Научни трудове на проф. Д-р искрен коцев, д м. н. Дисертации: Коцев Истраница1/3
Дата28.06.2017
Размер305.87 Kb.
#24604
  1   2   3


НАУЧНИ ТРУДОВЕ НА ПРОФ. Д-Р ИСКРЕН КОЦЕВ, д.м.н.


 1. ДИСЕРТАЦИИ:

 1. Коцев И. Клинико-диагностично значение на ехографията при билиарната патология. Дис., С., 1986, 204. Автореферат – 43 стр.

 2. Коцев И. Гастроинтестинални полипи – клиничен подход, рискови фактори, малигнизация и превенция. Докт. дис., С., 2007; 429. Автореферат – 124 стр.


2. МОНОГРАФИИ И УЧЕБНИЦИ:

  1. Коцев И. Ендоскопска ретроградна холангиопанкреатография. Учебен видеофилм. 1989. 15``.

  2. Коцев И. и кол. Изпитен тест по пропедевтика на вътрешните болести, 2000 въпроса, 20 комплекта по 100 въпроса. 1990г.

  3. Коцев И. Болести на черния дроб, Болести на жлъчния мехур и жлъчните пътища. В: “Вътрешни болести”, том I, пор ред. на Чудомир Начев, “Пропедевтика на вътрешните болести”, под ред. на Христо Маринов, ФМИ, Ст. Загора, 1993, 230-264.

  4. Коцев И. Клинично, диетично и хигиенно проучване в ЕООД “Старт”. Монография. 1994г. 169 стр.

  5. Коцев И., Павлова Св., Бешкова М., Николов Н., Андонова Ст. Novantrone® в лечението на рак на млечната жлеза. В: Novantrone®: онкологична и хепатологична практика в България. Монография. Изд. Wyeth-Lederle 1997: 69-71.

  6. Стамболийска М, Атанасова М, Коцев И. Неязвена дисепсия – клинико-диагностични аспекти. В: Мотилитетни и органични нарушения на дисталния стомах. Монография. Изд.”Колор Принт”, Варна, 1999г., 21-24.

  7. Коцев И. Специални предупреждения и специални предпазни мерки за употреба. В: Стандарти за лечение със Zeffix на пациенти с активен хроничен хепатит В. Монография. София, 2000;7-9.

  8. Прототпопова А., Атанасова М., Коева Л., Коцев И., Транулов Г., Свракова Л, Несторова В. Лечение на автономната невропатия на хранопровода и стомаха с Thiogamma® 600. В: Автономна диабетна невропатия – диагностични и терапевтични възможности. Монография. Под ред. на Проф.д-р Л. Коева. Варна 2001г. Стр. 23-27.

  9. Коцев И. Гадене и повръщане (Nausea, vomitus, emesis). В: Хепатогастроентерология – тетрадки за студенти. Първа част под редакцията на проф. З. Кръстев и доц. И. Коцев. Изд. Иван Сапунджиев ЕООД, Кюстендил 2001г., 18-19.

  10. Шалев И., Коцев И. Портална хипертония. В: Хепатогастроентерология – тетрадки за студенти. Първа част под редакцията на проф. З. Кръстев и доц. И. Коцев. Изд. Иван Сапунджиев ЕООД, Кюстендил 2001г., 50-52.

  11. Атанасова М, Коцев И. Хранопровод – кратки анатомични данни. В: Хепатогастроентерология – тетрадки за студенти. Първа част под редакцията на проф. З. Кръстев и доц. И. Коцев. Изд. Иван Сапунджиев ЕООД, Кюстендил 2001г., 69-73.

  12. Коцев И., Иванова И. Оплаквания при болести на хранопровода. В: Хепатогастроентерология – тетрадки за студенти. Първа част под редакцията на проф. З. Кръстев и доц. И. Коцев. Изд. Иван Сапунджиев ЕООД, Кюстендил 2001г., 73-76.

  13. Коцев И. Физикално изследване на хранопровода. В: Хепатогастроентерология – тетрадки за студенти. Първа част под редакцията на проф. З. Кръстев и доц. И. Коцев. Изд. Иван Сапунджиев ЕООД, Кюстендил 2001г., 77-80.

  14. Коцев И. Гастроезофагеална рефлуксна болест (ГЕРБ). В: Хепатогастроентерология – тетрадки за студенти. Първа част под редакцията на проф. З. Кръстев и доц. И. Коцев. Изд. Иван Сапунджиев ЕООД, Кюстендил 2001г., 87-91.

