Николай дойнов два ключа към една необикновена книгастраница8/17
Дата21.07.2016
Размер3.05 Mb.
1   ...   4   5   6   7   8   9   10   11   ...   17

ЮПИТЕР В ДОМОВЕТЕ
В първи дом, особено ако е близо до хоризонта, Юпитер определя както външния вид на родения, така също и качествата, които той носи и за които вече отбелязахме.

Във втори дом Юпитер подсилва със своето влияние преди всичко вътрешните качества - интелектуални, емоционални и волеви, които той носи и дава.

Юпитер в трети дом дава на родения богатство на идеи за ръководене на всякаква работа, особено когато става въпрос за строителство от най-различно естество.

В четвърти дом роденият ще бъде поставен в дома на родителите си при добри условия, внимание и грижи, преди всичко материални. Неговите родители ще бъдат материал но добре задоволени и дори богати хора. При по-напреднала възраст роденият ще има много пътувания и успехи в проявите си в чужбина, стига някои от злокобните планети - Марс, Сатурн, Уран и най-вече Плутон, да не са в десети дом, домът в опозиция с четвърти.

В пети дом роденият ще има емоционални изживявания и много връзки с хората от противоположния пол, а също добри отношения - любов с децата си, които ще го обичат.

В шести дом роденият ще бъде добре и богато подпомаган от близките си роднини, а също и от своите братя и сестри с пари и материални ценности.

В седми дом Юпитер дава топли отношения с партньора си по женитба, който ще бъде и материално добре. Също роденият ще бъде и в най-добри отношения с близките си сътрудници в работата, която извършва.

В осми дом влиянието на Юпитер е значително притъпено, най-вече по отношение на неговите благородни изяви към околните, като щедрост, необходимост всяка услуга или свършена работа да бъде добре и справедливо наградена, топлота и отзивчивост.

В девети дом Юпитер дава умение правилно да се схваща и разбира пътят, по който всяка работа може да бъде реализирана, широта и богатство на идеи за всяко нещо, широк мироглед, много пътувания и богато материално задоволяване.

В десети дом Юпитер носи за родения добро ръководно обществено положение и успехи в него. Неговите думи тежат и околните чувстват необходимост да ги изпълняват.

В единадесети дом роденият ще има връзки с отговорни, ръководни хора, които ще му помагат да заеме добра служба – работа. Тази връзка обаче в повечето случая бива и по-задълбочена и често, ако е с човек от противоположния пол, води и до женитба.

В дванадесети дом Юпитер се изявява със своите най-добри качества: добра обхода към всички, готовност за подкрепа и услуга. На родения дава и големи материални придобивки - жилища, парцели и пр.


АСПЕКТИТЕ НА ЮПИТЕР С ОСТАНАЛИТЕ ПЛАНЕТИ - САТУРН, УРАН, НЕПТУН, ПЛУТОН
СЪС САТУРН. При съвпад дава на родения голямо умение добре да подрежда своите лични работи и добра оценка на материалните ценности; въпреки това обича да прави подаръци и жестове, но със скритото желание да бъде похвален, одобрен, поласкан.

При добри аспекти на Юпитер със Сатурн е налице добър организаторски талант, голямо умение да подрежда, организира и извежда на добър край осъществяването на всяка поставена задача, ясно изразен стремеж към точно, пълно и прецизно изпълнение. Като ръководители във всяка работа тези хора са незаменими.

При лоши аспекти липсва ред, последователности методи за постигане на заплануваното, липса на устои в осъществяването на всичко. Такива хора се залавят за много работи изведнъж и мъчно постигат най-важното, разпиляват вниманието си и усилията си в много задачи.
АСПЕКТИТЕ НА ЮПИТЕР С УРАН. При съвпад имаме човек, който при осъществяването на всяка поставена задача иде търси нови и оригинални методи за нейното реализиране.

При добри аспекти имаме човек, който усърдно се привързва към всяка своя работа и с устрем се залавя за нея, винаги му идват наум нови и оригинални методи за нейното реализиране. Само нещичко да им се покаже в дадена работа, занаят или нещо друго, такива хора не само разбират веднага как трябва да се постигне целта, но и как да стане това по нов и по-съвършен начин. Не обичат да копират и да приемат от общоприетите и утвърдени начини.

