Кажи го правилностраница7/13
Дата08.07.2017
Размер2.59 Mb.
1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   ...   13
общи качества, допринасящи за успеха на тези големи личности.

1. Те са самоуверени и никога не се боят да поискат онова, което желаят.

2. Те са признателни на хората, които са им помогнали да постигнат онова, което желаят.

3. Те системно развиват връзките си с хората и поддържат широки линии за комуникация - и от не само когато искат да получат нещо от даден човек.

4. Те са настойчиви. Никога не се отказват. Просто опитват други пътища или друга стратегия, за да постигнат своите цели.

5. Те са отлични слушатели. Не прекъсват събеседника, поддър­жат ума си непредубеден и безпристрастен; чуват както положителното, така и отрицателното.

6. Те бързо се възстановяват, ако претърпят неуспех или изпад­нат в депресия. Това намира отражение в тона на гласа им и в тяхната осанка. Ако са се ядосали за нещо през деня, те не „влачат" яда си като опашка през целия ден.

7. Те са дружелюбни и достъпни. Поздравяват и разговарят с хората, с които работят. Не се скъпят на похвали, когато похвалите са заслужени.

Ако съблюдавате тези седем изисквания, вие също имате шан­са да се превърнете в общителен и преуспяващ човек във вашия бизнес. Ще установите, че не само връзката ви със сътрудниците и клиентите ще се подобри, но и ще се почувствате по-щастлив, по-самоуверен и доволен от себе си.

Глава девета

Светските ни обноски

Гости и приеми

Няма някакви твърди правила за организирането на вечери и приеми. И все пак, как да бъдем добри домакини?

Има едно правило: ако поканените се забавляват, те след това няма да си спомнят дали сребърните прибори са били подредени „като под конец" или как сте били облечени. Те ще си спомнят дали вие - домакинът или домакинята - сте ги накарали да се чувстват добре, дали са се запознали с хора, които са възприели и харесали.

В умението да бъдеш добър домакин има наистина много голяма доза самоосъществяване, тъй като имате възможност да действате като система за връзки, да изградите цяла мрежа за ин­формация, да съберете на едно място хора, които могат да си бъдат полезни един на друг и социално, и персонално, и професионално.

Много често асоциативните способности, научени от алгебрата, изхождат от правилото: ако А = Б и ако Б = В, то А = В. В случая имаме предвид, че ако вие харесвате хората, които каните на гости, има шанс и те да се харесат един-друг, тъй като те пък харесват вас - вие именно ще сте обобщаващото „симпатично" звено.

На повечето чудесни и незабравими приеми, на които съм бивала, винаги домакинът или домакинята са били тези, които със своята сърдечност и приветливост управляваха целия прием.

Когато за първи път дойдох в Лос Анжелис, бях поканена на парти у един мъж, който успя да накара мен и останалите гости да се чувстваме едва ли не най-важните хора на света. Той не само бе сготвил сам вечерята, но беше и истински майстор на разговорите. Успя да привлече всеки в разговора, зорко следеше всеки да се чувства добре, да получи всичко, което иска да хапне и да пийне. Дори ни, свири на пиано, за да ни забавлява. Никога не забравих нито тази вечер, нито сърдечността на този чудесен човек. По-късно разбрах, че неговото гостоприемство бе само частица от богатство­то му като личност, от цялата му сърдечност и широта. И когато гледах присъждането на наградите на Американската академия за 1988 г., не се изненадах да видя, че Арнолд Копелсън бе награден за ;създаването на филма „Взвод". Той се бе справил с тази огромна задача така добре, както бе „сътворил" за мен една незабравима вечер в своя дом преди десет години...

Как да представим нашите гости

Един от най-важните елементи на сполучливия прием е пред­ставянето на гостите. Когато запознавате двама души, не казвайте само „Ребека, това е Мери Томпсън". Дайте и някои подробности. Кажете например: „Ребека, много искам да те запозная с Мери Томпсън. Мери работи от години в рекламата и живее в същата част на града, в която си и ти". Така ще създадете някаква обща основа, на която вашите гости ще могат да създадат контакт.