  15. Стамболийска М, Коцев И. Хеликобактерпилорна инфекция. В: Хепатогастроентерология – тетрадки за студенти. Първа част под редакцията на проф. З. Кръстев и доц. И. Коцев. Изд. Иван Сапунджиев ЕООД, Кюстендил 2001г.,131-136.

  16. Коцев И. Тумори на черва – доброкачествени и злокачествени. Тумори на тънки черва. В: Хепатогастроентерология – тетрадки за студенти. Втора част под редакцията на проф. З. Кръстев и доц. И. Коцев. Изд. Иван Сапунджиев ЕООД, Кюстендил 2001г., 217-218.

  17. Коцев И. Тумори на черва – доброкачествени и злокачествени. Колоректален карцином (КРК). В: Хепатогастроентерология – тетрадки за студенти. Втора част под редакцията на проф. З. Кръстев и доц. И. Коцев. Изд. Иван Сапунджиев ЕООД, Кюстендил 2001г., 218-224.

  18. Атанасова А., Коцев И. Функционални храносмилателни нарушения. В: Хепатогастроентерология – тетрадки за студенти. Втора част под редакцията на проф. З. Кръстев и доц. И. Коцев. Изд. Иван Сапунджиев ЕООД, Кюстендил 2001г.,233-237.

  19. Коцев И. Хроничен панкреатит. В: Хепатогастроентерология – тетрадки за студенти. Втора част под редакцията на проф. З. Кръстев и доц. И. Коцев. Изд. Иван Сапунджиев ЕООД, Кюстендил 2001г.,275-277.

  20. Коцев И., Иванова И. Болест на Уилсън, хепатолентикуларна дегенерация, Wilson`s disease (WD). В: Хепатогастроентерология – тетрадки за студенти. Трета част под редакцията на проф. З. Кръстев и доц. И. Коцев. Изд. Иван Сапунджиев ЕООД, Кюстендил 2001г., 427-429.

  21. Коцев И., Иванова И. Първичен (идиопатичен) склерозиращ холангит. В: Хепатогастроентерология – тетрадки за студенти. Трета част под редакцията на проф. З. Кръстев и доц. И. Коцев. Изд. Иван Сапунджиев ЕООД, Кюстендил 2001г., 435-437.

  22. Коцев И., Иванова И. Хематологични заболявания и отражението им върху гастро-интестиналния тракт. В: Хепатогастроентерология – тетрадки за студенти. Трета част под редакцията на проф. З. Кръстев и доц. И. Коцев. Изд. Иван Сапунджиев ЕООД, Кюстендил 2001г., 473-477.

  23. Шалев И., Коцев И. Диуретично лечение. В: Хепатогастроентерология – тетрадки за студенти. Четвърта част под редакцията на проф. З. Кръстев и доц. И. Коцев. Изд. Иван Сапунджиев ЕООД, Кюстендил 2001г., 512-515.

  24. Коцев И., Иванова И. Лечение на кървенето от гастроинтестинален тракт. В: Хепатогастроентерология – тетрадки за студенти. Четвърта част под редакцията на проф. З. Кръстев и доц. И. Коцев. Изд. Иван Сапунджиев ЕООД, Кюстендил 2001г., 553-557.

  25. Стамболийска М, Коцев И. Епидемиология на туморите на гастроинтестиналния тракт. В: Хепатогастроентерология – тетрадки за студенти. Четвърта част под редакцията на проф. З. Кръстев и доц. И. Коцев. Изд. Иван Сапунджиев ЕООД, Кюстендил 2001г., 621-624.

  26. Коцев И. Гадене и повръщане. В: Наръчник по хепатогастроентерология за фамилния лекар, ред. З. Кръстев. София 2002: 18.

  27. Шалев И., Коцев И. Диуретично лечение. В: Наръчник по хепатогастроентерология за фамилния лекар, ред. З. Кръстев. София 2002: 23-24.

  28. Коцев И., Иванова И. Оплаквания при болести на хранопровода. В: Наръчник по хепатогастроентерология за фамилния лекар, ред. З. Кръстев. София 2002: 34-35.

  29. Коцев И. Гастроезофагеална рефлуксна болест. В: Наръчник по хепатогастроентерология за фамилния лекар, ред. З. Кръстев. София 2002: 39-40.

