Международна конференция „ Институциите, медиите и обществеността заедно срещу насилието върху жениДата21.01.2018
Размер91.17 Kb.


Работен проект на „Асоциация за жените адвокати“:
Международна конференция

Институциите, медиите и обществеността заедно срещу насилието върху жени“Събитието се организира във връзка с 25 ноември, обявен от ООН за Международен ден за елиминиране насилието над жени и в подкрепа наКонвенцията на Съвета на Европа за превенция и борба с насилието над жени и домашното насилие“ („Истанбулска конвенция“).
Описание на проблема:

В началото на 21 век милиони жени продължават да бъдат обект на насилие, като истинската същност и мащаби на този проблем е трудно да бъдат установени. Според последни статистики тенденцията в Европа показва, че всяка трета жена е жертва на насилие или общо 33% от жените над 15-годишна възраст. В България официално 29% от жените са преживели поне една от четирите форми на насилие: физическо, сексуално, психологическо или икономическо, като според специалистите реалните стойности са далеч по-високи, защото малко жени са готови да го признаят и да потърсят помощ.

Всички тези данни недвусмислено сочат, че насилието срещу жени е глобален здравен и социален проблем с епидемични мащаби.

С Резолюция 54/134 на Общото събрание на ООН от 17 декември 1999г. 25-ти ноември е обявен за Международен ден за елиминиране на насилието срещу жените.„Асоциация за жените адвокати“ се присъединява към призива на ООН, насочен към правителствата на държавите-членки на ООН, международните организации и различните неправителствени организации (НПО), да организират дейности, които да акцентират общественото внимание към многобройните аспекти, форми и последици на насилието.

На 11 май 2011г. в Истанбул, Турция е приета Конвенцията на Съвета на Европа за превенция и борба с насилието над жени и домашното насилие (Council of Europe Convention on preventing and combating violence against women and domestic violence), наричана още „Истанбулска конвенция“ (Istanbul Convention), влязла в сила от 1 август 2014г. Тази конвенция все още не е подписана и ратифицирана от България, макар че представлява фундаментална правна основа в международен план срещу насилието над жени и по силата на правилата в „Съвета на Европа“, след като вече е подписана и приета от минимум 8 държави-членки, тя следва да се бъде приета (дори и с резерви по определени текстове) във всички държави-членки.Цели на Международната конференция:

Основните цели на международната конференция са:

 • Събиране на актуални данни за същността, формите и мащабите на насилието срещу жени и установяване състоянието на проблема на национално, регионално и международно ниво;

 • Осигуряване на възможност да се представят различните гледни точки на ангажираните на всички с този проблем органи и институции, както и запознаване с международния опит в тази насока;

 • Акцентиране върху необходимостта от обединяване на усилията и координиране дейността на институциите и организациите, ангажирани с проблема;

 • Дискусия върху възможностите за оптимизиране на механизмите за защита и превенция срещу насилието над жени;

 • Приемане на препоръки за развиване координацията в дейностите на институциите и повишаване ефикасността на мерките за защита и превенция срещу насилието над жени;

 • Насочване на вниманието и откриване на обществена дискусия относно необходимостта от подписване и ратифициране на Конвенцията на Съвета на Европа за превенция и борба с насилието над жени и домашното насилие (Истанбулската конвенция) и синхронизиране на българското законодателство и механизми за борба с насилието към световните и европейски такива.


Участници в Конференцията:

Всички органи, институции, организации и специалисти, ангажирани в борбата срещу насилието над жени: • Законодателната власт – депутати от различните политически сили

 • Съдебната власт – адвокати, прокурори, съдии, следователи, дознатели

 • Изпълнителната власт - Министерство на правосъдието, Министерство на вътрешните работи, Министерство на външните работи, Министерство на труда и социалните грижи, Министерство на здравеопазването, Министерство на образованието и други структури и органи на централно равнище

 • Общинските власти и органите на местното самоуправление

 • Медиите

 • Религиозните организации

 • Неправителствените организации

 • Международната общност: съдии от съда на гр. Милано, Италия, адвокати от Израел, Италия и Франция, адвокати и университетски преподаватели от Истанбул, Турция, представители на Световната федерация на жените с правни професии, представители на Италианската Асоциация на жените-юристи – секция Милано, представители на UIA (Международния Съюз на Адвокатите).Логистика:

