Приложение забележка: За стерилизация на добавки в храните не може да се използва етиленов оксидстраница29/57
Дата22.07.2016
Размер5.53 Mb.
1   ...   25   26   27   28   29   30   31   32   ...   57E 426 СОЕВА ХЕМИЦЕЛУЛОЗА

Синоними
Определение

Соевата хемицелулоза е рафиниран, разтворим във вода полизахарид, получен от соеви фибри чрез екстракция с гореща вода. Не трябва да се използва друг органичен утаител освен етанол.

EINECS
Химично наименование

Разтворими във вода соеви полизахариди; разтворими във вода соеви фибри

Химична формула
Молекулна маса
Съдържание на основно вещество

Не по-малко от 74 % въглехидрати

Описание

Свободно подвижен бял или жълтеникаво-бял прах

Идентификация
Разтворимост

Разтворим в гореща и студена вода, без формиране на гел

pH

5,5 ± 1,5 (1% разтвор)

Чистота
Загуба при сушене

Не повече от 7 % (при 105 °C, 4 часа)

Протеин

Не повече от 14 %

Вискозитет

Не повече от 200 mPa.s (10 % разтвор)

Общо пепел

Не повече от 9,5 % (при 600 °C, 4 часа)

Арсен

Не повече от 2 mg/kg

Етанол

Не повече от 2%

Олово

Не повече от 5 mg/kg

Живак

Не повече от 1 mg/kg

Кадмий

Не повече от 1 mg/kg

Микробиологични критерии
Общ брой на микроорганизмите

Не повече от 3000 колонии за грам

Плесени и дрожди

Не повече от 100 колонии за грам

Escherichia coli

Да не се установява в 10 gE 427 ГУМА КАСИЯ

Синоними
Определение

Гума касия е смляната и пречистена ендосперма на семената на Cassia tora и Cassia obtusifoli (Leguminosae) със съдържание под 0,05 % на Cassia occidentalis. Състои се основно от полизахариди с висока молекулна маса, съставени предимно от линейна верига от 1,4-β-D-манопиранозни единици, свързани с 1,6-α-D-галактопиранозни единици. Съотношението между маноза и галактоза е около 5:1.

При производството семената се олющват и кълновете се отстраняват чрез механична термична обработка, последвана от смилане ипресяване на ендоспермата. Смляната ендосперма се пречиства допълнително чрез екстракция с пропан-2-ол.Съдържание на основно вещество

Не по-малко от 75 % галактоманан

Описание

Светложълт до мръснобял прах без мирис

Идентификация
Разтворимост

Неразтворим в етанол. Диспергира добре в студена вода, като образува колоиден разтвор.

Образуване на гел с борат

Към водна дисперсия на пробата се добавя достатъчно количество разтвор за анализ (TS) на натриев борат, за да се повиши pH до над 9; образува се гел.

Образуване на гел с гума ксантан

Претеглят се 1,5 g проба и 1,5 g гума ксантан и се сместват. Сместа се добавя (при енергично разбъркване) към 300 ml вода с 80 °С в бехерова чаша с обем 400 ml. Разбърква се до разтваряне на сместа и разбъркването продължава още 30 min след разтварянето (по време на бъркането се поддържа температура над 60 °С). Разбъркването се прекратява и сместа се оставя да се охлади на стайна температура в продължение на най-малко 2 часа.