  30. Стамболийска М, Коцев И. Хеликобактерпилорна инфекция. В: Наръчник по хепатогастроентерология за фамилния лекар, ред. З. Кръстев. София 2002: 46-47.

  31. Атанасова А, Коцев И. Функционални храносмилателни нарушения. В: Наръчник по хепатогастроентерология за фамилния лекар, ред. З. Кръстев. София 2002: 86-87.

  32. Коцев И. Колоректален карцином. В: Наръчник по хепатогастроентерология за фамилния лекар, ред. З. Кръстев. София 2002: 88-89.

  33. Коцев И. Хроничен панкреатит. В: Наръчник по хепатогастроентерология за фамилния лекар, ред. З. Кръстев. София 2002: 96.

  34. Коцев И., Платиканов В. Чернодробни функции. В: Чернодробни метастази от колорекателн рак. Монография. Под ред. на Д. Костов и Г. Кобаков. Варна 2006, стр. 21-22.

  35. Балев Б., Коцев И. Образна диагностика на чернодробните метастази. В: Чернодробни метастази от колорекателн рак. Монография. Под ред. на Д. Костов и Г. Кобаков. Варна 2006, стр.33-44.

  36. Коцев И. Високочестотна термоаблация. В: Чернодробни метастази от колорекателн рак. Монография. Под ред. на Д. Костов и Г. Кобаков. Варна 2006, стр.89-90.

  37. Коцев И. Кръвоизливи от гастроинтестиналния тракт. Монография. Варна 2006. 16.

  38. Коцев И. и кол. Изпитен тест по вътрешни болести за V курс, 1000 въпроса, 10 комплекта по 100 въпроса. 2005г.

  39. Коцев И. и кол. Изпитен тест по вътрешни болести за държавен изпит, 1000 въпроса, 10 комплекта по 100 въпроса. 2005г.


3. СТАТИИ В БЪЛГАРСКИ И ЧУЖДЕСТРАННИ СПИСАНИЯ:

 1. Коцев И., Георгиев Й, Калчев Е., Чобанов Г., Цончев Ив., Пранчев Л. Диагностична стойност на ултразвуковата и рентгенологичната холецистография (при 97 оперирани болни). Рентгенология и радиология 1984;кн.2:53-58.

 2. Донев Щ., Коцев И., Цончев И. Фиброгастроскопска диагностика на острите кръвоизливи от горния гастроинтестинален тракт. Вътрешни болести 1986;кн.5:53-56.

 3. Коцев И., Георгиев Й., Пранчев Л. Нашият опит в пневмодилатация при ахалазия на хранопровода. Рентгенология и радиология 1987;кн.4:19-21.

 4. Коцев И. Клинично значение на ехогенния слой в жлъчния мехур. Рентегнология и радиология 1987;кн.4:24-27.

 5. Коцев И., Василева Т., Калчев Е, Бъчварова Т. Ултразвуково скринингово изследване при диагностиката на жлъчните заболявания. Съвременна медицина 1987;кн.9:22-24.

 6. Коцев И., Димитрова К., Андонова Ст. Ехографската хистограма в диагностиката на дифузните чернодробни увреждания. Вътрешни болести 1988;кн.4:87-89.

 7. Коцев И., Димитрова К., Андонова Ст. Ехографската хистограма в диагностиката на огнищните чернодробни увреждания. Съвременна медицина 1989;кн.4:7-11.

 8. Коцев И., Божанин Д., Мартев П., Делийски М., Байчева М. Реинфузия на асцитна течност при болни с чернодробна цироза и резистентен на лекарствено лечение асцит. Вътрешни болести 1989;кн.4:93-96.

 9. Коцев И., Пранчев Л., Андонова Ст., Божанин Д., Георгиев М. Сравнителни фиброколоноскопски и рентгенови изследвания при болестите на дебелото черво. Вътрешни болести 1989;кн.5:80-84.

 10. Коцев И., Павлова Св., Жечева Д., Генчева Т. Сини склери при желязонедоимъчни състояния. Вътрешни болести 1989;кн.4:145-147.

 11. Радев Р., Коцев И., Панайотов П., Карагеоргиев Л., Георгиев М., Божанин Д., Димов Д. Честота на дуоденогастралния рефлукс и връзката му със заболяванията на стамоха и дуоденума. Хирургия 1990;кн.4:61-64.

