Отчет на основните параметри на бюджета


Програма № 11 “реализация на експортния потенциал и участие в търговската политика на ес”страница17/26
Дата06.05.2017
Размер4.94 Mb.
ТипЗакон
1   ...   13   14   15   16   17   18   19   20   ...   26

Програма № 11 “реализация на експортния потенциал и участие в търговската политика на ес”


Описание на степента на изпълнение на заложените в програмата цели

В изпълнение на заложените в Програмата основни цели, и преди всичко тези за разширяване на икономическото сътрудничество на Република България с други страни на държавно и институционално ниво, през 2011 г. бяха проведени редица сесии на междуправителствени комисии, заседания на работни групи за икономическо сътрудничество или съвети за коопериране, бяха организирани официални посещения у нас и чужбина, множество работни срещи с представители на правителства, министерства и институции, бяха подписани или се съгласуваха различни споразумения, договори и други документи за търговско-икономическо сътрудничество.

През 2011 г. са реализирани и множество дейности към подобряване интегрирането на българската икономика към единния пазар, чрез прилагане на Общата търговска политика на Европейския съюз и координиране изпълнението на задълженията на страната ни по сключените от ЕС търговски споразумения. Положителен е приносът на Република България в рамките на Световната търговска организация, при подготовката на позиции и воденето на преговори от ЕС, в рамките на провежданите в СТО търговски преговори. Разработени са и предложения, анализи и оценки за прилагането на инструментите на търговската защита в ЕС.

На национално ниво са реализирани множество дейности, насочени към повишаване конкурентоспособността на българските фирми и насърчаване на техния експортен потенциал.

Заложените цели в програмата се изпълняват в съответствие с планирания обхват на предоставяните продукти/услуги. Сключеният договор с Изпълнителната агенция за насърчаване нта малките и средни предприятия е в процес на изпълнение.

Заложените цели в програмата се изпълняват в съответствие с планирания обхват на предоставяните продукти/услуги. Сключеният договор с ИАНМСП е в процес на изпълнение.Описание на постигнатите резултати и изпълнените дейности за предоставяните продукти/услуги

 1. Информационни и промоционални кампании в Република България и в чужбина:

Дейности за предоставяне на продукта/услугата:

 • Участие в подготовката, организацията и провеждането на 16 мероприятия, целящи популяризирането на икономическия потенциал на българките фирми-производители на стоки и услуги в Москва и регионите на Руската федерация, в т. ч.:

 • „Болгарский дом” (11 – 12 февруари 2011 г., гр. Москва). ЦПРБ е съорганизатор и се представи със свой самостоятелен щанд;

 • Салон недвижимости Болгарии (11 – 12 март 2011 г., гр. Москва);

 • „Продэкспо - 11” (7 – 11 февруари 2011 г., гр. Москва)

 • СРМ-11 (21 – 24 февруари 2011 г., гр. Москва);

 • „НоuseHoldЕхро” (5 – 8 април 2011 г.), МВЦ „Крокус Экспо”.

 • Участие в подготовката, организацията и провеждането на 10 мероприятия, организирани от български държавни структури в туристическия бранш и подпомогна българските фирми при тяхното участие в Москва и регионите на Руската федерация за изложенията, в т.ч:

 • „Intourmarket’2011” (12 – 15 март 2011 г., гр. Москва);

 • „MITT’2011” (16 – 19 март 2011 г., гр. Москва);

 • „MICE Forum 2011” (15 март 2011 г., гр. Москва);

 • Международно туристическо изложение „ТУРСИБ” (14 – 16 април 2011 г., Новосибирск);

 • „День туриста” (24 юни 2011 г., гр. Москва).

 • Информационни бюлетини за новостите на руския туристически пазар, новини за Република България като туристическа дестинация и актуална информация от руски електронни медии;

 • два обзорни бюлетина със статически анализ на руския туристически пазар;

 • бюлетин за новостите на руския туристически пазар;

 • подготвени и изпратени до руски медии новини за Република България като туристическа дестинация;

 • изготвени 7 бюлетина с актуална информация от руски електронни медии за събития в икономическия живот, имащи отношение към Република България.

