Азбучен списък на преподавателитестраница5/17
Дата22.07.2016
Размер3.34 Mb.
1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   17

Предговори
Petkova, Diana, Jaakko Lehtonen. Foreword. // Cultural Identity in an Intercultural Context. Edited by Diana Petkova, Jaakko Lehtonen. Jyväskylä: University of Jyväskylä, 2005, pp. 7-10.

Изнесени лекции в чужбина
Университет на Осака, Япония, три лекции и ръководител на магистърски семинар, януари-март 2009
Университет на Хирошима, Япония, гост-лекция на 22.01.2009 на тема „Национални идентичности и глобализация”
Университет на Лиуварден, Холандия, четири лекции в рамките на програмата Сократес-Еразъм, изнесени в Департамента по комуникация на Университета в Лиуварден, Холандия, април 2008
Университет на Масачузетс в Амхерст, Масачузетс, САЩ, Фулбрайтов професор в Департамента по комуникация: изнасяне на лекции, ръководител на магистърски семинар и един от ръководителите на докторантски семинар през есенния семестър на учебната 2006-2007 г.
Щатски университет на Сан Хосе, Калифорния, САЩ, четири лекции в рамките на програмата OLP на CIES (Council of the International Exchange of Scholars), САЩ през декември 2006
Университет на Юваскюла, Финландия, четири лекции в рамките на програмата Сократес-Еразъм, изнесени в Департамента по комуникация през февруари 2006.
Университет на Вааса, Финландия, три лекции, изнесени за магистърската програма по интеркултурна комуникация на университета, 20-21.02. 2006.
Езиков център в Коувула на Университета в Хелзинки, три лекции и един семинар през февруари 2006.
Езиков център в Университета в Тампере, Финландияр гост лекция през февруари 2006.

Доклади на международни форуми
Конференция на религиозните лидери на тема „Диалог между религиите” с участие в дискусионните блокове, Бомбай, Индия, март 2011
Конференция на религиозните лидери: специализиран семинар на тема „СПИН като глобална обществена отговорност”, Бангалор, Индия, март 2011
Международна конференция „Национален имидж и Олимпийските игри в Пекин” на Университета по комуникация в Пекин, участие с доклад „Национален имидж и интеркултурна комуникация”, Пекин, Китай, ноември 2008
Изследователска конференция „Култури и културни граници” на програмата Мари Кюри на ЕС, с доклад на тема: „Културен шок и неговото възприемане от временно пребиваващи в САЩ”, University College, Лондон, Англия, септември 2007
Международна конференция „Език и социално взаимодействие”, ръководител на панел, Амхерст, Масачузетс, САЩ, октомври, 2006
Семинар на академичната група на Балканското сдружение за пан-европеизъм на Балканите, Скопие, Македония, април 2006
Международна конференция „Образи на Севера”, с доклад „Образи на Севера от разстояние”, Рейкявик, Исландия, март 2006
Изследователска конференция „Културно разнообразие в Европа” на програмата „Мари Кюри” на ЕС, с доклад на тема: „Културното разнообразие в нагласите и перцепциите на хората”, Милано, Италия, януари 2006

ДОЦ. Д-Р ЕФРЕМ ЕФРЕМОВ

Дисертационен труд
Масонски идеи в творчеството на Димо Кьорчев и Йордан Бадев: Дисертационен труд за образователна и научна степен “доктор”. Софийския университет "Св. Климент Охридски". Факултет по журналистика и масова комуникация. 2002.

Книги (монографии, авторски сборници, съставител на сборници)
Масонски идеи в публицистичното творчество на Димо Кьорчев и Йордан Бадев. – София: Гражд. д-во Критика, 2001. – 148 с.
Ефремов, Ефрем. Журналистическото редактиране. – София: ИК Диоген.бг, 2003. – 128 с.
Ефремов, Ефрем. Журналистическото редактиране. 2. изд. – София: ИК Анубис, 2005. – 128 с.
Ефремов, Ефрем. Журналистическото редактиране. 3. доп. изд. – София: Анубис, 2007.

Електронни книги
Redaktirane. // Scribd.com. Available from: http://www.scribd.com/doc/44539493/Efrem-Efremov-Redaktirane
Журналистическото редактиране. // Знам. bg. Българския портал на знанието. 2009. Available from: http://www.znam.bg/com/action/showBook?bookID=1219§ionID=6
Спортна журналистика. София, e-book. // Знам. bg. Българския портал на знанието. 2009. Available from: http://www.znam.bg/com/action/showBook?bookID=1214&elementID=953961820§ionID=6

Студии и статии
Ефремов, Ефрем. Хората, които правят парите [в големия тенис] // Медиа & реклама, юни 2001, с. 57-59.
Ефремов, Ефрем. Масонството. // Съвременник, XXX, 2002, №2, с. 493-510.
Ефремов, Ефрем. Професия - спортен журналист. // Медиа свят, авг. 2004, с. 14-24.
Ефремов, Ефрем. Българското масонство и журналистиката. Студия, 2005.
Ефремов, Ефрем. Хазартната война в Европа: Залаганията са под държ. контрол [в страните от ЕС] // Политика - Седмицата в 40 страници. №135, 17 - 23 ноем. 2006, с. 26.
Ефремов, Ефрем. Хазартната война в Европа. Залаганията са под държавен контрол, частни оператори не се допускат в ЕС. Няма външни причини за либерализация на законодателството ни. // България 21 век [Online]. 01.02.2007. Available from: http://www.bulgaria21.net/issue/t22712.htm
Ефремов, Ефрем. Помнете - думите са по-силни от юмруците. Анонимната посредственост няма шанс срещу яркото медийно присъствие. // 7 дни спорт [Online]: Форум. 05.04.2007, Available from: http://www.7sport.net/archive7ds/2007/04/05/forum/index.htm
Ефремов, Ефрем. Който се оправдава с медиите греши много. // 7 дни спорт [Online]. Форум.18.09.2008. Available from: http://www.7sport.net/archive7ds/2008/09/18/fo_1forum/index.htm
Ефремов, Ефрем. Футболните хулигани отвъд кръглите маси. // Труд [Online] 24.04.2011, 22:12. Available from: http://www.trud.bg/Article.asp?ArticleId=864653
Ефремов, Ефрем. Записки по българските възстания. Т. 1-3: Предговор. Велико Търново, Изд. Фабер. Available from: http://www.faber-bg.com/index.php%3Fmod%3Dbooks_item%26show%3D1211+%D0%B5%D1%84%D1%80%D0%B5%D0%BC+%D0%B5%D1%84%D1%80%D0%B5%D0%BC%D0%BE%D0%B2&cd=67&hl=bg&ct=clnk&gl=bg

Експертна дейност (рецензии на научни публикации, хабилитационни трудове, дисертационни трудове), научен редактор, участие в редколегии, консултантски услуги и др.
Редактор
Сборник “Избрано” от акад. Ефрем Каранфилов.