Не се стеснявайте да похвалите госта си! Вместо да кажете „Това е Джон, той е адвокат", направете му малко реклама: „Това е Джон, един от най-големите спецове по данъците!" Ако забележите, че гостът ви се смущава от такава реклама, кажете: „Не искам да притеснявам Джон, но той е голяма клечка - учил е в Йел и е специалист по въпроси, които положително ви интересуват".

Много е важно наистина „да представите" вашите гости. Не се стеснявайте да изтъкнете тях и техните постижения!

Най-главното нещо е да се грижите за гостите си. Ако забе­лежите, че Дон не разговаря с Джули или е самотен, погрижете се да го запознаете с някой друг. Ваше задължение е да направите така, че хората да се чувстват добре, да контролирате обстановката, да следите гостите дали общуват, дали разговарят с нови хора, дали са обслужени, дали се забавляват. От време на време можете да попитате някой от гостите дали се чувства добре и дали не иска да се запознае с още някой.

В идеалния случай би следвало домакинът да представи един на друг всички поканени. Ако това е невъзможно, той трябва да определи свой помощник, който да го улесни в тази задача. Казано накратко, всеки трябва да се запознае с всеки! Най-добре ще бъде да представите госта още щом влезе в стаята. Най-напред трябва да поздравите госта си с добре дошъл, а след това да се обърнете към останалите с думите: „Искам да ви запозная с моята приятелка М. Току-що идва от..." Или нещо подобно.

Направите ли това, всеки ще знае кой е новодошлият, ще научи и нещичко за него, така че гостите ви ще намерят основа за разговор с този човек по време на приема.

Игри и забавления

По време на прием общите игри могат да бъдат добро средство за отваряне на каналите за общуване. Когато обаче някой от гости­те се смущава и не иска да участва, не го насилвайте! Независимо от това, че сте положили труд да организирате играта, не насто­явайте гостите непременно да участват. Всичко ще зависи от настроението на вечерта, от желанието на госта в момента. Преди да обявите „сега започваме една обща игра", направете едно малко неофициално допитване между гостите: биха ли желали да участват. Ако само малцина изявят готовност да играят, не насилвайте хората, откажете се от замисленото забавление.

Имате една друга възможност: бихте могли да предложите ня­кой от гостите да вземе участие с творческите си умения - напри­мер някой художник да направи карикатури на гостите или някой специалист по астрология или парапсихология да покаже способ­ностите си.

Понякога се получава чудесно настроение, ако помолите всеки един от присъстващите да стане и да изпее нещо. Това може да стане повод да се завърже разговор, доброто настроение може да послужи като катализатор и стимулатор на по-нататъшните разговори.Определяне на местата на масата

Най-голямата обида, която можете да нанесете на един гост, особено когато става дума за вечеря, е да го настаните до някой, който е съвършено неподходящ за него. Нещо такова се бе случило с Клер, много привлекателна неомъжена жена. Домакинята знаеше всичко за Клер, но въпреки че на вечерята имало неколцина инте­ресни свободни мъже, тя я настанила между двама, които проявя­вали много по-голям интерес един към друг, отколкото към нещас­тната си съседка, бодната помежду им. Накрая Клер, обидена до сълзи, попитала не предпочитат ли да седнат един до друг, за да не се измъчват да говорят през главата й, и отговорът естествено бил „да". След като си разменили местата, те престанали изобщо да я забелязват, ала тя се озовала пък до някакъв сладникав женен мъж, който непрекъснато й досаждал, въпреки че жена му се мръщела от другата му страна. Видимо домакинята не е вложила много мисъл при подреждането на гостите...

Когато определяте местата на своите гости, внимавайте много за интересите на тези хора и за общото между тях. Можете да ги уведомите предварително, че възнамерявате да ги сложите до някого, с когото ще се разбират или с когото искат да се запознаят. Редно е дори да ги попитате до кого искат да седнат.