 • Организирани 14 семинара с обучени 577 представители на МСП, браншови организации, НПО, стартиращи фирми и студенти.

 1. Международно търговско – икономическо сътрудничество:

Дейности за предоставяне на продукта/услугата:

 • Организирани 14 сесии на междуправителствени комисии, заседания на работни групи за икономическо сътрудничество или съвети за коопериране, в т.ч.:

 • ХІV заседание на Междуправителствената българо-руска комисия за икономическо и научно-техническо сътрудничество, 6 – 7 април 2011 г.;

 • Първа сесия на българо-туркменската МПК, м. март 2011 г., гр. София;

 • Четвърто заседание на междуправителствената българо-грузинска комисия за икономическо и научно-техническо сътрудничество (5 - 6 декември 2011 г., гр. София);

 • Първа сесия на българо-корейския Комитет за промишлено коопериране между Министерството на икономиката, енергетиката и туризма и Министерството на икономиката, базирана на знанието;

 • Първа сесия на Смесена комисия за икономическо и търговско сътрудничество с Катар;

 • Деветнадесета сесия на Смесения българо-алжирски комитет за икономическо, научно и техническо сътрудничество;

 • ІV заседание на Постоянната българо-руска работна група по корабостроене, кораборемонт, морски и речен транспорт, Варна;

 • Първа работна среща на експерти за разработка на конкретни предложения за увеличение обемът на търговия между двете страни.

 • Организирани 47 официални и работни посещения в чужбина и множество срещи с представители на правителства, министерства и институции.

 • Осъществени 74 официални и работни посещения в България и срещи с ръководството на министерството.

 • Подписани и/или в процес на съгласуване са 21 споразумения, договори и други за търговско-икономическо сътрудничество.

 • Оказано съдействие от дирекция „Външноикономическа политика” за провеждане на 27 бизнес - форуми, участия в панаири и изложения, провеждане на презентации, конференции и други мероприятия по време на сесии на междуправителствени комисии, официални посещения у нас и чужбина и други.

 • В сферата на туризма:

 • Осигуряване участието на РБ във форумите и инициативите на Световната организация по туризъм към ООН - Генерална асамблея на Световната организация по туризъм в гр. Геонджу, Република Корея; 90-та сесия на Изпълнителния съвет на Световната организация по туризъм към ООН, Момбаса, Кения (19-21 юни 2011 г.); 39-та среща на Програмния комитет и 53-та среща на Комитета по бюджет и финанси на Световната организация по туризъм към ООН в Мадрид, Испания (11-12 април 2011 г.); 52-та среща на Регионалната Комисия за Европа към Световната организация по туризъм към ООН и семинар на тема: „Индустриалното наследство и туристически политики за устойчиво развитие”, Катовисе и Забрзе, Полша (12-15 април 2011 г.);

 • Стратегия на ЕС за дунавския регион. Проведени 12 двустранни срещи на координаторите по Приоритетна ос 3 „Туризъм и мултикултурен диалог” (България – Румъния) във връзка с работата по стратегията, като е положена основната структура на Приоритетната ос 3 и са изготвени основните документи - Правила за работата на Стиринг групата; Правила за работа на Работните групи; План за координация; Определяне целите на приоритетната ос;

  • Подготвени и подписани двустранни меморандуми за разбирателство или споразумения за сътрудничество с партньорски организации (4 броя) - Руската агенция за подкрепа на малкия и средния бизнес, Руско-Балканската информационно-икономическа агенция, Хонгконгския съвет за развитие на търговията (HKDC), Виетнамската търговско-промишлена палата (ВТПП).

  • Договорени и подготвени за подписване меморандуми (4 бр.):

 • Меморандум за разбирателство между ИАНМСП и Националната корпорация за малките предприятия на Република Индия (NSIC) - предстои подписване.

 • Меморандум за разбирателство с Директорат за развитие на малките и средните предприятия, Република Черна Гора - стартирала процедура за одобрение на проекта на меморандум с Решение на МС.

