Чез разпределение българия” ад


Технически характеристики на строителната част на БКТПстраница2/15
Дата30.07.2018
Размер2.74 Mb.
1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   15

4. Технически характеристики на строителната част на БКТПпо ред

Характеристика

Изискване

Гарантирано предложение

4.1

Производител

Да се посочи
4.2

Страна на произход

Да се посочи
4.3

Тип/референтен номер съгласно каталога на производителя

Да се посочи
4.4

Стоманобетонова конструкция

а) Конструкцията на БКТП представлява комбинация от два стоманобетонови елементи:

  • отворена отгоре обемна монолитна (без фуги) основа (клетка); и

  • покривна панела (покрив).
б) Армировката на стоманобетоновите елементи трябва да бъде покрита с не по-малко от 20 mm бетон от вътрешната страна и не по-малко от 30 mm бетон от външната страна.
4.5

Бетон

Стоманобетоновата конструкция трябва да бъде изработена от устойчив на проникване на вода, карбонизация, ниски температури, хлориди и др. химически агресивни вещества бетон с клас на якост на натиск най-малко С30/37 съгласно БДС EN 206 или еквивалентно/и.

(Съответствието на класа на якост на бетона се доказва със сертификат - при доставка.)


4.6

Основа (клетка)

-

-

4.6.1

Водонепропускливост и устойчивост на външни механични въздействия

Основата на БКТП трябва да бъде водонепропусклива и достатъчно устойчива на външни механични въздействия.
4.6.2

Устойчивост на въздействие на трансформаторно масло

От вътрешната страна на стените, ограждащи пространството за монтиране на трансформатора, и върху дъното трябва да бъде нанесено устойчиво на въздействие на трансформаторно масло защитно покритие.
4.6.3

Височина на междинните разделителни стени

Височината на междинните разделителни стени не трябва да бъде по-малка от нивото на вкопаване на основата.
4.6.4

Защитни покрития

а) Върху фасадните стени на основата от външната страна трябва да бъде нанесено гладко защитно-декоративно полимерно покритие със зърнест пълнител с минерален произход с големина 2 mm или да бъдат щамповани релефни форми със защитно покритие.
б) Защитното покритие трябва да бъде устойчиво на лъчения в ултравиолетовия диапазон и на въздействие на агресивни вещества.
в) Вътрешните стени трябва да бъдат гладки без декоративно-защитно покритие.
4.6.5

Входове (проходи) за кабелните линии

-

-

4.6.5.1

Кабелни линии СрН

а) Във вкопаваната част на основата от страната на пространството (отделението) за разпределителната уредба СрН, трябва да бъдат поставени 3 бр. херметизиращи топлосвиваеми кабелни входове (проходи) за по 3 едножилни кабели с полиетиленова изолация с външен диаметър в диапазона най-малко от 28 mm до 43 mm. (Пълен комплект, включен в обхвата на доставката.)
б) Кабелните входове трябва да бъдат съоръжени с мембрани (капачки), за да се предпази БКТП от навлизането на вода преди да бъдат монтирани кабелните линии.
4.6.5.2

Кабелни линии НН

а) Във вкопаваната част на основата от страната на пространството за разпределителните уредби НН, трябва да бъдат поставени херметизиращи топлосвиваеми кабелни входове (проходи) за най-малко 12 бр. четирижилни PVC кабели НН с външен диаметър в диапазона най-малко от 33 mm до 58 mm. (Пълен комплект, включен в обхвата на доставката.)
б) За да се предпази БКТП от навлизането на вода преди да бъдат монтирани кабелните линии, кабелните входове трябва да бъдат съоръжени с мембрани (капачки).
4.6.5.3

Кабелни линии НН с временно предназначение

а) На една от страните, ограждащи пространството (отделението) за разпределителната уредба НН, над кота терен трябва да бъде оставен отвор за прокарване на кабели с временно предназначение.
б) Отворът за кабелите с временно предназначение трябва да бъде затворен с капак, изработен от устойчив на корозия метал или метална сплав.
в) За свалянето и обратното поставяне на капака трябва да бъде предвидено подходящо устойчиво на корозия резбово съединение, достъпът до което да се осъществява от вътрешността на БКТП.
4.6.6

Решетка за отвеждане на струята на SF6 в случаите на вътрешна електрическа дъга

На разделителната стена между комплектната разпределителна уредба СрН и трансформатора трябва да бъде монтирана решетка за отвеждане на струята на SF6 газа от предпазния клапан на херметичната обвивка на КРУ в случаите на вътрешна електрическа дъга.
4.6.7

Приспособления за монтиране на товарозахватни халки

За товаренето и разтоварването на основата (клетката) в четирите й ъгъла трябва да бъдат поставени приспособления за монтиране на товарозахватни халки. (Товарозахватните халки не са предмет на доставка.)
4.7