Когато гостите ви се държат лошо

Когато имате гост, който започва да се държи грубо или не се владее, трябва веднага и направо да му кажете, че поведението му е неприемливо.

Керъл се забавляваше чудесно на собствения си прием до мо­мента, когато приятелката и Деби не започна да се заяжда и да остроумничи саркастично с повод и без повод. „Охо, мадам, не знаех че можеш и да готвиш!" Много скоро подигравателният тон стана заразителен. Други приятели на Керъл, които никога не се бя­ха държали заядливо, започнаха да я подиграват и дразнят. Просто виждах как Керъл започва да се чувства все по-зле и по-зле в собствения си дом. Накрая тя събра сили и каза: „Деби, защо не престанеш? Опитвам се да направя една приятна вечер. Защо са тия подигравки?" Настана нервна тишина, ала веднага след това хората се отпуснаха и разговорът тръгна нормално, без заяждане.

Ако някой съсипва приема ви с подигравки и обиди, веднага му кажете, че поведението му е недопустимо. Може да го дръпнете настрана и да му го кажете на четири очи, можете да му го кажете направо пред всички, ако това е единственият начин да разбере от дума.

След като някой не може да се владее, помолете го да си отиде, но направете това спокойно и мило! Може пък да е попрекалил с пиенето и да не съзнава, че се държи обидно. Няма нищо лошо в това да кажете любезно: „Май си пийнал малко повечко. Няма да е лошо да се прибереш веднага." Ако гостът е пиян, погрижете се за такси, така че да си стигне невредим вкъщи.

Дори и да възникне много неприятна ситуация, вие като дома­кин сте длъжни да пресечете такива хора незабавно. Иначе положе­нието може да стане неконтролируемо - трябва да неутрализирате всеки токсичен елемент, който може да отрови настроението на вашите гости и заплашва да развали цялата вечер.Подаръците

Винаги когато отивате на гости, би трябвало да носите нещо. Не е необходимо да е някакъв скъп подарък, просто нещо приятно - бутилка вино, кутия бонбони или някакъв сладкиш са добро средство да покажете на домакините, че цените тяхната покана.

Сега внимавайте! След като гостът е бил толкова мил и е направил такъв жест, не казвайте: „О, нямаше нужда!" Покажете му само, че сте се зарадвали и мило му поблагодарете.

Имате, да речем, рожден ден и ви донесат подарък - покажете колко се радвате на подаръка и веднага отворете пакета, освен, разбира се, ако донеслият подаръка не ви помоли изрично да не го отваряте пред всички. И никога не пропускайте да напишете след това кратка благодарност за подаръка и да я изпратите колкото се може по-бързо.

Приятно е също така, когато домакините правят малки пода­ръци на гостите. Това е проява не само на „висока класа", но и на сърдечност. Когато давате вечери, можете да поставите на масата подаръче за всеки един гост. Това може да бъде само едно цвете или някакъв предмет. Редно е обаче и гостите да оценят това, като не забравят да си вземат тези подаръчета за вкъщи и не пропуснат специално да поблагодарят. Кажете колко харесвате подаръка - ако наистина го харесвате.

Когато сте възпрепятствани...

В някои обществени кръгове непоявяването ви на даден прием е равносилно на скъсване на отношенията. Хората приемат вашето отсъствие като лична обида, особено ако сте казали, че ще отидете. Така че, ако сте приели дадена покана, непременно идете!

При положение, че в последния момент възникне някаква пречка, обадете се веднага по телефона и изкажете своето съжаление, че не можете да отидете. На следващия ден повторете обаждането и изпратете някакъв подарък. Ако пък знаете един ден по-рано, че няма да можете да отидете на приема, сте длъжни да обясните на домакина или на домакинята защо няма да можете да присъствате - особено ако става дума за ваши приятели. Но внимавайте! Не лъжете! Не казвайте, че се е наложило да отидете някъде другаде, когато няма такова нещо. На лъжата краката са къси. А дори и една „благородна" лъжа може да ви коства приятелството, тъй като тя ще „скърши" доверието помежду ви.

