Отчет за степента на изпълнение на утвърденото разпределение на разходите по области на политики и бюджетни програми


ІV.7. ПРЕГЛЕД НА ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА ПРОГРАМА „ГАРАНТИРАНЕ ЗАЩИТАТА ПРАВАТА НА ИНТЕЛЕКТУАЛНАТА СОБСТВЕНОСТ”страница9/12
Дата22.07.2016
Размер1.62 Mb.
ТипОтчет
1   ...   4   5   6   7   8   9   10   11   12

ІV.7. ПРЕГЛЕД НА ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА ПРОГРАМА „ГАРАНТИРАНЕ ЗАЩИТАТА ПРАВАТА НА ИНТЕЛЕКТУАЛНАТА СОБСТВЕНОСТ”През първото полугодие на 2014 г. програмата се изпълнява в съответствие с реализирането на следните цели:

Гарантиране спазването на правата върху интелектуалната собственост, чрез административен контрол относно спазването на правата върху обекти на авторското право и сродните му права и дейността на организациите за колективно управление на авторски и сродни права.

Подобряване на оперативността и ефективността на дейностите в рамките на законоустановените срокове.

Регулярни проверки на територията на цялата страна по спазването на Закона за авторското право и сродните му права /ЗАПСП/ и Закона за административното регулиране на производството и търговията с оптични дискове, матрици и други носители, съдържащи обекти на авторското право и сродните му права /ЗАРПТОДМДНСОАПСП/.В изпълнение на програмата през първото полугодие на 2014 г. е осъществено:

  • Административен контрол и защита на авторското право.

-Активни действия по контрол за спазването на ЗАПСП и ЗАРПТОДМДНСОАПСП – масови проверки на различни категории ползватели и субекти.

- Образуване и провеждане на административнонаказателни производства за неправомерно използване на музикални произведения, бизнес и развлекателен софтуер, телевизионни програми, фотографски произведения, предоставяне на достъп до обекти на закрила по електронен път и други обекти на закрила по ЗАПСП.

- Изготвяне на експертни заключения по наказателни производства, образувани за престъпления срещу интелектуалната собственост.

- Поддържане и администриране на регистри по Закона за авторското право и сродните му права и Закона за административното регулиране на производството и търговията с оптични дискове, матрици и други носители, съдържащи обекти на авторското право и сродните му права.  • Сътрудничество с неправителствени организации, работещи в областта на авторското право и сродните му права.


Отчет на показателите за изпълнение на програмата

Програма “Гарантиране защитата на интелектуалната собственост”Мерна единица


План


Отчет

А

Б

1

2

1. Издадени удостоверения по реда на ЗАРПТОДМДНСОАПСП


Брой удостоверения

3000

 1122

2. Извършени регистрации на наименования на артистични групи по ЗАПСП.


Брой регистрации

10

10

3.Вписвания в регистъра по чл.40, ал.4 от ЗАПСП организации за колективно управление на права


Брой вписвания

2

2

4. Извършени проверки по ЗАПСП


Брой проверки

350

354

5. Съставени актове за установяване на административни нарушения по чл.97 от ЗАПСП


Брой актове

180

129

6.Издадени наказателни постановления за налагане на административни санкции по чл.97 от ЗАПСП


Брой постановления

100

83

7. Проверки по ЗАРПТОДМДНСОАПСП


Брой проверки

10

5

8.Съставени актове по Раздел втори на Глава четвърта от ЗАРПТОДМДНСОАПСП


Брой актове

1

-

9. Наказателни постановления по Раздел 2 на Гл.4 от ЗАРПТОДМДНСОАПСП


Брой постановления

1

-

10. Изготвени експертни заключения, възложени от органите на досъдебното производство


Брой документи

50

28


Източници на информация за данните по показатели:

На база на наблюдаваните данни по показатели за изпълнение, събирането и обобщаването на информацията относно дейностите, които извършва ДАПСП в рамките на възложените компетенции, както и предоставяне на допълнителна информация от неправителствения сектор в областта на авторското право и сродните му права.Описание на факторите и причините, оказващи въздействие върху планираните /заявените/ целеви стойности:

  • Позитивни:

Добра координация и сътрудничество между държавните институции в областта на правоприлагането по спазването на правата върху интелектуалната собственост.

Превантивно-възпиращо въздействие на извършваните проверки и контрол, формиращо тенденция към уреждането на дейностите, свързани с използване на обекти на авторско право и сродни права, както и тези от приложното поле на ЗАРПТОДМДНСОАПСП, в съответствие със законовите изисквания.

Относително стабилно ниво на интерес към извършваните регистрации на наименования на артистични групи.


  • Негативни

Затруднения при връчване на актове за установяване на административни нарушения и на наказателни постановления.

Ниско ниво на интерес към материални носители, съдържащи обекти, защитени по ЗАПСП за сметка на начините на използване на такива по електронен път – чрез интернет, on-demand и т.н.Необходимост от повишаване на техническата и методическа подготовка на служителите, ангажирани с контрола по спазване на ЗАПСП в интернет среда.

Отчет на ведомствените и администрирани разходи по програма "Гарантиране защитата на интелектуалната собственост"
Бюджетна програма “Гарантиране защита на интелектуалната собственост”

Закон

Уточнен план

Отчет

І.

Общо ведомствени разходи:

367,4

367,4

79,7

 

Персонал

174,5

174,5

66,9

 

Издръжка

192,9

192,9

12,8

 

Капиталови разходи

0,0

0,0

0,0

1

Ведомствени разходи по бюджета на ПРБ:

367,4

367,4

79,7

 

Персонал

174,5

174,5

66,9

 

Издръжка

192,9

192,9

12,8

 

Капиталови разходи

0,0

0,0

0,0

2

Ведомствени разходи по други бюджети, сметки за средства от ЕС и чужди средства

0,0

0,0

0,0

ІІ.

Администрирани разходни показатели по бюджета

48,5

48,5

0,0

 

1. Разходи за членски внос и участие в нетърговски организации и дейности

48,5

48,5

 

 

 

 

 

 

ІІІ.

Администрирани разходни показатели по други бюджети, сметки за средства от ЕС и чужди средства

0,0

0,0

0,0

 

 

 

 

 

 

Общо администрирани разходи (ІІ.+ІІІ.):

48,5

48,5

0,0

 

 

 

 

 

 

Общо разходи по бюджета (І.1+ІІ.):

415,9

415,9

79,7

 

 

 

 

 

 

Общо разходи (І.+ІІ.+ІІІ.):

415,9

415,9

79,7

 

Численост на щатния персонал

10

10

10Отговорност за изпълнението на програмата:

Ресорният заместник-министър, директорът на дирекция „Авторско право и сродните му права”.


Поделитесь с Вашими друзьями:
1   ...   4   5   6   7   8   9   10   11   12


База данных защищена авторским правом ©obuch.info 2019
отнасят до администрацията

    Начална страница