.htm


Комфортната книга и щастливият читател – занемарените обстоятелства. // Книгата и “безкнижната” цивилизация: Сб. доклади от Трета нац. науч. конференция с междунар. участие и кръгла маса “Евроинтеграцията в пространството на книгата”, София, Нац. дворец на културата, 1 ноем. 2005. София: За буквите – О писменехь, 2006, с. 546-559.
“Лесни за четене” издания: Четене с възражения. // Год. на Софийския университет “Св. Климент Охридски”. Факултет по журналистика и масова комуникация. Т. 12 [2005]. София, 2006. с. 149-184.
Книгата в интериора. // Бизнес среда на книгата: Сб. доклади от науч. семинар по книгоиздаване, проведен на 23 ноем. 2004 г. във ФЖМК на СУ “Св. Климент Опридски”. Състав. А. Бенбасат, В. Вълканова, П. Филева. София: Унив. изд. Св. Кл. Охридски, 2007, с. 95-115.
Академичен стил на цитирането. // Год. на Софийския университет “Св. Климент Охридски”. Факултет по журналистика и масова комуникация. Т. 13 [за 2006]. София, 2007, с. 83-124.
Рефлексивна проекция на книгата: Медиалогичен модел за изследване на обратната връзка. // Год. на Софийския университет “Св. Климент Охридски”. Факултет по журналистика и масова комуникация. Т. 14 [за 2007]. София, 2007, с. 109-152.
Нещастният читател не прощава: Българската книга е дискомфортна и се прави в нехигиенична среда. // ЛитерНет: Ел. списание, 23.04.2007, №4 (89). Available from: http://liternet.bg/publish3/mtzvetkova/neshtastniat.htm.
Капризите на младото поколение читатели. // Култура, №20 (2459), 24 май 2007, с. 10-11. Available from: http://www.kultura.bg/article.php?id=13007.
"Млади" vs "стари" читатели. // ЛитерНет: Ел. списание, 03.12.2007, №12 (97). Available from: http://liternet.bg/e-zine/07_12.htm; http://liternet.bg/publish3/mtzvetkova/mladi.htm.
Self-made читателят срещу топ-листите. // Култура, №42 (2481), 5 декември 2007, с. 9. Available from: http://www.kultura.bg/article.php?id=13605.
Издателят като читател. // ЛитерНет: Ел. списание, 12.01.2008, №1 (98). Available from: http://liternet.bg/publish3/mtzvetkova/izdateliat.htm.
Три урока по книгознание: Една година след смъртта на Марко Семов. // ЛитерНет: Електронен & Имейл бюлетин, 10.02.2008-14:36. Available from: http://ebulletin.liternet.bg/news.php?page=news_show&nid=5295&sid=25.
Постписмената книга. // ЛитерНет: Ел. списание, 18.02.2008, №2 (99). Available from: http://liternet.bg/publish3/mtzvetkova/postpismena.htm.
„Младото” четене срещу библиотеката. // LiterNet: Ел. списание, 04.04.2008, №4 (101). Available from: http://liternet.bg/publish3/mtzvetkova/mladoto.htm.
Да четеш с уши: Радиото като фактор в трансформациите на четенето. // Viva vox: Юбилеен сборник в чест на проф. Веселин Димитров. София: Унив. изд. Св. Климент Охридски, 2008, с. 135-148.
От култура на опростяването към “безбуквена” книга. // Кирилицата в духовността на европейската информационна цивилизация: Сборник с доклади на Пета науч. конференция с междунар. участие, Нац. дворец на културата, София, 1 ноем. 2007 . София: За буквите – О писменехъ, 2008, с. 338-362.
Библиотеката – неактуално място за четене. // Книга. Четене. Библиотека: Сборник с доклади от три национални кръгли маси. София, Мин. културата, Нар. библ. Св.С. Кирил и Методий, 2008, с. 100-109.
Библиотеката – неактуално място за четене. // Библиотека, XV, 2008, №5-6, с. 22-30.
„Трудните” медии и easy-културата. // Медии и обществени комуникации, 2008, №1. Available from: http://www.media-journal.info/index.php?p=item&aid=15
Какво чете издателят. // Книгоиздаване и медии: Сборник с доклади от науч. семинар по Книгоиздаване, проведен на 23 ноем. 2007 г. във Факултета по журналистика и масова комуникация на СУ. София: Унив. изд. Св. Климент Охридски, 2009, с. 28-44.
Културните практики „четене” и „гледане”: Методика на паралелната авторефлексия. // Год. на Софийския университет “Св. Климент Охридски”. Факултет по журналистика и масова комуникация. Т. 15 [за 2008]. София, 2009, с. 61-81.
Награди за читателя – тактика в медийните войни за печелене на вниманието. // Журналисти по теория, журналисти на практика: Дневник на третия Медиен панаир 1-5 декември 2008 г.: Медиен плурализъм и медийно разнообразие. София, 2009, с. 207-216.
Имиджов потенциал на книгата в политиката. // Медии и обществени комуникации, 2009, №2. Available from: http://www.media-journal.info/index.php?p=item&aid=47.
Информационната култура като фактор на писмената цивилизация. // Гласове, 20.05.2009, 10:38. Available from: http://www.glasove.com/article-761.php.
Всяка комуникация е и манипулация. // Медии и обществени комуникации, 2009, №3. Available from: http://media-journal.info/?p=item&aid=68.
Библиотеката – грешница. // 4Publishing, декември 2009, №1, с. 48-49. Available from: http://uni-sofia.bg/docs/fjmc/4Publishing-2009-full-version.pdf.
Easy-културата: Как опростяването усложни кризата между поколенията читатели. // Култура. Медии. Публичност: Сборник от конференцията, посветена на 50-годишнината на вестник „Култура”. София: Унив. изд. Св. Климент Охридски, 2010, с. 246-269.
Ренесанс на интериора в стил „читател”// Медии и обществени комуникации. Изд. УНСС / Алма комуникация, 2010, №6. Available from: http://media-journal.info/index.php?p=item&aid=110
Книга за бизнес благоденствие. // Медии и обществени комуникации. Изд. УНСС / Алма комуникация, 2010, №6. Available from: http://media-journal.info/index.php?p=item&aid=112