Участие в научно жури
Становище за дисертационен труд на тема „Вътрешноорганизационни комуникации в България и политика на Европейския Съюз”, представен от Евелина Христова,докторант към Департамент „Масови комуникации”, НБУ. // 3.06.2011. Available from: http://www.nbu.bg/PUBLIC/IMAGES/File/departments/mass%20communications/Events/Stanovishte-Efremov.pdf

Доклади на национални и международни форуми
Участие в национална олимпийска академия 2007-2009.
Конгрес на AIPS. Доклад „Олимпизъм и медии”, Пекин, 2007.
Конгрес на AIPS. Доклад „Етични проблеми на спортната журналистика”, Милано. 2009.
Конгрес на AIPS. Доклад „Критерии за признаване на онлайн медиите”. Сеул, 2011.
Приемане на задължителни условия за акредитиране и признаване на онлайн медии по искане на Международния олимпийски комитет. Участник в работната група. Инсбрук, 2012.

ГЛ. АС. Д-Р ЖАНА ПОПОВА

Книги (монографии, авторски сборници, съставител на сборници)
Попова, Жана. Диалогови модели: Между събития и медийни образи. – София: Унив. изд. Св. Кл. Охридски, 2011. (под печат)

Студии и статии
Попова, Жана. Религиозното различие – начини на употреба в българския радиоефир. (Всекидневни радиодиалози за случая с българските медици в Либия и случая с българските заложници в Ирак). // Религия и политика (Сборник с доклади от международна научна конференция “Религия и политика”). Благоевград: БОН, 2005.
Попова, Жана. Диалогови модели – посредник между събития и медийните образи. // Год. на Софийския университет "Св. Климент Охридски". Факултет по журналистика и масова комуникация. Т. 12 [за 2005]. София, 2006, с. 435–453.
Попова, Жана. Локална култура и присъединяването на България към ЕС в регионалните медии. // Год. на ЮЗУ “Неофит Рилски” – Благоевград. Т. 4. Доклади от международна конференция “Национални култури и европейска идентичност”. Факултет по изкуствата. Благоевград, 2006, с. 22-24.
Попова, Жана. Сюжети в радиопредаванията за култура. // Годишник на Факултета по изкуствата, ЮЗУ “Неофит Рилски”. Т. 5, „Европа като културно пространство”, Благоевград, 2007.
Попова, Жана. Музикалните тв шоупрограми и проблемът за бедността. // Годишник на Факултета по изкуствата, ЮЗУ “Неофит Рилски”. Т. 6, Благоевград , 2008.
Попова, Жана. Как репортерът убива обективността с игра на “вътрешен човек”. // Журналисти по теория, журналисти на практика. (“Медийното производство: бутик и конфекция в медиите. Дневник на втория медиен панаир. 10-14 декември 2007 г.), Издателство Авабюнгард Прима, София, 2008, с. 248-253.
Попова, Жана. Свидетелските гласове и общата памет при събития криза. // Viva Vox. Юбилеен сборник в чест на професор Веселин Димитров. Университетско издателство “Св. Кл. Охридски”, София, 2008, с. 228-241.
Попова, Жана. Новите млади по футболните трибуни. // Новите млади и новите медии. Сборник под редакцията на Ивайло Дичев и Орлин Спасов Институт “Отворено общество”. София, 2009. с. 127-150.
Попова, Жана. Монополът на експертите и монополът на източниците. // Журналисти по теория, журналисти на практика. Състав. Нейкова, Мария, Петранка Филева и Мария Попова. 2009.
Попова, Жана. Как репортерът убива обективността с игра на “вътрешен човек”. // Журналисти по теория, журналисти на практика. (“Медийното производство: бутик и конфекция в медиите. Дневник на втория медиен панаир. 10-14 декември 2007 г.), Издателство Авабюнгард Прима, София, 2008, с. 248-253.
Попова, Жана. Смърт по време на удоволствие. // Годишник на Факултета по славянски филологии. СУ „Св. Кл. Охридски” (Сборник с доклади от Международната конференция „Преходи и граници” 18 май 2009), 2009.
Попова, Жана. Отвлечената телевизия – или кой променя посоката на „обратната връзка“. // Годишник на Софийския Университет “Св. Кл. Охридски”. Факултет по журналистика и масова комуникация. Т. 17, 2010.
Попова, Жана. Липси и отсъствия в радиопредаванията за култура. // Култура. Медии. Публичност. Сборник от конференцията, посветена на 50-годишнината на вестник “Култура”. Състав. Тотка Монова, Снежана Попова, Орлин Спасов, Жана Попова, Марин Бодаков. Университетско издателство “Св. Климент Охридски”, С., 2010, с. 337-342
Попова, Жана. „Не чупете телевизора!“ - Разчупете новината!. // Журналисти по теория, журналисти на практика. Състав. Нейкова, Мария, Петранка Филева и Мария Попова. 2011.
Попова, Жана. Бизнес-паркът - град в града. // Год. СУ "Св. Климент Охридски", Философски факултет, Книга Социология, Т. 103, 2011, с. 6-21. http://hdl.handle.net/10506/468

Публикации в чужбина (и на чужди езици)
Попова, Жана. Толерантность в онлайн СМИ – нетолерантность на форумах. // Религия и гражданское общество: кризис идентичности и новые вызовы постсекулярного общества. Материалы VII международного семинара 8-10 ноября 2007 г., г. Ялта. Под ред. Т. А. Сенюшкиной. Севастополь: НПЦ ЭКОСИ-гидрофизика, 2008, с. 107-110.
Popova, Zhana. The Business Centre: A Town in The City. Social and Cultural Tensions in a Post-totalitarian Capital. In: URBAN and ENVIRONMENTAL ISSUES AND POLICIES (Papers and Proceeding). 1st International Congress on Urban and Environmental Issues and Policies. Trabzon, Turkey, 2010. Vol. II, p. 537-543.
Popova, Zhana. The Gangster Wars and the Changes in the Media Culture. In: Cultural Changes in Central- and South East Europe after 1989: 2nd Young Scientists Forum on Central and South East Europe , October 28-30, 2010 Vienna, Austria. Institut für den Donauraum und Mitteleuropa. Vienna, 2011. p.385-395.