При лоши аспекти имаме същото, само че не в така организирана последователност и облагородена форма за осъществяването на поставената задача. Всичко става с известна нервност; освен това у индивида има едно подсилено честолюбие, което в много случаи пречи за доброто и пълно] реализиране на определеното за изпълнение.
АСПЕКТИТЕ НА ЮПИТЕР С НЕПТУН. При съвпад имаме индивид с много добро и мек отношение към хората и всичко, изящно изпълнение на всяка работа, като за нейното реализиране се влага и изкуство.

При добри аспекти имаме човек с дипломатични способности. В обществената си работа той е добър дипломат със способност да се измъква и заглажда всяка неприятна случка, задача, разправия и каквото и да било. Те са и приятни хора със своето меко отношение към всичко.

При лоши аспекти имаме двуличен и фалшив човек. Такива хора обикновено едно мислят, а друго говорят - фалшиви дипломати. Имат изострена чувствителност и хладно отношение към околните; особено така се проявяват по- елементарните типове.

АСПЕКТИ НА ЮПИТЕР С ПЛУТОН. При съвпад имаме притъпяване и безинтересно отношение към материалните задачи, липса на интерес към творчество, липса на идеи, когато е необходимо нещо да се осъществи.

При добри аспекти, особено при точните, имаме ясно изразени стремежи към придобиване на материални богатства (пари, имоти), които той ще успее да придобие и ще бъде богат. При много добре поставените типове (с добра интелигентност) този стремеж ще се изрази в голяма жажда към придобиване на знания, които ще ги има.

При лоши аспекти имаме човек, който е много привързан към своите материални ценности и към всичко свое, но понякога съвсем неочаквано проявява жестове и разпилява тези ценности, а много интелигентните не обичат да дават своите знания.

Изобщо Юпитер има отношение преди всичко към материалните неща - пари, имоти и пр. От металите има отношение към калая. От цветовете - към тъмносиньото. В тялото на човека, отбелязахме вече, има отношение към черния дроб.

Изобщо в преценката на активните ъглови разстояния (аспекти), които Юпитер, пък и всички останали Планетни Луната имат помежду си, трябва да приемем, че се активизират всички онези качества, способности, волеви изяви, случки, събития и преживявания, които силовите течения на тези Небесни тела са създали и оформили в даден човек. Добрите аспекти дават всичко, което носят, в една по-магнетична, мека, постоянна, устойчива и хармонична форма, докато неблагоприятните аспекти дават всичко свое в една по-електрична, напрегната, нервна и непостоянна форма. Когато обаче интелигентността, възпитанието, изобщо моралните качества дойдат до една по-голяма висота и са добре изразени в даден човек (което става чрез въздействието на Слънцето, задачата на което е да организира и облагородява въздействието на членовете на Слънчевото семейство и мозъчните центрове, които техните силови течения са създали и оформили), тогава и лошите аспекти започват да действат като добрите, само че в малко по-остра и ясно изразена форма, особено при ъглови разстояния от 90 градуса (квадратура). Те носят най-голяма сила от всички останали добри и лоши аспекти. Всяка сила има две възможности - да руши и да твори, да създава. Ако силата, която една квадратура дава и носи, при един слабо организиран и без интелектуално и морално развитие човек е в състояние да руши, да създава острите, твърди и неприятни качества, то при един организиран, възпитан и интелигентен човек тази квадратура е способна да даде качества, способности и събития в много по-ясно изразена добра форма, каквато и тритонът не може да създаде.В разговор, който имах с един голям Мъдрец, добре запознат с този дял от науката за Звездния мир, стана въпрос за Христа. Аз, разбира се, имах убеждението, че в своята звездна карта Христос е имал само тригони между членовете на Слънчевото семейство. Не, твърдо отговори той, Христос е имал само квадратури в звездната си карта! Тогава си спомних онази случка, описана в Евангелието, където Христос, възмутен от неуважението на дребните търговци към храма, погълнати само от тесните си егоистични стремежи, взел камшика и ги изгонил навън. Това е квадратура на Марс с Вулкан! Следователно роденият с добри и лоши аспекти е много по-добре изразен, по-динамичен, с качества и способности, животът му тече по-активно, поднасяйки случки и събития. Това дава възможност на човек по-бързо да се движи по своя еволюционен път, отколкото онези, които нямат аспекти и членовете на Слънчевото семейство не заемат активни места в звездната им карта. Такива хора прекарват вяло своя живот, имат слаби интереси и насоки. Те приличат на лист, откъснат от дървото и тласкан от вятъра без цел и посока.
САТУРН
Планетата Сатурн, благодарение на своите пръстени, е сред най-интересните от известните ни Планети. Това е най-далечната, но видима с просто око Планета, която е била известна още от най-дълбока древност. Макар да свети ярко с жълтия си оттенък сред звездите по Небесната сфера, то пръстените ù не могат да се наблюдават с просто око, но могат да се видят чрез малък телескоп, в който блестят отделно от Сатурн. В историческо време те са били наблюдавани и открити през 1610 година от известния италиански математик, физик и астроном Галилей посредством направен от него малък, просто устроен телескоп. В образа, който Галилей е наблюдавал, му е направило впечатление, че вижда някаква тройна Планета. Петдесет години по-късно холандският учен Хюгенс е потвърдил и обяснил окончателно видяното от Галилей явление, посочвайки, че това не е нищо друго, освен Планета с пръстени.

