Решение на собственика или управителя на имотаДата18.12.2018
Размер84 Kb.
ТипРешениеО Б Щ И Н А Е Л Е Н А
5070 гр. Елена, ул. „Иларион Макариополски” № 24

e-mail: obshtina@elena.bg

тел. 06151/61-32, факс 06151/65-10

web: administration.elena.bg

ЗАПОВЕД

№ РД.02.05-217

Елена, 10.04.2013 г.
На основание чл. 44, ал. 2 от ЗМСМА, чл. 134, ал. 3 от Изборния кодекс, във връзка с предстоящото произвеждане на избори за народни представители на 12 май 2013 г.,

НАРЕЖДАМ:
І. По време на предизборната кампания кандидатите, партиите, коалициите от партии и инициативните комитети могат да изготвят и разпространяват плакати, реклами, обръщения и други агитационни материали. На всеки агитационен материал задължително се отбелязва от чие име се издава.

Всеки агитационен материал съдържа информация, че купуването и продаването на гласове е престъпление, като информацията заема не по-малко от 10 на сто от лицевата площ на агитационния материал и е разположена в обособено поле.ІІ. ОПРЕДЕЛЯМ Местата за поставяне на агитационни материали от партии, коалиции от партии, инициативни комитети:
А. В град ЕЛЕНА:

- панелните плочи на стадион “Чумерна”;

- на бетонната укрепваща стена на околовръстно шосе - срещу РПК;

- автобусните спирки в кв. “Север”, до “Интериор глас” АД и на спирка “Паметника”;

- на частни сгради, огради, витрини - с разрешение на собственика или управителя на имота.

Б. В кметствата и населените места в общината:

1. село Беброво

- на стената на общинския пазар;

- на частни сгради, огради, витрини - с разрешение на собственика или управителя на имота.

2. село Блъсковци:

- на фасадата на бивше училище;

- на частни сгради, огради, витрини - с разрешение на собственика или управителя на имота.

3.село Бойковци:

- на автобусните спирки в селата Бойковци и Светославци;

- на частни сгради, огради, витрини - с разрешение на собственика или управителя на имота.

4.село Буйновци:

- магазина на РПК;

- автобусните спирки в селата Буйновци, Нешевци, Лазарци и Велковци;

- на частни сгради, огради, витрини - с разрешение на собственика или управителя на имота.5. село Дрента:

- на бетонната укрепваща стена до разклона на училището;

- на частни сгради, огради, витрини - с разрешение на собственика или управителя на имота.

6. село Илаков рът:

- на автобусните спирки на центъра на селото и пред ДДМУИ;

- на частни сгради, огради, витрини - с разрешение на собственика или управителя на имота.

7.село Каменари:

- на железните табла пред магазина в с. Каменари;

- на частни сгради, огради, витрини - с разрешение на собственика или управителя на имота.

8.село Константин:

- на западната и северната витрини на магазина в центъра на селото;

- на западната страна на административната сграда на ТПК;

- на частни сгради, огради, витрини - с разрешение на собственика или управителя на имота.9.село Костел:

- на автобусната спирка в с. Костел;

- на сградата на магазина в с. Дъбрава;

- на частни сгради, огради, витрини - с разрешение на собственика или управителя на имота.  1. село Майско:

- витрината пред фурната;

- бетонната стена на оградата пред кметството;

- на частни сгради, огради, витрини - с разрешение на собственика или управителя на имота.


  1. село Марян:

- на таблото до читалищната сграда в селото;

- на частни сгради, огради, витрини - с разрешение на собственика или управителя на имота.  1. село Мийковци:

- на частни сгради, огради, витрини - с разрешение на собственика или управителя на имота.

  1. село Палици:

- на фасадата на общинската сграда в центъра;

- на частни сгради, огради, витрини - с разрешение на собственика или управителя на имота.  1. село Руховци:

- на двете витрини до пенсионерския клуб;

- на автобусната спирка;

- на частни сгради, огради, витрини - с разрешение на собственика или управителя на имота.