Международната конференция на тема „Институциите, медиите и обществеността заедно срещу насилието върху жени“ ще се проведе на 26 и 27 ноември 2015г. в конферентната зала на Представителството на Европейската комисия в България, адрес: гр.София, ул.“Раковски“ № 124.
Конференцията се организира от Асоциацията за жените-адвокати – юридическо лице с нестопанска цел в обществена полза, съвместно със Съвета на Софийска Адвокатска Колегия, под патронажа на Националния Омбудсман на РБ г-жа Манолова и на Съда на град Милано, Италия, с подкрепата на Висшия Адвокатски Съвет, в партньорство с Международната Федерация на жените с юридически професии (FIDCJ), Италианската Асоциация на жените-юристи, Миланска адвокатска колегия, „Международен дамски дипломатически клуб на приятелството“, Сдружение на турските и българските жени за приятелство, Фондация "Charity, Chic & Cozy" и други организации, работещи в тази област.
---------------------------------------------------------------------------------------
Международна конференция

Институциите, медиите и обществеността заедно срещу насилието върху жени“


ПРОГРАМА, УЧАСТНИЦИ и ТЕМИ (работен проект):
Проекто-програма на конференцията:

Първи ден, 26 ноември 2015г. (четвъртък) - откриване на форума и доклади на участниците, разделени в 2 дискусионни панела.

Втори ден, 27 ноември 2015г. (петък) - провеждане на Кръгла маса.


Първи ден: 26 ноември 2015г.

09.30-10.00 ч.

 • Регистрация на участниците;

10.00-10.30 ч.

 • Откриване и приветствия от официални гости и от институции;

 • Видео-обръщение на г-жа Мария Габриел, член на Европейския парламент.


Първи панел „Проблемът за насилието върху жени в България“

10.30 -13.30 часа
Модератори: : адвокат Елка Пороминска – Председател на „Асоциацията за жените –адвокати“ и адвокат Петя Колчева – Зам. председател на „Асоциацията за жените –адвокати“
Тема:Законодателството на ЕС и националните ни закони срещу насилието -сравнителен анализ, необходимост от промени”

Лектор:

 • г-жа Геновева Тишева, председател на Алианц за защита от домашно насилие, управител на фондация „Български център за джендър изследвания".


Тема:Проблемите на насилието от гледна точка на българското наказателно право- практика на българската прокуратура и съд”

Лектор: г-жа Теодора Иванова - прокурор от Специализирана Прокуратура.
Тема: „Преглед на съдебната практика при разрешаването на случаите на насилие върху жени в България”

Лектор: г-жа Албена Ботева- Зам.-председател на Софийския районен съд, България.
Тема: „Предварително становище относно подписване и ратифициране на Конвенцията на Съвета на Европа за превенция и борба с насилието над жени и домашното насилие ”

Лектор: г-н Данаил Кирилов - Председател на Комисията по правни въпроси при Народното събрание.
Тема: „Обзорен анализ на различните аспекти на проблема за насилието върху жени в България, развитие на мерките за борба срещу него”

Лектор: г-жа Надежда Дерменджиева – Изпълнителен директор на Български фонд за жените.
11.45-12.00 ч.КАФЕ - ПАУЗА
Тема:Правомощия и мерки на МВР за защита и превенция срещу насилието върху жени. Най-често срещани проблеми и затруднения.”

Покана за лектор:

– г-жа Румяна Бъчварова - министър на МВР, България;


Тема: „Психологически и здравни аспекти в работа с жени и деца - жертви на насилие”

Лектор: г-жа Катя Кръстанова – Клиничен психолог и психотерапевт, Координатор връзки с обществеността Фондация „Асоциация Анимус”, България.
Тема:Ролята на медиите в отразяване на проблеми, свързани с насилието върху жени и в превенцията на насилието.”

Лектори:

– д-р Митко Димитров – директор на Радио София – БНР- Огнян Стойчев, журналист от вестник „Банкеръ“, адвокат
Тема: „Мястото на Българската православна църква (БПЦ) в духовната и физическа подкрепа на жените, претърпели насилие”

Лектор: Западно- и Средноевропейски митрополит Антоний.
13.00-13.30 ч.

ДИСКУСИЯ по темите.ОБЯД : 13.30-14.30ч.
Втори панел „Проблемът за насилието върху жени в международен аспект“
14.30 – 17.00 ч.
Модератори на втори панел:

Мария Ганчева – член на САК и Миланската адвокатска колегия и адвокат Веселина Благоева- член на УС на АЖА, член на САК
Тема:Социалната роля на адвоката. От италианската институция до професионалния закон. Най-добрите практики на Адвокатската колегия в Милано покана във връзка с борбата против насилието“

Лектор: - адвокат Силвия Белони, член на Адвокатската колегия на Милано, член от Асоциацията на жените-юристи в Италия – секция Милано.
Тема:Италианското законодателство и мерките срещу насилието върху жени в Италия”-

Лектори: г-н Фабио Ройа, съдия от Наказателен съд Милано, Италия и адв. Франческа Кастильони – член на Дисциплинарния съд към Адвокатската колегия в Милано, член на Асоциацията на жените юристи в Италия – секция Милано.
Тема: „Граждански аспекти на борбата срещу насилието над половете“