Причините да не можете да отидете на даден прием могат да бъдат най-различни.

1. Имате друг ангажимент.

2. Омръзнало ви е от приемите на този домакин и не ви се иска да срещнете пак същите скучни хора и да ядете пак същите манджи.

3. Не се чувствате добре, тъй като сте напълнели и не желаете да слушате всеки да коментира, че сте „малко понапълнели", или -което е по-лошо - да слушате фалшиви комплименти колко чудесно изглеждате.

4. Преуморени сте и не ви се ще да отидете.

5. Не обичате да се срещате с нови хора.

6. На строга диета сте и знаете, че щом има ядене, пак „ще се натъпчете".

7. Нямате удобен транспорт до там.

8. Не можете да намерите приятел или компания, с който да се появите на приема, а се притеснявате да отидете сами.

9. Не се чувствате здрави и не ви се иска да бъдете сред хора.

10. Не понасяте някой от гостите, домакина или половинката му.

11. Не обичате да смесвате бизнеса с частните забавления.

12. Просто сте забравили за поканата.

Въпреки че е най-добре винаги да бъдете честни, когато обяс­нявате защо не сте отишли на приема, явно е, че някои от изброени­те no-горе възможни причини могат да се окажат много обидни за домакините. Най-доброто извинение ще бъде, ако кажете, че имате други ангажименти или че не се чувствате подходящи за случая.

Понякога ако сте напълно откровен и си признаете истинската причина - например, че сте на строга диета, че нямате удобен транспорт или че не ви е удобно да отидете сами, домакинът или домакинята могат да изразят готовност да ви изчислят точно калориите, да ви осигурят транспорт или заради вас да поканят още някой.

Много домакини проявяват разбиране, ако сте напълно откро­вени с тях и им кажете, че не сте добре и нямате настроение за гости, че напоследък сте станали домосед, че на приема ще има хора, с които няма да ви бъде приятно, или - просто, че не обичате да смесвате служебните си връзки с личния си живот. Предполагам, че няма защо да ви казвам, че в никакъв случай не бива да оскър­бите вашите домакини, като кажете, че приемите им са скучни и че не ви се иска да бъдете в тяхна компания.

Обикновено, когато някой ви е канил на гости няколко пъти и вие все сте отказвали, той ще разбере и ще престане. При положение, че не разбере, продължавайте да отказвате! Щом той е достатъчно упорит да настоява, бъдете и вие достатъчно упорит да отказвате!

А какво ще направите, ако просто забравите да отидете на приема или се появите на друга дата? И на мене се случи преди време - чукахме, звъняхме, викахме, докато най-после съседът из­лезе по пижама и ни каза, че сме сбъркали деня. Веднага оставих бележка, на другия ден се обадих и изпратих подаръка с искрени извинения. Помнете, че съвсем не е достатъчно само да се обадите и да заявите, чисто и просто, че сте забравили. Бъдете искрени в съжаленията си и не забравяйте подаръка! Едно непознаване на етикета може да сложи край на дългогодишно приятелство!

Хората винаги вземат насериозно своите приеми, особено ко­гато са хвърлили сума ти пари за храна и забавления плюс времето, което им е отнела подготовката. Когато, кажете, че приемате пока­ната - идете! Ако не можете да присъствате или просто забравите - обадете се веднага, като изпратите бележка, изразяваща вашето съжаление. Така и вие ще покажете класа, и ще изразите уважени­ето си към другия.Разговорите на приема. Запознаването

Нерядко ни се случва да чуем как някой, поканен на изискан прием, се притеснява за какво да говори, как да влезе в разговор, как да се държи, ако никой не го заговори и за какво ли още не... Ако и с вас е така, знайте, че не сте единствени - в един или друг случай всеки от нас изпитва несигурност, когато отива на прием, особено ако не познава почти никой от хората, които ще бъдат там.

