Отчет на програмата на правителството на европейското развитие на България втора година съдържание


Утвърждаване авторитета на българските лекаристраница20/41
Дата06.05.2017
Размер2.54 Mb.
ТипОтчет
1   ...   16   17   18   19   20   21   22   23   ...   41

Утвърждаване авторитета на българските лекари


Предприети бяха мерки за осъвременяване образованието на медицински персонал и развитие на системата за професионална квалификация в здравеопазването.

 • Въведен бе облекчен прием на специализанти по специалностите “Анестезиология и интензивно лечение“, “Обща и клинична патология“, “Педиатрия“ и “Инфекциозни болести“, както и на работещите лекари в центровете за спешна медицинска помощ.

 • Актуализирахме Наредбата за единните държавни изисквания за придобиване на висше образование по специалностите от регулираните медицински професии и учебните програми за придобиване на специалност в системата на здравеопазването.

 • Приехме Наредба за професионалните дейности, които медицинските сестри, акушерките, асоциираните медицински специалисти и здравните асистенти могат да извършват по назначение или самостоятелно. Въведохме нови специалности в системата на здравеопазването – “спешна медицинска помощ“, “специфични грижи за пациенти с онкологични заболявания“ и “апаратно поддържане на извънтелесно кръвообращение“ за медицински сестри и фелдшери. Въведохме професионално обучение за болногледач и здравен асистент.

 • Изготвени бяха предложения за промени на Наредба № 34 за придобиване на специалност в системата на здравеопазването. Предвижда се определянето на броя на местата за специализанти за всяка следваща календарна година да се основава на анализ на състоянието на специалистите в системата на здравеопазването. Удължени бяха сроковете за утвърждаване на места за специализанти, като по този начин ще могат да кандидатстват и завършващите през съответната година лекари.

 • О
  Разработени бяха и се изпълняват проекти в областта на здравеопазването.


  блекчен бе приемът на специализанти по “спешна медицина“. Въведено бе изискването висшите училища да осигуряват качеството на обучението за придобиване на специалност в системата на здравеопазването чрез вътрешна система за оценяване, поддържане и развитие на качеството на обучението, която включва и проучване на мнението на специализантите най-малко веднъж годишно.

Проекти в областта на здравеопазването


 • Изпълняват се четири проекта по Оперативна програма “Развитие на човешките ресурси” (ОПРЧР) на обща стойност 33 822 225.93 лв. до края на 2013 г. (“Информирани и здрави” – удължаване до 21 май 2013 г. с бюджет 4 692 754.30 лв.; “СПРИ и се прегледай” – удължаване до 21 октомври 2013 г. с бюджет 19 558 281.73 лв.; “ПУЛСС – Практически увод в лечението на спешните състояния” – удължаване до 10 декември 2013 г. с бюджет 6 258 653.64 лв.; “Акредитация на лечебните заведения и продължителното обучение на медицинския персонал” удължаване до 10 декември 2013 г. с бюджет 3 312 536.26 лв.).

 • Одобрен бе още един проект по ОПРЧР на стойност 9 999 977.13 лв., който ще се изпълнява до юни 2014 г. Това е проект “ПОЛЕТ” – Продължаващо обучение на лекари с ефективни технологии.

 • Завършен бе процесът по разработване, подаване и одобряване на Средносрочна рамкова инвестиционна програма на МЗ (СРИП на МЗ) по Схемата за безвъзмездна финансова помощ: BG161PO001/1.1-08/2010 “Подкрепа за реконструкция, обновяване и оборудване на държавни лечебни и здравни заведения в градските агломерации ” с общ бюджет 143 687 021.53 лв.

В изпълнение на СРИП на МЗ бяха сключени договори с 13 държавни лечебни заведения за изпълнение на проекти по предвидените в СРИП дейности на обща стойност 132 млн. лв.

 • Продължи изпълнението на проект “Правителствена социална отговорност: Иновативен подход на качество в правителствените действия и резултати, Модел G.S.R.” на стойност 120 000 евро. Договорени и съгласувани бяха 147 млн. лв. за ремонт и оборудване на 30 общински лечебни заведения.

 • Подписано бе споразумение между МЗ, МТСП и БЧК в изпълнение на проект “Домашни грижи за достоен и независим живот”. Бюджетът на проекта е 1.9 млн. швейцарски франка.ОСНОВНИТЕ ЦЕЛИ ЗА ТРЕТАТА ГОДИНА НА УПРАВЛЕНИЕ СА:

 • Промени в механизма на финансиране на лечебните заведения за болнична помощ – изпълнители на медицинска помощ.

 • Надграждане на съществуващата система за ценообразуване и реимбурсиране на лекарствени продукти чрез разработване и въвеждане на ясни правила, регламентиращи формирането на цената и съставянето на позитивния лекарствен списък.

 • Стартиране на процеса по разработване и утвърждаване на фармакотерапевтични ръководства, включващи критерии за оценка на ефикасността на прилаганата терапия, както и препоръки за алгоритми за лечение с лекарствени продукти, предложени от съответните национални консултанти, медицински научни дружества и експертни съвети. Въвеждане на ясни правила, гарантиращи достъп до лекарствена терапия на пациентите.

 • Транспониране на Директива 2011/24/ЕС за упражняване на правата на пациентите при трансгранично здравно обслужване и Директива 2010/45/ЕС на Европейския парламент и на Съвета относно стандартите за качество и безопасност на човешките органи, предназначени за трансплантация.

 • Превенция и контрол на СПИН и туберкулоза – запазване ниското ниво на разпространение на ХИВ/СПИН под 1% от общото население. Продължаване на тенденцията за намаляване на заболеваемостта от туберкулоза до 32 на 100 000 население.

 • Засилване контрола на дейностите с наркотични вещества за медицински цели за спазване изискванията на регулаторните режими, въведени със Закона за контрол върху наркотичните вещества и прекурсорите.

 • Разработване на методика за устойчиво финансиране на дейностите по лечение и психосоциална рехабилитация на лица, зависими от наркотици.

Каталог: images -> upload -> Doc Novini
Doc Novini -> Дкц „Александровска д-р Виолета Нанкова, кожен кабинет №103, от 09 до 13ч, тел
Doc Novini -> Лечебни заведения, в които са организирани безплатни прегледи от кардиолози по повод световния ден на сърцето област благоевград
Doc Novini -> Съвместни прояви на програма „превенция и контрол на хив/спин”, регионални здравни инспекции (рзи), общини и неправителствени организации (нпо) във връзка с втори етап на национална антиспин кампания – ден на влюбените – 14 февруари 2013 г
Doc Novini -> Инициативи на рзи по повод отбелязването на световния ден без тютюн рзи благоевград 18. 05. 2012 г
Doc Novini -> Управителен съветна сдружение на общинските болници в българия
Doc Novini -> Съвместни прояви на програма „превенция и контрол на хив/спин”, регионални здравни инспекции


Поделитесь с Вашими друзьями:
1   ...   16   17   18   19   20   21   22   23   ...   41


База данных защищена авторским правом ©obuch.info 2019
отнасят до администрацията

    Начална страница