bg/obyavi/obshtestveni-porachki-2016/porachki-dokumenti-2016
  Министерство на околната среда и водите изпълнителна агенция по околна среда
  Министерство на околната среда и водите изпълнителна агенция по околна среда
bg/obyavi
  Министерство на околната среда и водите изпълнителна агенция по околна среда
files
  Уважаеми колеги
files/upload/Obyavi
  Програма за опазване на околната среда 2016 2020 г. Общинска програма за опазване на околната среда 2016 2020 година
images/Obyavi_i_suobshteniya-2016
  До директора на риосв
bg/obyavi
  „Избор на изпълнител за теренни наблюдения на китоподобните Tursiops truncatus, Phocoena phocoena и Delphinus delphis в българската изключителна икономическа зона (ииз) в Черно море”
bg/Karieren_center/Obyavi
  Програма през 2007 година
bg/obyavi/konkursi-dokumenti-2016
  Конкурс за длъжност Началник отдел „ Човешки ресурси и администрация", дирекция „Финанси, правно обслужване, администрация и човешки ресурси"
Obyavi
  Уважаеми ученици
bg/Karieren_center/Obyavi
  Програма ще се проведе между 1 юли и 31 декември в седалището на агенцията във Виена
bg/obyavi/pgapz-doc-16
  Решение за одобряване на актуализиран доклад за безопасност по чл. 116ж, ал. 4 от зоос за разрешаване изграждането и експлоатацията
bg/obyavi/pgapz-doc-17
  Решение за одобрявяне на доклад за безопасност по чл. 116, ал. 1 от зоос за разрешаване изграждането и експлоатацията
images/Obyavi_i_suobshteniya-2017
  Закон за местните данъци и такси Закон за местното самоуправление и местната администрация
bg/obyavi/konkursi-dokumenti-2017
  Конкурс за длъжност младши експерт в отдел „Инвентаризации на емисии " към дирекция „Мониторинг и оценка на околната среда"
bg/obyavi/konkursi-2014
  Министерство на околната среда и водите изпълнителна агенция по околна среда
files/Obyavi_i_syobshteniya_2017/December
  Приложение I към Заповед № рд-08-579/11. 12. 2017г
bg/obyavi/konkursi-2014
  Министерство на околната среда и водите изпълнителна агенция по околна среда
bg/obyavi/pgapz-doc-17
  Решение за одобрявяне на доклад за безопасност по чл. 116, ал. 1 от зоос за разрешаване изграждането и експлоатацията
bg/obyavi/porachki-doc-2014
  Доставка на рибарски принадлежности”
bg/obyavi/pgapz-doc-16
  Решение за одобрявяне на актуализиран доклад за безопасност по чл. 116ж, ал. 4 от зоос за разрешаване изграждането и експлоатацията
files/upload/Obyavi
  Приложение №5 Списък на класираните кандидати за ползване на услугата „Личен асистент, социален асистент, домашен помощник”
bg/obyavi/pgapz-doc-17
  Решение за одобряване на актуализиран доклад за безопасност на предприятие с висок рисков потенциал Складова база, с. Драгижево, община Лясковец, област Велико Търново, с оператор „аркус ад, гр. Лясковец
  Решение за одобрявяне на актуализиран доклад за безопасност по чл. 116ж, ал. 4 от зоос за разрешаване изграждането и експлоатацията
bg/obyavi/pgapz-doc-16
  Решение за одобряване на доклад за безопасност по чл. 116, ал. 1 от зоос за разрешаване изграждането и експлоатацията
bg/obyavi/konkursi-dokumenti-2017
  На допуснатите и недопуснатите кандидати до интервю за длъжността
bg/obyavi
  Конкурс за длъжностите: Младши експерт в отдел „Регионална лаборатория Благоевград" към главна дирекция „Лабораторно-аналитична дейност"
bg/Karieren_center/Obyavi
  Изисквания към кандидатите
bg/obyavi/obshtestveni-porachki/porachki-doc-15
  Министерство на околната среда и водите изпълнителна агенция по околна среда
bg/obyavi/pgapz-doc-17
  Решение за одобряване на актуализиран доклад за безопасност по чл. 116ж, ал. 4 от зоос за разрешаване изграждането и експлоатацията
images/obyavi/20170104
  Програмата се приема на основание чл. 8, ал. 9 от зос, най- късно до приемането на бюджета на общината и може да бъде актуализирана през годината