Планетата Сатурн е втората по размери в Слънчевото семейство след Юпитер. Той обикаля около Слънцето на средно разстояние от 10 Астрономически единици, което показва, че е спазен законът на Тициус - Боде. Сатурн извършва една обиколка около Слънцето за около 30 земни години, като се движи със средна скорост от около шести половина километра в секунда. Диаметърът на Планетата не е еднакъв – при екватора той е 120 000 километра, а при полюсите – 107 000. Това говори, че имаме Планета с дебела атмосфера, която от бързата ротация се е сплескала с една разлика в диаметрите от 13 000 километра, която е значителна Този атмосферен слой се завърта за около десет часа и петнадесет минути при екватора, а при полюсите – за по-малко. Това не може да ни даде основание да приемем, че и самата Планета се завърта около своята ос за същото време. Самият факт, както това се установява, че Сатурн излъчва топлина, а светлинните петна, които се наблюдават по неговия диск, говорят, че излъчва и светлинни лъчи, говори (както и при Юпитер), че при тази Планета има процеси, които създават сили. Известно е, че ако един проводник се движи, пресичайки магнитни силови течения, каквито са концентрирани при Сатурн, то по него започва да тече електрически ток. На този принцип са устроени съоръженията, които произвеждат на Земята електрически ток: при тях имаме кожух, който излъчва магнитни силови течения, наречен статор, и една ос с много метални струни, които се въртят, наречен ротор, който, пресичайки силовите магнитни течения, генерира електрически ток – източник на сила. Такова нещо имаме и при Юпитер и Слънцето, изобщо при всички Небесни тела, които излъчват топлина, светлина и сила. При Сатурн, както и при всички Небесни образувания, излъчващи сили, имаме външен слой, който можем да приемем за атмосфера или за нещо друго, играещо роля на статор, и кълбо – в случая самата Планета, която по всяка вероятност се върти за по-голям ефект в противоположно направление. По този начин тези две въртеливи движения създават производството на сили. Така и при Сатурн ще трябва да приемем, че самото ядро (Планетата) се върти много по-бързо, отколкото неговият атмосферен слой, което говори за изключителната разумност и знания на Съществата, които живеят на него. Измерено е, че плътността (относителното тегло на цялото Сатурново кълбо) е осем пъти по-малка от това на Земята и е равна на 0,7. Това ще рече, че то е по-леко от водно кълбо със същия размер, следователно, ако поставим Сатурн в един океан, той няма да потъне, а ще плува. За това, какво представлява строежът на Сатурн като цяло, астрономите са създали какви ли не чудновати и неприемливи хипотези, както и за Юпитер и Слънцето. Ние ще приемем (както това направихме и при Юпитер),че Сатурн представлява кълбо като това на Земята, с диаметър не по-голям от 15 - 16 хиляди километра (при Земята е около 12 800), обвито със слой атмосфера от около 52 000 километра дебелина. От гледище на Астрологията всичко това придава на Сатурновото влияние върху живота на земята и човека онзи неразбран и несъзнателен подтик, според който всички живи форми да се устройват така, че да могат да живеят и понасят условията, при които са поставени: животните - със своята козина; птиците - с перата и другите си приспособления, гнезда, дупки и пр.; живите форми във водните басейни, реки, езера, морета и океани - със своите органи, които им дават възможност да живеят там. А човекът - със способността да мисли, за да може да има тези условия. Изобщо това, което определихме за Сатурново влияние, придава на човека затворена и дълбока мисъл. Животът на хората под силното влияние на Сатурн е преди всичко мислене, търсене на причините и последствията, сравняване на всичко онова, с което се сблъскват, с всичко, което животът им поднася. Тези хора са философи!

