Доклад за дейността на „енемона ад на консолидирана база за трето тримесечие на 2009 Гстраница10/21
Дата20.07.2018
Размер3.55 Mb.
1   ...   6   7   8   9   10   11   12   13   ...   21Информация, свързана с опазването на околната среда
„Енемона-Гълъбово” АД притежава Сертификат за съответствие на Системата за управление на околната среда с изискванията на стандарта ISO 14001:2004. Дружеството прилага Системата за управление на околната среда с изискванията на стандарта с област на приложение проектиране, управление и изпълнение на проекти в енергетиката, промишленото и гражданското строителство.


Информация относно приходите, разпределени по отделните категории дейности, както и информация за източниците за снабдяване с материали, необходими за производството на стоки или предоставянето на услуги с отразяване степента на зависимост по отношение на всеки отделен купувач/потребител
Приходите на „Енемона-Гълъбово” АД за второто тримесечие на 2009 г. са както следва:
Дейност

Приходи по месеци в хил лв

Януари

Февруари

Март

1

Приходи от основна дейност

2 470

2 365

1 020

2

Приходи от продажби на услуги

8

58

23

3

Приходи от продажба на материали

1

0

6

4

Приходи от други продажби

2

6

28
Общо

2 481

2 429

1 077Списък

на доставчиците със сключени рамкови договори за доставки на материали и инструменти
Доставчик

Номенклатура

1

ВЮРТ БЪЛГАРИЯ ЕООД

Крепителни елементи /дюбели и анкери/, свредла, хиликали и др.

2

ХИЛТИ БЪЛГАРИЯ ЕООД

Пробивна техника, крепителни елементи /дюбели и анкери/, свредла, боркорони, химикали и др.

3

ВАЙД БУЛ ЕООД

Кабелни обувки, кабелни връзки, бананки, подове и др.

4

Консорциум национална база за инструменти ООД

Инструменти, свредла и др.

5

ФИЛКАБ АД

Кабели и проводници, каб. арматура, каб. системи, ел. апаратура, осв. Техника, ел. инсталационни материали и др.

6

В и В ИЗОМАТИК ООД

Кабели и кабелни аксесоари и др.

7

ОБО Беттерманн България ЕООД

Кабелоносещи системи - скари, канали, колена, тройници и др.

8

БЬОЛЕР ТРЕЙДИНГ ЕООД

Консумативи за заваряване

9

КООПЕРАЦИЯ "ПАНДА"

Канцеларски материали, офис обзавеждане и др.

10

ЖЕЛЕЗНИК - М ООД

Метали и метални изделия

11

АРГОС 71 ЕООД

Метали, бои и грундове, електроди и др.

12

ИТТ - БЪЛГАРИЯ ООД

Крепежни елементи

13

КРОС-3 ООД

Крепежни елементи, пробивни машини, трамбовки, дискове, ъглошлайфи и др.

14

ТЕРАЗИД ЕООД

Топлоизолац. плочи, лепила, разтвори, мазилка, керамика, грундове, бои и др.

15

''Оргахим'' АД

бои,лакоже,мазилки

16

''В и В Комерс'' ЕООД

Сухи строителни смеси, шпакловъчни материали,хидро и топло изолации, газобетон и др.

17

''Евромаркет - БРД'' - ООД

Машини, компресори, инструменти

Изградена е структура от одобрени доставчици на материали, консумативи и услуги, с които са сключени рамкови договори. Осигурени са повече от един доставчик за основните материали и консумативи, поради което считаме, че има много ниска степен на зависимост по това отношение.