Доклади на национални и международни форуми
Сертификат за участие в Международна лятна школа към Философски факултет на СУ “Св. Кл. Охридски” на тема “Исторически и културни корени на Европа” - в партньорство с CEEPUS, Китен, септември 2005.
Медийни образи на модерната албанска жена – между горчивите табута и сладките свободи: Доклад на Международно лятно училище във Вльора, Албания “Европейски съюз и демокрация”, септември 2006.
Виртуалната памет на Балканите: Доклад на Деветата международна научна конференция: “Имиджът на Балканите. Исторически подходи и комуникационни перспективи”, София, ФЖМК на СУ “Св. Кл. Охридски” и Катедра на ЮНЕСКО “Комуникация и връзки с обществеността”. 19-20 май. 2006.
Китайците в българската преса. Доклад на Международна научна конференция: “Балкански измерения на идентичността”, организирана от ФЖМК на СУ “Св. Кл. Охридски”, Катедра на ЮНЕСКО “Комуникация и връзки с обществеността”. 9-10 ноември, 2008.
Отразяване на литературните събития в телевизионния ефир. Кръгла маса на тема "Литературна критика и национален характер", Институт за литература към БАН. 4 декември 2009.
The Gangster Wars and the Changes in the Media Culture. In: 2nd Young Scientists Forum on Central and South East Europe - Cultural Changes in Central- and South East Europe after 1989”. October 28-30, 2010 Vienna, Austria. Institut für den Donauraum und Mitteleuropa.
Bulgaria, Greece, and Turkey: the Myth about the Balkan Paradise in Tourist Websites and Internet Forums. Conference “Myth of the Other in the Balkans”, Thessaloniki, February, 2011.

ДОЦ. Д-Р ЗДРАВКА КОНСТАНТИНОВА

Книги (монографии, авторски сборници, съставител на сборници)
Константинова, Здравка. Държавност преди държавата: Свръхфункции на българската възрожденска журналистика. – София: Унив. изд. Св. Климент Охридски, 2000 (1. изд.); 2002 (2. изд.); 2010 (3. изд.). – 262 с.
Съставител
Българската журналистика 160 години. Минало-настояще-перспективи. Състав., науч. ред. и предг. Здравка Константинова, Милко Петров, Мария Дееничина. – София: Авангард Прима, 2005; София: Унив. изд. Св. Климент Охридски, 2006. – 296 с.
Професионализъм и традиции. Състав. и предг. Здравка Константинова, Минка Златева; науч. ред. Здравка Константинова. София: Унив. изд. Св. Климент Охридски, 2006. – 138 с.
Историята в международната журналистика: употреби и злоупотреби. Състав. и науч. ред. Мария Нейкова, Здравка Константинова, Искра Баева, Мария Дееничина. – София: Авангард Прима, 2008. - 177 с.
Медиите в Централна и Източна Европа след 1989. Състав. и науч. ред. Венко Кънев, Здравка Константинова. – София: Le Monde diplomatique (българско издание), 2009. – 303 с.
Les médias en Europe Centrale et Orientale après 1989. Sous la direction de Venko Kanev, Zdravka Konstantinova. – Sofia: Le Monde diplomatique – édition bulgare. – 303 p.
Българският периодичен печат през Възраждането. Състав. и предг. Огняна Маждракова-Чавдарова, Здравка Константинова, Мария Кирова, Росица Георгиева. Науч. ред. Здравка Константинова, Огняна Маждракова-Чавдарова. Годишник на регионален исторически музей – Сливен. Том II. – Сливен: ИК Жажда, 2011. – 548 с.

Студии и статии
Константинова, Здравка. Един закон за печата с три лица. // Год. СУ "Св. Кл. Охридски". Фак. по журналистика и масова комуникация. Т. 7. София, 2000, с. 329-335.
Константинова, Здравка. Драмата на Димитър Мацанкиев // БиБиСи и България. Фак. по журналистика и масова комуникация. София: 2000, с. 35-41.
Константинова, Здравка. “Софиянец” и “Столичен 24 часа”. // Медиа&Свят, февр. 2001¸ с. 12-14.
Константинова, Здравка. За отношенията между властта и медиите. // Медийна обсерватория, 2002, № 2, с. 9-11.
Константинова, Здравка. Дяволски ли не му провървя на Фра Дяволо. // Медиа&Свят, февруари 2002, с. 28-30.
Константинова, Здравка. Три журналистически годишнини. // Медиа&Свят, май 2002, с. 9.
Константинова, Здравка. Модернизация или маргинализация. // Медийна обсерватория, 2003, № 1, с. 10-13.
Константинова, Здравка. За властта и медиите. // Collegium Germania, 2003, № 4, с. 232-239.
Константинова, Здравка. Връзки в областта на печатните медии между България и Австрия (до 1944 г.). // Год. СУ "Св. Климент Охридски". Фак. по журналистика и масова комуникация. Т. 10. София, 2004, с. 309-324.
Константинова, Здравка. „Новини. (Колкото за сега)”. За няколко първоначала в българската журналистика // Професионализъм и традиции. Състав. Здравка Константинова, Минка Златева. София: Унив. изд. „Св. Климент Охридски”, 2006, с. 43-50.
Константинова, Здравка. Медии, мрежи, чипове. Към панорамните знаци в българската журналистика (1842-2004) // Българската журналистика 160 години. Минало-настояще-перспективи. Състав. Здравка Константинова, Милко Петров, Мария Дееничина. София: Изд. „Авангард Прима”, 2005 (1 изд.), Унив. издат. „Св. Кл. Охридски”, 2006 (2 изд.), с. 11-22.
Константинова, Здравка. Връзки в областта на печатните медии между България и Австрия (до 1944 г.) // Австрия-България: традиции с бъдеще. Състав. Петранка Филева и Минка Златева. Велико Търново: Изд. ПИН, 2007, с. 129-156.
Константинова, Здравка. Из топосите на българския периодичен печат (1878-1944) // Годишник на СУ "Св. Климент Охридски", Фак. по журналистика и масова комуникация. Т. 14. София, 2007, с. 53-67.
Константинова, Здравка. Вестникът университет. История/чуждестранна практика // Журналисти по теория, журналисти на практика. Състав. Мария Нейкова, Петранка Филева, Мария Попова. София: Фак. по журналистика и масова комуникация, 2007, с. 110-112.
Константинова, Здравка. Вестник «Утро» (1911-1944) и Летните олимпийски игри от 1936 г. // Комуникация, спорт, култура. Състав. Минка Златева, Дияна Петкова. София: Фак. по журналистика и масова комуникация, 2007, с. 117-130.
Константинова, Здравка. “Вестникът е културомер”: „Утро” (1911-1944) и летните Олимпийските игри от 1936 г. // Медии и обществени комуникации, 2008, №1. Available from: www.media-journal.info
Константинова, Здравка. Из географията на българската преса (1878-1944) // Медии и обществени комуникации, 2008, №3. Available from: www.media-journal
Константинова, Здравка. Разширяване на комуникационното поле на българската журналистика чрез чужди езици (до 1944) // Университетски четения и изследвания по българска история. IV международен семинар Смолян, 11-13 май 2006 г. Състав. Искра Баева, Пламен Митев. София: Унив. изд. „Св. Кл. Охридски”, 2008, с. 477-486.
Константинова, Здравка. „Двата крака на един народ са училищата и вестниците.” За образователна функция на медиите при употребата на историята в международната журналистика // Историята в международната журналистика: употреби и злоупотреби. Състав. Мария Нейкова, Здравка Константинова, Искра Баева, Мария Дееничина. София: Издат. „Авангард Прима”, 2008, с. 161-174.
Константинова, Здравка. За марките на българската периодика (до 9 септември 1944) // Viva Vox. Състав. Константин Ангов, Снежана Попова, Тотка Монова. София: Унив. изд. „Св. Кл. Охридски”, 2008, с. 259-266.
Константинова, Здравка. Креативност чрез карикатура // Журналисти по теория, журналисти на практика. Състав. Мария Нейкова, Петранка Филева, Мария Попова. София: Унив. изд. „Св. Кл. Охридски”, 2008, с. 224-228.
Константинова, Здравка. Екология на журналистиката // Медиите в Централна и Източна Европа след 1989. Състав. Венко Кънев, Здравка Константинова. София: Le Monde diplomatique (българско издание). София, 2009, с. 79-85.
Константинова, Здравка. Щрих от любознателната толерантност на Константин Фотинов // Толерантният националист. Състав. Искра Баева. София: Издат. „Парадигма”, 2009, с. 105-113.
Константинова, Здравка. „Драгий любородче!” // Медии и обществени комуникации, 2009, №2. Available from: [www.media-journal.info]
Константинова, Здравка. Независимостта и непартийни всекидневници в България (1908 г.) // Независимостта на България 1908 г. – поглед от ХХI век. Състав. Румяна Първанова, Росица Стоянова, Росица Лельова, Веселин Янчев, Владимир Станев. София: Институт за исторически изследвания при БАН, 2010, с. 466-494.
Константинова, Здравка. Чудноват ли е „Женски свят” (1893-1898) – първото ни следосвобожденско периодично издание за жени // Исторически личности и идеи. Състав. Евгения Калинова. София: , Унив. изд. „Св. Кл. Охридски”, 2011, с. 260-270.
Константинова, Здравка. Възрожденската ни преса и модерността. Преактуализира се проблемът за свръхфункциите/дисфункциите на българската журналистика // Константинова, Здравка. Българският периодичен печат през Възраждането. Състав. Огняна Маждракова-Чавдарова, Здравка Константинова, Мария Кирова, Росица Георгиева. Годишник на регионален исторически музей – Сливен. Том. II. Издателска къща „Жажда”. Сливен: 2011, с. 16-25.
Константинова, Здравка. „Женски свят” – първото ни следосвобожденско периодично издание за жени // Медии и обществени комуникации, 2012, №12. Available from: www.media-journal.info
Константинова, Здравка. Традиционни проявления? // Журналисти по теория, журналисти на практика. Състав. Мария Нейкова, Петранка Филева, Мария Попова. София: Фак. по журналистика и масова комуникация, 2012, с. 21-24.