Също в: Книга за бизнес благоденствие. // LiterNet: Електронно списание, 21.08.2010, №8 (129). Available from: http://liternet.bg/publish3/mtzvetkova/liubomir-stojkov-biznes.htm


Безпрецедентни колизии за книгите. // Култура, №31 (2604), 17.09.2010, с. 9. Available from:
http://www.kultura.bg/bg/article/view/17405#_ftn2

Също в: Безпрецедентни колизии за книгите. // Либерален преглед, 21.09.2010. Available from: http://www.librev.com/index.php/prospects-bulgaria/1019-2010-09-21-17-26-43?lang=bg

Също в: Безпрецедентни колизии за книгите. // Медии и обществени комуникации. Изд. УНСС; "Алма комуникация", 2010, №7. Available from: http://media-journal.info/?p=item&aid=118
Библиотечен хонорар за автора. // LiterNet: Електронно списание, 24.09.2010, №9 (130). Available from: http://liternet.bg/publish3/mtzvetkova/bibliotechen.htm В съавт. с Бистра Иванова.
Връзката издатели – читатели: Издателски модел за благодарни читатели. // 4Publishing, 2010, №2, с. 11-15.
Парадоксите в поведението на съвременния читател. Примери от България. // Четенето в епохата на новите медии: Доклади на българо-немски семинар, София, Гьоте институт, 2-3 декември 2010 г. София, 2011, 16 с. (под печат).
Как се изследва обратната връзка с книга. // Медии и обществени комуникации. Изд. УНСС; "Алма комуникация". 2011, №8. Available from: http://media-journal.info/index.php?p=item&aid=130
Авторски хонорар за библиотечно заемане. // Библиотека, 2011, №3. В съавт. с Бистра Иванова.
Внимателна употреба на понятието "информация". // Медии и обществени комуникации. Изд. УНСС; "Алма комуникация". 2011, №10. Available from: http://media-journal.info/?p=item&aid=155
Аудиокниги и аудиочетене: Между ползата и риска. // LiterNet: Ел. списание, 12.06.2011, №6 (139). Available from: http://liternet.bg/publish3/mtzvetkova/audiokniga.htm
Неврофизиологични основи на четенето. // Год. на Софийския университет “Св. Климент Охридски”. Факултет по журналистика и масова комуникация. Т. 16 [за 2009]. София, 2012, с. 69-90.
Социологическите проучвания на читателската активност и съдържателната читателска култура: Дефицити и дисфункции . // Год. на Софийския университет “Св. Климент Охридски”. Факултет по журналистика и масова комуникация. Т. 17 [за 2010]. София, 2012, с. 365-386.
Книга с дългосрочен план за читателски интерес. // Книгата във виртуалния свят: Сборник с доклади от научния семинар по книгоиздаване, проведен на 14 декември 2010 г. във Факултета по журналистика и масова комуникация на Софийския университет „Св. Климент Охридски”. София: Унив. изд. Св. Климент Охридски, 2012, с. 99-111.
Резервати за печатни медии: Предапокалиптичен страх или научна кауза?: Първа част. // Newmedia21.eu. Медиите на 21 век: Онлайн издание за изследвания, анализи, критика, 18 август 2011. Available from: http://www.newmedia21.eu/analizi/rezervati-za-pechatni-medii-predapokaliptichen-strah-ili-nauchna-kauza/

Резервати за печатни медии: Предапокалиптичен страх или научна кауза?: Втора част. // Newmedia21.eu. Медиите на 21 век: Онлайн издание за изследвания, анализи, критика, 6 септември 2011. Available from: http://www.newmedia21.eu/analizi/2-rezervati-za-pechatni-medii-predapokaliptichen-strah-ili-nauchna-kauza/


Читател в мозъка. // Медии и обществени комуникации. Изд. УНСС; Алма комуникация. 2011, №11. Available from: http://www.media-journal.info/?p=item&aid=162
Парадоксите в поведението на съвременния читател: Примери от България. // Хоризонти: Ел. журнал. Изд. НИС при СУ "Св. Климент Охридски". 2011, №1. http://nis-su.eu/Common/PublicPapers.aspx?JournalId=1
Ноев ковчег за гутенбергови книги. // Библиотека, 2012, №1, с. 47-56.
Неуловимият читателски избор: Библиопсихологична симетрия между книгата и читателя. // Год. на Софийския университет “Св. Климент Охридски”. Факултет по журналистика и масова комуникация. Т. 18 [за 2011]. София, 2012.
1   ...   6   7   8   9   10   11   12   13   ...   17


База данных защищена авторским правом ©obuch.info 2016
отнасят до администрацията

    Начална страница