Стойността на сключените договори през периода възлиза на

3 944 402
Възложител

Предмет на договора

Стойност

1

АЛСТОМ

Доставка и монтаж на материали за захранването на местно табло на Алстом Пауър Италия

10 181,24

2

АЛСТОМ

Temporary Lighting of MSS 1&2/Временно осветление на главната конструкция на котел 1 и 2)

13 848,69

3

ДС

Модификация на шинопроводите на трансформатори 02BFT01/02/03/06/07

4 549,87

4

Енел Продуционе

Монтаж на нови филтри - филтър 2

15 646,64

5

АЛСТОМ

Доставка на РVС джобове формат А 4

2 275,00

6

ДС

Доставка на медни шини за табла, услуга на Старт инженеринг; доставка на РVС защитна лента за кабелни трасета

6 790,00

7

"Енел Марица изток 3" АД

Преустройство осветителна инсталация в помещение течни пускатели 8АВ

494,90

8

E & Z

Доставка и монтаж на заземителна шина за КСК контейнери на дробилен корпус, въглетранспортьори Т 9 и Т19 и Мазутна помпена станция

3 035,00

9

ЕМКО

Доставка на кабел 3х25 за Емко

 

10

"Енел Марица изток 3" АД

Поддръжка на механична част - подмяна втори и трети вал на роторен редуктор КРС "Б"

2 986,60

11

"Енел Марица изток 3" АД

Подмяна задвижващ барабан на ГТЛ 2Б

9 850,00

12

ДС

Осигуряване охрана на водохващането на ТЕЦ "Марица изток 1"

13 471,76

13

ДС

Монтаж на шинопроводи прав и променлив ток на генераторните възбудителни системи на блокове 1 и 2

20 770,91

14

АЛСТОМ

Направа на изкоп и обратен насип на траншея за полагане на заземителен кабел

97 791,50

15

АЛСТОМ

Доставка на щепсели и контакти за Алстом РВ

39 116,60

16

"Баутех Бул" ЕООД

Електромонтажни дейности в Пречиствателна станция ТЕЦ Енел Марица изток ІІІ

696,83

17

АЛСТОМ

Скрит монтаж на телефонна система

4 321,60

18

E & Z

Механични дейности по Пожарогасителни системи на Въглищни транспортьори Т9, Т12 и Т19

4 166,56

19

АЛСТОМ

Доставка на поцинковани контейнери за отпадъци

1 690,00

20

Енел

Ремонт на работни колела на МВ на КА 2 - 5,6,7 и 8

2 140,00

21

Енел

Ремонт на работни колела наМВ на КА 3 -5,6,7

2 080,00

22

"Енел Марица изток 3" АД

Ремонт ходови колела за КРС

9 800,00

23

"Енел Марица изток 3" АД

Ремонт ролки на ГТЛ

9 600,00

24

"Енел Марица изток 3" АД

Демонтаж, ремонт и окомплектоване чистачни устройства

9 840,00

25

"Енел Марица изток 3" АД

Подмяна на роторен редуктор и лагер на роторно колело на КРС-Б

8 426,00

26

МИЦУИ

Предоставяне вишка под наем за изпълнение ламинация на Комин 2

4 410,00

27

АЛСТОМ

Електрозахранване пет контeйнера на Алстом

1 773,66

28

АЛСТОМ

Осигуряване на електротехници за ПНР - 03.2009

1 463,44

29

АЛСТОМ

Осигуряване на дежурен електротехник поради отсъствие на пожароизвестяване

13 400,64

30

"Енел Марица изток 3" АД

втори и трети вал на роторен редуктор

 

31

"Енел Марица изток 3" АД

Механични и монтажни работи за Гипсов завод съгласно таймшийтове

16 135,60

32

"ТЕЦ Марица изток 2 "ЕАД

РЗУ на валково сито ВС 40 Б

386 440,57

33

"ТЕЦ Марица изток 2 "ЕАД

РЗУ на валково сито ВС 40 В

386 440,57

34

АЛСТОМ

Електроподгрев на тръбопроводи

47 836,38

35

АЛСТОМ

Изграждане на LAN мрежа на селище на AES

13 000,00

36

МИЦУИ

Монтажни работи за заглушка към димоход, влизащ в Абсорбер 2

18 011,48

37

АЛСТОМ

Наемане механизация за Алстом

41 527,00

38

МИЦУИ

Бленди DN250 за тръбопровод за варова суспензия

392,00

39

МИЦУИ

Монтаж на коляно за Комин 2

539 564,76

40

МИЦУИ

Огъване на ленти от s-ten за КИП измервателни дюзи

504,00

41


"Енел Марица изток 3" АД


Ремонт на блок № 1 за група обекти: Котелно оборудване - ППС ляво, ел.оборудване - електрофилтри, Ремонт на Блок № 2 за група обекти: Котелно оборудване - ППС дясно, вентилатори, Ремонт на блок № 3 - група обекти: Котелно оборудване - ППС дясно