Предговори на книги
Българската журналистика 160 години. Минало-настояще-перспективи. Състав., научн. ред. и предг. Здравка Константинова, Милко Петров, Мария Дееничина. – София: Авангард Прима, 2005 (1 изд.); Унив. изд. „Св. Климент Охридски” 2006 (2 изд.). – 296 с.
Професионализъм и традиции. Състав. и предг. Здравка Константинова, Минка Златева; науч. ред. Здравка Константинова. – София: Унив. изд. „Св. Климент Охридски”, 2006. – 138 с.
Историята в международната журналистика: употреби и злоупотреби. Състав., науч. ред. и предг. Мария Нейкова, Здравка Константинова, Искра Баева, Мария Дееничина. – София: Авангард Прима, 2008. – 177 с.
Българският периодичен печат през Възраждането. Състав. и предг. Огняна Маждракова-Чавдарова, Здравка Константинова, Мария Кирова, Росица Георгиева. Науч. ред. Здравка Константинова, Огняна Маждракова-Чавдарова. Годишник на регионален исторически музей – Сливен. Том II. – Сливен: ИК Жажда. 2011. – 548 с.

Публикации в чужбина (и на чужди езици)
История на връзките в областта на печатните медии между България и Австрия (1850-1944). // Mitteilungen des Bulgarischen Forschungsinstitutes in Österreich. Wien: Verein “Freunde des Hauses Wittgenstein”, 20 с.
Zur Geschichte der Beziehungen zwischen Bulgarien und Oesterreich auf dem Gebiet der Druckmedien (1850-1944). // Bachmaier, Peter, Andreas Schwarcz, Antoaneta Tcholakova (Hrsg.) Oestrerreich und Bulgarien 1878-2008. Geschichte und Gegenwart. Miscellanea Bulgarica, №19. Wien: Verein "Freunde des Hauses Wittgenstein", 2008, S. 173-188.
L’écologie de journalisme. Kanev Venko, Konstantinova Zdravka (dir.), Les médias en Europe Centrale et Orientale après 1989. // Le Monde diplomatique. Edition bulgare, Sofia, 2009, pp. 79-85.

