UProgrami
  Програма по Периферни устройства е предназначена за професията код 523050
  Програма за задължителна професионална подготовка по учебен предмет
  Програма по предмета Процесори и памети за рс
  Програма по учебния предмет и модул Програмиране на Web дизайн е предназначена за обучение по професия код 523050
  Програма за задължителна професионална подготовка по учебен предмет
  Програма за задължителна професионална подготовка по учебен предмет
  Програма по учебния предмет и модул Приложен мрежови софтуер е предназначена за обучение по професия код 523050
  Програма по учебния предмет Учебна практика по: Диагностика и ремонт и учебния модул
  Програма за задължителна професионална подготовка по учебен предмет
  Програма за задължителна професионална подготовка по учебен предмет
UProgrami/meh
  Програма за задължителна професионална подготовка по учебен предмет
UProgrami
  Министерство на образованието и науката у ч е б н а п р о г р а м а
UProgrami/meh
  Министерство на образованието и науката у ч е б н а п р о г р а м а
UProgrami/AM
  За задължителна професионална подготовка
UProgrami/2017
  Програма по учебния предмет градивни елементи е предназначена за специалностите от професиите код
UProgrami
  Учебна практика по двигатели с вътрешно горене
  З а п о в е д № рд09-1374 / 14. 09. 2007 г
UProgrami/meh
  З а п о в е д № рд 09 – 971/12. 08. 2013 г
UProgrami
  М и н и с т ъ р з а п о в е д № рд 09 1691/10. 12. 2008 г
  Министерство на образованието и науката у ч е б н а п р о г р а м а
directory UProgrami  
©obuch.info 2022
отнасят до администрацията

    Начална страница