images/obyavi/20171103
  І предмет и цел Ч
bg/obyavi
  Наименование на участника: Седалище по регистрация
bg/obyavi/pgapz-doc-17
  Доклад за безопасност на предприятие с висок рисков потенциал Складова база за пропан-бутан и течни горива, терминал „Агробиохим" с оператор „зара-газ" оод, гр. Стара Загора
bg/obyavi/konkursi-doc-18
  Конкурс за длъжностите: Младши експерт в отдел „Мониторинг на въздуха, шума и радиологичен мониторинг" към дирекция „Мониторинг и оценка на околната среда"
images/obyavi/20170131
  Закон за местните данъци и такси Закон за местното самоуправление и местната администрация
bg/obyavi/pgapz-doc-17
  Решение за одобряване на доклад за безопасност на предприятие с висок рисков потенциал Складова база „Каракос", гр. Мъглиж, Обл. Стара Загора с оператор „арсенал" ад, гр. Казанлък
bg/obyavi/obshtestveni-porachki/porachki-doc-14
  Министерство на околната среда и водите изпълнителна агенция по околна среда
bg/obyavi/porachki-doc-2014
  Документация за провеждане на обществена поръчка възлагана по реда на глава 8а от зоп (публична покана) с предмет
images/obyavi/20160920
  До директора на риосв
bg/obyavi/obshtestveni-porachki/porachki-doc-15
  Министерство на околната среда и водите изпълнителна агенция по околна среда
bg/obyavi/pgapz-dokumenti-18
  Доклад за безопасност на предприятие с висок рисков потенциал Пристанище за обществен транспорт от регионално значение за горива Варна, гр. Белослав, общ. Белослав, обл. Варна, с оператор „газтрейд ад, гр. София
bg/obyavi/konkursi-dokumenti-2017
  На допуснатите и недопуснатите кандидати до интервю за длъжността
images/obyavi/20170403
  Директора на риосв гр. Бургас
bg/obyavi/konkursi-doc-18
  Литература за подготовка: Закон за опазване на околната среда
bg/obyavi/porachki-doc-2014
  Доклад за състоянието на околната среда в Република България. Допълнително се докладват данни и до Европейската агенция за околна среда. Точките на свързаност на тази виртуална частна мрежа (ір vрn) към момента са 59
bg/obyavi/konkursi-doc-18
  Конкурс за длъжностите: Директор на дирекция „Разрешителни режими Основна цел на длъжността
  Министерство на околната среда и водите изпълнителна агенция по околна среда
files/Obyavi_i_syobshteniya
  Конкурс през октомври 2012 г
bg/obyavi/pgapz-doc-16
  Решение за одобряване на доклад за безопасност по чл. 116, ал. 1 от зоос за разрешаване изграждането и експлоатацията
  Решение за одобряване на актуализиран доклад за безопасност по чл. 116ж, ал. 4 от зоос за разрешаване изграждането и експлоатацията
docs/2018/obyavi
  О б я в я в а п у б л и ч е н т ъ р г с я в н о н а д д а в а н е за
images/obyavi/20170313
  Информация за преценяване на необходимостта от овос I. Информация за контакт с възложителя
bg/obyavi
  Министерство на околната среда и водите изпълнителна агенция по околна среда
bg/obyavi/konkursi-doc-18
  Литература за подготовка: Закон за обществените поръчки
bg/obyavi/obshtestveni-porachki/porachki-doc-15
  Документация към публична покана за възлагане на обществена поръчка с предмет
bg/obyavi/konkursi-doc-18
  Доклад за безопасност на предприятие с висок рисков потенциал кцм ад, поземлен имот в упи I- 144, 344, 369, местност Орта Хан, общ. Куклен, обл. Пловдив с оператор „кцм ад, гр. Пловдив
bg/obyavi/pgapz-doc-17
  Решение за одобряване на доклад за безопасност на предприятие с висок рисков потенциал Депо за светли нефтопродукти Сакса, пи 63427. 128. 46, гр. Русе, с оператор „сакса оод, гр. Долна баня
bg/obyavi/notices-doc-13/notices1
  Съобщение на Изпълнителна агенция по околна среда
directory obyavi  
База данных защищена авторским правом ©obuch.info 2020
отнасят до администрацията

    Начална страница