289 278,0042

АЛСТОМ

Производство и монтаж на поцинковани капаци за проходки

12 750,00

43

АЛСТОМ

Борд и покриване кабелни канали с метални капаци

12 521,52

44

АЛСТОМ

Изработка и монтаж на метални стълби за кабелни шахти в ТЕЦ 1

32 480,00

45

АЛСТОМ

Изкоп с ширина до 0,6 м за полагане на заземително въже ТЕЦ 1

92 719,00

46

АЛСТОМ

Електрозахранване селище на AES

36 000,00

47

"Енел Марица изток 3" АД

Подмяна ГТЛ на реверсивна лента на КРС-А

2 950,00

48

АЛСТОМ

Доставка на кабели по опис

1 172,00

49

"Енел Марица изток 3" АД

Авариен ремонт на паропровод остра пара Блок 2

9 527,70

50

"ТЕЦ Марица изток 2" ЕАД

Среден ремонт на конвективна шхта ляво и подмяна на долен пакет на ВЕ /фронт и тил с вх.колектори/ на КА-12

77 200,00

51

"ТЕЦ Марица изток 2" ЕАД

Среден ремонт на ППС-12Д

34 500,00

52

"ТЕЦ Марица изток 2" ЕАД

Среден ремонт на ППС-12Г

35 500,00

53

"Кули и комини" ЕООД

Услуга със собствена механизация

 

54

Енел Продуционе

Електро и КИП пуско наладъчни дейности за м. Март 2009 - блок 4

59 769,46

55

"Енел Марица изток 3" АД

Възстановяване на ГТЛ 8 Б

9 950,00

56

"Енел Марица изток 3" АД

Временна връзка на тръбопровод към гипсосушилка в близост до СОИ

4 527,86

57


"Енел Марица изток 3" АД


Цялостно измиване и почистване на багер КРС-Б и прилежащ релсов път преди основен ремонт; Продмяна на дефектирали пиньон и корона на роторен редуктор на КРС-Б
7 400,00


58

АЛСТОМ

Временно осветление на колоните на втора главна конструкция

21 731,88

59

"Енел Марица изток 3" АД

Основен ремонт на багер КРС Б

118 800,00

60

МИЦУИ

Материали за топлоизолация (конструкция) на конусите на димни вентилатори № 3-1, № 3-2 и № 4-1

40 562,97

61

СЕЛ ХАУСТЕХНИК ГмбХ

Монтаж на тръбопроводи на територията на Завод за гипсокартон Марица

 

62

"Енел Марица изток 3" АД

Текуща поддръжка на гумено лентови транспортьори във Въглеснабдяване (РО 013168/20.05.2009)

275 218,67

63

"Енел Марица изток 3" АД

Възстановяване на сигнализацията на ГТЛ-и Черно езеро

12 158,20

64

АЛСТОМ

Осигуряване на електротехници за ПНР - 04.2009

1 463,44

65

АЛСТОМ

Осигуряване на дежурен електротехник поради отсъствието на пожароизвестяване - 04-2009

11 857,54

66

ДС

Доставка на РVС тръба за подземна заземителна инсталация; направа на муфа въввъглеподаване