Отразителната способност на Сатурн, т.нар. Албедо, е около 50 процента, което ще рече, че половината от светлината, която приема от Слънцето (предимно жълтият цвят), се отразява. Това придава на неговото влияние способността за мъдро и внимателно отношение към материалните ценности. Ъгълът, който сключва плоскостта на екватора с тази на неговата орбита, е значителен, равен на 26 градуса и 49 минути. Ексцентрицитетът на неговата орбита е също голям, равен на 0,56, което говори, че тази орбита е доста разтеглена елипса. Тези данни показват, че при катастрофата в Слънчевото семейство Сатурн е пострадал доста, от което следва, че в своето влияние той не дава добра връзка с чистия идеен свят; тя в повечето случаи е неправилна и нарушена. Това придава на хората под силното влияние на Сатурнфанатично, неправилно отношение към идеите и религиозните разбирания, отиващи до неестествени крайности в своите изяви. В обиколката си около Слънцето Сатурн идва най-близо до Земята, когато застане на правата линия Слънце - Земя - Сатурн при т.нар. Противостояние (опозиция). Тогава Сатурн се намира от Земята на около 1 200 000 километра. При този случай неговото влияние върху Земята, живота на нея и върху човека е най-силно. Когато обаче Сатурн застане на правата линия Земя - Слънце - Сатурн зад Слънцето, при т.нар. съвпад, тогава той се намира от Земята на разстояние около 1 653 000 километра. Разликата от едното до другото положение е около 453 000 километра, което е значително. При този съвпад влиянието му е много по-слабо, отколкото при опозицията.

Сатурн има освен пръстените и много спътници. Изпратените през 1979, 1980 и 1981 година космически станции минаха край Сатурн и установиха нови спътници, чийто брой нарасна на 17. Тези станции отбелязаха също, че Сатурн има много повече пръстени, като някои от тях са със странна характеристика и форма. Тяхната същина характеристика, естество и произход (както и всяко друго образувание около някоя Планета) са от важно значение за нейното влияние.