Доклади на национални научни форуми
Иван Богоров и модернизацията на българската журналистика: Доклад на Научна конференция, посветена на 180 годишнината от рождението на д-р Иван Богоров, организирана от БАН – Институт за литература, СУ”Св. Кл. Охридски” – Факултет по журналистика и масова комуникация, Съюз на българските журналисти, община Карлово - ноември 2000 г.
Комуникативна публичност през Възраждането: Доклад на Микроисторията – индивидът в историята. Семинар на Историческия факултет при СУ “Св. Кл. Охридски”, юни 2001.
Русия и Европа през ХХ век: Доклад на Научна конференция – Исторически факултет при СУ “Св. Кл. Охридски”. Доклад на тема: “Ракурс към с. 438 от “История на Съветския съюз” на Н. Верт”.
Периодизация на история на българската журналистика: Доклад на Семинар Периодизацията в историята. Исторически факултет при СУ “Св. Кл. Охридски”, юни 2002.
Българо-австрийски връзки в областта на печатните медии: Доклад на Семинар Комуникацията в историята. Исторически факултет при Су “Св. Кл. Охридски”, юни 2003.
Панорамни знаци в българската журналистика (1842-2004): Доклад на научна конференция на тема “160 години българска журналистика – минало, настояще, перспективи” – ФЖМК – СУ, 2004.
Новини. (Колкото за сега): Доклад на научна конференция „Професионализъм и традиции” - ФЖМК – СУ и Съюза на българските журналисти, 2004.
Периодични издания в България на славянски езици (до 1944 г.): Доклад на семинар “Интеркултурно взаимодействие и взаимопомощ между славянските общности в България и сътрудничество в областта на културата между България и славянските страни – вчера, днес и утре” на Исторически факултет на СУ „Св. Климент Охридски” и сдружение “ЕСПЕРО”, 2004.
Ботевата публицистична дейност в Букурещ: Доклад на кръгла маса „Българите в Букурещ” през Възраждането на посолство на Република България в Букурещ – Румъния, областна управа – Русе, фондация „Васил Левски”. Букурещ, Русе, май 2004.
За новооткрити първоначала в българската журналистика: Доклад на семинар “Култура и общество” - Историческия факултет при СУ, 2005.
Из топосите на българската журналистика (до 1944 г.): Доклад на научна конференция „Литературата – топоси и посоки”, Институт за литература – БАН, 2005.
В представителството на СУ „Кл. Охридски” на Международния панаир на образованието в Атина. Атина, 2006.
Вестникът университет. История/чуждестранна практика: Доклад на научна конференция „ Журналисти по теория, журналисти на практика” на Медийния панаир на Факултет по журналистика и масова комуникация на СУ „Св. Кл. Охридски”. София, декември 2006.
Креативност чрез карикатура: Доклад на научна конференция „Медийното производство. Бутик и конфекция в медиите” на втория Медиен панаир на Факултета по журналистика и масова комуникация на СУ „Св. Кл. Охридски”. София, декември 2007.
„Двата крака на един народ” – „вчера, днес и утре”: Доклад на журналистически семинар „Европа на образованието и ролята на медиите” на Съюза на българските журналисти и фондация „Фридрих Еберт”. София, 25 март 2007.
За образователна функция на медиите при употребата на историята в международната журналистика: Доклад на семинар „Историята в международната журналистика: употреби и злоупотреби” на Факултета по журналистика и масова комуникация на СУ „Св. Кл. Охридски”, София, 2008.
Модерното в българската възрожденска журналистика: Доклад на национална научна конференция „Българския периодичен печат през Възраждането”, Сливен, 7-8 октомври 2009.
Чудноват ли е „Женски свят” (1893-1898): Доклад на научна конференция „Личности и идеи в глобализиращия се свят”, СУ „Св. Климент Охридски”, София, 30 май 2011.
Традиционни проявления?: Доклад на научна конференция „Меди, власт, пари – има ли място за качествена журналистика” на шестия Медиен панаир на Факултета по журналистика и масова комуникация на СУ „Св. Кл. Охридски”. София, декември 2011.
Журналистически новаторства на Петко Р. Славейков: Доклад на Национална научна конференция „Двата крака на един народ са училищата и вестниците (П. Р. Славейков)” на Славейковите културни празници, Трявна, 9 юни 2012.

Доклади на международни научни форуми
Ботевата публицистика и Виена: Доклад на научна конференция „Ботев - геният и времето” на Държавната агенция за българите в чужбина, Министерство на външните работи, Министерство на културата. Виена, Дом Витгенщайн, юни 2001 г.
За властта и медиите: Доклад на българо-германска научна конференция „Политическата култура в България след 1878 год., Германия и Югоизточна Европа” на Collegium Germania. София, октомври 2001 г.
История на връзките в областта на печатните медии между България и Австрия (1850-1944): Доклад на кръгла маса „150 години българо-австрийски връзки в областта на публичната комуникация” на Факултета по журналистика и масова комуникация на СУ „Св. Климент Охридски”, Института за публицистика и комуникационни науки на Виенския университет, Българския изследователски институт в Австрия. Виена, Дом Витгетщайн, април 2002 г.
Преоткриване на Европа. Създаване на контакти, анализи и проекти за нова програма по история, CLIOHNET. Исторически факултет на СУ „Св. Кл. Охридски”. София, юни 2002 г.
Проблеми на подбора и оценка на професионалните качества на студентите по журналистика във Факултета по журналистика и масова комуникация на СУ „Св. Климент Охридски”: Доклад на колоквиум „Критерии за подбор и способи за установяване професионалната подготовка на студенти по журналистика” на Réseau Théophraste, Университет ЛАВАЛ. Квебек, Канада, май 2003.

Летните олимпийски игри през 1936 г. и в. ”Утро”: Доклад на VII международна научна конференция “Комуникация, спорт, култура: медии, пъйблик рилейшънс и реклама” на катедра на ЮНЕСКО “Комуникация и връзки с обществеността” на Факултета по журналистика и масова комуникация на СУ „Св. Климент Охридски”, Българско дружество за връзки с обществеността. София, 2004 г.