2 805,00

67

"ТЕЦ Марица изток 2" ЕАД

Направа на временна естакада

194 629,35

68

"Енел Марица изток 3" АД

Измиване и почистване на багер КРС-Б и прилежащ релсов път

2 800,00

69

"Енел Марица изток 3" АД

Монтажни дейности за обект "Завод за обезводняване на гипс" м. Май

7 823,32

70

Енел Инженерия и Иновационе СпА

Електро и КИП пуско наладъчни дейности за м. април 2009 - блок 4

23 999,01

71

Енел Инженерия и Иновационе СпА

Извършени ПНР във Въглеподаване през април 2009

24 624,00

72

"Енел Марица изток 3" АД

Ремонт на МВ 1, 2 и 8 на Бл. 3

7 760,00

73

"Енел Марица изток 3" АД

Ремонт на 12 броя телфери на котел 1 по задание

2 160,00

74

"Енел Марица изток 3" АД

Изтегляне и подсъединяване на кабели за временни табла за 19.05.2009

3 994,66

75

"Енел Марица изток 3" АД

Ремонт на роторен редуктор КРС Б съгласно поръчка РО 012656

1 918,00

76

Енел Инженерия и Иновационе СпА

Допълнителни работи за м. Април

9 407,46

77

АЛСТОМ

Електрозахранване на портален кран на бункера за лигнитни въглища 2

14 300,00

78

"Енел Марица изток 3" АД

Ремонт на ел.двигатели блок 1, блок 2 и блок 3 съгласно техническа спецификация

50 000,00

79

ДС

Монтаж на акумулаторни батерии 400 V за БЩУ 2

83 912,93

80

Енел Инженерия и Иновационе СпА

Електро и КиП пуско-наладъчни дейности през м. Май - CWS

24 869,55

81

КНАУФ България ЕООД

Електроинсталации в помещения GT6, GT8.1, GT9 и GT10

134 251,75

82

ДС

Монтаж на временна платформа на кабелната конструкция между сграда 10 и Котел 1

4 389,00

83

ДС

Различни електродейности за м. Юни

4 853,00

84

ДС

Монтаж на предпазни въжета и знаци около временен трансформатор 110/20/10 кV

1 226,00

85

ДС

Ремонт на осветителна система на контролна сграда на ОРУ 400 кV

2 014,00

86

ДС

Монтаж на GPS система на БЩУ 2

2 933,75

87

КНАУФ България ЕООД

Отръбяване на компресорно помещение

17 212,75

88

АЛСТОМ

Електрозахранване на 4 контейнера на Алстом Пауър Италия

3 182,58

89

"Енел Марица изток 3" АД

Текущо поддържане на валкови сита и дробилки І-ва и ІІ-ра степен във Въглеснабдяване

155 000,00

90

МИЦУИ

Модификация на платформа и стълби

1 300,36

91

МИЦУИ

РVС тръби

436,00

92

АЛСТОМ

Осигуряване на електротехници за ПНР - 27.04.2009-31.05.2009

2 926,88

93

МИЦУИ

Изграждане на скеле за ремонт на вътрешен усилващ пръстен на Абсорбер 1

71 428,00

94

Енел Инженерия и Иновационе СпА

Допълнителни работи за м. Май - CWS

20 911,30

95

"Енел Марица изток 3" АД

Необходими дейности, извършвани при спиране на ТЕЦ по ОБЕМ 4

3 057,60

96

"Енел Марица изток 3" АД

Необходими дейности, извършвани при спиране на ТЕЦ по ОБЕМ 7

624,00

97

АЛСТОМ

Изкоп с ширина до 0,6 м за полагане на заземително въже ТЕЦ 1

70 000,00

98

АЛСТОМ

Осигуряване на дежурен електротехник поради отсътвието на пожароизвестяване в сграда 56

6 506,04

99

АЛСТОМ

Осигуряване на дежурен електротехник поради отсъствието на пожароивестяване - май 2009

14 225,26

100

АЛСТОМ

Дотавка на щепсели и контакти за АЛСТОМ РВ - 11 етап

8 411,94

През отчетния период в „Енемона-Гълъбово” АД беше сключен взаимноизгоден договор с „АЛСТОМ България” ЕООД за отдаване под наем на РМЦ – „Ремонтно-механичен цех”, в това число на:
  • Застроена площ: 1033,5 м2

  • Разгърната застроена площ: 1 277 м2

От които:
Закрити помещения, включващи производствено хале и склад за инструменти - 882 м2

Битова част, включваща хотелска част, офиси, бани - 395 м2

Открити площи -1700 м2

1   ...   6   7   8   9   10   11   12   13   ...   21


База данных защищена авторским правом ©obuch.info 2016
отнасят до администрацията

    Начална страница