 • Споразумение за сътрудничество между ИАНМСП и Корпорация за развитие на предприятията на Йордания (JEDCO) - парафирано по време на Петата сесия на междуправителствената българо-йорданска Смесена комисия за търговско и икономическо сътрудничество.

 • Меморандум за разбирателство между ИАНМСП и Корейската федерация на малкия и средния бизнес (KBIZ) - очаква се становището на корейската страна.

  • Разработени позиции в сферата на компетентност на ИАНМСП във връзка с подготовката и провеждането на Двустранни смесени комиии (18 бр.) с Азербайджан, Алжир, Виетнам, Грузия, Гърция, Индия, Йордания, Корея, Кувейт, Македония, Румъния, Русия, Сирия, Словения, Сърбия, Туркменистан, Чехия, Черна гора.

 1. Насърчаване на контактите на бизнес - ниво в чужбина

Дейности за предоставяне на продукта/услугата:

  • Съдействие за участие на българските МСП в бизнес - форуми, панаири и изложения, презентации, конференции и други мероприятия

 • Организирани 3 колективни участия на 16 български предприятия, финансирани със средства от национален бюджет: ECOBUILD 2011(мебели), VENATORIA FITAC 2011 (хоби и свободно време) и WIN II (ИКТ).

 • Организиране на 2 бизнес делегации с участие на 34 фирми, финансирани със средства от националния бюджет: страни: Грузия, Азербайджан, Узбекистан и Казахстан; проведени три бизнес форума и двустранни срещи;

 • Организиране на 6 бизнес форуми в страната с участие на 345 български фирми: сектори: козметика и парфюмерия, ИКТ, текстил и облекла, българо-немски, българо-марокански, балгаро-грузински.

 1. Анализи, проучвания, оценки, маркетингови проучвания и стратегически планове за приоритетни сектори на българската икономика.

  • Разработен „Анализ за състоянието и изследване на факторите за развитие на МСП”. Анализът се основава на статистически данни за развитието на сектора на МСП, както и на резултатите от национално представително социологическо изследване, направено в началото на 2011 г.

  • Изготвятвяне и публикуване в Националния експортен интернет портал на икономическа информация и анализи за следните държави: Виетнам, Германия, Австрия, Египет, Белгия, Холандия, Македония, Словакия, Узбекистан, Ливан, Черна Гора, Китай и Грузия.

 • Изготвяне и публикуване на информация за пазара на вино в Китай и за пазара на козметични продукти в Хонг Конг.

 1. Участие в работни групи и комитети на ЕС и подготовка на позиции и указания в изпълнение на задълженията от членство в ЕС и зашита на националните интереси

 • участие в заседания на работна група „Търговски въпроси” към Съвета на ЕС – 11 заседания;

 • участие в заседания на Комитета по антидъмпингови и антисубсидийни мерки към Европейската комисия (ЕК) – 11 заседания;

 • участие в заседания на Консултативния комитет по достъпа до пазара към ЕК – 11 заседания;

 • подготовка на указания и осигуряване участието в редовните заседания на Комитета по търговска политика (титуляри; заместници; услуги и инвестиции; стомана, текстил и други промишлени сектори), Работна група „ЕАСТ”, Работна група „АКТБ”, Работна група по експортните кредити”, Работна група „PROBA”, Работна група „ОСТП” и Комитет „ОСТП”и в други експертни групи на ЕС – 191 заседания за периода;

 • подготовка на участие на Република България в заседанията на Съвета на ЕС (Външни работи), формат търговски министри – изготвени позиции по темите и осигуряване участието в срещите на търговските министри – 3 заседания;

 • изготвени информации и становища за заседанията на „Гимних” с участието на министрите на външните работи на ЕС;

 • изготвяне на становища, позиции и проект на негативен списък със задължения за либерализация в сферата на услугите на Република България по въпроси, свързани с водените от ЕК преговори по Широкообхватното споразумение с Канада;

 • изготвяне на анализ и становища по обхвата на търговските концесии в рамките на преговорите за споразумение между ЕС и Канада;