Participation à l’Assemblée générale du Réseau Théophraste et au séminaires de travail sur la certification des écoles de journalisme – Lille, France. [Участие в Генералната асамблея на Réseau Théophraste и в семинар относно сертифициране на училища по журналистика]. Лил, Франция, ноември 2004 г.
Ботевата публицистична дейност в Букурещ: Доклад на кръгла маса “Българите в Букурещ през Възраждането” на Фондация “Васил Левски”, Областна управа – Русе и Българско посолство в Букурещ. Русе, Букурещ, 2004 г.
Участие в кръгла маса „Защита на журналистите” на 36 конгрес на Международния съюз на журналистите франкофони (UPF). Уагадугу (Буркина Фасо), ноември 2004 г.
Participation à l’Assemblée générale du Réseau Théophraste et au séminaires de travail sur la certification des écoles de journalisme – Louvain-la-Neuve, Belgique. [Участие в Генералната асамблея на Réseau Théophraste и в семинар относно сертифициране на училища по журналистика]. Лувен ла Ньов, Белгия, 2005 г.
Participation à l’Assemblée générale du Réseau Théophraste et au séminaires de travail sur la certification des écoles de journalisme – Bucarest, Roumanie . [Участие в Генералната асамблея на Réseau Théophraste и в семинар относно сертифициране на училища по журналистика]. Букурещ, 2006 г.
Константин Фотинов, „Любословие” и мисионерите: Доклад на международна научна конференция „Дейността на американските протестантски мисионери в България и на Балканите през ХІХ -началото на ХХ век и нейните исторически резултати” на НБУ. София, 2006 г.
Разширяване на комуникационното поле на българската журналистика чрез чужди езици (до 9 септември 1944 г.): Доклад на IV международен семинар Университетски четения и изследвания по българска история на СУ „Св. Кл. Охридски”, НДФ „13 века България”. Смолян, 2006 г.
Participation à l’Assemblée générale du Réseau Théophraste et au séminaires de travail sur la certification des écoles de journalisme – Paris, France. [Участие в Генералната асамблея на Réseau Théophraste и в семинар относно сертифициране на училища по журналистика]. Париж, 2006 г.
Независимост и непартийни всекидневници в България (1908 г.): Доклад на международна научна конференция „Независимостта на България, 1908 – поглед от ХХI век” на Историческия факултет на СУ „Св. Климент Охридски”, Института по история на БАН. София, 19-20 септември 2007 г.
Présidente de séance, table ronde 3 « Identité et patrimoine », colloque-atelier « Journalisme et patrimoine mondial» - Université Laval, Université du Luxembourg, Luxembourg. [Председател на секция, кръгла маса 3 „Идентичност и наследство” , колоквиум-семинар „Журналистика и световно наследство” на Люксембургския университет]. Люксембург, 10-17 ноември 2007 г.
Participation à l’Assemblée générale du Réseau Théophraste (Zdravka Konstantinova, coordinatrice de Réseau Théophraste, a été élu au Bureau du Réseau Théophraste) et au séminaires de travail sur la certification des écoles de journalisme – Paris, France. [Участие в Генералната асамблея на Мрежата Теофраст (Здравка Константинова, координатор на Réseau Théophraste, франкофорската мрежа за обучение на журналисти към AUF - Agence universitaire de la francophonie, е избрана за член на Бюрото на Мрежата Теофраст) и в семинар относно сертифицирането на училища по журналистика]. Париж, 2007 г.
Les « cultures de guerre » et le dessin de presse. Vue de Bulgarie: Rapport au Colloque international « La guerre après la guerre », organisé par l’Institut national de l’audovisuel, le Centre d’histoire culturelle des sociétés contemporaines (Université de Versailles Saint-Quentin-en-Yvelines) et le Laboratoire Communication et Politique (CNRS – Centre national de la recherche scientifique), Paris, France. [„Културите на войната” и карикатурата. Поглед от България”: Доклад на международна конференция „Войната след войната” на Центъра за история на културата и на съвременните общества на Университета Версай Сент-Кюентин-ан-Ивелин и Лабораторията по комуникация и политика на CNRS (Националния център за научни изследвания)]. Париж, 25-27 април 2007 г.
„Екософия” на журналистиката: Доклад на международна научна конференция „Състояние и развитие на медиите след промените от 1989 г. в страните от Централна и Източна Европа” на Международната организация на франкофонията (OIF), Факултетът по журналистика и масова комуникация на СУ „Св. Климент Охридски”, в. „Монд дипломатик” – българско издание. София, 5-7 декември 2008 г.
Училищата и вестниците – „вчера, днес и утре”: Доклад на журналистически семинар „Европа на образованието и ролята на медиите” на Съюза на българските журналисти и фондация „Фридрих Еберт” . София, 2008 г.
L’anticléricalisme dans l’œvre de deux dessinateurs bulgares: Ilia Bechkov (1901-1958) et Marko Behar (1914-1973): Colloque international « Caricature et religion(s) », organisé par l’EIRIS ( Equipe Interdisciplinaire de Recherche sur l’Image Satirigue), Brest, France. [„Антиклерикализмът в творчеството на двама български художници: Илия Бешков (1901-1958) и Марко Бехар (1914-1973)”: Доклад на международна научна конференция „Карикатура и религия/и” на Интердисциплинарен екип за изследване на изобразителната сатира (EIRIS )]. Брест (Франция), 22-24 май 2008 г.
Особености на икономическата преса в България - лекционен курс (30 ч. лекции) в проект „Докторантско училище. Устойчиво развитие на институционалната и социална среда на докторантите по социални и хуманитарни науки” - проект на СУ “Св. Климент Охридски” с финансовата подкрепа на ОП “Развитие на човешките ресурси”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд. София, 16 март – 16 юли 2009 г.
Membre du comité scientifique de la Journée d'études internationale des doctorants sur les représentations médiatiques de l'homme politique (XVIIe-XXIe siècles), 13 mai 2010, l'Université de Versailles Saint-Quentin-en Yvelines, France. [Константинова, Здравка – член на научния комитет за провеждането на Ден на международно докторантско обучение на тема „Медийни образи на политици (XVII-XXI век)”, Университет на Версай Сент Куентин ан Ивелин, Франция]. 2010 г.
Дискутант в международна конференция „Свободата на словото пред предизвикателствата на демократичното развитие в страните от Централна и Източна Европа”, организирана по инициатива на Международната организация на франкофонията (OIF), Съвета на Европа, фондация „Роберт Шуман”. София, 2011 г.

Експертна дейност (рецензии на научни публикации, хабилитационни трудове, дисертационни трудове), научен редактор, участие в редколегии, консултантски услуги и др.
Рецензии на хабилитирани и докторски трудове
Рецензия за дисертацията на Тодор Панайотов на тема „Развитие на всекидневния вестник „Мир” през периода 1923-1944 г.”, 2009 г.
Рецензия за конкурс за редовен доцент по научната специалност „Журналистика” (История на журналистиката и масмедиите) шифър 05.04.10 – катедра „Медии и обществени комуникации”, Факултет икономика на инфраструктурата в Университета за национално и световно стопанство, септември 2010 г.

Рецензия за ръкописа на ст. ас. Десислава Андреева на тема ”Политическата комуникация в Цариградския периодичен печат на българите през 70-те години на ХIХ век” за зачисляване на задочна докторантура. 2010 г.Рецензии
Рядка птица: Рецензия. // Български писател, №9, 5 март 2003, с. 5.
За човека-школа Найден Шейтанов. // Аз Буки, №47, 23-29 ноември 2005, с. 14.
Научен редактор
Българската журналистика 160 години. Минало-настояще-перспективи. Състав., научн. ред. и предг. Здравка Константинова, Милко Петров, Мария Дееничина. София: Изд. „Авангард Прима”, 2005 (1 изд.); Унив. изд. „Св. Климент Охридски” 2006 (2 изд.). – 296 с.
Професионализъм и традиции. Състав. и предг. Здравка Константинова, Минка Златева; науч. ред. Здравка Константинова. София: Унив. изд. „Св. Климент Охридски”, 2006. – 138 с.
Историята в международната журналистика: употреби и злоупотреби. Състав., науч. ред. и предг. Мария Нейкова, Здравка Константинова, Искра Баева, Мария Дееничина. София: Авангард Прима, 2008, 177 с.
Медиите в Централна и Източна Европа след 1989. Състав. и науч. ред. Венко Кънев, Здравка Константинова. София: Le Monde diplomatique (българско издание), 2009. – 303 с.
Les médias en Europe Centrale et Orientale après 1989. Sous la direction de Venko Kanev, Zdravka Konstantinova. Sofia : Le Monde diplomatique – édition bulgare. – 303 p.
Българският периодичен печат през Възраждането. Състав. и предг. Огняна Маждракова-Чавдарова, Здравка Константинова, Мария Кирова, Росица Георгиева. Науч. ред. Здравка Константинова, Огняна Маждракова-Чавдарова. Годишник на регионален исторически музей – Сливен. Том II. Издателска къща „Жажда”. Сливен: 2011. – 548 с.