Лектор: адв. Франческа Кунтери, вице-президент на Комитета по равнопоставеност на половете към Адвокатската колегия в Милано, секретар на Асоциацията на жените юристи в Италия – секция Милано.
15.15-15.30 ч.КАФЕ - ПАУЗА
Тема: „Истанбулската конвенция, законодателството на ЕС и практиката на ЕС по проблема” -

Лектори: Адв. Айшен Йонен, адвокат от Истанбулската адвокатска колегия, Председател на секцията „Жени и право” на Правния факултет в Университета “КULTUR” - Истанбул, Турция, зам.-председател на Световната федерация на жените с правни професии - International Federation of Women in Legal Careers (FIFCJ)

Адв. Айла Вабила – адвокат от Истанбулската адвокатска колегия, бивш Председател на Турската асоциация на жените адвокати – член на FIFCJ


Тема: „Борба с насилието върху жени: Закон № 6284 за защита на семеството и превенция срещу насилието върху жени“

Лектор: Адв. Айдениз Алисбах Тускан, член на Борда на Истанбулската адвокатска колегия.
Тема: „Израелските адвокати в борбата срещу насилието върху жените- постижения и идеи” –

Лектор: Адв. Ноеми Ландау, адвокат от Телавивската адвокатска колегия, Израел, зам.-председател на Световната федерация на жените с правни професии - International Federation of Women in Legal Careers (FIFCJ)

Тема: „Законът за насилието срещу жени: правната регулация в САЩ“

Лектор: Адв. Фатима Мертад, член на Адвокатските колегии в Ню Йорк, САЩ и Милано, Италия.
Втори ден: 27 ноември 2015г.
КРЪГЛА МАСА, посветена на борбата срещу насилието върху жените
Модератор на Кръглата маса: адвокат Елка Пороминска – Председател на „Асоциацията за жените –адвокати“ и член на Съвета на САК и г-жа Станимира Хаджимитова – Директор на Фондация „Джендър проект в България“
12.00 ч.

Начало на „Кръглата маса“:
12.00 – 13,30 ч.

 1. Дискусионно участие на изброените МИНИСТЕРСТВА, ангажирани с проблема за насилието върху жени, с представяне на кратки изложения за конкретните им правомощия, програми и мерки в рамките на тяхната компетентност, както и формулиране на проблемите, с които се сблъскват в борбата срещу насилието.

 2. Дискусионно участие с кратки изложения по проблема на основните НПО, работещи по темата за насилието и борбата с него в България и връзки с НПО и институции извън България.

 3. Дискусионно участие на представители на медиите с кратки изложения относно медийното отразяване на проблематиката.


13.30 – 14,00 ч.

КАФЕ – ПАУЗА
14.00 – 16,00 ч.

 1. Дискусионно участие на представители на АДВОКАТУРАТА с изложения на проблематиката в наказателно-правен и гражданско-правен аспект, както и в светлината на Истанбулската конвенция.

 2. Дискусионно участие на представители на СТОЛИЧНА ОБЩИНА – ролята на местната власт в борбата и превенцията срещу насилието, програми на СО и актуални въпроси за разрешаване.

 3. Дискусионно участие на чуждестранни гости.

 4. Дискусия и изготвяне на проект за препоръки за развиване координацията в дейностите на институциите и повишаване ефикасността на мерките за защита и превенция срещу насилието над жени.

 5. Обобщаване на изложените факти и проблеми и приемане на проект на „Декларация от форума с конкретни предложения и призив за подписване и ратифициране на Конвенцията на Съвета на Европа за превенция и борба с насилието над жени и домашното насилие (Истанбулската конвенция)“


Закриване на Конференцията - заключителни думи от адв. Елка Пороминска, Председател на АЖА
Езици на Международната конференция:

Български и английски език, с осигурен симултанен превод.
Каталог: assets -> files
files -> Списък на училищата-гнезда в софия-град, за кандидати след завършен VII клас
files -> Закон за изменение и допълнение на Закона за търговския регистър
files -> Advanced ovarian cancer as a risks of primary multiple malignant tumors after the treatment of extra genital cancer
files -> Конкурс за заемане на академична длъжност „Професор по научната специалност
files -> Закон за обществените поръчки 2016 г програма на семинар 24-26 февруари 2016 г., хотел „Св. София
files -> Семинар актуални проблеми на търговското право и гражданския процес
files -> Декларация за съответствие
files -> На избрани нерецензирани научни трудове
files -> Списък публикации


Поделитесь с Вашими друзьями:


База данных защищена авторским правом ©obuch.info 2019
отнасят до администрацията

    Начална страница