Технически спецификации и пълно описание на предмета на поръчката


Възстановяване на геодезическите знацистраница6/7
Дата14.08.2018
Размер0.86 Mb.
1   2   3   4   5   6   7

Възстановяване на геодезическите знаци


Изпълнителят трябва, спазвайки Наредба №3 от 28 април 2005 г. за съдържанието, създаването и поддържането на кадастралната карта и кадастралните регистри, чл.40, да опазва геодезическите знаци, поставени на улиците или ако възникне необходимост от унищожаване на някои от тях, да уведоми службата по геодезия, картография и кадастър в 7-дневен срок преди започване на строителните работи.

Дейностите по възстановяване на унищожен или повреден геодезически знак са за сметка на Изпълнителя. Мястото, начинът, редът за възстановяване (преместване при необходимост) и приемането на геодезическия знак трябва да се съгласуват със службата по геодезия, картография и кадастър.*Участниците трябва да предвидят всички разходи за изпълнението на тези дейности в предложението си, като елемент от единичните цени на СМР, включени в приложените Количествени сметки.
  1. Работа със строителни машини


Изпълнителят трябва да притежава специализирано техническо оборудване и механизация (собствено или наето), необходими за изпълнение на поръчката, минимум но без да е ограничено до:

 • Машина за рязане на асфалт и бетон – 1 бр.

 • Багер с обем на кофата 0.5÷1 м3 – 2 бр.

 • Багер с хидравличен чук – 1 бр.

 • Багер верижен – 1 бр.

 • Бетоновоз – 1 бр.

 • Автокран –1 бр.

 • Валяк – 1 бр.

 • Асфалтополагач – 1 бр.

 • Багер, челен товарач (фадрома) – 2 бр.

 • Булдозер – 1бр.

 • Транспортна техника – самосвали– 4 бр.

 • Малка уплътнителна техника – виброплочи – 2 бр.

 • Водоноска – 2 бр.

 • Водни помпи – 2 бр.

За да се избегнат нещастни случаи и трудови злополуки по време на строителството е необходимо да се спазват най-строго:

а/ Всички разпоредби и норми съгласно раздел 1-ви на глава IV от Правилника.

б/ Забранява се товаренето на изкопна маса ако водача не е слезнал от кабината.

в/ При свършване на работа, багерът се изтегля на безопасно от изкопа разстояние.

г/ Забранява се извършването на изкопни работи под и в близост с ел. мрежи, ако разстоянието е по-малко от допустимото по нормите.

д/ Забранява се навлизането на хора в обсега на действие на багера.

е/ При преместването на багера от едно място на друго да се осигури необходимия подход и възможност за преместване, за да се избегне непредвидени аварии, респективно злополуки.

ж/При проливни дъждове, гръмотевици и лоши атмосферни условия се спира работата на машината и изтегля обслужващият я персонал.

з/ Забранява се работа с булдозер, изкачващ се по наклон по-голям от 25% и слизащ по по- голям от 35%.

и/ При използването на подемно-транспортни машини и съоръжения да се спазват изискванията на раздел II от Правилника.

к/ Забранява се на водачите на МПС при товарене с материали да остават в кабината.

л/ След приключване на работа със строителните и транспортни машини, обслужващия персонал е длъжен да ги остави в състояние и на места, изключващи и най-малката възможност за непредвидени аварии.

м/ Самоходните, прикачените и транспортни строителни машини, движещи се на територията и по пътищата на строителната площадка, трябва да отговарят на всички изисквания от Правилника за прилагане на закона за движение по пътищата, а водачите им да спазват най-стриктно този правилник.

н/ Всички пътища, по които става движението в района на строителната площадка, трябва да бъдат обозначени с всички необходими пътни знаци и пътна маркировка.


  1. Завършване и почистване на строителната площадка


Изпълнителят се счита за отговорен за завършването и почистването на целия строителен участък и други райони, които са използвани от него по време на работите, както е определено в настоящата спецификация или в спецификацията за тръбни работи.

*Участниците трябва да предвидят всички разходи за изпълнението на тези дейности в предложението си, като елемент от единичните цени на СМР, включени в приложените Количествени сметки.
 1. Етапи на строежите и график

  1. Етапи на строежите (обособени строежи)


Предмет на настоящата обществена поръчка е изграждане и подготовка за въвеждане в експлоатация на:

ОБЕКТ: „Битова канализация гр. Българово– ІІ етап“

Изпълнението на строителството на канализацията по настоящата обществена поръчка ще се извърши на две фази. В първа фаза е предвидено изграждане на следните канализационни участъци
участък

Дължина, метри

СКО, бр.