Ние приемаме, че Сатурн има само един истински спътник, известен под името Титан. Останалите спътници (засега само 16, а може би в бъдеще ще бъдат открити още) са късове от разрушената планета аетон, наречени Астероиди. Голям брой от тях са останали да обикалят около Слънцето в един пояс между Марс и Юпитер, на средно разстояние от 2,8 Астрономически единици - път, по който е обикаляла тази Планета съгласно закона на Тициус - Боде преди нейното разрушаване. Една част от тези късове са се разпръснали към почти всички Планети - Марс, Юпитер Сатурн, Уран, Нептун и Плутон. И Земята е имала около себе си късове от Астероидите, които по-късно, получавайки ускорение от значителната притегателна сила на Земята, са паднали върху нея. Древни писания отбелязват, че някога Земята е имала две Луни - два спътника. Едната Луна, която е светела, както и сегашната, с отразена слънчева светлина, не е била нищо друго, освен голям къс от Астероидите, който благодарение на значителната притегателна сила на Земята е паднал върху континента Атлантида, разкъсал земната кора и той потънал. Друг един къс е паднал там, където сега е загадъчният Бермудски триъгълник в океана. Поради особеното естество на този къс (и на всички късове от разрушената Планета) да поглъща всички силови течения, то там, където той е паднал, имаме смущения на радио- и другите видове вълни, които учените констатират. Трета част от късовете, поради грамадната си скорост, с която са летели към Земята, са преминали през атмосферата със средна скорост от 30 - 40 километра в секунда. Прекосявайки гъстия слой на атмосферата (Тропосферата), един от тях е получил грамадно нагряване, което е предизвикало неговото пръсване на малки дребни частици. Това е т.нар. Тунгуски метеорит, който в 1908 година е паднал на Земята в Тунгуската област, около притоците на река Енисей в Сибир. Той е засегнал тамошните гори в площ от около 20 000 квадратни километра.

За пръстените на Сатурн и тяхното естество е доказано от всестранния гений на Англия Джеймс Максуел и от гениалната руска математичка София Ковалевска, че не са никакви дискове от твърдо или течно естество, а са съставени от парчета, късове твърдо вещество. Самият произход и процес на тяхното образуване е даден от. пословичния в своята скромност гений на франция Алберт Едуард Рош, живял между 1820 и 1883 година. Той намерил, че когато големи късове от вещество се приближават до някоя Планета, те са изложени на т.нар. приливно-отливни сили, които се образуват от притегателната сила на Планетата върху тях. При това предният край на тялото - този, който е към Планетата, изпитва много по-силно нейната притегателна сила, отколкото задният, по-далечен край. При тези условия се образува едно разтегляне на частиците в тялото, сцеплението между тях се нарушава и то се разрушава. Този принцип на Рош е изразен с дадена от него формула, където г е разстоянието, до което едно тяло може да се доближи до една Планета, без да дойде до разрушителните приливно-отливни сили. R е радиусът на Планетата. Изразен с други думи, този закон гласи, че едно голямо тяло не може да дойде по-близо до една Планета от разстоянието, равно на два и половина радиуса на Планетата, взето от нейния център, без да изпита приливно-отливните сили, създадени от нейната гравитация, които биха го разрушили. Това е известно като закон на Рош.

Космическите станции, изпратени към далечните Планети, установяват също, че пръстените на Сатурн са много повече, отколкото са наблюдавани от Земята, като някои от тях имат странни и необясними от сегашна гледна точка закони на механика. Известните преди това пръстени, които са били наблюдавани от астрономите в продължение на повече от триста години, не са претърпели и най-малка промяна, включително и техните междини (процепи), особено този между втория и трети пръстени, който е най голям, т.нар. процеп на Касини. Всичко това е също необяснимо чрез законите на познатата ни механика. Това, което е констатирано за Сатурн и около него, говори също така за изключителната мъдрост и знания, които имат Съществата, населяващи тази Планета. Ние приемаме, че случайни явления и факти няма и че всичко е плод на едно ръководство – добро или лошо.

Влиянието на самата Планета, като високо-организирано тяло, върху живота на Земята и самия човек е изключително добро. За живите форми, както отбелязахме, Сатурн дава разумни подтици, а за самия човек (когато той е под силното влияние на Планетата и когато мозъчните му центрове са организирани и облагородени) дава знания, мъдрост и устои в постигане на всяко начинание. При по-елементарните типове, които са изложени на силното влияние на Сатурн, действуват преди всичко неговите пръстени и всичките му спътници (късовете от разрушената Планета), без истинския му спътник Титан, много лошо и неприятно. Те създават почти всички демонични качества, способности и прояви, които хората въобще имат. Така например, констатирано е от изпратените космични станции, че самите тези спътници поглъщат или. както добре се изразил един учен, помитат около себе си пространството от силови частици. Затова влиянието на тези спътници се изразява между другото с безсилие (отнемане на силите, които дават живот), безплодие, закъсняване в развитието на дадена форма, носеща живот, чести боледувания, особено в началото на индивидуалния живот, страх, прикритост, затвореност, деформиране на тялото в крака, ръце, кости, гръбначен стълб (гърбица), зъби, глухота, кожни заболявания, ревност, която създава всичко неприятно в отношенията между хората, особено между близките, жажда да се критикува, вечно недоволство, лоши одумки, доносничество, злобни скрити действия към близките и околните и пр.