Първият човек, с когото ще заговорите, безспорно е домакинът (или домакинята). Много важно е да помните, че домакините са твърде заети - не злоупотребявайте с тяхното време! Не се засягайте, ако те не ви отделят много време. Ако действително искате да говорите с тях, кажете например нещо такова: „Разбирам, че точно сега сте много заети, но много искам да поговорим. Нека да се срещнем да обядваме някъде идущата седмица."

Впрочем, това е подходящо и за други хора, с които ще се срещнете на приема, но бихте искали да се видите по-задълго. Прие­мът е място за създаване на контакти, а не за водене на задълбо­чени сериозни разговори. Вярно е, че там можете да се срещнете с хора, с които да намерите много общи теми. Но ако прекарате цялото си време с тях, просто' ще пропуснете да бъдете „участник" в приема. Няма нищо по-неподходящо от това да видиш на прием двама души, забити в някой ъгъл, загърбили всички останали. Пом­нете, че сте поканени на гости, така че гостувайте!

Езикът на тялото е източник на най-красноречиви сигнали за това дали някой иска да говори с вас или не (а също дали вие искате да говорите с него или не!). Но има и нещо такова: възможно е даден човек да ви изглежда недостъпен и незаинтересован според езика на тялото, ала това да бъде погрешен сигнал! Човекът може да е просто стеснителен или боязлив. В такъв случай е най-добре да отидете при него и да се опитате да го заговорите. Ако думите ви бъдат посрещнати със студенина, ще значи, че първоначалното ви впечатление от този човек е било правилно, сигналът е бил верен -но все пак поне ще сте проверили!

Какво можете да кажете на някой непознат, с когото се запоз­навате на приема? Когато не сте наясно какво трябва да кажете или да попитате, припомнете си няколко въпроса, които могат да строшат леда:

„Откъде познавате домакина?", „Отдавна ли се познавате с домакина?", „Кога пристигнахте на приема?"...

Ако ядете или пиете нещо, може да се обърнете към другия с думите: „Опитахте ли от този пастет?" или „Искате ли да ви донеса нещо за пиене?" Това е много приятен и мил жест и ви представя като „даваща" личност - не сте егоист и сте готов да се погрижите за другите.

Може и да зачекнете някои световни събития. Ето защо аз нас­тойчиво съветвам да четете вестници или да погледате телевизия непосредствено преди да отидете на приема, така че всичко да ви бъде прясно в паметта.

Моля ви, при никакви обстоятелства не следвайте някаква преднамерена „линия" при заговарянето на някой гост. Ако искате да станете неприятен, кажете „Вие сте единственият човек от висо­ка класа в този салон" или „Толкова сте красива, артистка ли сте?" или пък „Каква зодия сте?".

Отблъскващо е също да бъдете прекалено любопитен или пре­калено нахален. Например, ако някой е бил уволнен наскоро, не започвайте да го разпитвате какво е казал шефът му, когато е извикал да го предупреди какво ще прави семейството му сега, като е безработен... Никой не понася да му изтръгват интимни подробности, независимо от това колко интересни могат да изглеж­дат тези подробности на питащия.

Има толкова много други неща за казване на хората - реални, обикновени, взаимни. Едни си допадат веднага. Други не се харес­ват; има хора, които може да не пожелаят да имат нищо общо с вас, без вие да имате някаква вина за това. Потърсете естествени думи за започване на разговора. Можете да заговорите за времето, за нещо, което току-що сте прочели в някое списание, за нещо интересно, което сте чули, или нещо за вашето куче, някаква шега, която са ви разказали... Внимавайте обаче вицът да бъде „чист" -внимавайте да не оскърбите събеседника на расова, религиозна, сексуална или политическа тема!Неуместно е да сте срамежливи

Онова, което ще кажете в първите няколко минути при запоз­наването си с някого на приема, издава много неща за самия вас. Ако си знаете, че сте плахи и стеснителни, ще трябва да потърсите помощ от психолог или специалист по общуването между хората. Научете се да бъдете по-решителни, престанете да играете на „аз мисля, че ти мислиш, че аз мисля"! Това може да ви създаде много големи пречки.