Участие в редколегии
Член на редакционния съвет на Годишника на Факултета по журналистика и масова комуникация, Софийския университет „Св. Климент Охридски”.

 

Член на редколегията на научното електронно сп. „Медии и обществени комуникации” www.media-journal.infoЕкспертна дейност
Член на Съюза на българските журналисти (СБЖ).
Член на Българската секция на Международната организация на журналистите франкофони (UPF).
Член на Бюрото на Мрежата „Теофраст” (Réseau Théophraste) за обучение по журналистика на Международната организация на франкофонията (OIF).
Член на Société pour l'histoire des médias.

Проекти на ФНИ и НИС
„Комплектуване и изработване на презентационни материали за лекционен курс и научни изследвания на тема „Политическата визуална сатира” - проект по НИС на СУ „Св. Климент Охридски”, 2006.
„Историята в международната журналистика: употреби и злоупотреби” – научно ръководство на конференция, съставителство и научна редакция на сборник – проект по НИС на СУ „Св. Климент Охридски”. В екип с Мария Нейкова, Искра Баева, Мария Дееничина, 2007.
„Типология на масовия информационен всекидневник в България от началото на ХХ век” – проект по НИС на СУ „Св. Климент Охридски”, 2007.
„Панорама на женската преса в България” (1871-1944)” – проект по НИС на СУ„Св. Климент Охридски”, 2008.
„Кампаниите в периодичното издание „Женски глас” (1899-1944)” - проект по НИС на СУ „Св. Климент Охридски”, 2009.
„Портрет на периодичното издание „Беседа” (1934-1944)” - проект по НИС на СУ „Св. Климент Охридски”. 2010.
„Първото българско женско периодично издание в контекста на специализираната преса” - проект по НИС на СУ „Св. Климент Охридски”, 2011.

Проекти по международни програми
Практикум за студенти с френски журналисти – съвместен проект на Факултета по журналистика и масова комуникация на СУ „Св. Климент Охридски”, Висшето училище по журналистика – гр. Лил, Франция, и „Френски институт” - София. 2000 г.
„150 години българо-австрийски връзки в областта на публичната комуникация” – проект на Факултета по журналистика и масова комуникация на СУ „Св. Климент Охридски”, Института за публицистика и комуникационни науки на Виенския университет, Българския изследователски институт в Австрия. Съвместен проект с Минка Златева. 2002 г.
Ръководител на проект COCOP (2002-2004) „Френска журналистическа практика” (печат, радио, телевизия) за български студенти и френскоговорящи журналисти - съвместен проект на Факултета по журналистика и масова комуникация на СУ „Св. Климент Охридски”, Висшето училище по журналистика – гр. Лил, Франция, „Френски институт” – София. 2002-2004 г.
„Създаване на интернет портал “Български образователни, културни и информационни институции”, фин. от ЮНЕСКО. 2003-2004 . Член на екип.
„Създаване на първата в България програма за лекционен курс по история на рекламата” – по проект ФАР „Техническа помощ за подобряване на професионалните стандарти на българската журналистика” (BBC WORLD SERVICE TRUST) във Висшето училище за социални науки (Ecole des hautes études en sciences socialеs), Париж, Франция. Париж, 2005 г.
Ръководител на проект за практическо обучение по журналистика „Онлайн журналистика” с преподавател Алексис Делкамбр, главен редактор на Le Monde.fr. Съвместен проект на Факултета по журналистика и масова комуникация на Софийски университет „Св. Климент Охридски”, Висшето училище по журналистика – гр. Лил, Франция, „Френски институт” – София, Франкофонски център – София. Курсисти: журналисти-франкофони и студенти. 2006.
Ръководител на проект за практическо обучение по журналистика „Web журналистика” с преподавател Винсент Глад (Vincent Glad), журналист в Prisma Presse. Съвместен проект на Факултета по журналистика и масова комуникация на Софийски университет „Св. Климент Охридски”, Висшето училище по журналистика – гр. Лил, Франция, „Френски институт” – София, Франкофонски център – София. Курсисти: журналисти-франкофони от България, Македония, Босна и Херцеговина, струденти от България и един от Франция, следващ в Турция. 2007.
Научно ръководство (съвм. с Венко Кънев) на международна научна конференция и на сборник „Медиите в Централна и Източна Европа след 1989” на в. Monde diplomatique (българско издание), Факултет по журналистика и масова комуникация при Софийски университет „Св. Климент Охридски”, Международна организация на франкофонията (OIF). 2008.
Участие в проект „Modèles de cursus pour la formation au journalisme, version francophone” на Réseau Théophraste, ЮНЕСКО, UPF (Международната организация на журналистите франкофони). 2009 г.

ПРОФ. Д-Р ЗДРАВКО РАЙКОВ
Книги (монографии, авторски сборници, съставител на сборници)
Райков, Здравко. Технология и техники на публичната комуникация. – София, 2001. – 280 с.
Райков, Здравко. Корпоративeн имидж. – София, 2001. – 200 с.
Райков, Здравко. PR: Технологията на успеха. – София, 2003. – 225 с.
Райков, Здравко. Корпоративен гражданин: Печелившият бизнес. – София, 2004. – 457 с.
Райков, Здравко. Вино за здраве: Невероятните възможности на божествената напитка да ни предпазва от заболявания и да укрепва организма ни. – София: Дармон, 2006. - 526 с.
Райков, Здравко. Сън за здраве: Вълшебен дар за възстановяване на силите ни, за повече красота, мъдрост и дълголетие. – София: Дармон, 2007.
Райков, Здравко. Пари за здраве: Как да забравим за терзанията дали ще свържем двата края между аванса и заплатата и да постигнем финансова независимост. – София: Дармон, 2008. - 596 с.
Райков, Здравко. Как да печелим по време на криза. – София: Дармон, 2009. – 350 с.
Райков, Здравко. Креативната комуникация: Как да печелим клиенти и да сразяваме конкуренти. – София: Дармон, 2010. – 412 с.

Предговори на книги
Райков, Здравко. Предговор. // Любенова, Веселина. PR - професия за жени. Науч. ред., предг. Здравко Райков. Варна: ИК Компас, 2007. 192 с.

Статии
Райков, Здравко. Информационното общество - реалност и перспектива. // МВР в навечерието на ХХI век - предизвикателствата на реформата. Сборник. София, 2000, с. 63–72.
Райков, Здравко. Медийна политика в публичната комуникация. // “Год. СУ “Св. Климент Охридски”. Фак. по журналистика и масова комуникация”, том 7, 2000, с. 155-165.
Райков, Здравко. Партии и медии. // Българските политически партии в навечерието на парламентарни избори 2001. Сборник. София, 2000, с. 62-74.
Райков, Здравко. Публична комуникация и футболно хулиганство. // Противодействие на футболното хулиганство. Сборник. София, 2001, с. 81-90.
Райков, Здравко. Местни избори ’2003 или за необходимостта от професионално реализиран PR. // Изборни технологии. София, 2004, с. 6-20; Заключение, с. 252-255.
ГЛ. АС. ИНЖ. ИВО ПИПЕРКОВ

Книги (монографии, авторски сборници, съставител на сборници)
Съставител
Онлайн ПР и социални мрежи. Състав. Пиперков Иво. – София: 2011 (под печат).