Истинският му спътник Титан, който е по-голям от Меркурий, има диаметър от 5120 километра и атмосфера. Той подсилва благоприятните влияния на Сатурн, понеже е организирано тяло с почти кръгова орбита. За голямо съжаление не можем да определим точното му влияние, защото нямаме подръка таблици за положението му спрямо Планетата.

Както за другите Планети, така и за Сатурн, Саабей е определил, че за създаването и оформянето ù са взели участие небесните образувания в Зодиакалното съзвездие КОЗИРОГ. Това съзвездие се намира малко на юг от Небесния Екватор и може да се наблюдава най-добре през месеците август до октомври. В него с просто око могат да се видят до 50 звезди, но, общо взето, те са много слаби. И тук, както и при другите случаи, отбелязваме, че те в действителност нямат слаб блясък, но ги виждаме слаби, защото са много далеч от нас. При това положение, съгласно принципа на Д о п л е р, до нас достигат само силовите течения, които имат къси вълни. Те действуват върху мозъка човека в неговите по-горни центрове, по-специално върху тези, които се намират в горната част на челото. Те дават възможност на човека задълбочено да търси причините и следствията на всички явления и събития, с които ще се сблъска; дават също и усета за ред и порядък във всяко нещо, във всяка работа, за да се стигне до истински резултат. На това съзвездие Саабей е дал образа на козел с дебели извити рога и наведена глава, изразяваща готовност за твърда реакция, съпротива, инат, упоритост и устой в постигане на всяко нещо. В задната част на тялото е изобразена дълга, извита опашка на риба, която характеризира влиянието на Сатурн мълчание, свят, готовност да се скрие, да потъне в друг свят, да изчезне, за да не се разкрият потайните му похвати и за да останат неуловими.

На планетата Сатурн Саабей е дал, както вече отбелязахме, името К а и н – М а н у, което ще рече злият човек – отмъстителният. Злобни и отмъстителни са отрицателните сатурнови типове.

Когато сатурновото влияние в даден човек е силно изразено, не само челото в горната си част е изпъкнало и добре развито, но се създава и съответен Сатурнов тип, показан в цялото тяло и особено ясно в главата и лицето. Сатурновите типове са обикновено със среден ръст. Тялото е сухо, слабо, кокалесто. Кожата е тъмна, с жълтеникав оттенък, показващ голяма активност на жлъчката. Жлъчен е Сатурновият тип. Ръцете са дълги, сухи, кокалести, показващи способност за прецизна и добра работа. Краката са също такива и в повечето случаи са изкривени навън или навътре. Косите на главата са тъмни, черни, гъсти, изобилни, с дебел косъм и са обикновено гладки и лъскави. Те се спущат към челото обезателно под остър ъгъл. Това е много характерен белег за ясно изразеното сатурново влияние в даден човек. Лицето има формата на правоъгълник, разположен с дългата си част вертикално, и формите по него .са все ъгловати. Челото, както вече отбелязахме, е издуто в горната си част и като че ли разширява този правоъгълник в тази му част. То има интелигентен израз. Космите по лицето растат и черният им цвят ясно се откроява по него, затова тези типове трябва едва ли не да се бръснат по два. пъти на ден. Веждите са гъсти, черни, с ъгловата форма, като; ъгълът е с върха нагоре. От тях лъха печал, разочарование, острота, взискателност към околните. Очите са тъмни, от; които също лъха песимизъм, недоверие, подозрителност, мъка. Чувствува се, че този човек се взира във вътрешността на хората около него, терзае се от нуждата да разбира и да познава своя събеседник. Носът е прав и обикновено широк в корена, което говори за бавно и продължително мислене при вземане на някакво решение. Той е и заострен накрая, което показва критичност, ровене в подробностите на всяко нещо, а също и липса на стремеж към чувствени наслади и разположение за удоволствие от добрата кухня. Устата е голяма, с тънки стиснати устни, изразяващи голяма изпълнителност във всяка работа и липса на чувства (студенина). Брадата е ъгловата и суха, добре издадена напред. Космите по гръдния кош, по краката, мишниците и ръцете са също гъсти и тъмни. Сатурновият тип жена има открояващи се черти и черни мустачки в краищата на горната устна.

