Приложение забележка: За стерилизация на добавки в храните не може да се използва етиленов оксидстраница31/57
Дата22.07.2016
Размер5.53 Mb.
1   ...   27   28   29   30   31   32   33   34   ...   57Е 445 ГЛИЦЕРОЛОВИ ЕСТЕРИ НА ДЪРВЕСНА СМОЛА

Синоними

Естер гума

Определение

Сложна смес от три- и диглицеролови естери на смолни киселини от дървесен колофон. Колофонът се получава чрез екстракция с разтворител на стари борови пънове, последвана от процес на рафиниране чрез разтворител тип течност—течност. От тази спецификация са изключени веществата, получени от гума колофон и чрез ексудация на живи борови дръвчета, а също така и веществата, получени от талов маслен колофон — отпадъчен продукт при производството на сулфатна хартия. Крайният продукт се състои от приблизително 90 % смолни киселини и 10 % неутрални вещества (некиселинни съединения). Фракцията смолна киселина представлява сложна смес от изомерни дитерпеноидни монокарбоксилни киселини, които имат емпирична молекулна формула C20H30O2, главно абиетинова киселина. Веществото се пречиства чрез парна дестилация на леките фракции или чрез противотокова парна дестилация.

EINECS
Химично наименование
Химична формула
Молекулна маса
Съдържание на основно вещество
Описание

Твърдо, жълто до бледокехлибарено на цвят твърдо вещество

Идентификация
Разтворимост

Неразтворими във вода, разтворими в ацетон

Инфрачервен абсорбционен спектър

Характерен за съединението

Чистота
Специфична плътност на разтвора

[d]2025 не по-малко от 0,935 при определяне в 50 % разтвор в d лимонен (97 %, точка на кипене 175,5-176 °C, d204: 0,84)

Диапазон на омекване (чрез пръстен и топче)

Между 82 °C и 90 °C

Киселинност

Не по-малко от 3 и не повече от 9

Хидроксилно число

Не по-малко от 15 и не повече от 45

Арсен

Не повече от 3 mg/kg

Олово

Не повече от 2 mg/kg

Живак

Не повече от 1 mg/kg

Кадмий

Не повече от 1 mg/kg

Тест за отсъствие на талов маслен колофон (серен тест)

Когато органични съединения, съдържащи сяра, се нагреят в присъствието на натриев формиат, сярата се преобразува в сероводород, който лесно може да се открие с помощта на оловна ацетатна хартия. Положителният тест означава, че е използван талов маслен колофон вместо дървесен колофон.Е 450 i) ДИНАТРИЕВ ДИФОСФАТ

Синоними

Динатриев дихидроген дифосфат; динатриев дихидроген пирофосфат; натриев кисел пирофосфат; динатриев пирофосфат

Определение
EINECS

231-835-0

Химично наименование

Динатриев дихидроген дифосфат

Химична формула

Na2H2P2O7

Молекулна маса

221,94

Съдържание на основно вещество

Съдържание на динатриев дифосфат не по-малко от 95 %

Съдържание на P2O5 не по-малко от 63,0 % и не повече от 64,5 %Описание__Бял_прах_или_бели_зърна__Идентификация'>Описание

Бял прах или бели зърна

Идентификация
Тест за натрий

Издържа теста

Тест за фосфат

Издържа теста

Разтворимост

Разтворим във вода

pH

от 3,7 до 5,0 (1 % разтвор)

Чистота
Загуба при сушене

Не повече от 0,5 % (при 105 °C, 4 часа)

Неразтворимо във вода вещество

Не повече от 1 %

Флуорид

Не повече от 10 mg/kg (изразени като флуор)

Арсен

Не повече от 1 mg/kg

Кадмий

Не повече от 1 mg/kg

Олово

Не повече от 1 mg/kg

Живак

Не повече от 1 mg/kg

Алуминий

Не повече от 200 mg/kgЕ 450 ii) ТРИНАТРИЕВ ДИФОСФАТ

Синоними

Тринатриев пирофосфат; тринатриев монохидроген дифосфат; тринатриев монохидроген пирофосфат; тринатриев дифосфат

Определение
EINECS

238-735-6

Химично наименование
Химична формула

Монохидрат: Na3HP2O7 · H2O

Безводен: Na3HP2O7Молекулна маса

Монохидрат: 261,95

Безводен: 243,93Съдържание на основно вещество

Съдържание — не по-малко от 95 % на суха маса.

Съдържание на P2O5 не по-малко от 57 % и не повече от 59 %Описание

Бяло прах или бели зърна, във вид на безводно вещество или като монохидрат

Идентификация
Тест за натрий

Издържа теста

Тест за фосфат

Издържа теста

Разтворимост

Разтворим във вода

pH

от 6,7 до 7,5 (1 % разтвор)

Чистота
Загуба при накаляване

Не повече от 4,5 % при безводното съединение (450 – 550 oC).