В досегашната си практика съм забелязала, че повечето хора, които проявяват плахост, са всъщност твърде егоцентрични, те толкова са погълнати от мисълта за това как ще се представят и как ще се справят, че губят представа за истинското предназначе­ние на един прием - а то е да се срещнеш с хора и да прекараш добре.

Е, добре. Ако сте срамежливи, последвайте нашия съвет: поеме­те въздух, задръжте го около шест секунди, издишайте го, стегнете коремните мускули и тогава заговорете някого от гостите. Колкото по-често опитвате това, толкова по-добре ще се справите.

Може да ви безпокои главно това, че не знаете какво да попи­тате другия. Стига да не сте нахални и да не задавате още от началото интимни въпроси, няма за какво да се безпокоите! Просто попитайте другия за неговото мнение по някакъв въпрос. Помнете само, че желанието ви е да преодолеете самия себе си - повтаряйте си, че сте там, за да ви бъде приятно. Не отивате, в края на краи­щата, на мозъчна операция! Нали сте на гости - гостувайте!

Какво да говорите с хора, с които нямате нищо общо

Дотогава докато сте дишащо човешко същество, което живее на планетата Земя, вие винаги ще имате нещо общо с човека до вас.

Майсторлъкът е да се намерят колкото се може повече общи неща. И единственият начин да направите това е да задавате въп­роси и да се опитате да бъдете повече интересуващ се, отколкото интересен!

Дори и ако установите, че нямате много общо със събеседника си, продължете разговора си с него. Питайте! Може пък да научите нещо! Изрази като „Бих желал да науча повече по този въпрос" или „Разкажете ми нещо повече", или „Интересно, не съм запознат с тези въпроси", или „Разяснете ми това" ще ви помогнат да съберете от вашия събеседник повече информация.

Запознавате се, да речем, с някакъв зъболекар и виждате, че няма за какво да си говорите двамата. И все пак, щом имате зъби в устата си, ще има какво да кажете. Можете да го попитате познава ли вашия зъболекар, къде е учил, как се е ориентирал към заболекарството, какви промени според него са настъпили в профе­сията му през последните няколко години... Вие наистина можете да установите връзка с всеки един човек - дори с някой, който излиза току-що от затвора. Макар и да имате чувството, че с този човек ви разделят светове - което може и да си е вярно - все пак ще бъде интересно да научите нещо за живота в затвора, стига, разбира се, другият да пожелае да говори за това.

В повечето случаи ние смятаме, че имаме много малко общо (или нямаме изобщо нищо общо!) с даден човек просто защото не знаем много за него. Не сме имали време да научим достатъчно за неговите интереси, за да създадем някаква обща основа. Независимо от това, от каква нация и каква култура произлизате, винаги има неща, които могат да създадат връзка с околните - семейство, приятели, храна и т. н. Много често човекът, който рязко се разли­чава от вас, може да бъде дори много по-интересен за разговор.Мърморковците

Дочуваме понякога някой от гостите да просъска например: „Погледни й само роклята!" или *,Боже, какъв галфон!"... Даниел, една страшно чаровна делова жена ми разказваше, че на някакъв прием стояла до масата с лакомства и към нея се приближил един мъж, който направо започнал да мърмори: „Храната изглежда отвратително... Толкова е неприятно... Погледнете само тоя мъж, истински бизон... Дебелак..." Накрая моята позната се обърнала и казала: „Вие сигурно сте много нещастен, щом всичко наоколо ви се вижда толкова ужасно!..." Дори и ако този господин наистина да не се е чувствал добре на въпросния прием, подобни заядливи забележки положително не са начинът да привлечеш хората и да поощриш по-нататъшното общуване. Не постъпвайте като него! А ако някой друг сипе хапливи забележки около вас, постъпете като моята позната - прекъснете го, за да се прекъсне и потокът от отрицателна енергия, който се лее върху вас.Взривоопасни ситуации