След като температурата се понижи до под 40 °С се образува стегнат, вискоеластичен гел, като такъв гел не се образува в приготвен по сходен начин контролен разтвор от 1 % само гума касия или гума ксантан.Вискозитет

Под 500 mPa.s (25 °C, 2 часа, 1 % разтвор), съответстващ на средна молекулна маса 200 000—300 000 Da

Чистота
Неразтворими в киселина вещества

Не повече от 2,0%

pH

5,5—8 (1% воден разтвор)

Сурови мазнини

Не повече от 1%

Протеин

Не повече от 7 %

Общо пепел

Не повече от 1,2 %

Загуба при сушене

Не повече от 12% (5 часа, 105 °C)

Общо антрахинони

Не повече от 0,5 mg/kg (граница на откриване)

Остатъци от разтворители

Не повече от 750 mg/kg пропан-2-ол

Олово

Не повече от 1 mg/kg

Микробиологични критерии
Общ брой на микроорганизмите

Не повече от 5 000 единици, образуващи колонии, на грам

Плесени и дрожди

Не повече от 100 единици, образуващи колонии, на грам

Salmonella spp

Да не се установява в 25g

Escherichia coli

Да не се установява в 1 gЕ 431 ПОЛИОКСИЕТИЛЕН (40) СТЕАРАТ

Синоними

Полиоксил (40) стеарат; полиоксиетилен (40) моностеарат

Определение

Смес от моно- и диестери на стеаринова киселина за хранителни цели и полиоксиетиленови диоли (със средна полимерна дължина около 40 оксиетиленови единици), смесени със свободен многовалентен алкохол.

EINECS
Химично наименование
Химична формула
Молекулна маса
Съдържание на основно вещество

Съдържание — не по-малко от 97,5 % на безводна база

Описание

Кремави люспи или восъчно твърдо вещество при 25 °С, със слаб аромат

Идентификация
Разтворимост

Разтворим във вода, етанол, метанол и етилацетат. Неразтворим в минерално масло.

Диапазон на втвърдяване

39 °C - 44 °C

Инфрачервен абсорбционен спектър

Характерен за частичен естер на мастна киселина с полиоксиетилиран многовалентен алкохол

Чистота
Съдържание на вода

Не повече от 3 % (по метода на Карл Фишер)

Киселинност

Не повече от 1

Осапунително число

Не по-малко от 25 и не повече от 35

Хидроксилно число

Не по-малко от 27 и не повече от 40

1,4-диоксан

Не повече от 5 mg/kg

Етилен оксид

Не повече от 0,2 mg/kg

Етиленгликоли (моно- и ди-)

Не повече от 0,25 %

Арсен

Не повече от 3 mg/kg

Олово

Не повече от 2 mg/kg

Живак

Не повече от 1 mg/kg

Кадмий

Не повече от 1 mg/kgЕ 432 ПОЛИОКСИЕТИЛЕН СОРБИТАН МОНОЛАУРАТ (ПОЛИСОРБАТ 20)

Синоними

Полисорбат 20; полиоксиетилен (20) сорбитан монолаурат

Определение

Смес от частични естери на сорбитол и неговите моно- и дианхидриди с лауринова киселина за хранителни цели, която е кондензирана с приблизително 20 mol етиленоксид за мол сорбитол и неговите анхидриди.

EINECS
Химично наименование
Химична формула
Молекулна маса
Съдържание на основно вещество

Съдържа не по-малко от 70 % оксиетиленови групи, еквивалентни на не по-малко от 97,3 % полиоксиетилен (20) сорбитан монолаурат на безводна база.

Описание

Лимоново до кехлибарено оцветена маслоподобна течност при 25 °С, със слаб характерен аромат

Идентификация
Разтворимост

Разтворим във вода, етанол, метанол, етилацетат и диоксан. Неразтворим в минерално масло и петролеев етер.

Инфрачервен абсорбционен спектър

Характерен за частичен естер на мастна киселина с полиоксиетилиран многовалентен алкохол

Чистота
Съдържание на вода

Не повече от 3 % (по метода на Карл Фишер)

Киселинност

Не повече от 2

Осапунително число

Не по-малко от 40 и не повече от 50.

Хидроксилно число

Не по-малко от 96 и не повече от 108.

