Местна инициативна рибарска група Поморие Несебър Местна стратегия за развитиестраница1/20
Дата28.11.2017
Размер1.83 Mb.
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   20

group 1


Местна инициативна рибарска група

Поморие - Несебър

Местна стратегия за развитие

2011 – 2013


Ноември, 2010 г.

Съдържание


Увод 4

Резюме на стратегията 6

I. ОПИСАНИЕ НА РИБАРСКАТА ОБЛАСТ ПОМОРИЕ - НЕСЕБЪР 12

1. Местоположение, обхват 12

2. Екологична характеристика на територията 13

3. Културно-историческо наследство 17

4. Икономическа характеристика на рибарската област 19

5. Демографски данни 23

6. Безработица – състояние и структура 24

ІІ. ПРОЦЕС НА ИЗРАБОТВАНЕ НА СТРАТЕГИЯТА 26

1. Методи и подходи за събиране на информация 26

2. Процес на разработване на стратегията за развитие 27

ІІІ. Описание на местната инициативна рибарска група 28

IV. SWOT анализ 29

V. Изводи и анализ на възможностите за интервенция 32

VІ. Цел и приоритети на местната стратегия за развитие 34

VІІ. Мерки по изпълнение на местната стратегия за развитие 38

VІІІ. Допълняемост на местната стратегия за развитие в контекста на общата политика на развитие на областта 71

ІХ. Описание на европейското и национално законодателство за прилагането на дадената мярка 88

1. Европейско законодателство 88

2. Национално законодателство 88

Х. Индикативна финансова рамка 91

1. Основни параметри на индикативната финансова рамка на местната стратегия за развитие 92

2. Основни принципи и фактори на индикативната финансова рамка на местната стратегия за развитие 92

3. Индикативно разпределение на средствата по мерки и години 94

4. Индикативен времеви график на местната стратегия за развитие по мерки 98

5. Бюджет и условия за финансиране 100

6. Разпределение на помощта от ЕФР и националния бюджет по типове бенефициенти (в евро) 102

ХІ. Процедури и изисквания за мониторинг и докладване 103

1. Мониторинг и оценка 103

2. Нередност и измама в контекста на местната стратегия за развитие 105

ХІІ. Актуализиране на местната стратегия за развитие 108

ХІІІ. Сътрудничество и изграждане на мрежи 108

ХІV. Местната стратегия за развитие и хоризонталните политики на ЕС 109
Списък на съкращенията


ДВ

Държавен вестник

ДФ „Земеделие”

Държавен фонд «Земеделие»

ЕФР

Европейски фонд за рибарство на Европейския съюз

ЕО

Европейска общност

ЗОП

Закон за обществените поръчки

ИАРА

Изпълнителна агенция по рибарство и аквакултури

МЗ

Междинно звено

МЗХ

Министерство на земеделието и храните на Република България

МИРГ

Местна инициативна рибарска група

МОСВ

Министерство на околната среда и водите

НВМС

Националната ветеринарномедицинска служба

OLAF

Европейска служба за борба с измамите

ООН

Организация на обединените нации

ОПРСР

Оперативна програма за развитие на сектор «Рибарство» 2007-2013 г

РА

Разплащателна агенция

РО

Рибарска област

УС

Управителен съвет

УО

Управляващ орган

ФАО

Организация по храните и селското стопанство на ООН


Увод

С този документ се планира създаването и функционирането на местната инициативна рибарска група (МИРГ) Поморие – Несебър по мярка 4.1 “Развитие на рибарските области” на приоритетна ос 4 „Устойчиво развитие на рибарските области” на Оперативна програма за развитие на сектор „Рибарство” 2007-2013 г. (ОПРСР), финансирана от Европейския фонд за рибарство на Европейския съюз.


Стратегията е създадена с активното участие на местните заинтересовани лица от двете общини, като е приложен подходът „отдолу-нагоре” според най-добрите европейски практики, които овластяват местните хора с финансови и методически инструменти така, че те да подобрят качеството на живота си и да решат проблемите си чрез споделена визия за решенията.

Каталог: wp-content -> uploads -> 2009
2009 -> Католически Литургичен Календар 2010
2009 -> Смб – Секция “Изток” Великденско математическо състезание 22. 04. 2007 г
2009 -> 1. Числото, което се получава от числото 194 973, като се разменят цифрите на десетиците и хилядите, е
2009 -> Програма за развитие на сектор „Рибарство на Република България, финансирана от Европейския фонд по рибарство за Програмен период 2007 2013 г
2009 -> Програма за развитие на сектор "Рибарство" на Република България, финансирана от Европейския фонд по рибарство за Програмен период 2007 2013 г
2009 -> Програма за развитие на сектор "рибарство" (опрср) на република българия, финансирана от европейския фонд за рибарство за програмен период 2007 2013 Г.


Поделитесь с Вашими друзьями:
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   20
База данных защищена авторским правом ©obuch.info 2020
отнасят до администрацията

    Начална страница