 12. Георгиев Й., Коцев И., Пачолова Б. Върху диагностиката на фитобезоарите в стомаха. Рентгенология и радиология 1990;кн.4:13-14.

 13. Коцев И., Ценова Зл., Георгиев М., Стефанов Ст., Божанин Д., Андонова Ст. Сравнителен лечебен ефект на сукралфат – “Фармахим” при пептични гастродуоденални увреждания. Съвременна медицина 1990;кн.12:32-37.

 14. Коцев И., Андонова Ст., Божанин Д., Георгиев М. Ендоскопска оценка на кървенето от гастроинтестиналния тракт. Вътрешни болести 1991;кн.2:75-77.

 15. Коцев И., Белчев Б., Калчев Е., Павлова Св., Стефанов Ст., Демирева Д. Диагностична стойност на ехографията при ехинокок на черния дроб. Вътрешни болести 1991;кн.2:96-100.

 16. Belchev B., Kotzev I., Donev Sht., Balcheva M. About diagnostics and treatment of gastrointestinal hemorrhage. Scripta Scientifica Medica 1991;28 (suppl.1): 9-10.

 17. Кръстев З, Спасова З., Николов Р., Кацаров Н., Брадистилова Е., Попов Г., Стамболийска М., Коцев И. Лечение на дуоденална язва с комбинация от Doxycyclin, Metronidazole и Ranitidin. Съвременна медицина 1994; 3: 24-26.

 18. Kotsev I, Traev T, Kovachev S, Kobakov G, Shalev I, Danev I, Bachvarov G. Ischemic colitis in the presence of abdominal aortic aneurism. Scripta Scientifica Medica 1997;29 (suppl.3):63-66.

 19. Kotsev I., Gancheva D. Glinkova V., Atanasova M., Atanasova A., Manevska B., Mihova V., Balev S. Treatment of cholestatic liver disease with ursodeoxycholic acid. Scripta Scientifica Medica 1997;29(suppl.3):55-58.

 20. Kotsev I., Atanasova A., Glinkova V., Gancheva D. Atanasova M., Manevska B. Treatment of chronic viral hepatitis with interferon. Scripta Scientifica Medica 1997;29(suppl.3):49-52.

 21. Kotsev I., Atanasova A., Glinkova V., Gancheva D. Atanasova M., Manevska B, Krasnaliev I. Treatment of chronic viral hepatitis with Levamisol. Scripta Scientifica Medica 1997;29(suppl.3):59-61.

 22. Kotsev I., Atanassova A., Traev T., Shalev I., Zechev V., Grudeva L. Routes of transmission of infection in chronic viral hepatitis. Scripta Scientifica Medica 1997;29(suppl.3):53-54.

 23. Атанасова А., Коцев И., Глинкова В., Атанасова М., Ганчева Д., Маневска Б., Красналиев И. Нашият опит при проследяване ефекта от лечението на хронични вирусни хепатити с рекомбинантен алфа-интерферон. Годишен сборник ИМАБ. 1997;3:123-124.

 24. Коцев И., Траев Т., Маневска Б., Атанасова М., Дренски В., патева Р., Чанкова П., Цукева А., Андонова А. Болест на Wilson-Коновалов с принос на три случая. Годишен сборник ИМАБ. 1997;3:125-126.

 25. Глинкова В., Коцев И., Ганчева Д., Манеска Б., Шалев И., Красналиев И. Вродена чернодробна фиброза – съобщение на един клиничен случай. Годишен сборник ИМАБ 1998;4:190-191.

 26. Атанасова А, Коцев И, Оджакова Ц, Кисьова К. Промени в Т- клетъчната активация при болни с язвен колит. Годишен сборник на ИМАБ 1998, том 4, стр.198-199.

 27. Kotzev I, Stamboliiska M, Shalev I, Danev I, Atanassova M, Manevska B. Helicobacter pylori eradication in patients with chronic duodenal ulcer and gastric outlet obstruction. Digestion 1998;59(suppl.3):416.

 28. Glinkov S, Stamboliiska M, Kotzev I, Manevska B, Glinkova V. A case of abdominal actinomycosis involving the right colon. Digestion 1998;59(suppl.3):643.

 29. Атанасова М., Клисарова А., Транулов Г., Коцев И., Георгиев Е, Стоилова С. Резултати от сцинтиграфските изследвания на болни с Баретов хранопровод. Медицински преглед, секция Радиация и медицина. 1998;3:3-7.