  1. село Средни колиби:

- на таблата в Средни колиби и Раювци;

- на магазините на РПК;

- на частни сгради, огради, витрини - с разрешение на собственика или управителя на имота.


  1. село Тодювци:

- на стената на читалището;

- на магазина на РПК;

- на частни сгради, огради, витрини - с разрешение на собственика или управителя на имота.


  1. село Чакали:

- на автобусната спирка;

- на частни сгради, огради, витрини - с разрешение на собственика или управителя на имота.  1. село Гърдевци:

- на частни сгради, огради, витрини - с разрешение на собственика или управителя на имота.

22. село Яковци:

- на частни сгради, огради, витрини - с разрешение на собственика или управителя на имота.


ІІІ. ЗАБРАНЯВАМ:
1. Поставянето на агитационни материали преди началото на предизборната кампания - 12 април 2013 г.

2. Поставянето на агитационни материали:

а) на всички места, неупоменати в раздел ІІ от настоящата заповед, включително и върху сгради и имоти, публична държавна или общинска собственост, независимо от съгласието на наемателите;

б) на входната табела ЕЛЕНА, вкл. корпуса, както и на другите пътни табели;

в) на ел. таблата в града и населените места.

3. Използването на държавния и общински транспорт за предизборна агитация.

4. Използването на агитационни материали, които застрашават живота и здравето на гражданите, частната, общинската и държавната собственост и безопасността на движението, както и на материали, които накърняват добрите нрави, честта и доброто име на кандидатите.

5. Унищожаването и заличаването на агитационни материали, поставени по определения в тази заповед ред, до края на изборния ден.

6. Поставянето на агитационни материали на партии, коалиции от партии и инициативни комитети в изборните помещения, както и на разстояние, по-малко от 50 метра от входа на сградата, в която е изборното помещение, през изборния ден и до края на гласуването.

ІV. Партиите, коалициите от партии и инициативните комитети в срок три дни след датата на произвеждане на изборите премахват поставените от тях афиши, плакати, реклами, позиви и други агитационни материали (чл. 134, ал. 9 от ИК).

V. Административно наказателна отговорност:

1. Който наруши тази заповед, с изключение на раздел ІV, се наказва с глоба, съответно имуществена санкция, от 200 до 2000 лв. (чл. 299 от ИК).

2. При неизпълнение на задължението по раздел ІV (чл. 134, ал. 9), от настоящата заповед, на лицето, което представлява партията или инициативния комитет, или на лицата, които представляват коалицията от партии, се налага глоба от 1000 до 5000 лв.
Настоящата заповед да се връчи срещу подпис на:

- Общинските ръководства на политическите партии и коалиции от партии - за сведение и изпълнение;

- Кметовете и кметските наместници - за сведение и контрол;

- Началника на РУ „Полиция” - за сведение и контрол.

Заповедта да се прочете по РТВ, да се публикува на сайта на община Елена, да се постави на табло ИЗБОРИ - 2013 в общинската администрация.

Контролът по изпълнение на заповедта възлагам на началника на РПУ и на секретаря на общината./п./

инж. Дилян Млъзев

Кмет на община ЕЛЕНАКаталог: wp-content -> uploads -> 2013
2013 -> Временно класиране „В”-1” рг мъже – Югоизточна България
2013 -> Конкурс за заемане на академичната длъжност „Доцент в професионално направление Растителна защита; научна специалност Растителна защита
2013 -> 1. Нужда от антитерористични мерки Тероризъм и световната икономика
2013 -> Днес университетът е мястото, в което паметта се предава
2013 -> Програма за развитие на туризма в община елхово за 2013 г
2013 -> Йордан колев ангел узунов
2013 -> 163 оу „ Ч. Храбър в топ 30 на столичните училища според резултатите от националното външно оценяване
2013 -> Гр. Казанлък Сугласувал: Утвърдил
2013 -> Подаване на справка-декларация по чл. 116 От закона за туризма за броя на реализираните нощувки в местата за настаняване


Поделитесь с Вашими друзьями:
База данных защищена авторским правом ©obuch.info 2020
отнасят до администрацията

    Начална страница