 • изготвяне на анализи и позиции по Споразумението за асоцииране на ЕС със страните от Централна Америка, по споразуменията за партньорство със страните от АКТБ, по продуктовите споразумения на ЕС;

 • изготвен търговски анализ и позиция относно предложението на Европейската комисия за нов Регламент относно схемата на общи тарифни преференции прилагана от ЕС;

 • изготвяне на становища, анализи и позиции на Република България по въпроси, свързани с водените от ЕК преговори по споразуменията за свободна търговия с Индия, със Сингапур, с Малайзия, с Украйна, с Япония, със страните от МЕРКОСУР, Колумбия и Перу;

 • изготвяне на търговски анализ и доклад на Министерския съвет за предложение до Народното събрание за приемане на Закон за ратифициране на споразумението за свободна търговия между ЕС и Република Корея;

 • изготвяне на търговски анализи, становища и позиции на Република България по въпроси, свързани с преговори с Молдова, Грузия и страните от Евромед;

 • изготвени рамкови позиции по конкретни въпроси и предложения на ЕК относно провежданата ОТП на ЕС – 10 бр.

 1. Прилагане на Общата търговска политика на ЕС

Дейности за предоставяне на продукта/услугата:

 • Разработени предложения и оценки за прилагането на инструментите за търговска защита в ЕС, включително защитни и антидъмпингови мерки - изработени позиции по предложения на ЕК относно мерките за търговска защита – 66 бр.

 • Подготвено е участието на българската делегация в Осмата сесия на Министерската конференция на Световната търговска организация (15-17 декември 2011 г., Женева, Швейцария).

 • Подготвена среща на министъра на икономиката, енергетиката и туризма с г-н Беноа Батистели, президент на Европейското патентно ведомство, по време на посещението му в България 1-2 март 2011 г.

 • Подготвена среща на министъра на икономиката, енергетиката и туризма с Н. Пр. Коре Янсон, посланик на Дания в България, 23.02.2011 г.

 • Подготовка и участие в срещата на министъра на икономиката, енергетиката и туризма г-н Трайчо Трайков с европейския комисар по въпросите на търговията г-н Карел де Гухт;

 • Подготвена и проведена среща с представители на Европейската комисия, Генерална дирекция „Вътрешен пазар и услуги” относно бъдещите действия, които следва да се предприемат по отношение на осигуряване на съответствие с европейското законодателство на двустранните инвестиционни договори сключени между държавите-членки на ЕС.

 • Разработени предложения, анализи и оценки за прилагането на инструментите за търговска защита в ЕС, включително въвеждане на тарифни и нетарифни мерки по вноса и износа, защитни и антидъмпингови мерки;

 • Изготвяне на доклад във връзка с проучване на развитието на сектора на електрониката на държавите-членки на ЕС в рамките на Комитета по търговска политика (стомана, текстил и други промишлени сектори) към Съвета на ЕС;

 • Изготвяне на доклад във връзка с проучване на развитието на фармацевтичния сектор на държавите-членки на ЕС в рамките на Комитета по търговска политика (стомана, текстил и други промишлени сектори) към Съвета на ЕС.

 • Изготвяне на доклад до МС и внасяне на РМС за одобряване на Търговското споразумение за борба с фалшифицирането.

 • Изготвен доклад до министъра на икономиката, енергетиката и туризма с предложение за предприемане на действия по привеждане в съответствие с европейското законодателство на Спогодбата за търговски отношения сключена между правителството на Република България и правителството на Съединените американски щати (в сила от 1991 г.).

 • Изготвена рамкова позиция и доклад до Министерския съвет за одобряване позицията на българското правителство относно готовността за прекратяване на двустранните инвестиционни договори сключени между България и държавите-членки на ЕС.

 1. Предоставяне на информация на уебсайта на МИЕТ

Дейности за предоставяне на продукта/услугата:

   • В рубриката „Външноикономическа и търговска политика” се поддържа информация относно:

  • Общата търговска политика – търговски договорености и споразумения за свободна търговия на Европейския съюз; мерки на търговска защита, въвеждани и прилагани от Европейския съюз и други;

  • развитието на двустранните икономически отношения на Република България със съответните страни в различни области, в т. ч. търговия, инвестиции, енергетика, туризъм;

  • ресурсите на Европейския съюз, които биха могли да бъдат използвани от икономическите оператори – база данни с нормативните актове на Европейския съюз; база данни за достъп до пазара и други.