 30. Атанасова М., Маневска Б., Коцев И., Данев И., Стамболийска М. Карцином на хранопровода и Баретов хранопровод. Годишен сборник ИМАБ. 1998;4:333-335.

 31. Атанасова А, Оджакова Ц, Клисарова А, Красналиев И, Кисьова К, Коцев И. Диагностика на възпалението чрез флоуцитометрия и имуносцинтиграфия при пациенти с неспецифични възпалителни чревни заболявания (НВЧЗ). Българска хепатогастроентерология 1999; кн.2: 29-33.

 32. Атанасова М., Коцев И., Маневска Б., Стамболийска М., Кънчев Е., Клисарова А., Цонев К. Баретов хранопровод – проблеми на диагностиката и наблюдението на болните. Българска хепатогастроентерология 1999;1:4-7.

 33. Атанасова М, Коцев И, Стамболийска М. Лечение на Баретов хранопровод чрез ендоскопска аргон-плазма коагулация. Българска медицина 1999;5-6: 14-15.

 34. Атанасова М., Протопопова А., Коева Л., Коцев И., Клисарова А., Свракова Л. Скрининг за езофагеална патология при болни от захарен диабет тип 1. Ендокринология 1999;3:2429.

 35. Krastev Z., Jelev D., Antonov K, Alagozian V., Kotzev I. Chronic HBV infection. Immunomodulation with Levamisole in viremic HBeAg Positive or Anti-HBe Positive patients – a pilot study. Hepato-gastroenterology 1999;46:3184-3188.

 36. Прототпопова А., Атанасова М., Коева Л., Коцев И., Транулов Г., Свракова Л, Несторова В. Лечение на автономната невропатия на хранопровода и стомаха с Thiogamma® 600. Форум медикус 2000;44:4.

 37. Шалев И., Коцев И., Траев Т., Ганчева Д., Глинкова В., Атанасова М. Прехепатална портална хипертония – клиничен подход и диагноза с Дуплекс-Доплерова ехография. Годишен сборник ИМАБ 2000;том 6, No2:280-283.

 38. Kotzev I, Manevska B, Atanasova M, Ivanova I. The role of Ultrasonography in Diagnosis of the Cervical Oesophageal Cancer. Hepatogastroenterology 2000;47(Suppl.II):217(CCXVII).

 39. Madjov R, Chervenkov P, Glinkov S, Arnaudov P, Kotzev I. Carcinoma of the Papilla of Vater: Daignostic and Surgical Problems. Hepatogastroenterology 2000; 47(Suppl.II):CCLXXXIV

 40. Stamboliiska M, Kotzev I, Shalev I, Krasnaliev I, Shivacheva T, Karastatev D. Gastroduodenal injury by COX-2 selective drugs. Hepatogastroenterology 2001; 48(Suppl.I): CCXVIII.

 41. Stamboliiska M, Glinkova V, Kotzev I, Gancheva D, Krasnaliev I. Pariet in combination with two antibiotics for the treatment of Helicpbacter pylori infection. Hepatogastroenterology 2001; 48(Suppl.I): CCVIII.

 42. Коцев И., Шалев И., Иванова И., Атанасова М. Заместителна панкреасна ензимна терапия с Kreon. Форум медикус 2001;39:6.

 43. Георгиева-Шакола М., Атанасова А., Цанева В., Коцев И. Мястото на урзодезоксихолевата киселина в лечението на заболяванията на храносмилателния тракт у деца и възрастни. GP News 2001;11:15-17.

 44. Коцев И., Иванова Ир., Красналиев Ив. Рискови фактори за неалкохолен стеатохепатит. Българска медицина 2002;1:3-4.

 45. Atanasova M, Kotzev I, Stamboliiska M, Shalev I, Varbanov G, Danev I, Jechev V, Manevska B, Krasnaliev I. Carcinoma of the esophagus and its relation to Barrett`s esophagus. A myth or reality? Hepatogastroenterology (одобрено за печат под №02130).

 46. Коцев И., Иванова И., Атанасова М., Атанасова А., Глинкова В., Шалев И., Ганчева Д., Маневска Б., Красналиев И., Томчева С., Балев С. Демографска, клиична и хистологична характеристика на пациентите с хроничен хепатит С-вирусна инфекция във Варненския регион. Българска медиицна 2003;кн.2:6-8.

