1. Описание на миг: Данни за общини и населени места, които попадат в територията на миг


Финансов план: 6.1. Индикативно разпределение на средствата по програми/фондове и по меркистраница7/7
Дата18.06.2018
Размер0.79 Mb.
1   2   3   4   5   6   7

6. Финансов план:

6.1. Индикативно разпределение на средствата по програми/фондове и по мерки:


Код на
мярката

Име на мярката

Общо за периода
на стратегията

лева

%
Мерки, финансирани от ПРСР 2014 – 2020 г.

2 933 745

74.58

M01

Трансфер на знания и действия за осведомяване

70 000

1.78

Мярка 1.3.

„Краткосрочен обмен на опит и посещения в земеделски и горски стопанства”

70 000

1.78

М04

Инвестиции в материални активи

1 125 000

28.6

Мярка 4.1.

„Инвестиции в земеделски стопанства”

735 000

18.68

Мярка 4.2.

„Инвестиции в преработка/маркетинг на селскостопански продукти”

390 000

9.92

М06

Развитие на стопанства и предприятия

580 000

14.74

Мярка 6.4.1.

„Инвестиции в подкрепа на неземеделски дейности”

580 000

14.74

М07

Основни услуги и обновяване на селата в селските райони

1 158 745

29.46

Мярка 7.2.

„Инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на всички видове малки по мащаби инфраструктури”

775 000

19.7

Мярка 7.5.

„Инвестиции за публично ползване в инфраструктурата за отдих, туристическа инфраструктура”

383 745

9.76
Мерки финансирани по ОП РЧР 2014-2020 г.

1 000 000

25.42

Мярка 1

„Ново работно място“

400 000

10,17

Мярка 2

„Самостоятелна заетост, предприемачество и създаване на предприятия, включително иновативни микро-, малки и средни предприятия“

600 000

15,25

ОБЩО ЗА ЦЯЛАТА СТРАТЕГИЯ:

3 933 745

100%6.2. Финансова обосновка на бюджета и разпределението на средствата по програми и по мерки:


Целите на СВОМР ще бъдат постигнати чрез прилагането на 7 мерки (вкл. 19.4) от ПРСР 2014 – 2020 г. и две мерки от ОП РЧР 2014-2020г. Изпълнението на СВОМР ще стартира с всички мерки и те ще се изпълняват през целия програмен период 2014-2020 г. Общността на територията на МИГ „Долна Митрополия-Долни Дъбник“ има готовност да кандидатства за всички разписани в СВОМР мерки, затова прилагането им ще стартира веднага след сключването на договор с МЗХ. Това ще даде възможност и време на МИГ, при евентуална липса на бенефициенти по някоя от мерките, средствата от нея да бъдат насочени към другите мерки. Реализацията на СВОМР ще е до края на 2020 г. и екипът на МИГ „Долна Митрополия-Долни Дъбник“ ще положи усилия средствата да бъдат разпределени равномерно през целия период . По–големите инвестиционни проекти ще бъдат планирани в началото на периода, за да има време да бъдат изпълнени.

Като се вземат предвид нуждите от повишаване на ефективността и производителността на малките и средни селски стопанства чрез модернизация и разнообразяване към неземеделски дейности, потребностите от подобряване на условията на живот чрез развитие на техническата инфраструктура и нуждата от подобряване на достъпа до заетост и качеството на работната среда на местния пазар на труда, средствата от бюджета на СВМОР са разпределени по приоритети както следва:  • За нуждите от преструктуриране и модернизиране на земеделските стопанства и предприятията от хранително-вкусова промишленост на територията, както и за стимулиране на развитието на неземеделски дейности, МИГ „Долна Митрополия-Долни Дъбник“ по Приоритет 1 на СВОМР отделя 43.34% от общия публичен принос на СВОМР.

  • Подобряване на условията на живот ще се постигне чрез развитие на техническата инфраструктура и инфраструктурата за отдих и туризъм. За Приоритет 2 от СВОМР са отделени 29.46 % от общия публичен принос на СВОМР.

  • Повишаването на нивото на заетостта и развитието на пазара на труда ще бъдат реализирани чрез подобряване на достъпа до заетост, качеството на работните места и повишаване на квалификацията на работната сила. За този приоритет от СВОМР са отделени 27.2 %.

Към мярка 1 „Трансфер на знания и действия за осведомяване“ са насочени 1.78% от Стратегията, като средствата по мярка 1.3 са 70 000 лева. Към мярка 4 „Инвестиции в материални активи“ на ПРСР са насочени 28.6% от бюджета по Стратегията, като средствата по двете мерки 4.1 и 4.2 са на стойност съответно 735 000 лева и 390 000 лева. Към мярка 6 „Развитие на стопанства и предприятия“ от ПРСР са насочени 14.74% от средствата по Стратегията, като средствата по мярка 6.4 са 580 000 лева. Към мярка 7 „Основни услуги и обновяване на селата в селските райони“ на ПРСР са насочени 29.46% от бюджета на Стратегията, като средствата по мярка 7.2 и 7.5 са съответно 775 000 лева и 383 745 лева. Общо за мерките по ПРСР за насочени 74.58% от бюджета на стратегията. Към мерките финансирани от ОП РЧР 2014-2020 са насочени 25.42% от Стратегията, като средствата по Приоритетна ос 1 са 1 000 000 лева.

Първоначално МИГ ще даде превес на проекти, свързани с обновяване и развитие на селското стопанство, подкрепа за МСП и осигуряване на достъп до заетост, самостоятелна заетост, обучение и повишаване на квалификацията, инфраструктурни проекти.Каталог: documents -> 2016 -> MIG
2016 -> Държавна агенция по горите дирекция на природен парк „странджа” До мррб мосв
2016 -> Интердисциплинарен докторантски форум Единен център за иновации
2016 -> Обяснителна записка
2016 -> Група за изследване и защита на прилепите национален природонаучен музей
2016 -> От д-р Николай Димитров Цанков херпетолог в Националния природонаучен музей към бан
2016 -> Министъра на околната среда и водите Комисия по околна среда към Народното събрание на р българия
2016 -> До мррб мосв общ. Съвет царево дпп „странджа” Становище
MIG -> Община долна митрополия "Европейският земеделски фонд за развитие на селските райони: Европа инвестира в селските райони"


Поделитесь с Вашими друзьями:
1   2   3   4   5   6   7
База данных защищена авторским правом ©obuch.info 2020
отнасят до администрацията

    Начална страница