Студии и статии
Комуникационен модел за използване на мултимедиа в дистанционното обучение. // Год. СУ “Св. Кл. Охридски”, ФЖМК. Т. 7, 2000, с. 243-250.
Мултимедията – ново лице на пъблик рилейшънс. // Пъблик рилейшънс и конфликти в демократичното общество. София, 2000, с. 282-291.
Възможности за развитие и усъвършенстване на правителствените институционални сайтове. // Съвременни проблеми в теорията и практиката на управление на предприятията: Сборник научни трудове. Варна, 2002, с. 287-291. В съавт. с М. Митрушева.
Мултимедийно структуриране на образователна информация. // Год. СУ “Св. Кл. Охридски”, ФЖМК. Т. 8, Кн. 1: Нови медии, 2002, с. 101-111.
Мултимедийната интеракция: Нови възможности за студентите. // Пъблик рилейшънс и новите медии. София, 2002, с. 44-153.
Мултимедийни образователни продукти по ПР – функционален модел. // Медии и ПР: Проблеми на образованието и практиката. София, 2003, с. 115-121.
Модел за разработване на образователен мултимедиен проект. // Обучение и възпитание в началните училища, детските градини и специализираните училищни заведения. София, 2004, с. 433-435.
Първо обучение по медийна педагогика и мултимедия. // Юбилейна книга Първото десетилетие. Връзки с обществеността за демокрация. София: ПР Туризъм Консулт, 2005, с. 51-52.
Връзката между структурирането на съдържанието и средствата за диалог в интерактивните образователни продукти. // Осигуряване и оценяване качеството на обучение. София: Веда Словена – ЖГ, 2005, с. 221-223.
Обучение в ценностите на демокрацията чрез интерактивни проекти. // Публична комуникация, глобализация и демокрация, СУ "Св. Кл. Охридски" ФЖМК. София, 2006, с. 138-142.
Подготовката на учители за адаптирането на чужди образователни продукти. // Поготовката на учители и социални педагози в навечерието на европейската интеграция, "Веда Словена - ЖГ" София, 2006, с. 292-294.
Олимпийските игри като тема за мултимедиен проект. // Комуникация, спорт и култура, СУ "Св. Кл. Охридски" ФЖМК София, 2007, с. 238-247.
Опитът за обучение по Мултимедия. // 120 години СУ «Св.Кл. Охридски» и развитие на педагогическата наука, София, "Веда Словена - ЖГ", 2008, с. 195-197.
Студентският мултимедиен проект в обучението. // 120 години университетска педагогика. Между традициите и новите реалности, Университетско издателство «Св. Кл. Охридски», София, 2008, с. 325-329
Медийният образователен продукт – между технологията и методиката. // Медиен плурализъм и медийно разнообразие, София, 2009, с. 250-253
Медии и човешки права. // Подготовка, професионална реализация и социален статус на социалния работник, Университетско издателство «Св. Кл. Охридски», София, 2009, с. 469-473.

Публикации в чужбина (и на чужди езици)
A Functional Model of PR Multimedia Educational Products. // Media and public relations: issues of education and practice. Sofia, 2002, p. 112-118.

Доклади на национални форуми
Четвъртата есенна научна конференция на ФНПП, Китен 18-22 септ. 2006.
Юбилейна научна конференция «120 години специалност Педагогика», септ. 2008.
Подготовка, професионална реализация и социален статус на социалния работник, София 7-8 ноем. 2008.
Журналисти по теория, журналисти на практика, София 1-5 декември 2008.
Шеста есенна научна конференция на ФНПП, София, 21-22 ноем. 2008.
Научна конференция по време на Трети ПР фестивал, май 2009.

Доклади на международни форуми
Балкански форум за комуникация, Кавала 11-15 юли 2007
NATURBILD – Природата и техниката в ранния образователен процес, по програмата за Учене през целия живот – „Коменски”, София октомври 2010

Проекти на ФНИ и НИС
Изработване на учебни програми за обучение на новоназначени и действащи директори от системата на народната просвета за учебната 2007/2008 година. НИОД
Техническа подготовка на обучителни форми на национално и регионално ниво НЦЕМПИ, 2011 г.

Проекти по международни програми:
Международен проект на Microsoft. Партньори в познанието Училищно ръководство: Да изградим училището на 21 в. Програмата е част от инициативата на Microsoft - Партньори в познанието, разработван на базата на сътрудничество между бизнеса (Microsoft), държавните инситуции (Министерство на образованието и науката) и академичните структури (Софийски университет).
Проект по програмата Леонардо да Винчи: DYNOT (Dynamic Onlinetool for Guidance). Проектът DYNOT („Dynamic Onlinetool for Guidance“), подаден от Института за професионално обучение в икономиката (ibw - Австрия), (2006-2007), с участие на седем партньорски организации от различни страни (Австрия, Германия, България, Гърция, Литва, Холандия и Великобритания), работещи в сектора на обучението и информационно-комуникационните технологии (ИКТ).
Проект на програма Pestalozzi (Concil of Europe training Programme for education professionals) - “Training Resources Media Literacy based on Human Rights”. Проектът е свързан с разработване на образователни продукти във връзка с използването на Web2 и човешките права.
ПРОФ. Д-Р КОНСТАНТИН АНГОВ

Каталог: index.php -> bul -> content -> download
download -> Литература на народите на Европа, Азия, Африка, Америка и Австралия
download -> Дипломна работа за придобиване на образователно-квалификационна степен " "
download -> Рентгенографски и други изследвания на полиестери, техни смеси и желатин’’ за получаване на научната степен „Доктор на науките”
download -> Св. Климент Охридски
download -> Акад. Илчо иванов димитров (1931 – 2002) фонд 20 опис 1
download -> Климент охридски” университетски архив
download -> График за провеждане на семтемврийската (поправителна) изпитна сесия на магистърска програма „политическа социология учебна 2014/2015 г. Поправителна сесия от 24 август до 11 септември 2015 г
download -> Обявява прием на студенти
download -> Конкурс за избор на доцент по направление 1 Филология (британска култура и литература), обявен в дв бр. 64 от 05. 08. 2014 г., ст


Поделитесь с Вашими друзьями:
1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   17


База данных защищена авторским правом ©obuch.info 2019
отнасят до администрацията

    Начална страница