 47. Иванова И., Красналиев И., Маневска Б., Коцев И. Морфометричен анализ на чернодробната фиброза при пациенти с хроничен вирусен хепатит. Българска хепатогастроентерология 2003;2:8-12.

 48. Мендизова А., Мечков Г., Димитраков Д., Кръстев З., Чернев К., Петрова Д., Таков Д., Коцев И., Маринова И., Чакърски Ив., Танкова Л., Атанасова А., Донкова А., Цветанска А., Андонов В., Желев Д., Иванова И.,Антонов К., Кацаров К., Тодорова К., Петков П., Балабанска Р. Ефективност на лечението с пегилиран интерферон алфа-2А (40KDa) (Pegasys) в комбинация с Ribavirin при болни с хроничен хепатит – (предварителни резултати от българския опит). Българска хепатогастроентерология 2003;3:10-14.

 49. Kotzev I., Ivanova I., Atanassova M., Atanassova A., Glinkova V., Gancheva D, Shalev I., Manevska B., Krasnaliev I., Tomcheva S. High initial dose combination regimen with Interferon-alpha and Ribavirin in chronic hepatitis C. Hepato-Gastroenterology 2003;50;463-466.

 50. Ivanova II, Krasnaliev IJ, Kotzev IA, Manevska B. Liver fibrosis assessment with image analysis quantification in patients with chronic hepatitis C. Journal of Hepatology 2003;38(suppl.2):147.

 51. Ivanova II, Krasnaliev IJ, Kotzev IA, Atanassova MV. The impact of intravenous drug abuse on liver histology and fibrotic progression in patients with chronic hepatitis C. Journal of Hepatology 2004;40(suppl.1):143.

 52. Kotsev I, de Villiers WJS, Katz S, Salzberg B, Kostova N, Pearce T. Fontolizumab (HUZAFTM). A Humanized anti-Ifn-gamma antibody in patients with moderate to severe Crohn`s disease is active and well tolerated in a multi-dose study. Gut 2005; 54(Suppl.VII): A19.

 53. Коцев И. Химиопрофилактика на колоректалния рак. Libra Actual, Медицина, 2005; август-септември: 44- 46.

 54. Snow A, Krastev Z, Lim SG, Ng TM, Kotzev IA, Chan S, Husa P, Sperl J. Antiviral response and resistance surveillance for HBeNegative patients enrolled in a combination study evaluating Emtricitabine plus Clevudine versus Emtricitabine monotherapy for the treatment of chronic hepatitis B infection. Hepatology 2005;4(suppl.1):585A.

 55. Snow A, Krastev Z, Lim SG, Ng TM, Kotzev IA, Chan S, Husa P, Sperl J. Antiviral response and resistance surveillance for HBePositive patients enrolled in a combination study evaluating Emtricitabine plus Clevudine versus Emtricitabine monotherapy for the treatment of chronic hepatitis B infection. Hepatology 2005;4(suppl.1):591A.

 56. Коцев И., Шалев И., Стамболийска М., Атанасова М., Ганчева Д. Резултати от клинично наблюдение на пациенти с функционална диспепсия, лекувани с Levosulpiride. Българска хепатогастроентерология. 2006;2: 30-34.

 57. Коцев И., Матева Л., Кадиян Х. Рак на дебелото черво (Колоректален карцином). Диагностичен и терапевтичен алгоритъм (консенсус). Българска хепатогастроентерология 2006; 1:45-54.

 58. Kotzev I, Mirchev M. Genetics of colorectal cancer. Scripta Scientifica Medica, 2006; 38: 57-63.

 59. Коцев И, Шалев И, Стамболйска М, Атанасова М, Ганчева Д. Резултати от клинично наблюдение на пациенти с функционална диспепсия, лекувани с Levopraid. Съвременна медицина, 2006; 4, 9-15.

 60. Коцев И., Иванова И., Атанасова М., Атанасова А., Маневска Б., Красналиев И., Томчева С, Антонов К. Лечение на хроничния С-вирусен хепатит с конвенционален Interferon-alpha и Ribavirin. Съвременна медицина 2006;3:30-35.

 61. Коцев И, Шалев И, Стамболйска М, Атанасова М. Резултати от клинично наблюдение на пациенти с функционална диспепсия, лекувани с Levopraid. GP News 2006;9:18-20.

