О б я в я в а п у б л и ч е н т ъ р г с я в н о н а д д а в а н е заДата24.10.2018
Размер28.73 Kb.
ОБЩИНА ВЪЛЧИ ДОЛ, ОБЛАСТ ВАРНА

на основание чл.9, ал.1, ал.2 от НУРПТК на ОбA Вълчи долО Б Я В Я В А

П У Б Л И Ч Е Н Т Ъ Р Г С Я В Н О Н А Д Д А В А Н Е ЗА

І. Отдаване под наем за срок от 10 (десет) години, на имоти частна общинска собственост:

1. ПИ с идентификатор 21717.10.742, номер по предходен план: 010406, 010147, 010149, представляващ друг вид нива с площ 12376 кв.м., ІІІ категория, находящ се в землището на с. Добротич, АОС №3583/27.09.2017 г.

Начална тръжна цена за годишен наем – 618,80 лв. Депозита е в размер на 309,40 лв.

2. ПИ с идентификатор 21717.10.743, номер по предходен план: 010214, 010215, 010216, 010217, 010218, 010219, 010220, 010221, 010222, 010225, 010226, 010227, представляващ нива с площ 32646 кв.м., ІІІ категория, находящ се в землището на с. Добротич, АОС №3612/11.12.2017 г.

Начална тръжна цена за годишен наем – 1632,30 лв. Депозита е в размер на 816,15 лв.

3. ПИ с идентификатор 21717.10.744 номер по предходен план: 010730, 010076, 010075, 010074, 010071, представляващ нива с площ 10593 кв.м., ІІІ категория, находящ се в землището на с. Добротич, АОС №3663/23.03.2018 г.

Начална тръжна цена за годишен наем – 529,65 лв. Депозита е в размер на 264,83 лв.

4. ПИ с идентификатор 32860.11.24, номер по предходен план 000102, представляващ нива с площ 20128 дка., ІІІ категория, находящ се в землището на с. Искър, АОС №3662/23.05.2018г.

Начална тръжна цена за годишен наем – 1006,40 лв. Депозита е в размер на 503,20 лв.

5. ПИ с идентификатор 39373.12.34, номер по предходен план 012034, представляващ нива с площ 18999 кв.м., ІІІ категория, находящ се в землището на с. Кракра, АОС №3470/21.11.2016 г.

Начална тръжна цена за годишен наем – 949,95 лв. Депозита е в размер на 474,98 лв.

6. ПИ с идентификатор 39373.47.41, стар идентификатор: 39373.47.3, 39373.47.2, представляващ нива с площ 19275 кв.м., ІІІ категория, находящ се в землището на с. Кракра, АОС №3621/14.02.2018 г.

Начална тръжна цена за годишен наем – 963,75 лв. Депозита е в размер на 481,88 лв.

7. ПИ с идентификатор 39373.48.64, стар идентификатор: 39373.48.48, 39373.48.47, представляващ нива с площ 18107 кв.м., ІІ категория, находящ се в землището на с. Кракра, АОС №3622/14.02.2018 г.

Начална тръжна цена за годишен наем – 905,35 лв. Депозита е в размер на 452,68 лв.

8. ПИ с идентификатор 39373.48.65, стар идентификатор: 39373.48.60, 39373.48.59, 39373.48.58, 39373.48.57, 39373.48.56, 39373.48.55, представляващ нива с площ 19598 кв.м., ІІ категория, находящ се в землището на с. Кракра, АОС №3623/14.02.2018 г.

Начална тръжна цена за годишен наем – 979,90 лв. Депозита е в размер на 489,95 лв.

9. ПИ с идентификатор 84022.20.145, номер по предходен план 000148, представляващ нива с площ 62313 кв.м., Х категория, находящ се в землището на с. Щипско, АОС №3569/01.06.2017 г.

Начална тръжна цена за годишен наем – 2180,96 лв. Депозита е в размер на 1090,48 лв.

10. ПИ с идентификатор 84022.40.48, номер по предходен план 040048, целият с площ 34065 кв.м., представляващ нива ІІІ категория, находящ се в землището на с. Щипско, АОС №3661/18.05.2018 г.

Начална тръжна цена за годишен наем – 1703,25 лв. Депозита е в размер на 851,63 лв.

ІІ. Продажба на имот частна общинска собственост:


  • ПИ с идентификатор 14667.35.103, номер по предходен план 035103, представляващ овощна градина, с площ 32977 кв.м., V категория, находящ се в землището на с. Генерал Киселово, АОС № 3635/16.04.2018 г.

Първоначална тръжна цена – 52800,00 лв. Депозита е в размер на 10560,00 лв.

Търгът да се проведе на 17.07.2018 г. от 10.00 часа в заседателна зала на Община Вълчи дол– гр. Вълчи дол, пл. „Хр. Ботев” №1

Цена на тръжната документация: 20.00 лв. без ДДС, която следва да се заплати в сграда на ОбА Вълчи дол, находяща се в гр. Вълчи дол, пл. „Христо Ботев” 1, партер, център за услуги и информация, или по банков път по сметка на Община Вълчи дол, BG 84 STSA 9300 8401 9277 00; Вид плащане 44 70 00.

Тръжната документация може да бъде закупена в сградата на общинска администрация - Вълчи дол, пл. "Христо Ботев" 1, ет. 2, ст. 211 от 22.06.2018 г. до 17:00 ч. на 13.07.2018 г.

Краен срок за приемане на документация за участие в търга - 17:00 ч. на 13.07.2018 г.

За справка и информация Маринела Иванова ет.2, стая 211 на ОбА Вълчи дол, тел. 05131/2315 вътр. 212.


Каталог: docs -> 2018
2018 -> Програмна система „моливко – играя и зная“ тематично разпределение на образователното съдържание по направление „български език и литература“
2018 -> Програмна система „моливко – играя и зная“ тематично разпределение по образователно направление „Околен свят“
2018 -> Програмна система „моливко – играя и зная“ тематично годишно разпределение по образователно направление „изобразително изкуство“
2018 -> Тематично годишно разпределение по образователно направление музика за трета подготвителна възрастова група (5–6 г.)
2018 -> Програмна система „моливко – играя и зная“ тематично разпределение на образователното съдържание по направление „български език и литература“
2018 -> Доклад за наблюдението на изпълнението на Общински план за развитие през 2017г
2018 -> Програмна система „моливко – играя и зная“ тематично разпределение по образователно направление „Околен свят“
2018 -> Националното изложение „Фестивал вино и храна” Варна 2018 г


Поделитесь с Вашими друзьями:
База данных защищена авторским правом ©obuch.info 2020
отнасят до администрацията

    Начална страница