 • Поддържане и актуализиране на рубриките ,,Новини от ЦПРБ”, ,,Новини за туризма”, ,,България рекламни брошури”, ,,Изложения в Русия”, ,,Изложения в България” и ,,Болгария – круглый год”;

 1. Анализ на състоянието на сектори от българската икономика, обект на мерки за търговска защита.

Дейности за предоставяне на продукта/услугата:

 • Изготвяне на анализи във връзка с провеждани от ЕК процедури по разследване на дъмпингов и субсидиран внос за следните стоки: керамични плочи; велосипеди; меламин; полиетилен терефталат; фина хартия с покритие; пластмасови чували и торбички; продукти от стъклено влакно с непрекъсната нишка; бариев карбонат; безшевни тръби от неръждаема стомана от видовете, използвани за нефтопроводи или газопроводи; графитни електроди; захващащи елементи от неръждаема стомана; наситени моноалкохоли и промишлени мастни алкохоли; ръчни колички за палети и основните им части; винил ацетат; оксалова киселина; и други.

 1. Защита на националните интереси при:

 • подготовка на позиции и водене на преговори от ЕС в рамките на провежданите в СТО многостранни търговски преговори;

 • подготовка на позиции и провеждане от ЕС на двустранни търговски преговори с присъединяващи се към СТО страни.

Дейности за предоставяне на продукта/услугата:

 • Изготвени позиции и становища на България по въпроси, свързани с регулярната дейност на СТО - подготовка и съгласуване на дължимите нотификации от България (държавни поръчки, селско стопанство, субсидии, санитарни и фитосанитарни нотификационни центрове, както и информационни центрове съгласно чл. 10 от Споразумението за техническите пречки пред търговията) – 6 нотификации.

 • Изготвени позиции и становища на България по въпроси, свързани с многостранните преговори в СТО по Програмата за развитие от Доха – изготвени становища и указания по преговорите за улесняване на търговия и свободата на транзита; позиция по преговорите по търговията с услуги и третирането на най-слабо развитите страни.

 • Осигурено участие в заседанията и координационните срещи на ДЧ на ЕС в Женева по въпросите на СТО – изготвени информации, отчети и препоръки от ПП - Женева относно седмичните срещи по въпросите на СТО на представителите на ДЧ на ЕС в Женева, срещи на ръководителите на делегации на ДЧ на ЕС при обсъждане на въпроси на търговската политика и СТО; координационните съвещания, брифинги, технически и експертни срещи и други срещи и консултации, организирани от председателството на ЕС и страни-членки на ЕС във връзка с дейността на СТО; заседанията на редовните органи на СТО, работните групи по присъединяването на нови страни към СТО, прегледите на търговската политика на държавите-членки в СТО, прегледите на мерките на страните, предприети във връзка с финансовата и икономическата криза и други.

 • Изготвяне на анализ, становища и позиции на Република България по въпроси, свързани с процеса на присъединяване на Руската Федерация към СТО; становища по присъединяването към СТО на Самоа и Вануату.

Отчет на показателите за изпълнение на програмата

Показатели за изпълнение

Мерна еединица

План 2011 г.

Отчет 2011 г.

Анализи на външни пазари по страни

Бр.

12

36

Проведени сесии на междуправителствени комисии и работни групи за икономическо сътрудничество

Бр.

10

14

Проведени посещения на държавно ниво в България

Бр.

15

74

Проведени посещения на държавно ниво в чужбина

Бр.

15

47

Национални участия на изложения в чужбина

Бр.

45

45

Участвали в изложенията български фирми

Бр.

450

411

Организирани обучения

Бр.

68

14

Фирми, преминали обученията

Бр.

2 640

577

Удовлетвореност на представителите на бизнеса от проведени обучения

%

80

90

Организирани бизнес-форуми в страната и в чужбина

Бр.