Не повече от 11,5 % на база монохидратаЗагуба при сушене

Не повече от 0,5 % (при 105 °С, в продължение на 4 часа) за безводното съединение

Не повече от 1,0 % (при 105 °С, в продължение на 4 часа) за монохидратаНеразтворимо във вода вещество

Не повече от 0,2 %

Флуорид

Не повече от 10 mg/kg (изразени като флуор)

Арсен

Не повече от 1 mg/kg

Кадмий

Не повече от 1 mg/kg

Олово

Не повече от 1 mg/kg

Живак

Не повече от 1 mg/kgЕ 450 iii) ТЕТРАНАТРИЕВ ДИФОСФАТ

Синоними

Тетранатриев пирофосфат; тетранатриев дифосфат; тетранатриев фосфат

Определение
EINECS

231-767-1

Химично наименование

Тетранатриев дифосфат

Химична формула

Безводен: Na4P2O7

Декахидрат: Na4P2O7 · 10H2OМолекулна маса

Безводен: 265,94

Декахидрат: 446,09Съдържание на основно вещество

Съдържание на Na4P2O7 не по-малко от 95 % на накалена база

Съдържание на P2O5 не по-малко от 52,5 % и не повече от 54,0 %Описание__Безцветни_кристали_или_бял,_много_хигроскопичен_прах__Идентификация'>Описание

Безцветни или бели кристали или бял кристален или гранулиран прах. Декахидратът изветрява леко при сух въздух.

Идентификация
Тест за натрий

Издържа теста

Тест за фосфат

Издържа теста

Разтворимост

Разтворим във вода. Неразтворим в етанол.

pH

от 9,8 до 10,8 (1 % разтвор)

Чистота
Загуба при накаляване

Не повече от 0,5 % за безводната сол, не по-малко от 38 % и не повече от 42 % за декахидрата (105 °C, 4 часа, след което 550°C, 30 минути)

Неразтворимо във вода вещество

Не повече от 0,2 %

Флуорид

Не повече от 10 mg/kg (изразени като флуор)

Арсен

Не повече от 1 mg/kg

Кадмий

Не повече от 1 mg/kg

Олово

Не повече от 1mg/kg

Живак

Не повече от 1 mg/kgЕ 450 v) ТЕТРАКАЛИЕВ ДИФОСФАТ

Синоними

Тетракалиев пирофосфат

Определение
EINECS

230-785-7

Химично наименование

Тетракалиев дифосфат

Химична формула

K4P2O7

Молекулна маса

330,34 (безводен)

Съдържание на основно вещество

Съдържание не по-малко от 95 % (800°C за 0,5 часа)

Съдържание на P2O5 не по-малко от 42,0 % и не повече от 43,7 % на безводна базаОписание

Безцветни кристали или бял, много хигроскопичен прах

Идентификация
Тест за калий

Издържа теста

Тест за фосфат

Издържа теста

Разтворимост

Разтворим във вода, неразтворим в етанол

pH

от 10,0 до 10,8 (1 % разтвор)

Чистота
Загуба при накаляване

Не повече от 2 % (105 °C, 4 часа, след което 550°C, 30 min)

Неразтворими във вода вещества

Не повече от 0,2 %

Флуорид

Не повече от 10 mg/kg (изразени като флуор)

Арсен

Не повече от 1 mg/kg

Кадмий

Не повече от 1 mg/kg

Олово

Не повече от 1 mg/kg

Живак

Не повече от 1 mg/kgЕ 450 vi) ДИКАЛЦИЕВ ДИФОСФАТ

Синоними

Калциев пирофосфат

Определение
EINECS

232-221-5

Химично наименование

Дикалциев дифосфат

Дикалциев пирофосфатХимична формула

Ca2P2O7

Молекулна маса

254,12

Съдържание на основно вещество

Съдържание не по-малко от 96 %

Съдържание на P2O5 не по-малко от 55 % и не повече от 56 %Описание

Фино бяло прахообразно вещество без мирис

Идентификация
Тест за калций

Издържа теста

Тест за фосфат

Издържа теста

Разтворимост

Неразтворим във вода. Разтворим в разредени солна и азотна киселина

pH

Между 5,5 и 7,0 (10 % суспензия във вода)

Чистота
Загуба при накаляване

Не повече от 1,5 % (800 °C ± 25 °C, 30 min)

Флуорид

Не повече от 50 mg/kg (изразени като флуор)

Арсен

Не повече от 1 mg/kg

Кадмий

Не повече от 1 mg/kg

Олово

Не повече от 1 mg/kg

Живак

Не повече от 1 mg/kgЕ 450 vii) КАЛЦИЕВ ДИХИДРОГЕН ДИФОСФАТ

Синоними

Кисел калциев пирофосфат; монокалциев дихидроген пирофосфат

Определение
EINECS

238-933-2

Химично наименование

Калциев дихидроген дифосфат

Химична формула

CaH2P2O7

Молекулна маса

215,97

Съдържание на основно вещество

Съдържание — не по-малко от 90 % на безводна база

Съдържание на P2O5 не по-малко от 61 % и не повече от 66 %Описание

Бели кристали или прах

Идентификация
Тест за калций

Издържа теста

Тест за фосфат

Издържа теста

Чистота
Киселиннонеразтворимо вещество

Не повече от 0,4 %

Флуорид

Не повече от 30 mg/kg (изразени като флуор)

Арсен

Не повече от 1 mg/kg

Кадмий

Не повече от 1 mg/kg

Олово

Не повече от 1 mg/kg

Живак

Не повече от 1 mg/kg

Алуминий

Не повече от 800 mg/kg. Тези норми се прилагат до 31 март 2015 г.

Не повече от 200 mg/kg. Тези норми се прилагат от 1 април 2015 г.

Поделитесь с Вашими друзьями:
1   ...   27   28   29   30   31   32   33   34   ...   57


База данных защищена авторским правом ©obuch.info 2019
отнасят до администрацията

    Начална страница