Покрив

-

-

4.7.1

Изпълнение

а) Покривът трябва да бъде изпълнен с малък наклон на едната или на двете страни, за да се оттича водата при валежи от дъжд и топене на сняг.
б) Конструкцията на покрива трябва да бъде с подходящ профил, за да не се стича вода по фасадните стени.
в) Покривът трябва да бъде свързан към външните стени на основата посредством плъзгащо се уплътнение (лагер).
4.7.2

Защитни покрития

а) Върху външната повърхност на покрива трябва да бъде нанесено устойчиво на вода и на лъчения в ултравиолетовия диапазон, еластично, дисперсно, двукомпонентно покритие.
б) Вътрешната повърхност на покрива трябва да бъде гладка без декоративно-защитно покритие.
4.7.3

Приспособления за повдигане

Покривът трябва да бъде съоръжен с четири халки за закачване на куки за повдигане.
4.8

Врати

-

-

4.8.1

Материал

Рамките (касите) и вратите за обслужване на разпределителните уредби СрН и НН и трансформатора трябва да бъдат изработени изцяло от анодиран (елоксиран) алуминий със сребристо-бял цвят.
4.8.2

Устойчивост на външни механични удари

Конструкцията на вратите трябва да осигурява защита срещу външни механични удари с енергия 20 J, съответстваща на код IK10, или по-голяма.
4.8.3

Изпълнение

а) Вратите за разпределителната уредба СрН и обслужване на трансформатора трябва да бъдат с две отварящи се навън крила (без междинен вертикален профил (щок)). Вратите за трансформатора са с интегрирани вентилационни решетки.
в) Вратата за разпределителната уредба НН трябва да бъде изпълнена с едно отварящо се навън крило.
б) Вратите трябва да се отварят най-малко на ъгъл 90°.
4.8.4

Съоръжаване на вратите за разпределителните уредби СрН и НН и за трансформатора

а) Крилата на вратите трябва да бъдат съоръжени с механизъм, посредством който да се блокират в отворено положение срещу нежелано затваряне при вятър или по друга причина.
б) Вратите за разпределителните уредби СрН и НН трябва да бъдат съоръжени с краен изключвател от влагозащитен тип за автоматично включване на осветлението при отваряне.
4.9

Вентилационни решетки

-

-

4.9.1

Материал

Вентилационните решетки трябва да бъдат изработени изцяло от анодиран (елоксиран) алуминий със сребристо-бял цвят.
4.9.2

Изпълнение

а) Вентилационните решетки трябва да бъдат проектирани и изпълнени в съответствие с изискванията за обявения клас на обвивката 20К и приложимите разпоредби на Наредба № 3 за УЕУЕЛ.
б) Конструкцията на вентилационните решетки не трябва да позволява проникването на дъжд, сняг и животни и прокарването на телове и др. подобни във вътрешността на БКТП.
в) Вентилационната решетка от недостъпната страна на БКТП трябва да бъде фиксирана към стоманобетоновата конструкция.
4.9.3

Устойчивост на външни механични удари

Конструкцията на вентилационните решетки трябва да осигурява защита срещу външни механични удари с енергия 20 J, съответстваща на код IK10, или по-голяма.
4.10

Заключващи устройства

а) Вратите трябва да бъдат съоръжени със заключващо устройство, което осигурява най-малко двустранно заключване, включващо брава "Въртяща ръкохватка", както е показано на фигурата по-долу, и съответната лостова система.


б) Въртящата ръкохватка трябва да бъде доставена със секретен патрон тип "Халф - цилиндър", както е показан на следващата фигура:


в) Халф - цилиндърът трябва да бъде произведен и кодиран от възприетата от Възложителя фирма-производител на заключващи системи за ключове от второ ниво - мастер ключ за експлоатационния персонал.
4.11

Заземителна уредба

-

-

4.11.1

Изпълнение

а) Заземителната уредба трябва да бъде изпълнена в съответствие с изискванията на БДС EN 62271-202 или еквивалентно/и и приложимите разпоредби на Наредба № 3 за УЕУЕЛ.
б) Армировките на основата (клетката) и на покрива трябва да бъдат свързани галванично към защитната заземителна шина (заземителния контур), монтирана във вътрешността на БКТП.
в) Всички токопроводими части, които не принадлежат към веригите на работния ток и не са свързани галванично към армировката на бетоновата конструкция, трябва да бъдат свързани към защитната заземителна шина посредством подходящи защитни клеми и гъвкави медни проводници с двуцветна PVC изолация с зелен и жълт цвят.
г) Местата на защитните заземителни клеми трябва да бъдат означени със знак „Защитна земя” съгласно Наредба № 3 за УЕУЕЛ.