26

10

Български фирми участници в бизнес-форуми

Бр.

440

462

Разпространени в чужбина рекламни материали относно търговско икономическия потенциал на България

Бр.

15 000
Страни, в които се разпространени изданията

Бр.

15
Предприятия регистрирани в базата данни за износ

Бр.

25 000

71 260

Чужди организации, с които е извършен обмен на информация и добри практики

Бр.

9

11

Удовлетвореност на представителите на бизнеса от провежданите информационни форуми

%

80
Изготвени информационни материали

Бр.

600
Изработен интернет експортен портал

Бр.

1

1

Постигнати търговски договорености

Бр.

5

6

Изготвени позиции за провежданите от ЕК преговори за достъп на стоки до пазари на трети страни

Бр.

5

26

Изработени позиции по предложения на ЕК относно мерките за търговска защита

Бр.

45

66

Изготвени анализи на състоянието на чувствителни сектори от икономиката

Бр.

10

2

Брой потребители, ползващи услугите на информационния портал на ЦПРБМ

Бр.

50 000

75 584

Брой предприятия, участвали в международни изложения прояви в чужбина

Бр.

450

542

Брой потребители, ползващи услугите на експортния интернет базиран портал на страницата на ИАНМСП

Бр.

5 200

8 672

Външни фактори, които могат да окажат въздействие върху постигането на целите на програмата

 • Неочаквани промени на настоящите и потенциални външни пазари на български стоки и услуги, което би било причина за неефективност за предприетите мерки за насърчаване на износа.

 • Липса на необходимите бази данни и актуална статистическа информация за гарантиране на обективност в процеса на оценяване на въздействието.

 • Непостигане на единен пакет договорености.

 • Недостатъчна заинтересованост, активност и сътрудничество от страна на бизнеса и на браншовите организации.

 • Липса на коректна информация за постигнатите резултати от фирмите – участнички.

 • Свиване на външните пазари и липса на достатъчен интерес от страна на предприятията.

 • Отрицателен ефект вследствие на световната финансова и икономическа криза.

Източници на информация за данните по показатели за изпълнение

Отчитането се базира на информация от бенефициентите и участниците в програмата, придобита в хода на нейното осъществяване.Информация за наличността и качеството на данните

Изпълнението и отчитането се базира на информация от организаторите и участниците в програмата, придобита в хода на нейното осъществяване.Отговорност за изпълнението на програмата

Дирекция „Външноикономическа политика”, дирекция “Европейски фондове за конкурентоспособност”, Изпълнителна агенция за насърчаване на малките и средните предприятия /ИАНМСП/ и Центъра на промишлеността на Република България в Москва /ЦПРБМ/.Отчет на разходите по програмата с разпределение на ведомствени и администрирани разходи

Приложение № 6 – Отчет на разходите по бюджетните програмиПрограма “Реализация на експортния потенциал и участие в търговската политика на ЕС”

Закон

Уточнен план

Отчет

І.

Общо ведомствени разходи:

12 791

11 938

11 628

 

Персонал

2 136

2 849

2 765

 

Издръжка

10 579

8 961

8 774

 

Капиталови разходи

76

128

89

1

Ведомствени разходи по бюджета на ПРБК:

12 791

11 938

11 628

 

Персонал

2 136

2 849

2 765

 

Издръжка

10 579

8 961

8 774

 

Капиталови разходи

76

128

89

2

Ведомствени разходи по други бюджети, фондове и сметки

0

0

0

 

Персонал

 

 

 

 

Издръжка

 

 

 

 

Капиталови разходи

 

 

 

 

От тях за: *

 

 

 

 2.1

1.....................................

 

 

 

 2.2

2....................................

 

 

 

 

Администрирани разходни параграфи **

 

 

 

ІІ.

Администрирани разходни параграфи по бюджета

1 537

0

0

 

1.Субсидии

1 537

 

 

 

2....................................

 

 

 

ІІІ.

Администрирани разходни параграфи по други бюджети, фондове и сметки

7 000

7 000

921

 

1.ОП "Конкурентоспособност"

7 000

7 000

921

 

2....................................

