econtent/algebra_nenov
  Основна теорема на алгебрата. Следствия. Основна теорема на алгебрата
  Полиноми с рационални коефициенти. Критерий на Айзенщайн
  Характеристика на поле. Основни свойства на полетата с ненулева характеристика
  Крайни полета
algebra/info
  Конкурс по алгебра Петър Кирилов Русев, който впоследствие става аспирант на Любомир Илиев и се занимава с комплексен анализ
algebra/otchet2006
  Научни публикации в списания и поредици
algebra/proektBiuzhetnaSubsidia2014-
  Анотация На проект Алгебра, логика, алгебрична геометрия и приложения
econtent/algebra_nenov
  Групи Определение
algebra/Report2006
  Отчет на секция "Алгебра" към ими-бан за 2006 г. Съдържание Връзка на научната проблематика на секцията с националните и международни приоритети
algebra/otchet2006
  Отчет за 2005 г. На работата по проект за научни изследвания тема: Алгебра и алгебрична геометрия Ръководител: чл кор., ст н. с. I ст д. м н. Веселин Стоянов Дренски
algebra/proektBiuzhetnaSubsidia2014-
  Изследователски план по абстрактна теория на рекурсията и приложения 2014 -2016
  План за работа на акад. Веселин Дренски за периода 2014 2016 г
algebra/info
  Секция “Алгебра” към ими на бан
fmi/algebra/syllabuses/va1
  Конспект по висша алгебра информатика, I курс, II поток, 2007/2008 г
  Конспект по висша алгебра специалност Информатика, I курс, I поток, 2007-2008
algebra/otchet2006
  Научни публикации в списания и поредици
algebra/Report-for-2007
  Алгебра и алгебрична геометрия
algebra/otchet2006
  Отчет на секция "Алгебра" към ими-бан за 2005 г. Съдържание Връзка на научната проблематика на секцията с националните и международни приоритети
algebra/Report2006
  Алгебра и алгебрична геометрия
algebra/proektBiuzhetnaSubsidia2014-
  Стандартизация на географска информация и приложението й в антарктическата топонимия
algebra/Report-for-2007/Forms
  Лекции и спец-курсове предмет или тема лектор научни степени и звания висше учебно заведение общ брой 2006/2007

  Конспект по Линейна алгебра за специалността Информатика 2003-2004 учебна година
fmi/algebra/syllabuses/va1
  Закон за инерцията. Положително дефинитни квадратични форми. Пръстени. Основни понятия
algebra/proektBiuzhetnaSubsidia2014-
  Научни изследвания
directory algebra  
©obuch.info 2023
отнасят до администрацията

    Начална страница