4.11.2

Защитна заземителна шина (заземителен контур)

Защитната заземителна шина трябва да бъде изпълнена от лентовидна горещо поцинкована стомана с размери 40х4 mm.
4.11.3

Антикорозионна защита

Всички свързващи и крепителни части и приспособления, чрез които се осъществява галванична връзка със защитната заземителна шина, трябва да бъдат поцинковани в съответствие с изискванията на БДС EN ISO 1461 или еквивалентно/и с дебелина на покритието не по-малка от 60 μm.
4.11.4

Проходни заземителни болтове

а) За свързването на защитната заземителна шина към външния заземителен контур основата на БКТП трябва да бъде съоръжена с два проходни заземителни болтове с размер min М16.
б) Болтовете, гайките, шайбите и пружинните шайби трябва да бъдат изработени от неръждаема стомана.
в) Проходните заземителни болтове трябва да бъдат разположени противоположно на 20 cm под нивото на вкопаване на БКТП.
4.12


Мрежа за предпазване от случаен допир до неизолирани тоководещи части на трансформатора


а) За предпазване от случаен допир до неизолирани тоководещи части на трансформатора на отвора за достъп трябва да бъде поставена отваряща се навън вътрешна врата с подходящи шарнири (панти).
б) Вътрешната врата трябва да бъде съоръжена със специално приспособление или ключ, които да позволяват отварянето й единствено при изключено и заземено трансформаторно присъединение на КРУ.
в) Вътрешната врата трябва да бъде изработена от защитена от корозия мрежа от стоманена тел съгласно изискванията на чл. 1124 от Наредба № 3 УЕУЕЛ.
г) Вътрешната врата трябва да бъде съоръжена с механизъм за блокиране в отворено положение.
д) На вътрешната врата трябва да бъде поставен предупредителен символ за опасност от електрически ток:


4.13

Табели за обозначение на вратите

а) Вратите на разпределителните уредби СрН и НН и за трансформатора трябва да бъдат обозначени с табели с графични предупредителни и забранителни символи, цветове и текстове съгласно ISO 3864-1, ISO 3864-2, ISO 3864-3 или еквивалентно/и и фигурата по-долу:


б) Табелите трябва да бъдат изработени от полиестер или от друг подходящ полимерен материал, който е устойчив на корозия, на атмосферни влияния и на лъчения в ултравиолетовия диапазон, с дебелина най-малко 1 mm, с квадратна форма с размери 297x297 mm, с четири отвори в ъглите за закрепване.
4.14

Табела за служебна информация

а) На фасадата на БКТП, на която се намира вратата за разпределителната уредба СрН, на височина min 1,8 m от терена трябва да бъде поставена табела за изписване на служебна информация на възложителя – наименование и диспечерска номерация на трансформаторния пост.
б) Табелата за служебна информация трябва да отговаря на изискванията за табелата от т. 4.13, подточка „б” по-горе.
4.15

Кутии за съхранение на табели за безопасност

На подходящо място в пространствата (отделенията) за разпределителните уредби СрН и НН трябва да бъдат поставени кутии за съхранение на необходимите на експлоатационния персонал табели за безопасност.
4.16

Осветителни тела

Осветителните тела трябва да бъдат от влагозащитен тип.
4.17

Фирмена табела

На видимо място на една от фасадите на БКТП трябва да бъде поставена фирмена табела, съдържаща информацията съгласно т. 5.3 от БДС EN 62271 – 202 или еквивалентно/и.
4.18

Еднолинейна схема

От влагоустойчив материал, трайно фиксирана на подходящо място в пространството (отделението) на разпределителната уредба СрН.
5. Разпределителна уредба СрН

5.1 Технически параметрипо

ред

Параметър

Изискване

Гарантирано предложение

5.1.1

Брой на полюсите (фазите)

3
5.1.2

Шинна система

Единична
5.1.3

Обявено напрежение, Ur

24 kV
5.1.4

Обявена честота, fr

50 Hz
5.1.5

Обявен ток на шинната система

min 630 A
5.1.6

Обявен ток Ir на кабелните присъединения

min 630 A
5.1.7

Обявен ток Ir на трансформаторното присъединение

min 200 A
5.1.8

Експлоатационна дълготрайност

min 30 години

Каталог: doc
doc -> Български футболен съюз п р а в и л н и к за статута на футболистите
doc -> Програма за развитие „България 2020 8 Национална стратегия за регионално развитие 2012-2022 8
doc -> Лична информация
doc -> Изготвяне на Технически инвестиционен проект и извършване на строително-ремонтни работи /инженеринг/ на стадион “Плевен”
doc -> П р а в и л а за организиране и провеждане на ученическите игри през учебната 2013/2014 година софия, 2013 г
doc -> Провеждане на общинските състезания от ученически игри – 2015 г. Гр. Стара загора
doc -> К о н с п е к т по дисциплината “Обща и неорганична химия” за студентите от І–ви курс специалност “Фармация” Обща химия


Поделитесь с Вашими друзьями:
1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   15


База данных защищена авторским правом ©obuch.info 2019
отнасят до администрацията

    Начална страница