Как ли ще се почувствате, ако бившият ви приятел или бивши­ят ви съпруг, да речем, се появи на приема? Как ще се справите с положението? Има три варианта. Можете или да излезете от салона, или да напуснете изобщо приема, или да си поемете дъх, да задър­жите въздуха, да го издишате и да посрещнете създалата се ситу­ация лице в лице. Важно е едно: не правете сцена! Може наистина да изпитате желание да спретнете един хубав скандал, ако видите бившия си (или пък бившата си!) с друг човек. Не го правете! Винаги е по-добре да се държите като дама или като джентълмен - каквито сте! - и при всички случаи да запазите достойнството си. Всички сме присъствали на сцени и знаем колко са неприятни - и за действащите лица, и за околните.

Помнете: даже когато много ви се иска да избухнете, това няма да бъде във ваш интерес. Трябва да се държите достойно, колкото и трудно да ви изглежда това в момента. Изчакайте, докато срещ­нете „вашия човек" по-късно, когато ще сте се овладели и когато условията ще са по-подходящи. Иначе всичко може да се обърне срещу вас.

Ето ви още един случай. Някой случайно излива чаша върху вас или ви настъпва по пръстите така, че ви се завива свят от болка. Безспорно, трябва да бъдете искрен и да покажете, че действително сте ядосан. Но понякога хората дори не са забелязали, че са ви ударили или че са разлели нещо върху вас. Не започвайте да се разправяте и да се карате с тях! Повечето от тях положително ще се почувстват неудобно и ще побързат да се извинят, веднага щом разберат какво се е случило.

Или да кажем, точно сте по средата на някаква разказвана от вас история и някой ви прекъсне и игнорира. Поемете си въздух, задръжте дишането няколко секунди и погледнете към него. С ясен твърд глас кажете: „Оставете ме да довърша и после ще продължи­те вие!". Казано накратко, овладейте положението и не оставяйте другия да ви пренебрегва. Същото важи и за случаите, когато някой се държи грубо, надменно или язвително. Погледнете го в очите и му кажете любезно и твърдо, че не харесвате начина, по който ви говори. За съжаление, твърде често ние не реагираме на безпардон-ността на другите. Търпим, трупаме в себе си обида, без да възра­зим и да се защитим. А това всеки път уронва частица от нашето самоуважение. Когато кажете на другия как бихте желали да се държа с вас, вие ще „вдигнете летвата" и ще осъществите общуване на едно по-високо ниво.

Същото е валидно и за хората, които настойчиво, с упоение разказват неприятни и обидни вицове. Ако нещо ви обижда, ако не понасяте безсолни шеги или вицове на етническа тема, не се коле­байте да прекъснете разказвача по средата на вица с думите: „О, стига толкова! Наслушали сме се на такива вицове!". Дори едно такова прекъсване да прозвучи грубо, вие всъщност ще направите услуга и на разказвача, като го спасите от проявата на лош вкус.

Какво ще направите, ако някой прекалено любвеобилно - ис­тинска мелница! - се опита да ви се лепне през цялата вечер? Повечето хора се мъчат да търпят такъв човек, така че той се прев­ръща в истинска напаст. Всъщност „напастта" обикновено дори и не осъзнава колко е досадно да ви бърбори през цялото време. И само защото сте позволили да станете жертва на този човек, вие много пъти си тръгвате предварително, отнасяйки със себе си чувството, че сте прекарали една неприятна вечер. Зависи от вас да сложите край на една такава „неприятност". Просто го погледнете, усмихнете се и кажете: „Беше ми приятно, че се запознахме, но бих искал да пообиколя и да се видя с някои други хора..." Не е необхо­димо да искате визитната му картичка или телефона му, само за да бъдете любезни. Само се усмихнете и... го зарежете.