 62. Lim SG, Krastev Z, Ng TM, Mechkov G, Kotzev IA, Chan S, Mondou E, Snow A, Sorbel J, Rousseau F. Randomized, double-blind study of Emtricitabine (FTC) plus Clevudine versus FTC alone in treatment of chronic hepatitis B. Antimicr Agents and Chemother 2006;50:1642-1648.

 63. Коцев И, Атанасова М, Маневска Б, Иванова И, Мирчев М. Рискови и протективни фактори за полипи на хранопровода и хранопроводен рак. Българска хепатогастроентерология, 2007; 1:27-33.

 64. Коцев И, Стамболийска М, Шалев И, Иванова И, Глинкова В, Мирчев М, Маневска Б. Рискови и протективни фактори за стомашни полипи и стомашен рак. Съвременна медицина, 2007;2:33-41.

 65. Коцев И, Мирчев М, Маневска Б, Иванова И. Рискови и протективни фактори за колоректални полипи и колоректален рак. Българска хепатогастроентерология, 2007;1:46-55.

 66. Kotzev I, Mirchev M, Manevska B, Ivanova I, Kaneva M. Risk and protective factors for development of colorectal polyps and colorectal cancer (Bulgarian experience). Hepatogastoenterology 2008;55(82-83):381-387.

 67. Marcellin P., Buti M., Krastev Z., Germanidis G., Kaita K., Kotzev I., Buggisch P., Weilert F., Trinh H., Sorbel J., Anderson J, Mondou E., Quinn J., Rousseau. Tenofovir Disoproxil Fumarate versus Adefovir Dipivoxil for the Treatment of HBe-Ag-Negative Hepatitis B. New Engl J Med 2008;359(23):2488-2491.

 68. Стамболийска М., И. Коцев, Д. Ганчева, В. Глинкова, М. Атанасова, А. Атанасова, И. Шалев, И. Красналиев, Б. Маневска, М. Мирчев, И. Иванова. Анализ на 26 случая с малигнени тумори на тънкото черво. GP news, 7, 2008, 22-24.

 69. М. Мирчев, И. Коцев. ДНК метилиране: участие в колоректалната канцерогенеза и други болести при човека. Българска хепатогастроентерология 2009; кн. 1:46-51.

 70. М. Мирчев, И. Коцев, Ф. Кал, Р. Бютнер. Високите нива на hmlh1 промоторното метилиране се асоциират с инхибиране на генната експресия, проксимална локализация, локална инвазия на туморите и напреднала възраст при лица с колоректален рак. Българска хепатогастроентерология 2009; кн. 1:33-41.

 71. М. Мирчев, И. Коцев, Ф. Кал, Р. Бютнер. Участие на промоторното метилиране на cdkn2a(p16ink) в колоректалната канцерогенеза. Съвременна медицина 2009, брой 5-6:23-30.

 72. М. Мирчев, И. Коцев, Ф. Кал, Р. Бютнер. Фамилен колоректален рак – генетични и епигенетични характеристики. Българска хепатогастроентерология 2010, кн.1, 40-45.

 73. Каталог: users -> files
  files -> Списък на публикациите на ст н. с. І ст дтн инж. Оханес Сантурджян до края на 2010
  files -> Автобиография професор Атанас Дерменджиев
  files -> С п и с ъ к №1 на научните доклади и публикации на
  files -> Иформация за публикациите (2000–2010 г.) На доц. Д-р алберт бенбасат монографии, учебници, студии и др
  files -> Конкурс за редовен асистент по "Персийска литература и култура" в су "Св. Климент Охридски", където постъпва на работа в Центъра за източни езици и култури към Факултета по класически и нови филологии
  files -> Богомил николов
  files -> Биография На член кореспондент проф д-р Владимир Атанасов Овчаров Адрес: Катедра по анатомия и хистология, Медицински факултет, Медицински
  files -> Сп и с ъ к на публикациите на проф дин Казимир Попконстантинов награди
  files -> Книга за учителя на първа група в детската градина : Ч. 1 / Под ред на Елка Петрова. София : Нар просв., 1984 Ч. Надежда Витанова и др.; Под ред на Елка Петрова
  files -> Д ф н донка петканова I. Книги Дамаскините в българската литература


  Сподели с приятели:
  1   2   3
©obuch.info 2023
отнасят до администрацията

    Начална страница