В психично отношение по-висшите Сатурнови типове са сериозни и изпълнителни в своите задачи и обещания, точни във всяко отношение, замислени и печални. В тях няма оптимизъм, веселост, охолство, разсипничество. За тях е ценно и най-малкото нещо. Активността и динамиката на процесите в тялото на Сатурновите типове е притъпена. Това създава и недостатъчност във вътрешното горене, непълното отделяне на токсини и метаболити през и без това малко активните му бъбреци, като създава натрупвания на отрови в организма му. Това предизвиква и лошо настроение сутрин при пробуждане - те стават някак морни, угнетени. С хилавите си мускули и тесните си гърди Сатурновите типове не познават насладата, която предизвиква волното и обилно дишане на чист въздух в планината или край морето, а също и излагането голи на Слънце. Слънцето и студената вода му причиняват болка. Мисловната дейност държи първенство в живота на тези типове. Те повече обичат самотата и се чувствуват най-добре далеч от света и обществата. Тяхното място е в лабораториите, където те стават едни от най-грижливите, най-трудолюбивите и скромни учени. В бюрата, като чиновници, те също редят с голямо усърдие сметки подир сметки. Изобщо Сатурновите типове са най-добри и полезни там, където е нужен ред, сериозност, точност, наблюдателност, трудолюбие. На тези типове трябва да се вдъхва радост, оптимизъм, воля за живот. Общо взето, Сатурновите типове явно се открояват и лесно се познават.

Отбелязахме, че всички членове на Слънчевото семейство имат отношение към органи, системи и части от тялото. Сатурн има своето отношение към костната система на човека – гръбнак, колена, зъби, а също така и към кожата, слуха, слуха, зрението. Сатурн се намира точно на главните линии - Асцендент, Надир, Десцендент, Зенит и особено ако е с обратно движение (ретрограден), и когато има силни неблагоприятни аспекти (квадратури, опозиция с повечето от Планетите и Луната), тогава ще имаме едно неприятно увреждане на всичко онова, към което отбелязахме, че Сатурн има отношение в човешкия организъм. По отношение на металите той има отношение към оловото, а от цветовете - към черния, за вкуса - към горчивия. Общо взето, когато Сатурн е точно на границата между два кои и да е дома. неговото влияние е силно, създава неприятности, мъчнотии (мъчни положения в живота на човека), а също така и увреждания в човешкото тяло, особено ако е ретрограден.
иг, 15, Мъжки Сатурнов тип


иг. 16. Женски Сатурнов тип
Каталог: vehadi -> menu -> b15 -> novi tekstove
novi tekstove -> Та и лицето като израз на човешката природа
novi tekstove -> Книга трета ръцете като израз на човешката
menu -> Когато говорим за окултната страна на живота и явленията, подразбираме онова, което произтича от свръхсъзнанието. В природата има две същности: външна обусловена от съзнанието и самосъзнанието
menu -> Учителя беинса дуно
menu -> Книга за здравето здраве, болести, начин на живот, лечение, рецепти, формули, песни човешкото тяло устройство
menu -> Теодор Попов ■ Терапия и профилактика чрез изкуство
menu -> Връзки между растителното и човешкото царство
menu -> Беинса дуно (Учителя Петър Дънов) светът на великите души


Поделитесь с Вашими друзьями:
1   ...   4   5   6   7   8   9   10   11   ...   17


База данных защищена авторским правом ©obuch.info 2019
отнасят до администрацията

    Начална страница