Понякога атмосферата на приема бива no-скоро хладна и скова­на. Може да установите, че тук всички се познават (освен вас) и хората не са много любезни към вас. Има и вечери, на които гостите „понаснобяват" или просто не ви допускат в компанията, държат се надменно и не отвръщат на опитите ви за сближение. Моят съвет е: продължавайте да бъдете любезни и установете контакт поне с един от гостите - или като му се усмихнете, или като

размените погледи. Но ако сте се старали така повече от час и нищо не сте постигнали, тръгнете си. Явно е, че сте „сбъркали" приема! Има хора, които са като истински магнит, когато става дума за привличане на околните. Вие също можете да бъдете такъв магнит. Това не е трудно да се научи. Всичко, което трябва да направите е да надмогнете собствените си рамки, да потърсите хубавото у дру­гия и да му кажете как го възприемате. Кажете му колко голямо впечатление ви е направила работата му, колко ви е инспирирала. Казано накратко, кажете му колко го цените и колко се интересува­те от него!

Приемът е в разгара си...

Спомнете си какво казваше майка ви. „Не говори с пълна уста!" Е, добре. Майка ви е имала право, особено когато става дума за ядене и говорене на някой прием. Гледката съвсем не е естетична, това направо е отблъскващо!

Когато сте на гости, основното е да се забавлявате, а не да ядете и да пиете. Ако сте гладен - вървете и хапнете! Ала при никакви обстоятелства не повтаряйте непрекъснато: „Ох, Боже, толкова ядох!... Не биваше да ям толкова..." Това няма да ви представи в кой знае колко блестяща светлина.

Просто не ми стигат думите, за да ви кажа колко е важно никога да не говорите и да ядете едновременно, независимо от това колко сте въодушевен или увлечен в разговора. Зная, че сега ще ми възразите: „Но аз, разбира се, никога не говоря с пълна уста!". Ще се изненадате обаче колко хора правят тъкмо това, без дори да го осъзнават. Хубава лапаница се получава, няма що!

Моля ви, действително трябва да внимавате, когато ядете и същевременно водите някакъв светски разговор. Ако все пак искате да поддържате изящно започнатия разговор, говорете бавно, с пре­късване между хапките, след като сте преглътнали. Вашият разго­вор е по-важен от храната! Редно е да хапвате само докато изслуш­вате другия или когато има временно прекъсване на разговора. Следователно и вие ще трябва да отговаряте по-бавно, така че събеседникът ви да има време да хапне и да преглътне храната си.

Създаването на връзки

Приемите са чудесно място за създаване на контакти, но нико­га не отивайте на прием само заради това!

Никой не обича и не уважава явния опортюнист. Когато се запознавате с някого на приема, не мислете само за това какво можете да получите от този човек. Знайте, че от това никога няма да излезе нещо! Ако наистина харесвате някого и смятате, че може­те да му бъдете полезен или че той може да ви бъде полезен - добре! Но не въртете хитро очи пред него само защото смятате, че може да го използвате за нещо.

Работата е в това, че създаването на „връзки" е нещо твърде полезно, само че е необходимо преди това да познавате човека. Например аз бях веднъж на гости и на раздяла един от присъства­щите ми каза: „Впрочем, ако някога имате нужда от помощ за вашите данъци или ако мога да отговоря на някои ваши въпроси във връзка с данъчни проблеми, не се стеснявайте да ми позвъните!" Нито беше нахален, нито досаден. Каза го открито и добронамерено. Мотивите му явно произтичаха от желанието да ме спечели за клиентка. Но го каза естествено и ненастойчиво.1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   ...   13


База данных защищена авторским правом ©obuch.info 2016
отнасят до администрацията

    Начална страница