1,4-Диоксан

Не повече от 5 mg/kg

Етилен оксид

Не повече от 0,2 mg/kg

Етиленгликоли (моно- и ди-)

Не повече от 0,25 %

Арсен

Не повече от 3 mg/kg

Олово

Не повече от 2 mg/kg

Живак

Не повече от 1 mg/kg

Кадмий

Не повече от 1 mg/kgЕ 433 ПОЛИОКСИЕТИЛЕН СОРБИТАН МОНООЛЕАТ (ПОЛИСОРБАТ 80)

Синоними

Полисорбат 80; полиоксиетилен (20) сорбитан моноолеат

Определение

Смес от частични естери на сорбитол и негови моно- и дианхидриди с олеинова киселина за хранителни цели, която е кондензирана с приблизително 20 mol етиленоксид за мол сорбитол и неговите анхидриди

EINECS
Химично наименование
Химична формула
Молекулна маса
Съдържание на основно вещество

Съдържа не по-малко от 65 % оксиетиленови групи, еквивалентни на не по-малко от 96,5 % полиоксиетилен (20) сорбитан моноолеат на безводна база.

Описание

Лимоново до кехлибарено оцветена маслоподобна течност при 25 °С, със слаб характерен аромат

Идентификация
Разтворимост

Разтворим във вода, етанол, метанол, етилацетат и толуол. Неразтворим в минерално масло и петролеев етер.

Инфрачервен абсорбционен спектър

Характерен за частичен естер на мастна киселина с полиоксиетилиран многовалентен алкохол

Чистота
Съдържание на вода

Не повече от 3 % (по метода на Карл Фишер)

Киселинност

Не повече от 2

Осапунително число

Не по-малко от 45 и не повече от 55

Хидроксилно число

Не по-малко от 65 и не повече от 80

1,4-Диоксан

Не повече от 5 mg/kg

Етилен оксид

Не повече от 0,2 mg/kg

Етиленгликоли (моно- и ди-)

Не повече от 0,25 %

Арсен

Не повече от 3 mg/kg

Олово

Не повече от 2 mg/kg

Живак

Не повече от 1 mg/kg

Кадмий

Не повече от 1 mg/kgЕ 434 ПОЛИОКСИЕТИЛЕН СОРБИТАН МОНОПАЛМИТАТ (ПОЛИСОРБАТ 40)

Синоними

Полисорбат 40; полиоксиетилен (20) сорбитан монопалмитат

Определение

Смес от частични естери на сорбитол и негови моно- и дианхидриди с палмитинова киселина за хранителни цели, която е кондензирана с приблизително 20 mol етиленоксид за мол сорбитол и неговите анхидриди.

EINECS
Химично наименование
Химична формула
Молекулна маса
Съдържание на основно вещество

Съдържа не по-малко от 66 % оксиетиленови групи, еквивалентни на не по-малко от 97 % полиоксиетилен (20) сорбитан монопалмитат на безводна база.

Описание

Лимоново до портокалово оцветена маслоподобна течност или полужелирано вещество при 25 °С със слаб характерен аромат

Идентификация
Разтворимост

Разтворим във вода, етанол, метанол, етилацетат и ацетон. Неразтворим в минерално масло.

Инфрачервен абсорбционен спектър

Характерен за частичен естер на мастна киселина с полиоксиетилиран многовалентен алкохол

Чистота
Съдържание на вода

Не повече от 3 % (по метода на Карл Фишер)

Киселинност

Не повече от 2

Осапунително число

Не по-малко от 41 и не повече от 52

Хидроксилно число

Не по-малко от 90 и не повече от 107

1,4-диоксан

Не повече от 5 mg/kg

Етилен оксид

Не повече от 0,2 mg/kg

Етиленгликоли (моно- и ди-)

Не повече от 0,25 %

Арсен

Не повече от 3 mg/kg

Олово

Не повече от 2 mg/kg

Живак

Не повече от 1 mg/kg

Кадмий

Не повече от 1 mg/kgПоделитесь с Вашими друзьями:
1   ...   25   26   27   28   29   30   31   32   ...   57


База данных защищена авторским правом ©obuch.info 2019
отнасят до администрацията

    Начална страница