download/departamenti/pravo/konkursi
  До Научното жури по процедурата за професор по История на държавата и правото
  От проф д-р Благой Никитов Видин
  Конкурс за професор в професиоално направление История на дъжавата и правото за д-р Екатерина Михайлова
download/departamenti/pravo/prepodateli
  Представяне на преподавателите в нбу за сайта Име: проф. Владимир Богданов Петров, д ю. н Академична длъжност
download/departamenti/cognitivna-nauka-i-psihologia/konferencii/kids-conference
  За цитиране и описание на цитираната литература
download/departamenti/pravo/prepodateli
  Представяне на преподавателите в нбу за сайта Име гл ас д-р Александър Андреев Андреев Академична длъжност
download/departamenti/pravo/konkursi
  Департамент „Право
  До Научното жури по процедурата за професор по История на държавата и правото
download/departamenti/cognitivna-nauka-i-psihologia/konferencii/kids-conference
  Запишете краткото заглавие на статията, за да се появява на всяка страница
download/departamenti/sredizemnomorski-izlsedvania/orientalia
  І. Извори: Абӯ Юсуф Як̣ӯб ибн Исх̣āк̣ ал-Киндū
download/departamenti/ikonomika
  Нoв Бългaрcки Унивeрcитeт Департамент „Икономика“ надя валериева ненкова
download/departamenti/nacionalna-sigurnost
  Организационен комитет: Председател: проф д-р Николай Радулов, Ръководител на департамент „Национална и международна сигурност”
  Младежкия дискусионен форум „Младите и сигурността”, организиран от Департамент „нмс” на нбу
download/departamenti/administraciia-upravlenie/publikacii
  Съдържание / contents
download/departamenti/administraciia-upravlenie
  Приемно време на програмни консултанти към департамент „Администрация и управление“- есенен семестър 17/18
download/departamenti/informatika
  Решение на Научното жури по процедурата. Общо описание на представените материали
download/departamenti/pravo/prepodateli
  Закон за концесиите сп. Съвременно право, 1995, бр. 6, с. 89-100 Правна същност и характеристика на договора за концесия сп. Търговско право, 1995, бр. 6, с. 17-22
download/departamenti/pravo/konkursi
  Конкурс за професор в професиоално направление История на дъжавата и правото за д-р Екатерина Михайлова
  Конкурс за професор. По решение на същото това жури съм посочен за един от рецензентите в конкурса
download/departamenti/romanistika-i-germanistika/doktoranti/papka
  До председателя на научното жури, определено със заповед
download/departamenti/romanistika-i-germanistika/doktoranti/kalin-vasilev
  Фразеологизмите в обучението по съвременен гръцки език за българи
download/departamenti/nacionalna-sigurnost
  Участие на студентите, работещи по изследователската тема „Сигурност на градската среда и обществено спокойствие„ в работата на осмия национален конгрес по психология
directory download departamenti  
©obuch.info 2024
отнасят до администрацията

    Начална страница