Вид на тръбите

Главен колектор I от ОТ 153

381.00

1

РР Ф 300

Битов канал 10

135.00

10

РР Ф 300

Битов канал 11

117.00

10

РР Ф 300

Битов канал 13

97.00

11

РР Ф 300

Битов канал 14

462.00

30

РР Ф 300

Битов канал 16

60.00

8

РР Ф 300

Битов канал 17

60.00

7

РР Ф 300

Битов канал 18

92.00

8

РР Ф 300

Битов канал 19

48.00

5

РР Ф 300

Битов канал 21

217.00

18

РР Ф 300

Битов канал 24

866.00

28

РР Ф 300

Битов канал 51

915.00

60

РР Ф 300

Битов канал 57

537.00

38

РР Ф 300

Битов канал 58

220.00

14

РР Ф 300

Битов канал 59

225.00

20

РР Ф 300

Битов канал 62

386.00

25

РР Ф 300

ОБЩО II етап фаза 1

4818.00 м

293
Във втора фаза е предвидено да се изгради останалата част от канализационната мрежа и прилежащите сградни канализационни отклонения.
участък

Дължина,метри

Вид на тръбите

Главен колектор II

421.00

РР Ф 300

Битов канал 1

37.00

РР Ф 300

Битов канал 2

150.00

РР Ф 300

Битов канал 3

143.00

РР Ф 300

Битов канал 4

347.00

РР Ф 300

Битов канал 5

55.00

РР Ф 300

Битов канал 6

60.00

РР Ф 300

Битов канал 7

42.00

РР Ф 300

Битов канал 8

130.00

РР Ф 300

Битов канал 9

80.00

РР Ф 300

Битов канал 12

85.00

РР Ф 300

Битов канал 15

140.00

РР Ф 300

Битов канал 20

135.00

РР Ф 300

Битов канал 22

120.00

РР Ф 300

Битов канал 23

153.40

РР Ф 300

Битов канал 25

60.00

РР Ф 300

Битов канал 26

50.00

РР Ф 300

Битов канал 27

503.00

РР Ф 300

Битов канал 28

60.00

РР Ф 300

Битов канал 29

45.00

РР Ф 300

Битов канал 38

992.00

РР Ф 300

Битов канал 39

53.00

РР Ф 300

Битов канал 40

149.00

РР Ф 300

Битов канал 41

91.00

РР Ф 300

Битов канал 42

100.00

РР Ф 300

Битов канал 43

70.00

РР Ф 300

Битов канал 44

92.00

РР Ф 300

Битов канал 45

70.00

РР Ф 300

Битов канал 46

188.00

РР Ф 300

Битов канал 47

210.00

РР Ф 300

Битов канал 48

133.00

РР Ф 300

Битов канал 49

47.00

РР Ф 300

Битов канал 50

50.00

РР Ф 300

Битов канал 52

139.00

РР Ф 300

Битов канал 53

67.00

РР Ф 300

Битов канал 54

90.00

РР Ф 300

Битов канал 55

70.00

РР Ф 300

Битов канал 56

92.00

РР Ф 300

Битов канал 60

55.00

РР Ф 300

Битов канал 61

216.00

РР Ф 300

Битов канал 63

47.00

РР Ф 300

Битов канал 64

90.00

РР Ф 300

Битов канал 65

70.00

РР Ф 300

Битов канал 66

379.00

РР Ф 300

Битов канал 67

385.00

РР Ф 300

Битов канал 68

100.00

РР Ф 300

Битов канал 69

135.00

РР Ф 300

Битов канал 70

90.00

РР Ф 300

Битов канал 71

35.00

РР Ф 300

Битов канал 72

371.00

РР Ф 300

Битов канал 73

55.00

РР Ф 300

Битов канал 74

511.00

РР Ф 300

Битов канал 75

55.00

РР Ф 300

Битов канал 76

50.00

РР Ф 300

ОБЩО II етап фаза 2

8163.40

След приключване на СМР за новоизградената инфраструктура ще бъде подписан акт образец 15. Подписване на протокол образец 16 и Въвеждане в редовна експлоатация с издаване на разрешение за ползване на изградената канализационна мрежа за битови отпадъчни води ще бъде извършено след или едновременно с въвеждане в експлоатация на предстояща за изтграждане ПСОВ – в конкретния случай ПСОВ-Българово.
Всички такси, заплатени от Изпълнителя за издаването на окончателни становища във връзка с подготовката за документация за въвеждане на обекта в експлоатация, са за сметка на Изпълнителя.  1. Поделитесь с Вашими друзьями:
1   2   3   4   5   6   7


База данных защищена авторским правом ©obuch.info 2019
отнасят до администрацията

    Начална страница