 

 

 

 

Общо администрирани разходи (ІІ.+ІІІ.):

8 537

7 000

921

 

 

 

 

 

 

Общо разходи по бюджета (І.1+ІІ.):

14 328

11 938

11 628

 

 

 

 

 

 

Общо разходи (І.+ІІ.+ІІІ.):

21 328

18 938

12 549

 

Численост на щатния персонал

192

189

164

 

Численост на извънщатния персонал

 

 

 

Оперативна програма „Развитие на конкурентоспособността на българската икономика”

 1. Подкрепа за успешното представяне на българските предприятия на международните пазари - проект по Оперативна програма „Развитие на конкурентоспособността на българската икономика”

В изпълнение на заложените в Програмата цели, през 2011 г. Изпълнителна агенция за насърчаване на малките и средните предприятия изпълнява дейности за подобряване на експортния потенциал на българските предприятия и реализацията на продуктите им на чуждестранните пазари в изпълнение на задачите, дефинирани по проект “Насърчаване на интернационализацията на българските предприятия” по Оперативна програма „Развитие на конкурентоспособността на българската икономика” 2007-2013 г., операция 4.2. „Подкрепа за успешното представяне на българските предприятия на международните пазари”. Предоставяната подкрепа през отчетния период е насочена към микро, малки и средни предприятия. През отчетния период са проведени 7 обществени поръчки .

През календарната 2011 г. година в рамките на проекта са проведени обществени поръчки за избор на изпълнители за изграждане на национален експортен интернет портал, изпълнител за изготвяне на стратегии и анализи за развитието на експортния потенциал на българските малки и средни предприятия, насочени към конкретни браншове в икономиката, както и доставчици на ДМА за ресурсно обезпечаване на ИАНМСП в изпълнение на функциите на бенефициент по проекта. Стартирани са също така и избор на изпълнители за логистични дейности – съпътстващи организацията на изпълнението на дейностите по проекта.

Към края на 2011 г. е стартиран и функционира националният експортен интернет портал, който осигурява достъп на българските предприятия до актуална и полезна информация за насърчаване на експорта, маркетингова и аналитична информация за определени пазари, намиране на делови партньори в чужбина, отговори на въпроси към експертния състав на агенцията по конкретни казуси, актуална информация за мероприятията, организирани за подпомагане на експортния потенциал на МСП в България, достъп до актуални новини от СТИВ за различни инициативи и информация. За функционирането на портала е изградена База данни на експортно ориентирани български малки и средни предприятия, като към края на годината страницата има над 6 000 потребителя. Чрез Националния експортен интернет портал се постига целта да бъде осигурен свободен достъп и възможности за търсене на партньори.

През отчетния период са проведени 10 бр. въвеждащи обучения на тема “Придобиване на външнотърговски умения за представяне и излизане на външни пазари” в градовете Перник, Кюстендил, Шумен, Добрич, Силистра, Разград, Търговище, Габрово, Ловеч и София с общ брой участници 268.

По проекта са финансирани 7 търговски мисии, в които са взели участие 97 малки и средни предприятия, един форум, посветен на женското предприемачество, на който са взели участие 52 предприятия, както и 42 национални участия в международни изложения с представители на 395 малки и средни фирми.

Във връзка с изпълнението на дейностите по проекта и в изпълнение на функциите на администратор на държавни помощи ИАНМСП поддържа текущо достъпната чрез сайта информация за предоставени минимални помощи на бенефициентите по Програмата.

Към края на периода са отчетени 27 прояви за популяризиране на възможностите за бизнеса, осигурени по проект №BG161РО003 – 4.2.01-0001 “Насърчаване на интернационализацията на българските предприятия” в 27 областни центрове. По повод стартирането на националния експортен интернет портал е организирана и проведена пресконференция за презентация на сайта и на неговите възможности пред бизнеса.


Поделитесь с Вашими друзьями:
1   ...   13   14   15   16   17   18   19   20   ...   26


База данных защищена авторским правом ©obuch.info 2019
отнасят до администрацията

    Начална страница